عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه » دانشکده مجازی معماری » مقالات معماری » لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار

لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار

لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار

معماری پایدار

چکیده

افزايش جمعيت و به ويژه تکنولوژی و عدم تناسب آن با محيط زيست، موجب تغييرات وسیع و بر هم خوردن شرايط طبيعی در بسياری از نقاط جهان شده است. آثار سوء تکنولوژی مدرن بر روی محيط زيست نوعی آگاهی نو نسبت به مسائل زيست محيطی در مردم به وجود آورد. دستيابی به «توسعه پايدار» مستلزم بهره وری معقول از منابع طبيعی، تغییر جهت اساسی در نگرش انسان به طبيعت و تجديد نظر جدی در الگوهای توليد و مصرف است. «معماری پايدار» یا «معماری سبز» پديده ای است که اکنون در بيشتر کشورهاي جهان، و توسط بسياری از معماران، با ديدگاه هاي متفاوت به آن توجه مي شود. در حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار،معماری قطعا یکی از عوامل اصلی و راهبردی آن خواهد بود، چرا که ساختمان ها اصلي ترين، وسیع ترين و ماندگار ترين تغييراتی هستند که انسان در روی کره زمين به وجود آورده است و از آنجا که نقاط ضعف و قوت يک ساختمان بر زيست بوم جهان تأثير مستقيم خواهد داشت، وظيفه ای بس حساس در اين خصوص بر عهده آنان مي باشد. در اين مقاله سعی بر آن شده است تا با انتخاب اين موضوع و بررسی نمونه ای از پروژه های ساخته شده بر اساس اصول معماری سبز سهمی از تلاش براي تبديل جهان خاکستری امروز به آينده ای سبز داشته باشيم.

واژه های کلیدی:توسعه پایدار ،معماری سبز ،طراحی پایدار، محیط زیست ، انرژی

 1. مقدمه

تأثير نامناسب انسان بر طبيعت سابقه چندانی ندارد و اين اخلالگری يک پديده نسبتاً تازه است که به دو عامل مهم مربوط ميشود،يکی افزايش جمعيت و ديگری تسلط جمعيت انسان بر طبيعت.از شروع انقلاب صنعتی بهره گيری بی حد از ذخاير و منابعطبيعی شدت گرفتتا جايی که منابعطبيعی جوابگوي مصرف صنايع را نميداد و روز به روز رو به کاهش گذارد و اين امور موجب بروز روابط ناهماهنگ ميان انسان و طبيعت شد.دهه هفتاد را ميتوان دهه آگاهی يافتن از بحران های زيست محيطی ناميد و عکسالعملهايی را در دنيا ايجاد نمود که توسعه پايدار يکی از آنهاست.با انقلاب صنعتی و پيشرفتهای تکنولوژيکی در عرصه معماری،معماری بومی اقصی نقاط دنيا که با توجه به طبيعت و محيط پيرامون خود شکل می گرفت و همساز با اقليم سر بر می افراشت به دست فراموشی سپرده شد.معماری مدرن نيز که زاده اين تحولات بود به طور کل بستر شکلگيری معماری را ناديده گرفت.معماری سبز برخاسته از معماری پايدار و توسعه پايدار بوده که اين ناشی از نياز انسان امروز در مقابل پيامدهای سوء جهان صنعتی عصر حاضر است.حفظ و حراست از منابعطبيعی جهان،مصونيت از آلودگی هوا و ساير آلودگی های محيطی،بهداشت جسمی و روانی و آينده بشريتاز موضوعاتی است که در اين راستا مطرح بوده است.به طور کلی فرآيند سبز اينگونه مطرح ميشود که تمامی موضوعات به يکديگر وابسته بوده و در هر تصميمگيری بايد تمامی جنبه هایآن مورد بررسی قرار گيرد و بدين ترتيب،ايده بررسی اصول به صورت مجزا با آن در تضاد قرار ميگيرد.

   مقالات با کمتربن قیمت از ما بخواهید   

 موزه هنر با رویکرد معماری پایدار و سبز

 رساله خانه هنر بارویکرد معماری پایدار

 دانلود مطالعات کتابخانه سبز

 دانلود پاورپوینت ساختمانهای سبز

 مطالعات کتابخانه سبز

 مطالعات هتل۳ستاره با رویکرد معماری پایدار

 مجتمع مسکونی بارویکرد معماری پایدار

 

 1. معماری سبز چیست؟

معماري سبز را بيشتر با اصطلاح «معماري پايدار» مي شناسيم؛اصطلاحی كلان كه به شرح تكنيک هايی در طراحی معماریميپردازد كه همسو با نگرش های زيست محيطی بوده و با ايده احترام به طبيعت شكل گرفته است.معماري سبز، در حقيقت روند تازه ای نيست؛ چرا كه در بسياری از تمدن های باستانی و معماری های سنتی از جمله معماری سنتی ايران به صورتی بنيادين وجودداشته است.

امروزه در پی پيامدهای منفی جهان صنعتی، حفظ و پاسداری از منابع طبيعی جهان به يكی از مهم ترين دغدغه های انسان عصر حاضر تبديل شده است،و به همین علت معماري سبز با جست و جوی راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی ساختمان ها بر محيط زيست در حقيقت تلاشی است برای همسويی با طبيعت از طريق افزايش كارايی و بهينه سازی در مصرف مصالح، انرژی و گسترش فضا.بدين ترتيب در معماری سبز به جای دشمنی با طبيعت، انرژی های آن را مهار كرده و به بهترين شكل در ساختمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد.به عنوان مثال در يک ساختمان سبز و همراه با طبيعت از مواد و مصالحی استفاده می شود كه نه تنها طبيعت را آلوده نمی كند، بلكه قابل برگشت به چرخه آن است. ساختمانی كه با استفاده از مصالح پيرامون خود و در عين حال به گونه ای مستحكم بنا شده باشد، خود جزئی از طبيعت مي شود.در استقرار چنين ساختمانی، فراهم كردن دسترسی آسان به حمل و نقل عمومیمدنظر قرار مي گيرد؛چرا كه بدين ترتيب استفاده از اتومبيل به حداقل خواهد رسيد.همچنين جهت يابي ساختمان با توجه به جهت بهينه تابش خورشيد و با هدف حداكثر استفاده از نور طبيعی و كسب انرژی رايگان (به عنوان مثال تجهيز بنا با آبگرمكن خورشيدی) است. وليكن آنچه در اين گونه ساختمان ها دارای اهميت است فراهم كردن راه و امكانی براي ورود طبيعت به بنا است (مثلاً با ايجاد برش هايی در حجم و پر كردن آن با فضای سبز).

نمایی از آینده معماری سبز

نمایی از آینده معماری سبز

 1. اصول معماری سبز
 • اصل اول: حفاظت از انرژی

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد.ضرورت پذيرفتن اين اصل در عصرهای گذشته بدون هيچ شک و ترديدی با توجه به نحوه ساخت و سازها، غير قابل انکار ميباشد و شايد تنها به سبب تنوع بسيار زياد مصالح و فناوری هاي جديد در دوران معاصر، چنين اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده شده است و اين بار با استفاده از مصالح گوناگون و يا با ترکيب هاي مختلفی از آنها،ساختمان ها،محيط را با توجه به نيازهاي کاربران تغيير ميدهند.

 • اصل دوم: کار با اقلیم

ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند. شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می تواند به گــونــه ای باشد که موجب ارتقاع سطح آسایش درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه، موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید. این دو فرآیند مذکور ناگزیر دارای هم پوشانی و نقاط مشترک فراوان می باشند.

استفاده از پنجره های دو جداره و تأثير آن بر تهويه مناسب

استفاده از پنجره های دو جداره و تأثير آن بر تهويه مناسب

سنت طراحی با توجه به اقليم برای ايجاد آسايش درون ساختمان به قوانين گرمايش محدود نميشد بلکه در بسياری از اقليم ها معماران ملزم به طراحی فضايی خنک برای پديد آوردن شرايط مطلوب در داخل ساختمان بودند.راه حل معــمول درعـصـر حاضر،یعنی استفاده از سیستم های تهویه مطبوع هوا، تنها فرآیندی ناکار آمد در تقابل با اقلیم به شمار می رود و در عین حال همراه با مصرف زیاد انرژی می باشد، که حتی به هنگام ارزانی و فراوانی انرژی به دلیل آلودگی حاصل از آن امری اشتباه بشمار می آید.

 • اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند و در پایان عمر مفید خود، منبعی برای ایجاد سازه های دیگر به وجود بیاورد.این استفاده مجدد میتواند در مسیر استفاده از مصالح بازیافت شده یا فضاهای بازیافت شده شکل بگیرد.در اغلب مواردی که دسترسی به منابع جدید به حداقل می رسد روش هایی کشف می شوند که با آنها می توان ساختمان هایی که برای یک منظور ساخته شده اند، برای مقاصد دیگر نیز استفاده شوند.

تغییر در بعضی از ساختمان های قدیمی برای کاربری های جدید می تواند هزینه ها و مشکلات خاصی را با خود به همراه داشته باشد. با این حال مزایای حاصل از استفاده مجدد از این ساختمان های بزرگ در کنار یکدیگر و درون یک محیط شهری می تواند بر این مشکلات و هزینه ها غلبه نماید. نوسازی ساختمان های موجود در شهرهای بزرگ و کوچک همچنین می تواند موجب حفاظت از منابع مورد استفاده جهت تخریب و بازسازی ساختمان و بدین ترتیب جلوگیری از تخریب محیط شهری شود.

 • اصل چهارم: احترام به کاربران

تمامی ساختمان ها توسط انسان ها ساخته می شوند اما در بعضی از سازه ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می شود، در حالی که در برخی دیگر تلاش برای رد ابعاد انسانی در فرآیند ساخت مشاهده می شود.برای یک معمار حرفه ای توجه به این نکـته ضرورت دارد که ایمنی و سلامت مصالح و فرآیند های شکل دهنده ساختمان به همان میزان که برای کارگران و یا استفاده کنندگان آن مهم است برای کل جامعه بشری نیز از اهـمـیت بـســزایی بـرخوردار می باشد.شکل دیگر مشارکت انسانی که نیازمند توجه است، اشتراک و دخالت مثبت کاربران در فرآیند طراحی و ساخت است، که چنانچه به طور موثر بکار گرفته نشود یک منبع کارا و مفید به هدر رفته است.

 • اصل پنجم: احترام به سایت

معمار استرالیایی گلن مورکات این جمله عجیب را بیان می کند که: ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس  کند. ساختمانی که انرژی را حریصانه مصرف می کند آلودگی تولید می کند و با مصرف کنندگان و کاربران خویش بیگانه است در نتیجه هرگز زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس نمی کند.نـمی توان هر ساختمان را از درون سایت ساخته شده در آن خارج نمود و شرایط قبل از ایجاد ساختمان را دوباره در سایت احیا کرد.

در حالی که در جوامع شهری، زندگی بومی و سنتیخود را برای یکجا نشینی ترک کرده اند و معماران وارد عرصه طراحی شده اند، هنوز نیز برای ایجاد کاربری های مختلف مانند نمایشگاه و دیگر فعالیت های فرهنگی نیاز مستمر به سازه های موقت وجود دارد(این قبیل سازه ها اغلب، شکل چادر بادیه نشینان را بخود می گیرد).

 • اصل ششم: کل گرایی

تمامی اصول معماری سبز، نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند. یافتن ساختمان هایی که تمام اصول معماری سبز را یکجا داشته باشند کار ساده ای نیستچرا که معماری سبز هنوز بطور کامل شناخته نشده است.يک معماری سبز بايد بيش از يک ساختمان منفرد قطعه خود را شامل شود و بايد شامل يک شکل پايدار از محيط شهری باشد. شهر، موجودی فراتر از مجموعه ساختمان هاست؛ در حقیقت آن را می توان بصورت مجموعه ای از سامانه های در حال تعامل دید،سامانه هایی برای زیستن و تفریح، که بصورت شکل های ساخته شده دارای کالبد می باشند و با نگاهـی دقـیـق بـه ایـن سامانه ها اســت کـــه مـی تـوانیـــم چهــــره شهـــر آیــنده را تـرسـیـم نـمایـیـم.

 1. تبعیت طراحی سبز ازسه اصل خاص

شناخت و مطالعه این تدابیر، معمار را به درک بیشتر از محیطی که بايد طراحي آن را انجام دهد، می‌رساند.

 • مرحله صرفه جویی در منابع

اين اصل از يك سو به بهره‌برداري مناسب از منابع و انرژي‌هاي تجديدناپذير مانندسوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرفمي‌پردازد و از سوي دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدي دارد.

استفاده غير مستقيم و منطقه ای انرژی ژوئوترمال توسط پمپاژ گرمایحاصل از منابع زير زمينی

استفاده غير مستقيم و منطقه ای انرژی ژوئوترمال توسط پمپاژ گرمایحاصل از منابع زير زمينی

 • مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی

دومین اصل از معماری پایدار بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شكل ديگري مي‌شود، بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد.

 • مرحله طراحی برای انسان

این اصل ریشه در نیازهایی دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره ای اکوسیستم لازم است که آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمینکنند.این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهری-طراحی سایت و راحتی انسان است.

 1. شاخص های كليدی در پايداری محيط
 • حداقل مصرف انرژی های فسيلی، در توليد مصالح ،حمل و نقل ،ساخت و ساز و حداقل استفاده از آنها در ساختمان
 • بهترين استفاده از مصالح قابل بازيافت و يا قابل بازسازی
 • اجتناب از مصرف كليه مواد شيميايی كه در ساخت و استفاده به لايه ازن صدمه ميرسانند
 • جايگزينی مصالحی كه به تدريج فرسوده مي شوند و در محيط آلودگی ايجاد ميكنند
 • طراحي براي حداكثر استفاده از نور روز حتی درمكان هايی كه معمولاً محدوديت دارند
 • به كارگيري امكانات، براي تهويه طبيعی، در چارچوب يك برنامه كلی تنظيم شرايط محيطی، كه انرژی را به حداقل رسانده و آسايش را به حداكثر سوق دهد
 • بهترين استفاده از شيوه های انفعالی انرژی خورشيدی برای دريافت گرما و سرما، دراغلب اوقات
 • اطمينان از روش های كنترلی ساده و غير پيچيده در ساختمان
 • يافتن شيوه ها و موقعيت ها در بستر طرح كه بتوان در آن انرژی الكتريكي به دست آورد
 • شناسايی استعدادهايی كه بتوان از حرارت زمين بهره مند شد
 • حداقلسازی مصرف آب، تصفيه فاضلاب وبه كارگيريمجدد آن
 • حداقل سازی از دست دادن آب باران با تقليل محوطه سازی با مصالح سخت و روش های جمع آوري مناسب آب
 • ايجاد محيط مطبوع خارجی توسط به كارگيری سايبان براي مناسب سازي تابش تابستانی و افزايش رطوبت نسبي در صورت لزوم
ورق های خورشيدی روی بام و نحوه ذخيره و انتقال انرژی به ساختمان

ورق های خورشيدی روی بام و نحوه ذخيره و انتقال انرژی به ساختمان

استفاده از ورق های خورشيدی در نمای ساختمان

استفاده از ورق های خورشيدی در نمای ساختمان

 1. معماري سبز قرن بیست و یکم

بسیاری از معماران معتقدند،خطری که از جانب آسمان خراش ها محیط زیست را تهدید می کند،به مراتب خطرناک تر از آلودگی هواست.آنها برای جلوگیری از این معضل معماری سبز را پیشنهاد می کنند.كمبود جا و انفجار رشد جمعيت از مشكلاتي است كه به عنوان تهديدی جدی براي محيط ‌زيست محسوب می شود. آسمان خراش و ساير ابرسازه‌هايی كه به منظور ايجاد توازن بين رشد جمعيت و فضاي موردنياز ساخته مي‌شوند، در مراحل ساخت و پس از آن در زندگی روزمره، مقدار قابل توجهی انرژي مصرف كرده و باعث آلودگی محیط زیست و سرريز فاضلاب‌ها شده و در مجموع ساكنان خود را از نور و هوای طبيعی محروم مي‌كنند. با اين وجود بسياری از معماران، مهندسان و طراحان معتقدند ساختمان‌ شهرهای بزرگ و متراكم در شرايطي كه درست طراحي و ساخته شوند،می توانند معرف پيشرفت «پايدار» و «سبز»در معماری بوده و با اين اعتقاد مي‌توان عوامل نامطلوب موثر بر محيط را با حفظ سلامت و رفاه ساكنان ،خود به خود به حداقل رساند.

۵ گروه از موارد موثر در كاهش اثر نامطلوب ابرسازه‌ها در محيط زيست كه توسط اساتيد طراحی بر آنها تاكيد مي‌شود،‌ عبارت است از: انرژی، نور و هوا، سبز بودن، آب و اتلاف آن، ساخت و ساز و شهرسازی. متخصصان طراحی ساختمان برای نيل به اين اهداف به رواج استراتژی‌های رايج در گذشته، روی آورده و آنها را با استفاده در ساختمان‌های بزرگ‌تر و پيچيده‌تر تطبيق دادند(به عنوان مثال می‌توان به تجهيزات مربوط به تهويه و ايجاد سايه‌های طبيعی براي كاهش گرمای ساختمان اشاره كرد).هم‌زمان با آن طراحان و صاحب نظران برای دست‌يابی به نسل جديد آسمان ‌خراش‌ها كه بتوانند در هر دو جنبه تامين راحتی ساكنان و مطابقت با محيط ‌زيست مناسب باشد، به تكنولوژی پيشرفته ای مانند سلول‌های قدرتمند خورشيدی و توربين‌های بادی پيشرفته روی آوردند.

 1. مصدر،نخستین شهر بدون کربنو ضایعات در ابوظبی، نمونه ای بی نظیر از معماری سبز

يكي ازپروژه های بی نظیر در زمینه معماری سبز، نخستين شهر بدون كربن و ضايعات در «ابوظبي» است كه توسط دفتر معماري «فاستر و همكاران» طراحی خواهد شد. شهر ۱۴۸۳ جريبي «مصدر» با الهام از طرح شهرهای عربی محصور در ميان ديوارها است ولی ديوارهای سنگي و گلی آن با ورقه های «فتوولتاييک» با ظرفيت توليد ۱۳۰ مگاوات برق پوشيده خواهد شد. با مهار انرژی خورشيد و به كارگيری عناصر ساختمانی مقاوم در برابر حرارت همچون سايبان اضافی و سرمايش كف، اين پروژه عظيم با احتياط به قلمرو بيابان بر پا خواهد شد.

به یکی از انواع سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی می‌پردازد. در این روش با بکارگیری سلول‌های خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیتهاز تابش خورشید امکان پذیر می‌شود.

در زمين های پيرامون شهر كه ۲۰ مايل با مركز ابوظبی فاصله دارد، نيروگاه های فتوولتاييك و بادی، مراكز تحقيقی و مزارعی قرار می گيرند كه سوخت كارخانه های شهر را فراهم می كنند. اين مزارع به كاهش ضايعات هم كمك می كنند زيرا با جذب كربن، گازهاي حاصل از كارخانجات را متعادل كرده و با پساب تصفيه خانه های آب ،شهر آبياری خواهند شد. دانشگاه اين شهر قرار است در سال ۲۰۰۹ ميلادی افتتاح شود.در اينجا هدف آن نيست كه در برابر عظمت چنين پروژه هايی دچار حيرت و نا اميدی شويم. كافي است آگاه باشيم كه تا امروز با غفلت و بی توجهی چگونه وضعيتی خطرناك براي سرمايه های طبيعی سرزمين مان به وجود آورده ايم و از پيشرفت های جهانی باز مانده ايم. لازم است هر چه زودتر اين روند را متوقف كنيم. كاهش مصرف سوخت های فسيلی با تكنيك های ساختمانی موجود و بدون هزينه های گزاف و تنها با به كارگيری طراحی مناسب نيز ممكن است. سبز بينديشيم.

 1. نتیجه گیری

هنوز بدفهمی های زيادی در مورد کلمه معماری سبز یا پايدار وجود دارد.بايد راهنمایی های دقيقی برای معماران و طراحان ساختمان وجود داشته باشد تا آنها را در درک اين موضوع ياری کند.سيستم ها و تکنولوژی های بسياری وجود دارد به طوريکه شايد ديگر نيازی به ايجاد سيستم جديد نباشد.اما افراد اندکی وجود دارند که دارای علم چگونگي استفاده از اين تکنيک ها باشند.بنابراين باید در مدارس و دانشگاه ها در مورد معماری پايدار صحبت شود تا اطلاعات و چگونگی استفاده از اين تکنيک هادر اختيار دانشجويان قرار داده شودتا در آينده معماری دارای کيفيت بالا داشته باشيم.آنچه پيرامون طراحی پايدار گفته شد نشان دهنده نويی نگرش به معماری است که بر چند نکته اساسی اشاره دارد:

 • کيفيت گرايی
 • توجه به آينده
 • توجه به محيط

برای داشتن معماری پايدار تنها داشتن يک معماری خوب کافی نيست.بلکه احترام به محيط زيست و طبيعت و داشتن دانش در مورد بوم،توپوگرافی و وضعيت آب و هوايی لازم است.لذا طراحی پايدار يک سبک فرمال نيست و بر گرفته از شرايط زودگذر و هيجانات آنی نميباشدبلکه در بتن خود واجد مفاهيم عميقی است که پيوند انسان، طبيعت و معماری است.در واقع همه اين مسائل اين است که انسان بايد شيوه زندگی خود را تغيير دهد و از مصرف بی رويه انرژی و آلوده کردن آب و هواپرهيز کند. همه اينها معنی بکار گرفتن معماری پايدار است.اگر به اين مسئله توجه شود نسل آينده با خطر کمبود منابع وهوای آلوده و گرم شدن زمين مواجه نخواهد شد.

منابع

 • Jong-Jin Kim , Sustainable Architecture Module , Qualities , Use , And Examples Sustainable Buildings Materials
 • Mackeuzie , Doroty , Green Design , L.King LTD
 • Design Services For Sustinable Buildings
 • سفلايی،فرزانه:مقاله شهرسازی و مقوله ای به نام توسعه پايدار،مجموعه مقالات سومین همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان،۱۳۸۲، جلد ۱
 • نوحی ،سيد حميد ،تاملات در معماری،نشر گام نو،تهران
 • مجله ما(معماری ايران) جلد ۵،مجموعه مقالات مرتبط با توسعه پايدار
 • اسد پور،علی،مقاله الگو های پايدار در معماری کويری ايران ،مجله معمار ۳۹
 • محمودی،مهناز: مقاله مبانیطراهی پايدار در راستای اهداف توسعه پايدار
 • حسن پور ، سید میلاد:مقاله برای رسیدن به معماری پایدار چه اقداماتی را باید به عمل آورد؟
امتیاز 5.00 ( 7 رای )

راهنما

 • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
 • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
 • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره مبینا فرد :

فارغ التحصیل رشته ی معماری هستم - در زمینه کارهای دانشجویی فعالیت های زیادی انجام دادم. قصد من در این وب سایت کمک به دوستان معمار می باشد... امیدوارم از سایت معمار آنلاین رضایت کافی داشته باشید...

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

 1. سلام خوشحالم که با شما آشنا شدم . بنده میرصادقی .مدیر شرکت ناو هستم .
  کار ما در زمینه دوربین های مداربسته. ماشین های اداری . تعمیرات می باشد .به دلیل علاقه زیاد به این کار به تازگی تصمیم به انجام دادن فعالیت ساختمان های سبز شده ام . و میخواهم اول چندتا از نیروهارو آموزش بدم. که بعد شروع به کار کنن. ولی متاسفانه شرکت خوبی که در این زمینه خوب آموزش بده رو پیدا نکردم / ممنون میشم که با هم در ارتباط باشم .
  ۰۹۳۵****۸۲
  باتشکر میرصادقی

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است