عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خانه » محصول » مطالعات مجموعه فرهنگي آموزشي

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات مجموعه فرهنگي آموزشي

مطالعات مجموعه فرهنگي آموزشي

(دیدگاه 1 کاربر)

9,000 تومان

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح موجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 تعداد صفحه هات(pdf) 227
11 قیمت کلی (تومان) 20،000

 

توضیحات

مجموعه فرهنگي آموزشي

چکیده:

آينده و مسائل آن سالهاست كه موضوع تحقيق و تفكر بسياري از دانشمندان معاصر قرار گرفته به معناي تبيين و پيش بيني روندهاي آينده ، چه آن « آينده نگري » است و به طور كلي بخش كه از مدلهاي پيشرفته كامپيوتري و آماري بهره مي گيرد و چه بخش ديگر كه صرفأ به تحليل كيفي مي پردازد ، جايگاه ويژه اي يافته است .

شوك فرهنگي از غوطه ور شدن يك مسافر ناآماده در يك فرهنگ بيگانه حاصل مي شود . به بياني ديگر پيوند و رابطه انسان با افراد ، اشيا ، مكانها ، سازمانها و نهادها ، افكار و جهان اطلاعات ، مدام در حال ناپايدارتر شدن و تنوع خواهد بود . جريان خروشان تغييرات ، جرياني چنان نيرومند كه امروز نهادها را واژگون مي كند ، ارزشهاي ما را دگرگون مي سازد و ريشه هايمان را مي خشكاند ، تند شدن آهنگ جابجايي ، سفر، مهاجرت و تحرك زياد انسانها ديگر فرصتي براي برقراري رابطه اي پايدار با افراد ، اشيا و مكانها باقي نمي گذارد و آن احساس تعهد به پايداري وفاداري و آن توان ريشه دواندن و دلبسته شدن رو به ضعف مي گذارد و به « الزام » انسان مي ماند با روابطي گذرا و الزام دردناك انطباق پذيري كه اندك اندك از يك تبديل مي شود . براي انسان پايبند كهن كه بر وفا و دوستي پايدار و تعلق به « ارزش » يك خاك نسبي بود ، اين تحول چه معنايي دارد ؟

به عقيده نگارنده با توجه به محدوديت هاي ظرفيت فراوان و جسم در جذب تغييرات ، نمي توان انسانها را بدون آمادگي قبلي در برابر الزامي قرار داد كه تاب تح مل آن را ندارد . نمي توان جامعه را در وضعيت تعادل و در حالي حفظ كرد كه افراد بسياري در آن در معرض شوك آينده باشند . بايد ميان آهنگ تغييرات و ظرفيت و توان انسان براي انطباق با آن تعادلي سازنده برقرار كرد . با چنين رهيافتي است كه بحران به فرصتي مناسب و امكاني براي رشد و توسعه تبديل مي شود و اگر انسان چه كارهاي شخصي خود و چه در سطح جامعه ، سرعت آهنگ تغييرات را كنترل نكند ، در انطباق دادن خود با دشواري و شكست همه جانبه اي مواجه خواهد شد .

فهرست مطالب

مقدمه………………………………. 5

فصل اول : کلیات طرح………………….. 5

1-1 منشا و ریشه پیدایش فضاههای فرهنگی … 5

1-1-1-درغرب…………………………. 5

1-1-2-در ایران………………………. 9

 • سیر تحول فضاهای فرهنگی و عوامل موثر آن 11

– در غرب ………………………….. 11

– در ایران…………………………. 25

 • نتیجه گیری …………………….. 33

فصل دوم : مطالعات محیطی و بررسی وضعیت اقلیمی    35

مطالعات بستر طرح…………………….. 36

1 – استان تهران……………………… 36

جمعیت استان تهران……………………. 37

وضعیت اقتصادی استان تهران…………….. 37

2 – شهر تهران……………………….. 39

2-1- ویژگی جغرافیایی شهر تهران………… 39

2-2- سابقه تاریخی تهران………………. 39

2-3 توپوگرافی……………………….. 45

2-4- آبهای سطحی……………………… 46

2-5- آبهای زیر زمینی…………………. 47

2-6- پوشش گیاهی …………………….. 48

2-7- مخاطرات طبیعی ………………….. 48

2-8- تاثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی 50

2-9- دما……………………………. 52

2-10- بارندگی……………………….. 53

2-11- رطوبت…………………………. 54

2-12- باد…………………………… 55

2-13- تابش آفتاب ……………………. 58

2-14- یخبندان……………………….. 60

2-15- جدول ماهونی……………………. 60

2-16- نمودار بیو کلیماتیک انسانی………. 61

2-17- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی……… 62

2-18- تعیین نوع اقلیه تهران ………….. 64

2-19- تعیین جهت بهینه استقرار ساختمان….. 65

2-20- تعیین عمق سایبان……………….. 66

2-21- نتیجه گیری و تعین تدابی طراح اقلیمی 69

فصل سوم : مطالعات معماری……………… 71

3-1- بررسی آثار و جوانب اقتصادی……….. 72

3-2- بررسی بررسی آثار کالبدی یا حجمی…… 72

3-2-1- دید و منظر شهری ………………. 72

3-2-2- سیمای شهری …………………… 72

3-2-3- فضای شهری ……………………. 73

3-3- ایمنی در برابر آتش سوزی………….. 73

3-4- انسانی کردن ساختمانها……………. 74

3-4-1- با توجه به نور طبیعی…………… 74

3-4-2- با توجه به در جه حرارت و رطوبت….. 74

3-5- بررسی نمونه ها………………….. 75

3-5-1-  نمونه های داخلی………………. 75

– فرهنگسرای خاوران ( جوان ) ………… 75

– فرهنگستان بهمن……………………. 95

3-5-2- نمونه های خارجی……………….. 98

– مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو……….. 98

– مرکز هنر هلنیسکی ” فنلاند ” ………… 99

فصل چهارم : مطالعات تحلیلی……………. 102

4-1-1- دلایل انتخاب سایت پروژه در تهران…. 103

4-1-2- خصوصیات منطقه طرح……………… 104

4-1-3-بررسی موقعیت سایت پبشنهادی………. 106

4-1-4- سایت پیشنهادی در طرح جامع و طرح پیشنهادی تهران    107

4-1-5- دلایلف انتخاب سایت پبشنهادی……… 108

4-1-6- بررسی سایت پیشنهادی در رابطه با نقشه زلزله تهران  111

4-1-7- مقاومت خاک …………………… 112

4-1-8- شیب و توپوگرافی زمین…………… 113

4-1-9- اولویت استقرار بر اساس شبکه معابر.. 114

4-1-10- دسترسی ها …………………… 114

4-1-11- نزدیکی به تسهیلات و خدمات شهری….. 115

4-1-12- دیدو منظر……………………. 115

4-1-13- امکان ورود ، توزیع و نفوذ در سایت. 117

4-1-14- بررسی باد و نور مطلوب…………. 117

4-1-15- امکان سنجی نواحی قابل ساخت و ساز سایت   117

4-2- توصیف و الگو یابی طرح……………. 118

4-2-1- تعریف موضوع پروژه……………… 119

4-2-2- مخاطبان پروژه…………………. 120

4-2-3- خصوصیات و اهداف پروژه………….. 120

4-2-4- ایده اصلی طرح…………………. 121

4-2-5-زمینه های فعالیت مجموعه…………. 122

فصل پنجم : معرفی و عناصر تشکیل دهنده مجموعه ، ضوابط و استاندارد ها………………… 124

5-1- تئاتر………………………….. 125

5-2- سینما………………………….. 139

5-3- ورودی و انتظار………………….. 143

5-4- تریا ………………………….. 146

5-5- کتابخانه مرکز فرهنگی – هنری………. 147

5-6- فضاهای آموزشی…………………… 151

5-7- بخش اداری………………………. 152

5-8- پارکینگ………………………… 153

5-9- سیستم اکوستیک در سالن نمایش ……… 153

– برنامه ریزی فیزیکی ………………… 160

فصل ششم : ایده های پیشنهادی…………… 167

6-1- سازه طرح پیشنهادی……………….. 168

6-2- تاسیسات………………………… 174

6-3- ضوابط و مقررات طراحی برای معلولین…. 187

6-4- تمهیدات مقابله در برابر حریق طرح پیشنهادی  190

6-5- اصول اکوستیک……………………. 197

فصل هفتم : نقشه ها و مدارک معماری …….. 203

منابع………………………………. 227

————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت pdf  وشامل 227 صفحه می باشد.

هزینه محصول : 9.000 تومان

حجم فایل : ۵٫۰۸M

»  لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

پشتیبانی و قوانین محصول

————————————————————————

 X اصول طراحي مجتمع فرهنگي آموزشيX برنامه فیزیکی مجتمع فرهنگي آموزشيX پایان نامه مجتمع فرهنگي آموزشيX خرید رساله مجتمع فرهنگي آموزشيX خرید مطالعات مجتمع فرهنگي آموزشيX دانلود مطالعات مجتمع فرهنگي آموزشيX رساله مجتمع فرهنگي آموزشيX مجموعه فرهنگي آموزشيX مطالعات مجموعه فرهنگي آموزشي

1 دیدگاه برای مطالعات مجموعه فرهنگي آموزشي

 1. خوب

  من خرید کردم پیشنهاد میشه
  تشکر از مهندس

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

1 دیدگاه برای مطالعات مجموعه فرهنگي آموزشي

 1. خوب

  من خرید کردم پیشنهاد میشه
  تشکر از مهندس

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است