برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » محصول » رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر کاربرد طراحی سامانه های پیمونی در معماری

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر کاربرد طراحی سامانه های پیمونی در معماری

رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر کاربرد طراحی سامانه های پیمونی در معماری

59,000 تومان

  • برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر کاربرد طراحی سامانه های پیمونی در معماری

ضرورت هاي جديد زندگي شهري مانند تحولات اقتصادي ، رشد جمعيت و افزايش مهاجرت و تحولات ساختاري در بينش سياسي و اقتصادي نحوه سكونت و معضل مسكن را دو چندان كرده است . هر چند در تقابل با اين بحران دولت اقدام به كوچك سازي واحدهاي مسكوني نموده و در شهرهاي بزرگ اشكال جديد سكونت در قالب آپارتمان ها ،برجها، و آلونكها پديدار شده اما آپارتمانهاي فعلي با شكل و معماري خاص خود درشهرهاي بزرگ نمي تواند جوابگو وتغذيه كننده قوي و غني روابط انساني خانواده هاي ساكن باشد. به طور بالقوه اين شكل سكونت با طراحي و نحوه ساخت وساز و معماري و شكل فيزيكي خاص خود ، تناسبي با سطح و ميزان روابط متراكم انساني و افراد تحت پوشش خويش ندارد.و این تحولات ادامه دارد و ممکن است با ساخت و ساز امروزه نتوانیم پاسخگوی نیاز های نسل بعد باشیم پس اگر بتوانیم با سیستم مدولار پیش برویم شاید بتوانیم پاسخوی نیازها تا حدی باشیم و در صورت غیر میتوانیم به راحتی بخشی را تعویض یا تلفیق یا جا به جا کنیم یا به طور کلی برداشته و در بخشی دیگر استفاده کنیم.و با پیش رفتن به روش مدولار و پیمونی می توانیم تا حد قابل توجه ای از هزینه های ساخت و ساز کاهش داد و رند انجام کار را تسریع ببخشیم و همین اینکه گونه ای مطابق و هماهنگ با طبیعت و مقیاس انسانی پدید آوریم.

بسياري از مصاديق شكل سكونت کنونی ، به مثابه خوابگاهي هستند كه جمعيت متقاضي مسكن را بدون داشتن ارتباط روحي و عاطفي در خود جاي مي دهند . در طراحي و برنامه ريزي اين مجموعه هاي مسكوني كمتر توجهي به روابط همسايگي و طراحي بر مبناي ذوق وسليقه وآداب و رفتارهاي مثبت اجتماعي شده است . از طرفي به دليل فقدان فضاي كافي و تراكم بيش از حد و قيمت زمين ،ساختمان ها بدون وجود فضاي باز، نور كافي و ديدن افق و طبيعت پيرامونشان شكل مي گيرند.اين در حالي است كه معابر اين آپارتمانها فقط عرصه حركت اتومبيل است، به دور از فضاي سبز و فضاهاي فرهنگي .اين مجموعه هاي مسكوني به حالتي درآمده اند كه اختلاف بين ساكنان خود را ، اگر چه از نظر مكاني به هم نزديك اند. دامن زده اند و از نظر روحي و رواني آنها را از هم دور نموده اند .

ليكن به نظر مي رسد با توجه به بافت فرهنگي جامعه ايران و بروز تحولات نامطلوب اين چنيني  در زير ساخت هاي جامعه تاثيرات جبران ناپذيري خواهد گذاشت . و اين زماني به تحقق مي رسد كه  از الگوهاي متناسب با استفاده از سیستم پیمونی و در نظر گرفتن نیاز فردی و جمعی را استفاده كنيم .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

تقدیرنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….3

فصل اول…

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..4

موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………….6

بیان اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………7

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….8

پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم…

مبانی نظری معماری……………………………………………………………………………………………………………… 11

منبع درون ذاتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

اصول کلی حرکت و تحول ……………………………………………………………………………………………………..12

زندگی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………… 18

فصل سوم…

پیمون ………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

تناسبات ………………………………………………………………………………………………………………………………23

پیمون ایرانی ………………………………………………………………………………………………………………………….25

پیمون در معماری سنتی …………………………………………………………………………………………………………….31

تاریخچه پیمون در معماری گذشته ایران ……………………………………………………………………………………………33

تعریف هماهنگی ابعاد در ساختمان ………………………………………………………………………………………………35

باز آموزی و باز شناخت پیمون در معماری معاصر ایران ……………………………………………………………………………38

ایجاد وحدت شکلی از طریق پیمون ……………………………………………………………………………………………….43

پیمون لوکوربوزیه ……………………………………………………………………………………………………………………44

سیستم پیمون ژاپنی شاکو کن …………………………………………………………………………………………………..51

جمع بندی پیمون لوکوربوزیه و پیمون ژاپنی شاکو کن …………………………………………………………………………….54

از پیمون لوکوربوزیه تا مدولاسیون امروز ………………………………………………………………………………………….56

مدولار ……………………………………………………………………………………………………………………………..52

تعادل در شتاب زندگی ………………………………………………………………………………………………………….66

طراحی مدولار در معماری امروز ایران …………………………………………………………………………………….67

رویکرد و اصول طراحی محصولات مدولار ……………………………………………………………………………..73

بررسی تغییرات هزینه های ساختمان با طراحی مدولار ……………………………………………………………74

مدولار ابزاری مهم در معماری مدرن …………………………………………………………………………………….74

پلان تیپ ……………………………………………………………………………………………………………………………78

سیستم های قالب بندی مدولار………………………………………………………………………………………….83

عناصر پیش ساخته و سیستم مدولار ………………………………………………………………………………….86

سیستم سازه های بتن مسلح پیش ساخته مدولار سه بعدی……………………………………………………99

فصل چهارم…

تعاریف و مفاهیم مسکن ………………………………………………………………………………………………….113

سیر تاریخی اسکان انسان ……………………………………………………………………………………………….114

ویژگی های محیط مسکونی …………………………………………………………………………………………….115

مفهوم اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………..115

بررسی عوامل مطلوبیت مسکن ………………………………………………………………………………………..116

گونه شناسی مسکن ………………………………………………………………………………………………………..117

مطالعه و بررسی وضعیت مسکن ………………………………………………………………………………………129

شاخص های کیفیت مسکن ……………………………………………………………………………………………130

فرم مطلوب مسکن ………………………………………………………………………………………………………..131

امنیت مسکن ………………………………………………………………………………………………………………..132

ایمنی و راحتی و میزان دسترسی ……………………………………………………………………………………..132

دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز ……………………………………………………………………………..132

زیر ساخت های مورد نیاز مسکن ……………………………………………………………………………………133

همجواری با کاربری های سازگار …………………………………………………………………………………..134

معماری مسکن و تولید صنعتی ساختمان ………………………………………………………………………..136

مسکن …………………………………………………………………………………………………………………………136

سلسه مراتب نیازها ……………………………………………………………………………………………………….136

حریم …………………………………………………………………………………………………………………………..139

قلمرو …………………………………………………………………………………………………………………………..156

طبقه بندی مجموعه های مسکونی …………………………………………………………………………………164

فضا ………………………………………………………………………………………………………………………………166

اندازه و فضاهای لازم برای طراحی واحد های مسکونی آپارتمانی…………………………………………168

شناخت عرصه های مختلف در خانه های مسکونی …………………………………………………………….173

فصل پنجم…

ویژگی طراحی اقلیمی اقلیم گرم و خشک …………………………………………………………………………177

فصل ششم…

استاندارد و مقدمات طراحی مجتمع مسکونی مدولار ………………………………………………………….187

استاندار های اقلیم گرم و خشک ……………………………………………………………………………………….196

فصل هفتم…

خصوصیات بافت شهری دامغان………………………………………………………………………………………….202

شرایط جغرافیایی و محیطی شهرستان دامغان …………………………………………………………………204

دامغان ………………………………………………………………………………………………………………………..215

بررسی طراحی شهری (ارگانیک و غیر ارگانیک) ……………………………………………………………..229

بافت و محل قرار گیری دکان ها و مشاغل ……………………………………………………………………256

مطالعات اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………265

بافت تاریخی شهر ………………………………………………………………………………………………………..270

فصل هشتم…

تجزیه و تحلیل داده ها در راستای طراحی ………………………………………………………………………281

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………290

فصل نهم…

اهمیت وجود سبزینگی در فضاهای عمومی و خصوصی مجتمع مسکونی …………………………..291

فصل دهم…

نمونه های بررسی شده مجتمع مسکونی مدولار ………………………………………………………………311

مجتمع مسکونی هبیتات 67 مونترال ………………………………………………………………………………311

طراحی باغ شهر مدولار K66 ……………………………………………………………………………………… 318

مجتمع مسکونی نکسوس ………………………………………………………………………………………………321

مجتمع مسکونی روکو …………………………………………………………………………………………………….326

ویلا استین دونزی ………………………………………………………………………………………………………..343

برج مسکونی تنفس ………………………………………………………………………………………………………350

پروژه مسکونی پیش ساخته فیلیپ اسدی ………………………………………………………………………………353

خانه چوبی ژاپن ……………………………………………………………………………………………………………357

فصل یازدهم…

برنامه فیزیکی پیشنهادی مجتمع مسکونی مدولار …………………………………………………………………………..363

فصل دوازدهم…

آنالیز سایت ……………………………………………………………………………………………………………………367

فصل سیزدهم…

طرح نهایی ……………………………………………………………………………………………………………………377

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………..378

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 378 صفحه می باشد.

هزینه محصول : 59.000 تومان

حجم فایل :57.07 مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد !!

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر کاربرد طراحی سامانه های پیمونی در معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر کاربرد طراحی سامانه های پیمونی در معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است