عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خانه » محصول » دانلود پلان برش حمام باغ فین-دانلود اتوکد حمام باغ فین کاشان

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود پلان برش حمام باغ فین-دانلود اتوکد حمام باغ فین کاشان

دانلود پلان برش حمام باغ فین-دانلود اتوکد حمام باغ فین کاشان

توضیحات

دانلود پلان برش حمام باغ فین-دانلود اتوکد حمام باغ فین کاشان

نقشه کامل حمام گله داری بندر عباس

 

انتهای خیابان امیر کبیر، باغ فین

کتیبه های تاریخ دار بنا: در بنا، کتیبه تاریخ دار یافت نشده است. بانیان و سازندگان بنا: بر اساس منابع بررسی شده، باغ فین به فرمان شاه عباس اول صفوی ساخته شده و حمام بزرگ باغ نیز در همان زمان احداث شده است؛ اما حمام کوچک این باغ از آثار دورة فتحعلی شاه قاجار است.۲ دیگر اطلاعات مکتوب: در حدود سال ۱۳۵۰ش، به هنگام تخلیه و پاک کردن مجاری آب حمام بزرگ، چند قطعه از مسکوکات دورة صفویان به دست آمد که قدمت این حمام را نشان می دهد.” سیر تحول بنا: حمام صفوی (حمام بزرگ)، همانند باغ فین ، تا پایان دوره صفویان معمور و پابرجا بوده و پس از آن، از رونق و آبادی افتاد و ابنيه آن رو به ویرانی نهاد. در زمان فتحعلی شاه قاجار، بار دیگر، به این باغ توجه شد و محوطه و ابنیه آن، از جمله حمام مرمت و با سنگهای مرمر و کاشیهای هفت رنگ تزیین شد. در سال ۱۲۶۸، میرزاتقی خان امیرکبیر به فرمان ناصرالدین شاه در حمام بزرگ این باغ به قتل رسید. پس از این واقعه، باغ فین و حمام آن دوباره فراموش شد و در دوره مشروطه، اشرار کلیه سنگهای مرمر و مصالح گرانبهای باغ و حمامها را به غارت بردند.

در سال ۱۳۴۴ش، این در حمام بر اساس طرح اولیه خود مرمت شد؛ و پس از آن نیز بارها تعمیر شده است نکاتی درباره معماری بنا: هر دو حمام باغ فین دو بخش اصلی، یعنی سربینه و گرم خانه، دارند؛ اما حمام بزرگ فضای چال حوض هم دارد. این حمام دو سربینه با قاعده مستطیل دارد. سربینه اول، که به ورودی نزدیک تر است، سکویی در انتها و بخاری دیواری دارد. در این سربینه، وجود نورگیرهایی از کاشی مشبک، که به باغ باز می شوند، فضایی دل پذیر فراهم می آورده که با تزیینات رسمی بندی و طلاکاری سقف کامل می شده است. امروزه بخش اندکی از این تزیینات باقی است. سربینه دوم حوضی در میانه و مسیر ترددی در ضلع شرقی دارد که کف آن پایین تر از سطح سربینه است و درگاههای فضاهای دیگر به آن باز می شود.

به نظر می رسد که به هنگام خروج از حمام، ابتدا از سربینه دوم و سپس از سر بينه اول استفاده می کرده اند؛ بدین ترتیب که پس از استحمام و خروج از گرم خانه ابتدا پاها را در حوض سربینه دوم می شسته و در هوای ملایم آنجا، بدن را خشک می کرده اند و آماده رفتن به سربینه اول برای پوشیدن لباس می شده اند. هر یک از سربینه ها از طریق میان دری جداگانه به گرمخانه راه دارد. میان در اول چون دالانی پر پیچ و خم است و میان در دوم فضایی است با قاعدة مربع، که هر دو با تغییر جهت و زاویه حرکت مانع ارتباط مستقیم سربینه و گرم خانه می شوند.

گرم خانه فضایی وسیع با قاعده مستطیل است. این فضا را ستونهای میانه آن به سه بخش کرده که سه طاق رسمی بندی متوالی آنها را می پوشاند. هر دو میان در حمام به قسمت میانی گرم خانه راه دارند و درگاه خزینه در سوی مقابل همین قسمت است. دو حوض چهارگوش در طرفین گرم خانه واقع است که بر جای حوض کوچکتر، در گذشته، سکویی از مرمر شفاف قرار داشته است. این سکو محل نشستن شاه یا درباریان بوده و امیر کبیر در همین محل به قتل رسیده است. این سنگ مرمر تا حدود سالهای ۱۳۴۴-۱۳۳۵ش بر جای خود باقی بود و در آن زمان، همراه با دیگر سنگها و مصالح گرانبهای باغ فین”، ربوده شد. در طرفين خزينه، در خلوت وجود دارد که یکی از آنها راه اختصاصی به خزینه دارد. در انتهای محور طولی گرم خانه، فضای چالحوض واقع است. این فضا، باقاعده مستطیل، حوضی وسیع در میانه دارد. در ضلع مقابل ورودی فضای چال حوض، غرفه ای با قاعدة نیم هشت عقب نشسته که محل استراحت بوده است.

دیوارها و طاقهای گرم خانه و خلوتهای آن و فضای جال حوض نقاشی و آهک بری داشته که امروزه بخشهایی از آنها باقی استحمام کوچک سربینه ای دارد با قاعده مستطیل و سکوهایی نشسته در پیرامون آن. دو غرفه با قاعده نیم شش نیز در طرفین سکوها واقع است. این فضا حوضی هشت گوش در میانه و گنبدی بر فراز خود دارد. در نورگیر میانه این گنبد، مانند دیگر نورگیرهای حمام، گلجام گذاشته اند. میان در این حمام نیز دالانی پر پیچ و خم است.

گرمخانه حمام کوچک فضایی است با قاعدة مربع و سقفی مدور. در ضلع مقابل ورودی گرم خانه، فضایی با قاعده نیم هشت عقب نشسته که به سبب اهمیت، طاقی رسمی بندی آن را پوشانده است. در میانه این فضا، حوض مستطیل شکل کوچکی بوده که آن را به غرفه اختصاصی شستشو بدل می کرده است. راه ورود به خلوت گرم خانه نیز از گوشه همین فضاست. خزینه در کنار خلوت واقع است و راه ورود به آن از میانه یکی از اضلاع گرم خانه است. امروزه از اره ها و تزیینات این حمام از بین رفته و تنها بخش کوچکی از ازاره کاشی آن در خلوت گرم خانه باقی است 

هر دو حمام کوچک و بزرگ در کنار باغ فین قرار دارد و راه ورود به هر دو از داخل باغ است؛ اما در باغ حضور آنها آشکار نیست و نمود خارجی مؤكدی در جدار این بخش از باغ ندارند حمام بزرگ سردری ساده با قوس جناغی دارد. سردر حمام کوچک نیز قوس کلیل و دو ستون آجری در طرفین و پیشانی شیب دار دارد که تعلق آن را به دوره قاجاریان نشان می دهد. سردر حمام بزرگ به دالانی گشوده می شود که به سربینه ها راه می یابد؟ ولی سر در حمام کوچک، همچون سردر اکثر حمامها، به هشتی ای باز شده است که به سربینه منتهی می شود. در نقشه ماکسیم سیرو از حمام، هشتی با فضایی دیگر نیز مرتبط بوده که امروزه تخریب شده است. سیرو این فضا را مخصوص نوکرها یا خدمة حمام دانسته است. گلخن و انبار سوخت در میان دو حمام و در پشت خزینه ها واقع است و ورودی این دو بخش در خارج از باغ است.

منابع:

) حسن نراقی، آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نم ، از تهران، انجمن آثار ملی ۱۳۶۸)، م و ن حسین شراقی، احمام تاریخی بااشاء فين در کاشان، هنر و مردم ش ۱۰۱ اسفند ۱۳۹۰)، ص ۱۶ ۲) عبد الرحیم کلانتر ضرابی (سهیل کاشانی، تاریخ کاشان، به کوشش ایرج افشار. تهران، فرهنگ ایران زمین، ۱۳۳۵)، ص أ۵ ۳) حسن نراقی، حمام تاریخی بادشاه فین در کاشان او می ۱۶ ) حسن نراقی، آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطر ، م وو ۸۰ و ۹۳

) حسن نراقی، حمام تاریخی با شاهقين در کاشانی، ص 1۷ به همان می ۹۷-۹۸ و ۲۷ را ماکسیم سیوتر، کاروان سراهای ایران و ساختمانهای کوچک میان راهها، ترجمه عیه هام، تهران سازمان ملی حفاضت أثار باستانی ایران )، ص ۶۳۹

_________________

دانلود پلان برش حمام باغ فین-دانلود اتوکد حمام باغ فین کاشان

توضیحات فایل دانلود نقشه معماری:

فرمت این فایل DWG –و 3 شیت نقشه شامل پلان برش و نما  جامع و کامل کاملا اختصاصی می باشد.

-بصورت اختصاصی توسط وب سایت  معمارآنلاین  عرضه شده? 

 -گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود??

 – منابع این فایل بصورت کامل می باشد?

در صورت مشکل پرداخت از کد USSD اختصاصی سایت ما استفاده کنید

 *788*97*112211#

هزینه محصول : تنها با پرداخت ففط 18.000 تومان????

?حجم فایل : 20.45مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش در خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پلان برش حمام باغ فین-دانلود اتوکد حمام باغ فین کاشان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پلان برش حمام باغ فین-دانلود اتوکد حمام باغ فین کاشان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است