در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود مطالعات مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود مطالعات مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

تخفیف!

دانلود مطالعات مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

9,000 تومان

توضیحات

دانلود مطالعات مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

 

مقدمه

زورخانه به عنوان یکی از گونه های معماری به جامانده از گذشته و تاریخ کشور ایران برخاسته از بستر فرهنگی و اندیشه ای پیشینیان ماست. این پدیده امروزه اثری جاویدان و استوار از فرهنگ ایرانی-اسلامی است که واجد ویژگی هایی فرهنگی و سنتی است. ویژگی هایی که اندیشه کل نگر پیشینیان بدان شکل داده و تحت عنوان یک کل واحد به اجزای آن وحدت بخشیده است. در بستر ذهن کل نگر مردمان ایران، تمام عناصر سازنده یک پدیده به دنبال تحقق هدفی بوده اند که با نام و یاد آن پدیده عجین شده است. معماری و موسیقی به عنوان دو عنصری که در دو سر طیف عناصر عینی و ذهنی پدیده زورخانه قرار می گیرند گواه این مدعا هستند که زورخانه برای تعلیم و آموزش خوی پهلوانی و منش انسانی شکل گرفته است. گرچه آنچه در ظاهر به نظر می آید ساختن جسم و محافظت از آن است اما تأمل در آداب و سکنات معماری و موسیقی زورخانه وجهی نهفته در پس این ورزش را آشکار می سازد

سلامت بشر در گروه فعالیت های بدنی و تحرک اوست. زورخانه ها در طول تاریخ، موثرترین نهادهای اجتماعی و فرهنگ ایرانی بوده اند. زورخانه در دوران پرفراز و نشیب تاریخ ایران در رهبری نضهت های آزادی خواهی و ترویج فرهنگ، فتوت و جوانمردی نقش مهمی را در تربیت مردم بر عهده داشته است. نهاد زورخانه با کارکرد اجتماعی خود، نقش با اهمیتی را در حفظ هویت فرهنگی، یکپارچگی و ایجاد مشترکات فرهنگی محله ها و به تبع آن شهرها ایفا کرده است. در این مقاله سعی شده، به نقش زورخانه در بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی محله (به عنوان پایه و بنیان اجتماع شهروندی ) پرداخته شود. لازم است در طراحی مبانی، الگوها و روش های توسعه محله ای، به زورخانه ها به مثابه چشم انداز توسعه پایدار شهری، توانمندسازی و افزایش ظرفیت ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندی نگاه ویژه ای شود . ضروری است که مدیریت شهری با عزمی ملی نقش مهم تری را در این زمینه ایفا کند. بنابراین با توصیف واقعیت های موجود، براساس مطالعات اسنادی به بررسی نقش زورخانه ها در بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی، حفظ و احیای مناسبت ها، آیین ها و میراث فرهنگی و باز تولید سرمایه های فرهنگی در محله های شهری برای توسعه ای پایدار بپردازیم.

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ——————————————————– ۱

۱-۲- بیان مسئله —————————————————– ۲

۱-۳- سوابق مربوط ————————————————— ۲

۱-۴- فرضیه ها —————————————————— ۴

۱-۵- اهداف ——————————————————– ۵

          ۱-۵-۱- اهداف علمی——————————————–  ۵

          ۱-۵-۲-اهداف کاربردی —————————————— ۶

۱-۶- پرسش تحقیق—————————————————  ۶

۱-۷- ضروریات خاص انجام تحقیق —————————————- ۷

۱-۸- نوع روش تحقیق————————————————- ۸

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده 

بخش اول : فرهنگ

          ۲-۱-۱- فرهنگ به عنوان یک نیاز ضروری جامعه ————————- ۹

          ۲-۱-۲- تعریف فرهنگ —————————————— ۹

          ۲-۱-۳- ویژگی های فرهنگ ————————————– ۱۰

          ۲-۱-۴- جامعه شناسی فرهنگ ————————————- ۱۰

          ۲-۱-۵-  تغییرات فرهنگ —————————————- ۱۰

          ۲-۱-۶- عناصر فرهنگ —————————————— ۱۰

          ۲-۱-۷- عوامل انتقال فرهنگی ————————————- ۱۱

          ۲-۱-۸- فرهنگ و ارتباط —————————————– ۱۱

                   ۲-۱-۸-۱- معنی ارتباط ———————————— ۱۱

                   ۲-۱-۸-۲- ارتباط یعنی فرهنگ —————————— ۱۱

                   ۲-۱-۸-۳- عناصر روند ارتباطی —————————— ۱۱

          ۲-۱-۹-مطالعات فرهنگی —————————————- ۱۲

          ۲-۱-۱۰- چند فرهنگ گرایی ————————————– ۱۵

                   ۲-۱-۱۰-۱- مفهوم چند فرهنگ گرایی ————————– ۱۶

          ۲-۱-۱۱- فرهنگ ورزشی —————————————- ۱۹

          ۲-۱-۱۲-ورزش‌ پدیده‌ای‌ فرهنگی، اجتماعی‌ سیاسی‌ و یا اقتصادی————-  ۲۲

‌          ۲-۱-۱۳- تأثیر متقابل‌ فرهنگ‌ و ورزش ——————————- ۲۴

          ۲-۱-۱۴- ورزش و مسئولیت اخلاقی و فرهنگی ————————- ۲۵

          ۲-۱-۱۵- چیرگی تجارت در فرهنگ ورزش —————————- ۲۵

بخش دوم : ورزش باستانی 

          ۲-۲-۱- تاریخ ورزش باستانی و زورخانه در ایران ———————— ۲۶

          ۲-۲-۲- واژه زورخانه و بررسی ساختمان آن ————————— ۲۷

          ۲-۲-۳- ریشه ها و بنیادهاى تاریخى ورزش هاى زورخانه اى —————- ۲۸

          ۲-۲-۴-شباهت معمارى زورخانه ها با معابد مهرى ———————– ۲۹

          ۲-۲-۵- آیا این ورزش در طى تاریخ رواج داشته است؟——————–  ۳۲

          ۲-۲-۶- آداب ورزش زورخانه ای ———————————– ۳۲

          ۲-۲-۷- اصطلاحات زورخانه————————————-  ۳۹

          ۲-۲-۸- ورزش باستانى در دوران تمدن اسلامى————————-  ۴۶

          ۲-۲-۹- لنگرگاه از دوره سلجوقیان تا مغولان ————————— ۵۱

بخش سوم : نمونه موردی 

          ۲-۳-۱- مجتمع ورزش باستانی  آستان قدس رضوی———————– ۵۱

          ۲-۳-۲- زورخانه حکیم ابوالقاسم فردوسی دوشنبه، تاجیکستان ————— ۵۴

          ۲-۳-۳- زورخانه رستم دستان و مجموعه ورزشی حکیم ابولقاسم فردوسی کابل —- ۵۴

          ۲-۳-۴- زورخانه حضرت عباس ابن علی (ع)، شهر مقدس کربلاء ————- ۵۵

فصل سوم :  شناخت بستر طرح 

۳-۱- پیشینه تاریخی ————————————————- ۵۸

۳-۲- موقعيت جغرافيايي ———————————————- ۵۸

۳-۳- جمعیت —————————————————— ۵۹

۳-۴- تاريخ و فرهنگ————————————————-  ۵۹

۳-۵- نژاد ——————————————————— ۶۰

۳-۶- زبان ——————————————————–  ۶۰

۳-۷- مذهب ——————————————————  ۶۱

۳-۸- صنعت  —————————————————— ۶۱

۳-۹- تاریخچه هواشناسی استان یزد  ————————————— ۶۱

          ۳-۹-۱- بررسی تغییرات دمایی ————————————- ۶۲

          ۳-۹-۲- بررسی میزان رطوبت هوا ———————————– ۶۳

          ۳-۹-۳- بررسی باد های غالب و جهت وزش بادها ———————– ۶۴

          ۳-۹-۴- تبخیر————————————————  ۶۵

          ۳-۹-۵- بارش  ———————————————– ۶۶

فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی

۴-۱- ارکان اصلی ساختمان زورخانه ————————————— ۶۸

          ۴-۱-۱- گود ————————————————- ۶۸

          ۴-۱-۲-سردم ———————————————— ۶۹

          ۴-۱-۳-زنگ————————————————- ۶۹

          ۴-۱-۴- جایگاه تماشاگران ————————————— ۶۹

۴-۲- کلیاتی که در بنای زورخانه باید توجه شود  —————————— ۷۰

          ۴-۲-۱- طرح زمین ——————————————– ۷۰

          ۴-۲-۲- طرح بنا ———————————————- ۷۰

          ۴-۲-۳- تجهیزات داخلی و سرویس های بهداشتی ———————– ۷۱

          ۴-۲-۴- تهویه ———————————————— ۷۱

۴-۳- زورخانه و وسایل ورزش های زورخانه ای —————————— ۷۱

          ۴-۳-۱- دعا کردن ——————————————— ۷۲

          ۴-۳-۲- سردم؛ جایگاه مرشد————————————–  ۷۲

          ۴-۳-۳- ضرب ———————————————– ۷۲

          ۴-۳-۴- میاندار ———————————————– ۷۳

          ۴-۳-۵- میل ————————————————- ۷۳

          ۴-۳-۶-میل بازی ———————————————  ۷۳

                   ۴-۳-۶-۱- میل سنگین میل باز  تیم عراق ———————— ۷۴

          ۴-۳-۷- کباده ———————————————— ۷۴

          ۴-۳-۸- سنگ ———————————————— ۷۴

          ۴-۳-۹-تخته شنا ———————————————- ۷۵

          ۴-۳-۱۰-پوشاک مرشد —————————————— ۷۶

          ۴-۳-۱۱- شلوار باستانى (نطعى) ———————————— ۷۶

۴-۴- استاندارد وزن و ابعاد وسایل ورزشی زورخانه —————————- ۷۷

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۷۷ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

هزینه محصول : ۱۹٫۰۰۰ تومان       ۹٫۰۰۰ هزار تومان

حجم فایل :۱٫۸۸مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مطالعات مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مطالعات مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است