گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
خانه » محصول » دانلود مطالعات خوابگاه دانشجویان متاهل

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود مطالعات خوابگاه دانشجویان متاهل

دانلود مطالعات خوابگاه دانشجویان متاهل

(دیدگاه 4 کاربر)

توضیحات

دانلود مطالعات خوابگاه دانشجویان متاهل

فهرست مطالب

فصل اول مطالعات پايه ……………………………………………………………………………………… ۱

بخش اول دانشگاه ………………………………………………………………………………….. ۲

۱-تعريف دانشگاه………………………………………………………………… ۲ -۱

۲-تاريخچه دانشگاه در جهان…………………………………………………… ۲ -۱

۳-آموزش عالي و سير پيدايش و تکامل در ايران …………………………………………………………………………… ۳ -۱

۱- تاريخچه آموزش عالي در ايران……………………………………………………………………………. ۳ -۳-۱

۱- آموزش عالي در ايران باستان………………………………………………………….. ۳ -۱-۳-۱

۲- آموزش عالي در دوران اسلامي تا قرنهاي اخير در ايران…………………………………………………………….. ۴ -۱-۳-۱

۳- تأسيس مراکز آموزش عالي نوين در ايران………………………………………………………………………………… ۵ -۱-۳-۱

۴- آموزش عالي پس از انقلاب اسلامي در ايران………………………………………………………………………. ۷ -۱-۳-۱

بخش دوم خوابگاه دانشجويي………………………………………………………………………………. ۸

۴- مفهوم خوابگاه دانشجويي……………………………………………………………………………… ۸ -۱

٥- تاريخچه و سير تحول خوابگاه هاي دانشجويي در جهان………………………………………………………………….. ۸ -١

٦- نحوه شكل گيري اولين خوابگاه هاي دانشجويي در ايران…………………………………………………………………. ۹ -١

١- تاريخچه كوي دانشگاه تهران………………………………………………………….. ۱۰ -٦-١

۷- برنامهريزي خوابگاههاي دانشجويي………………………………………………………………………. ۱۰ -۱

۱- خوابگاههاي دانشجويي در برنامههاي توسعه آموزش عالي……………………………………….. ۱۱ -۷-۱

۱۱……………………..(۱۳۶۸- ۱- خوابگاههاي دانشجويي در برنامه اول ( ۷۲ -۱-۷-۱

۱۱……………………………………….(۱۳۷۴- ۲- خوابگاههاي دانشجويي در برنامه دوم ( ۷۸ -۱-۷-۱

۳- برنامههاي سوم و چهارم توسعه……………………………………………………… ۱۲ -۱-۷-۱

٨- ضرورت و اهميت توسعه خوابگاه هاي دانشجويي ………………………………………….. ۱۲ -١

 • روند كمي توسعه خوابگاه هاي دانشجويي به نسبت جمعيت متقاضي………..

 

۱- تعاريف و اصطلاحات………………………………………………………………………. ۱۳ -۱-۱-۸-۱

۲- خوابگاههاي مجردين ……………………………………………………………. ۱۳ -۱-۱-۸-۱

۳- خوابگاههاي متأهلين ……………………………………………………………………….. ۱۴ -۱-۱-۸-۱

٢- سابقه بحران كمبود خوابگاه هاي دانشجويي………………………………………. ۱۴ -١-٨-١

۹- تأثير عملكرد خوابگاه هاي دانشجويي بر كيفيت آموزش………………………………. ۱۵ -۱

١٠ – جايگاه خوابگاه هاي دانشجويي در دانشگاه ها از لحاظ فرهنگي………………………………….. ۱۵ -١

١١ – مزاياي استفاده از خوابگاه دانشجويي…………………………………………. ۱۶ -١

١- اقتصاد…………………………………………………………………… ۱۶ -١١-١

٢- امنيت………………………………………………………………………….. ۱۶ -١١-١

۱۲ – جمعيت مخاطب در خوابگاههاي دانشجويي ……………………………………………………………………….. ۱۷ -۱

۱- مقايسه گستره مخاطبين خوابگاههاي دانشجويي در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي ………………… ۱۷ -۱۲-۱

۱۳ – بررسي ابعاد کمي و کيفي مشکلات در خوابگاههاي دانشجويي موجود………………………… ۱۸ -۱

۱- مشکلات خوابگاهها از ديدگاه مسئولين…………………………………………. ۲۱ -۱۳-۱

۱- مشکلات عمده خوابگاههاي دانشجويي از نظر مديران امور خوابگاهها………………………….. ۲۱ –

۱۴ – ويژگيهاي خوابگاه دانشجويي مطلوب……………………………………………………………. ۲۶ -۱

فصل دوم مطالعات تکميل………………………………………………………….. ۲۹

بخش اول مجتمع هاي خوابگاهي………………………………………………………………. ۳۰

۱- انواع خوابگاه هاي دانشجويي از لحاظ نحوه تصرف و مالكيت……………………….. ۳۰ -۲

۲- ساختار كالبدي مجموعه هاي خوابگاهي……………………………………………. ۳۱ -۲

۱- پلان يك رديفي……………………………………………………………….. ۳۱ -۲-۲

۲- پلان دو رديفي………………………………………………………………. ۳۱ -۲-۲

۳- طرح هسته اي…………………………………………………………….. ۳۱ -۲-۲

۴- طرح ساختمان عمودي………………………………………………………………… ۳۱ -۲-۲

۵- پلان برجي شكل (طرح با برج مركزي………………………………………………….

بخش دوم ضوابط ومقررات………………………………………………………………………………. ۳۳

۳- ضوابط اجرايي ساختمانهاي خوابگاهي …………………………………………………….. ۳۳ -۲

١- نقاشي ساختمان ها………………………………………………………………. ۳۳ -٣-٢

٢- عايق كاري………………………………………………………………. ۳۴ -٣-٢

٣- يراق آلات در و پنجره …………………………………………………………. ۳۵ -٣-٢

٤- سنگ قرنيز بام- لبه پنجره (فلاشينگ)………………………………………………… ۳۶ -٣-٢

٥- سنگ توالت، دستشويي و دوش………………………………………………………. ۳۶ -٣-٢

٦- قرنيز اتاق…………………………………………………………………………. ۳۷ -٣-٢

٧- نماي ساختمان……………………………………………………………………….. ۳۷ -٣-٢

٨- كف ساختمان ……………………………………………………………………….. ۳۸ -٣-٢

٩- تعمير و نگهداري تجهيزات دانشگاهي……………………………………………………… ۳۸ -٣-٢

١- تجهيزات خوابگاه ها (ميز مطالعه، كتابخانه، تخت، كمد)……………………………. ۳۸ -٩-٣-٢

۴- ضوابط حاكم بر ساخت و سازهاي داخل پرديس دانشگاه فردوسي………………………….. ۳۹ -۲

۱- ضوابط معماري و ساختماني……………………………………………………………… ۴۰ -۴-۲

۱- جهت گيري ساختمان …………………………………………………………………. ۴۰ -۱-۴-۲

۲- تعداد طبقات………………………………………………………………………….. ۴۱ -۱-۴-۲

۳- انتخاب مصالح……………………………………………………………. ۴۱ -۱-۴-۲

۴- سيستم سازه………………………………………………………………………. ۴۲ -۱-۴-۲

۵- مدولاسيون …………………………………………………………………… ۴۲ -۱-۴-۲

۶- فضاي سبز اطراف ساختمان………………………………………………………………. ۴۳ -۱-۴-۲

۲- ضوابط شهرسازي……………………………………………………………………….. ۴۴ -۴-۲

۱- ضوابط فضاي خوابگاه هاي دانشجويي………………………………………………… ۴۴ -۲-۴-۲

۲- شبكه معابر و تأسيسات حمل و نق………………………………………………….. ۴۴ -۲-۴-۲

۳- ضوابط حفاظت محيط زيست و فضاي سبز ………………………………………. ۴۶ -۲-۴-۲

 • ضوابط حفاظت محيط زيست………………………………………………….
 • فضاي سبز ………………………………………………………………… ۴۶ -۳-۲-۴-۲
 • بخش سوم ……………………………………………………………………… ۴۷
 • استانداردها …………………………………………………………… ۴۷
 • ۵- آشپزخانه………………………………………………………….. ۴۷ -۲
 • ۶- نشيمن……………………………………………………………….. ۵۰ -۲
 • ۷- غذا خوري…………………………………………………………………….. ۵۲ -۲
 • ۸- اتاق خواب……………………………………………………………………… ۵۵ -۲
 • ۹- سرويس بهداشت………………………………………………………….. ۵۷ -۲
 • فصل سوم مطالعات زمين………………………………………………. ۶۲
 • بخش اول شناخت شهر مشهد…………………………………………. ۶۳
 • ۱- سابقه تاريخي منطقه خراسان و شهر مشهد…………………………………………………………… ۶۳ -۳
 • ٢- بررسي خصوصيات كالبدي شهر مشهد……………………………….. ۶۴ -٣
 • ١- بافت سنتي…………………………………………………… ۶۴ -٢-٣
 • ٢- بافت مياني………………………………………………….. ۶۴ -٢-٣
 • ۳- بافت شطرنجي…………………………………………………………. ۶۴ -۲-۳
 • ٤- بافت حاشيه اي…………………………………………………… ۶۵ -٢-٣
 • ٣- خصوصيات اقليمي شهر مشهد…………………………………… ۶۵ -٣
 • ١- موقعيت جغرافيايي……………………………………………….. ۶۵ -٣-٣
 • ٢- رطوبت نسبي………………………………………………. ۶۶ -٣-٣
 • ٣- ميزان بارندگي………………………………………… ۶۶ -٣-٣
 • ٤- ي خبندان………………………………………… ۶۶ -٣-٣
 • ٥- تابش خورشيد……………………………………………… ۶۶ -٣-٣
 • ٦- دما………………………………………………… ۶۶ -٣-٣
 • ٧- جهت وزش باد…………………………………………………. ۶۷ -٣-٣
 • ٨- جهت استقرار ساختمان…………………………………………… ۶۷ -٣-٣

 

 

٩-فرم ساختمان………………………………………………………. ۶۸ -٣-٣

١٠ -تهويه……………………………………………………………. ۶۸ -٣-٣

١١ – مساحت سطوح بازش…………………………………………………………………… ۶۸ -٣-٣

بخش دو شناخت بستر پروژه (دانشگاه فردوسي)……………………………………………….. ۶۹

٤- تاريخچه و چگونگي شكل گيري دانشگاه…………………………………………………….. ۶۹ -٣

٥- موقعيت اراضي پرديس دانشگاه مشهد……………………………………………………. ۷۰ -٣

٦- توپوگرافي و عوارض طبيعي اراضي پرديس دانشگاه…………………………………………. ۷۰ -٣

١- آ بهاي سطحي…………………………………………………………… ۷۱ -٦-٣

٢- آ بهاي زيرزميني………………………………………………………….. ۷۱ -٦-٣

٧- تعيين محل اجراي پروژه در محوطه دانشگاه……………………………………………. ۷۲ -٣

بخش سوم شناخت زمين پروژه و تحليل آن……………………………………………………. ۷۵

٨- موقعيت زمين…………………………………………………………………… ۷۵ -٣

٩- دسترسيهاي سايت………………………………………………………………….. ۷۶ -٣

١- دسترسي هاي خارجي…………………………………………………… ۷۶ -٩-٣

٢- دسترسي هاي داخلي ……………………………………………….. ۷۷ -٩-٣

١٠ – بررسي كاربري هاي همجوار سايت………………………………………………. ۷۹ -٣

١١ – بررسي ديد و منظر…………………………………………………….. ۸۱ -٣

١- از درون به بيرون…………………………………………………………. ۸۱ -١١-٣

٢- از بيرون به درون………………………………………………………….. ۸۱ -١١-٣

١٢ – بررسي اقليم، شيب سايت و آبهاي سطحي……………………………………….. ۸۲ -٣

١٣ – آلودگي صوت………………………………………………………….. ۸۴ -٣

١٤ – پوشش گياهي……………………………………………………………………. ۸۵ -٣

١٥ – جهت گسترش……………………………………………………………… ۸۵ -٣

فصل چهارم طراح……………………………………………………………… ۸۶

منابع و مآخذ………………………………………………………….. ۸۷

 

 

4 دیدگاه برای دانلود مطالعات خوابگاه دانشجویان متاهل

 1. خوب

  محمد

 2. نغمه راد

  خوب

 3. نغمه راد

  مطالب عالی

 4. نغمه راد

  مطالب کاربردی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

4 دیدگاه برای دانلود مطالعات خوابگاه دانشجویان متاهل

 1. خوب

  محمد

 2. نغمه راد

  خوب

 3. نغمه راد

  مطالب عالی

 4. نغمه راد

  مطالب کاربردی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است