پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خانه » محصول » دانلود رساله معماری کلینیک قلب

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله معماری کلینیک قلب

دانلود رساله معماری کلینیک قلب

13,000 تومان

توضیحات

دانلود رساله معماری کلینیک قلب

در داخل خود مجموعه اطاق هاي عمل در يک بيمارستان هم  ،  اجزاء مختلفي وجود دارد که تقسيم بندي  ونحوه ء قرار گرفتن انها در کنار هم  نيز بر کل بهره وري و يا تاثير گذار تر بودن سيکل درماني بيمارستان و ….موءثر خواهد بود  . اين مجموعه شامل  اطاقهاي بيهوشي ، اطاقهاي اسکراب ، سالن ريکاوري ، اطاق هاي عمل ، پذيرش ، اطاق  تعويض تخت ، اطاق اماده سازي بيماران ، اطاق هاي نگهداري وسايل  ، اطاق استريل ، اطاق گچ  گيري ، اطاق استراحت پرسنل ، اطاق منشي بخش ،اطاق شستشو وسايل ، دفتر کارکنان ، اطاق گزارش نويسي پزشکان ، و . . .ميباشد .

از طرفي اهميت عمليات ضدعفوني در اطاقهاي عمل با جان بيماران  و ميزان موفقيت جراحي  ، پيوند ناگسستني دارد  ؛ به همين دليل درداخل مجموعه اطاق هاي عمل   يک خط بندي و تقسيم بندي براساس سيکل کاري ونيز نوع ضد عفوني مورد نياز   وجود دارد که بايستي با درک صحيح ان کادربندي ؛ اجزاء مختلف را در طراحي براساس ان در کنار هم قرار داد  . اين خط بندي ها بشرح ذيل ميباشند دانلود مطالعات کلینیک قلب

شناخت استان آذربايجان غربي : 8

مختصات جغرافيايي ، وسعت وحدود: 9

آب و هوا: 10

تاريخچه اروميه : 11

اوضاع جغرافيايي شهرستان اروميه: 13

عرصه جاذبه هاي طبيعي : 24

جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي : 28

بيمارستانها در تاريخ. 31

تاريخ بيمارستانها 34

بيمارستان مسيح دانشوري – تهران ( کاخ شاه آباد سابق) : 35

بيمارستان فارابي – تهران. 35

مركز آموزشي ، پژوهشي و درماني دكتر شريعتي : 37

بيمارستان سينا – تهران. 42

بيمارستان امام خميني (ره)   –  تهران. 45

احداث بيمارستان. 52

طراحي بيمارستان. 53

تاثيرات تابش نور آفتاب به اتاق بستري.. 54

سقف بلند و پنجرهء باز. 56

پله. 61

توسعه و بازسازي بيمارستان. 66

امنيت رواني بيمارستان. 67

جهت: 69

تأثير رنگ بر فضاي بيمارستان. 73

رنگ و تأثيرات آن در طراحي. 78

ديوارها 81

سقف.. 82

درها 83

تجهيزات مکانيکي و الکتريکي. 84

گرمايش و تهويه مطبوع. 84

آسانسور. 85

موارد ناملموس.. 86

کاراکتر طرح. 87

تجهيزات و منصوبات بيمارستاني. 91

نگهداري تاسيسات بيمارستاني. 92

طراحي فضاهاي داخلي. 94

قسمت بندي و تعين محدوده 95

انواع بيمارستانها 96

بيمارستانهاي دانشگاهي. 96

مفهوم طرح ريزي.. 97

اشکال ساختماني درمانگاه بيماران سرپايي: 99

راهروها: 99

درها: 100

آسانسور ها: 102

مسيريابي. 103

اتاقهاي جراحي اصلي. 103

اتاق بيهوشي. 105

اتاق ترخيص بيهوشي: 105

اتاق شستشو: 105

اتاق اشياء استريل: 106

اتاق تجهيزات: 106

اتاق زير مجموعه استريل: 107

اتاق گچ گيري: 107

فعاليتهاي جنبي: 109

اتاق پرستارها: 109

محل کار پرستارها: 110

اتاق گزارشات: 110

داروخانه. 110

اتاق نظافت: 111

جايگاه تختهاي تميز: 111

آبريزگاه 111

ملزومات اتاق بازگشت هوشياري: 111

رعايت نکات ايمني در جراحي. 112

روشنايي. 113

استريل‌سازي مرکزي.. 114

بخش مراقبتهاي ويژه 115

ترتيب: 115

بخش‌هاي مراقبت.. 118

دپارتمانهاي مراقبت.. 118

بخش ها 120

بخش تشخيص و درمان : 120

سيرکولاسيون درمانگاه : 121

آزمايشگاه : 122

انتظار پس از پذيرش : انتظار اصلي بيمارستان. 123

مصاحبه و معاينه : 123

داروخانه : 125

انبار درمانگاه : 127

کلينيک… 131

چشم پزشکي. 132

حلق و بيني. 132

دندان پزشکي. 132

نوار قلب.. 132

نوار مغز. 132

تزريقات.. 132

پانسمان. 133

داروخانه. 133

انتظار. 133

پذيرش.. 133

بايگاني. 133

Wc کار. 134

انبار. 134

نظافت.. 134

استراحت.. 134

آبدارخانه. 134

فضاهاي درمانگاه : 135

پشتيباني : 136

استرليزاسيون. 136

فضاهاي اصلي درمانگاه 139

آزمايشگاه هاي کلنيکي: 140

نوع آزمايشات مورد نظر: 141

سرم شناسي وميکروب شناسي. 142

رختکن پرسنل. 143

توالتهاي نمونه گيري.. 144

اتاق شستشو واستريل. 144

طراحي داخلي. 145

آزمايشگاههاي کلينيکي. 148

باکتري شناسي. 152

سرم خون شناسي. 152

خون شناسي. 152

انگل شناسي. 152

بافت شناسي. 153

آسيب شناسي. 153

پاتولوژيستها 153

تکنولوژيستها 153

کمک کاران. 153

محيط کشت.. 153

ويروس شناسي. 154

فنون (تکنيکها ) 155

ابعاد 156

وسعت بخش.. 157

آينده آزمايشگاه 159

نوع آزمايشات مورد نظر: 161

سم شناسي وميکروب شناسي. 162

رختکن پرسنل. 163

توالتهاي نمونه گيري.. 163

اتاق شستشو واستريل. 163

طراحي داخلي. 164

راديولوژي.. 165

نحوه تردد بيماران. 165

رختكن بيماران. 165

فضاهاي كاركنان. 166

فضاي كنترل. 166

اتاق بررسي و گزارش نويسي. 167

ظهور فيلم 168

تاريكخانه. 169

اتاق هاي راديوگرافي عمومي، راديوگرافي و فلوراسكپي. 170

ام.آر.آي.. 173

داروخانه. 174

پيچيدن نسخه. 175

تسهيلات.. 177

ترکيب.. 178

بيماران سر پايي. 179

تعاريف ، گروه بندي ها 179

برنامه عملي. 181

پذيرش بيمارستان. 183

ارتباط عملي بخش بيماران سرپايي. 183

محاسبه بار بيمار. 184

كلينيك هاي قلب.. 188

برنامه معماري.. 193

طرح يك واحد 195

خدمات پشتيباني. 196

فيريوتراپي: 197

آزمايشگاه: 198

اورژانس: 199

ريز فضاهاي آن: 200

بخشهاي بستري : 200

بخش کودکان. 201

سالن انتظار. 201

اتاق هاي معاينه کودکان. 205

بيماران نوجوان. 206

محل قرار گرفتن سينک… 207

اندازه وابعاد اتاق هاي معاينه. 207

تختهاي معاينه. 208

طراحي داخلي در اتاق هاي معاينه. 209

تالار اطاق هاي عمل بيمارستان. 210

جانمايي اجزاء داخلي در مجموعه اطاقهاي عمل. 218

مشخصات و شرايط  عمومي يک اطاق  عمل. 224

بايگاني مدارك پزشكي. 226

احتياجات فيزيكي. 229

روال كار. 236

فضاهاي عمومي. 239

تسهيلات جنبي. 240

قسمت‌هاي انتفاعي و مديريت.. 241

تخت‌ها 242

ضمائم 242

خدمات غذايي. 243

آينده 246

بخش خدمات بيمارستان. 248

ساختمان خدمات : 249

مراحل اصلي سرو غذا : 252

1 – تهيه : 252

2 – آماده کردن : 253

3 – توزيع : 253

الف ): روش غير متمرکز : 254

3 – ترکيب : 256

دفع زباله : 257

اتاق غذاخوري : 258

کاخداري : 259

نظافتچي : 260

تدارکات مرکزي استريل : 263

تخمين اندازه تدارکات مرکزي : 265

6 – خدمات پستي. 269

قسمت نقاشي و روکشي مبلمان : 270

بهره برداري از ساختمان و تجهيزات : 271

کوره زباله سوز : 272

آسانسورها : 273

حريق و ايمني : 274

سرايداري: 275

آمبولانس : 275

پارکينگ… 276

کف سازي.. 278

ديوارها 279

سقف.. 280

درها 281

تجهيزات.. 281

تجهيزات مکانيکي و الکتريکي. 282

گرمايش و تهويه مطبوع. 282

آسانسور. 283

موارد ناملموس.. 284

کاراکتر طرح. 284

—————————————

توضیحات فایل : فرمت این فایل در قالب Word ،دارای 284 صفحه  میباشد.

از ویژگی های این رساله معماری:

بصورت اختصاصی توسط وب سایت  معمارآنلاین  عرضه شده

 گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود

 منابغ درون متنی ذکر شده »در اخر صفحات

در صورت مشکل پرداخت از کد USSD اختصاصی سایت ما استفاده کنید

 *788*97*112211#

هزینه محصول : 1.000 تومان

حجم فایل :*** مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش در خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله معماری کلینیک قلب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله معماری کلینیک قلب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است