کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود رساله معماری دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله معماری دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

تخفیف!

دانلود رساله معماری دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

9,000 تومان

توضیحات

دانلود رساله معماری دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

 

چکیده

            زندگی پیچیده امروزی، هر لحظه در حال نو شدن است و خلاقیت و نوآوری، ضرورت استمرار زندگی فعال، انسان برای خلق نشاط وپویایی در زندگی نیازمند نوآوری و ابتکار است تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضا کند. در میان تواناییهای مختلف انسفان بدون تردید خلاقیتسازندهترین و بنیادیترین آنهاست. دستیابی به قانون مندیهایی که به شناخت و تغییر جهان منجر شده بدون استفاده از نیروی خلاق انسانها امکانپذیر نبوده است. فضای آموزشی محیطی است در راستای پاسخ به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و محیطی که در جهت برآوره کردن فعالیتهای انسانها که بازتابی از معیارهای رفتاری و فرهنگی مشخص شده توسط جامعه می باشد.

            با توجه به بحران زیست محیطی که حیات بر روی کره زمین را تهدید میکند و نیز افزایش مصرف سوختهای فسیلی که باعث تشدید این بحران شده لزوم استفاده از منابع انرژی پاک باید بیشتر مورد نظر طراحان ساختمان قرار گیرد. مفهوم پایداری در معماری ، همان معماری پایدار یا معماری همساز با اکوسیستم یا سازگار با محیط زیست است. طراحان ساختمانها براساس این رویکرد نه تنها به صرفه جویی در مصرف انرژی است بلکه کمک بزرگی در جلوگیری از آلودگی هوا و کمک به نسل آینده است. در سال های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روش های آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهای یادگیرنده به خصوص در مدارس دوره دبیرستان در کانون توجه متخصصین آموزشی قرار گرفته است. چرا که محیط فیزیکی به سبب ساختار خود می تواند تعاملات و در پی آن محیط یادگیری را تقویت و یا تضعیف نماید. از این رو شناسایی نیازهای مخاطبین در رده سنی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان ضروری تلقی می گردد. دانش روان شناسی محیطی به خوبی می تواند پلی میان نیازهای روانشناختی دانش آموزان و فضاهای فیزیکی مورد نیاز آن ها برقرار کند. در پژوهش حاضر به شناسایی و بررسی نیازهای روانشناختی مخاطبین (دانش آموزان) در این دوره پرداخته و براساس آن ها محیط فیزیکی مورد نیازشان پیش بینی می گردد .

 

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ——————————————————————— ۱

۲-۱ بیان مسئله تحقيق ————————————————————-  ۲

۳-۱ اهمیت مساله —————————————————————–۳

۴-۱ اهداف پروژه —————————————————————–۴

۵-۱ روش تحقیق —————————————————————– ۵

۶-۱ ساختار رساله —————————————————————- ۵

فصل دوم : مباني نظري وادبيات تحقيق

۱-۲ پایداری از نظر لغوی ———————————————————– ۷

۲-۲ تعریف پایداری ————————————————————— ۷

۳-۲ معماری پایدار—————————————————————- ۸

۴-۲ تعاریفی از معماری پایدار ——————————————————– ۹

۵-۲ الگوهای معماری پایدار ——————————————————- ۱۰

۶-۲ توسعه——————————————————————–۱۱

۷-۲ توسعه پایدار ————————————————————— ۱۲ 

۸-۲ اهمیت و ضرورت توسعه پایدار ————————————————– ۱۴

۹-۲ اهداف توسعه پایدار ———————————————————– ۱۴

۱۰-۲ اهداف توسعه ————————————————————– ۱۴

۱۱-۲ توسعه پایدار و معماری ——————————————————- ۱۵

۱۲-۲ شرح وظایف مدارس پایدار —————————————————– ۱۵

۱۳-۲ مولفه های توسعه پایدار  ——————————————————- ۱۷

۱-۱۳-۲  انسان —————————————————————– ۱۷

۲-۱۳-۲  کودکان و  نوجوانان ——————————————————– ۱۷

۳-۱۳-۲ زنان —————————————————————— ۱۷

۴-۱۳-۲ محیط زیست ———————————————————— ۱۸

۵-۱۳-۲  فرهنگ —————————————————————- ۱۸

۶-۱۳-۲ آموزش—————————————————————–۱۸

۱۳-۲ پیشینه معماری پایدار ——————————————————— ۱۹

۱۴-۲ علم ——————————————————————— ۱۹

۱۵-۲ مشارکت —————————————————————– ۲۰

۱۶- ۲ تاريخ ——————————————————————- ۲۰

۱۷-۲ نحوه و نوع استفاده از محيط—————————————————-  ۲۰

۱۸-۲ نظم ——————————————————————– ۲۱

۱۹-۲ فرهنگ —————————————————————— ۲۳

۱-۱۹-۲ تعاریف فرهنگ ———————————————————– ۲۳

۲۰-۲ معماری و اقلیم ————————————————————- ۲۵

۱-۲۰-۲ تاثیراقلیم بر معماری  ——————————————————- ۲۵

۲۱-۲ سیر تحول تاریخی مدارس —————————————————– ۲۶

۱-۲۱-۲  معماری و مدرسه ——————————————————— ۲۶

۲-۲۱-۲  شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی——————————————۲۷

۳-۲۱-۲ همسازی با اقلیم منطقه —————————————————— ۲۷

۴-۲۱-۲  فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی —————————————— ۲۸

۵-۲۱-۲  ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ——————————————– ۲۹

۶-۲۱-۲  ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ———————————————– ۲۹

۷-۲۱-۲ شکل کلی فضای معماری —————————————————- ۲۹

۲۲-۲  مدرسه سازی و بحران هویت ————————————————— ۳۰

۲۳-۲ سیر تحول تاریخی مدارس —————————————————– ۳۱

۱-۲۳-۲  معماری و مدرسه ——————————————————— ۳۱

۲-۲۳-۲  شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی—————————————— ۳۳

۳-۲۳-۲ همسازی با اقلیم منطقه —————————————————— ۳۳

۴-۲۳-۲  فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی —————————————— ۳۴

۵-۲۳-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ——————————————– ۳۴

۶-۲۳-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ———————————————— ۳۵

۷-۲۳-۲  شکل کلی فضای معماری —————————————————- ۳۵

۲۴-۲ پیشینه مدارس در ایران——————————————————– ۳۵

۱-۲۴-۲ پیش از اسلام ————————————————————-۳۶

۲-۲۴-۲  ابتدای دوران اسلامی ——————————————————- ۳۸

۳-۲۴-۲ عصر صفویان ———————————————————— ۴۲

۴-۲۴-۲  دوران معاصر————————————————————-۴۵

۲۵-۲ مدارس خارجیان————————————————————-۵۰

۲۶-۲ مطالعات تطبیقی ———————————————————— ۵۳

۱-۲۶-۲ مدرسه آقا بزرگ کاشان —————————————————— ۵۳

۲-۲۶-۲ مدرسه ابتدایی گاندو ——————————————————-  ۵۶

۳-۲۶- ۲  کالج سنت لئوناردو——————————————————– ۵۸

۴-۲۶-۲ دبستان جراردو مولینا ——————————————————–۶۰

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۱-۳ اقلیم استان کرمانشاه ———————————————————– ۶۵

۲-۳ بادهای مهم استان کرمانشاه ——————————————————  ۶۶

۳-۳ وضعيت منابع آب استان کرمانشاه ————————————————– ۶۷

۴-۳ وضعيت لرزه خيزي استان كرمانشاه  ———————————————— ۶۸

۵-۳ نقشه خطوط هم تبخير استان —————————————————– ۶۹

۶-۳ نقشه هم باران استان کرمانشاه ————————————————— ۷۰

۷-۳ نقشه هم دماي استان ———————————————————- ۷۲

۸-۳ ويژگيهاي انساني و تاريخي منطقه ————————————————- ۷۳

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۱-۴  تراكم ساختماني در كاربري آموزشي ———————————————–  ۷۵

۱-۱-۴  مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي  ————————– ۷۵

۲-۱-۴ پاركينگ در كاربري آموزشي  ————————————————— ۷۶

۲-۴ اركان و اصول طراحي فضاي آموزشي ———————————————–  ۷۶

۱-۲-۴ مكان يابي فضاي آموزشي  —————————————————– ۷۶

۲-۲-۴  قرارگيري مركز آموزشي در سايت شهر ——————————————– ۷۷

۳-۲-۴ تحليل و پيشنهادات همجواريها ————————————————– ۷۸

۴-۲-۴ مكان يابي با توجه به فرم و شكل زمين  ——————————————– ۷۹

۳-۴ شرايط محيطي  ————————————————————– ۸۰

۱-۳-۴  اوضاع طبيعي زمين  ——————————————————— ۸۰

۲-۳-۴  جهت يابي فضاي آموزشي  —————————————————- ۸۰

۳-۳-۴ دسترسي به فضاي آموزشي—————————————————-  ۸۰

۴-۴  شعاع دسترسي ————————————————————– ۸۱

۵-۴  عوامل كاهش شعاع دسترسي —————————————————– ۸۱

۶-۴ ايمني واحدهاي آموزشي ——————————————————–۸۲

۱-۶-۴  ايمني در مقابل سوانح طبيعي ————————————————– ۸۲

۲-۶-۴ ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي ————————————————۸۲

۷-۴  رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس ——————————————- ۸۴

۸-۴  ساختار و سازمان دهي محيط در مدرسه ———————————————  ۸۴

۹-۴  تناسبات انساني و نقش آن در طراحي ———————————————– ۸۵

۱-۹-۴ ابعاد و اندازه‌هاي وسايل مدرسه  ———————————————— ۸۶

  ۱۰-۴ خصوصيات فيزيكي مدارس  ————————————————–  ۸۷

۱۱-۴  انواع سازماندهي مدارس  ——————————————————  ۸۹

۱-۱۱-۴  سازماندهي مرکزي———————————————————۸۹

۲-۱۱-۴  سازماندهي خطي———————————————————- ۹۲

۳-۱۱-۴   سازماندهي شعاعي——————————————————–  ۹۵

۴-۱۱-۴  سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي ———————————————- ۹۶

۱۲-۴  خصوصيات فيزيكي مدرسه—————————————————–۹۸

۱-۱۲-۴ ظرفيت مدارس ———————————————————– ۹۸

۲-۱۲-۴  تعداد طبقات مدارس ——————————————————- ۹۹

۱۳-۴  مساحت و حداقل سطح زير بناي مورد نياز —————————————— ۹۹

۱۴-۴ ظرفيت و  سرانه فضاها ——————————————————- ۱۰۱

۱۵-۴  سازمان دهي و ساخت كلاس  ————————————————–۱۰۴

۱-۱۵-۴ سازمان اجتماعي كلاس —————————————————–۱۰۴

 ۲-۱۵-۴  سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس) ——————————–  ۱۰۴

۱۶-۴ خصوصيات محيط درس  ——————————————————۱۰۸

۱-۱۶-۴  نورگيري كلاس‌ها ——————————————————– ۱۰۸

۲-۱۶-۴  استفاده از نور طبيعي —————————————————— ۱۰۸

۳-۱۶-۴ استفاده از نور مصنوعي —————————————————–۱۰۹

۴-۱۶-۴  شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي  —————————————— ۱۱۰

۵-۱۶-۴  سرعت تهويه جهت تجديد هوا———————————————– ۱۱۱

۱۷-۴ خروجي‌هاي مدارس  ——————————————————– ۱۱۲

۱۸-۴ راهروهاي پله  ————————————————————- ۱۱۲

۱۹-۴  راهرو ها   —————————————————————  ۱۱۳

۲۰-۴  نرده‌هاي حفاظ پله  ——————————————————— ۱۱۳

۲۱-۴ درها  ——————————————————————  ۱۱۳

۲۲-۴ فضاهاي واحد آموزشي——————————————————- ۱۱۴

۱-۲۲-۴  فضاهاي بسته يا سرپوشيده—————————————————۱۱۴

۲-۲۲-۴  فضاهاي باز و محوطه آموزشی ————————————————۱۱۵

۲۳-۴  نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي———————————————– ۱۱۵

۲۴-۴ بررسی شرایط اقلیمی  در مدارس ———————————————– ۱۱۸

۱-۲۴-۴ آب و هوا ————————————————————– ۱۱۸

۲-۲۴-۴ باد ——————————————————————- ۱۱۸

۳-۲۴-۴ تابش آفتاب ————————————————————-۱۱۸

۲۵-۴ بررسي نور در كلاس ——————————————————— ۱۱۹

۱-۲۵-۴ پنجره ها—————————————————————-۱۲۰

۲۶-۴ نمازخانه —————————————————————–۱۲۱

۲۷-۴ بوفه و سالن غذاخوری——————————————————– ۱۲۱

 ۲۸-۴ سرویس بهداشتی———————————————————–۱۲۲

۲۹-۲ فضای سبز —————————————————————-۱۲۲ 

۳۰-۴  اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي در مدارس———————————— ۱۲۳

۲۵-۴ امنیت  ——————————————————————–۱۲۵

 

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۸۰ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : ۲۹٫۰۰۰ تومان          ? تنها با پرداخت ۹٫۰۰۰ هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :۱٫۸۸مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله معماری دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله معماری دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است