اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

»  0939-530-5451

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

بانک مقالات انسان طبیعت معماری

بررسی نحوه انتقال نيرو در تمام اجزا سازه ساختمان بانگرش در معماری طبیعت

بررسی نحوه انتقال نيرو در تمام اجزا سازه ساختمان بانگرش در معماری طبیعت

بررسی نحوه انتقال نيرو در تمام اجزا سازه ساختمان بانگرش در معماری طبیعت ایده سازه ساختمان بانگرش در معماری طبیعتطبق اين اصل اجزاء مكمل و تعريف كننده همديگرند و در كنار هم، يكديگر را كنترل ميكنند.براي اين منظور نبايد اجزاء تنها در كنار يكديگر قرار گيرند بلكه اجزاء در هم فرورفته و هر جزء برخي از اجزاء ديگر را هم درون خود كشيده و درون هم قفل و بست پيدا ميكنند. به اين ترتيب با حذف هر جزء از مجموعه اگرچه كليت مجموعه و حتي ويژگي آن عضو خالي...

ادامه مطلب

ایده فرم آوند گياهان به دليل پايداري در ايده هاي سازه اي معماران

ایده فرم آوند گياهان به دليل پايداري در ايده هاي سازه اي معماران

ایده فرم آوند گياهان به دليل پايداري در ايده هاي سازه اي معماران استفاده از ساقه درختان به عنوان سازه ساختمان انواع ساقه ها ساقه بعضي گياهان به صورت پيچنده مي باشد و گياه به وسيله اين نوع ساقه خود را به هر نوع تكيه گاهي كه در نزديكي آن وجود دارد ، مي زند تا بتواند قائم بايستد . ميزان رشد آن نيز در نقاط مختلف پيچك متفاوت است و درقسمتهايي كه نيرو بيشتر است ساقه قطورتر مي باشد .۳۴۶ بعضي از گياهان نيز مانندكاكتوسها داراي ساقه گوشتي مي باشن...

ادامه مطلب

استفاده از فیزیک بدن انسان به عنوان سازه ساختمان

استفاده از فیزیک بدن انسان به عنوان سازه ساختمان

استفاده از فیزیک بدن انسان به عنوان سازه ساختمان وضعيت عملكرد غشاء كف پايي – غشاء كف پايي ، استخوانهاي كف پا را مانند ستون سقف نگه مي به هر مقدار كه ساختمان طبيعي يك موجود زنده پيچيده تر و سيستمي تر باشد ، سازه آن كامل تر و هماهنگي اعضاي سازه اي نيز قوي تر مي باشد .»تركيب منحصر به فرد استخوانهاي پا و رباط هايي كه آن را نگه ميدارند، يك انحناي طولي و يك ساختار معماري كه پشتيبان پايدار و انعطاف پذيري براي بدن هنگام ايستادن و راه رفتن...

ادامه مطلب

تحلیل سامانه هاي بنيادي در معماري با نگرش طبيعت

تحلیل سامانه هاي بنيادي در معماري با نگرش طبيعت

تحلیل سامانه هاي بنيادي در معماري با نگرش طبيعت چهار سامانة بنيادي درمعماري از گذشته هاي دور همواره مطرح بوده است كه بر پاية آنها مي توان ميزان هماهنگي و نظم را در آثار ارزيابي كرد كه عبارتند از : -۱سامانة كاركردي -۲سامانة سازه اي -۳سامانة كالبدي -۴سامانة انساني هر يك از اين سامانه ها در ارتباط با علل چهارگانه اي كه براي معماري در ابتداي فصل مطرح شد،قابل بررسي هستند. سامانه كاركردي متناظر با علت غايي،سامانه سازه اي متناظر با علت مادي،سامانه كالبدي متناظر...

ادامه مطلب

بررسی و تحلیل نمادپردازي در معماري

بررسی و تحلیل نمادپردازي در معماري

بررسی و تحلیل نمادپردازي در معماري پلان پژوهشکده نساجی مطابق هستي شناسي كه در فصلهاي قبل به آن پرداختيم ، ساختار عالم هستي داراي سلسله مراتب سه مرحله اي زير مي باشد : -۱عالم ماده ) طبيعت ( -۲عالم برزخ ) ملكوت ( -۳عالم غيب ) ذات الهي ( زير گنبدخانه اصلي مسجد مدرسه آقابزرگ كاشان ،استفاده از هندسه ، نور و رنگ در نماد پردازي نماد پردازي راهي است كه انسان را از عادت كردن به زندگي در عالم اول خارج كرده و او را به عالم دوم و سوم نزديك مي كند براي...

ادامه مطلب

طراحي سازه ها درفرآیند چرخه اصلاح بانگرش در معماری طبیعت

طراحي سازه ها درفرآیند چرخه اصلاح بانگرش در معماری طبیعت

طراحي سازه ها درفرآیند چرخه اصلاح بانگرش در معماری طبیعت   در مناطقي كه همواره بادهاي شديد وجود دارد ، معمولا ريشه درختان قوي تر مي باشد كه بتواند لنگر حاصله از نيروي جانبي باد را تحمل كند . تجربه نشان مي دهد معمولا در اين شرايط ريشه در جهت مخالف باد رشد مي كند تا مهار كششي لازم را تامين كند . از لحاظ فرمي نيز درختان فرم مخروطي به خود مي گيرند ، زيرا لنگر باد در نقاط مختلف به وضعي تغيير مي كند كه در پايين ترين ساقه درخت حداكثر مقدار خود...

ادامه مطلب

تاثیر الگوهای موجود طبیعت در معماری

تاثیر الگوهای موجود طبیعت در معماری

الگوهای موجود در طبیعت و معماری استیونز با مطالعه مکانی خطوطی که به الگویی از نقاط اشاره دارد، بعضی از انواع اصلی الگو را تعریف کرد. اونتیجه گرفت که علی رغم تنوع زیاد ، طیف الگوهای ممکن در جهان محدود است. الگوهای پایه در طبیعت کهتوسط استیونز تعریف شده اند عبارتنداز : مارپیچها ، پیچها، انشعابات و انفجارها مارپیچ ها: فرم های مارپیچی نتیجه رشد و یا تغییر شکلی هستند که در آن قسمتی از سطح یک عنصر نسبتبه قسمت دیگر، رشد یا گسترش سریع تری...

ادامه مطلب

انسان طبیعت و ساختمان

انسان طبیعت و ساختمان

انسان طبیعت و ساختمان سلام دوباره خدمت کاربران عزیز وب سایت معمار آنلاین انسان طبیعت و ساختمان امیدوارم مورد پسند شما کاربران قرار بگیرد همواره منتظر دیدگاهای شما هستیم رابطه انسان – طبيعت : مدل شرقی (آسیای شرقی) مدل غربی رابطه ساختمان و محيط : ۱- تجانس آنچه ساخته شده، از نظر فرم،‌ تکنیک و جنس،‌ زبان محیط را پذیرا می‌شود (تطابق) از طریق تجانس می‌توان از بی‌نظمی و آشفتگی جلوگیری کرد تجانس باعث مانع تکامل معماری اصیل می‌شود ...

ادامه مطلب