اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

»  0939-530-5451

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

بانک مقالات انسان طبیعت معماری

تحلیل رابطه معماری ارگانيك و معماری سبز

تحلیل رابطه معماری ارگانيك و معماری سبز

تحلیل رابطه معماری ارگانيك و معماری سبز تحلیل-فضای-حرکتی-اصول-هندسی-معماری-ارگانيك-در-معماری وجود دو نظام هندسي بر اساس دوگونه عملكرد : اين دو الگوواره هندسي با نامهاي هندسه آفاقي وهندسه انفسي ريشه در انسان شناسي دو ساحتي مطرح شده در فرهنگ اسلامي دارد و پاسخ گوي دو گونه نياز انساني است. اما در نگرشي كلي تر به نظر مي رسد همين دو سطح نياز رفتاري در اجزاء طبيعت هم وجود دارد و در آنجا هم از اجزاء بدن انسان تا همه گياهان و جانوران دو گونه هندسي من...

ادامه مطلب

ادغام كردن معماري همساز با محيط پيرامون

ادغام كردن معماري همساز با محيط پيرامون

ادغام كردن معماري همساز با محيط پيرامون بررسی نيروهاي محيطي در انسان طبیعت معماری الف ( تبيين اصل در طبيعت به منظور اثبات وجود چنين تطابقي در ساختارهاي طبيعي نسبت به تنشهاي مكانيكي محيط خصوصا براي مطالعه اثرات باد ، از دو روش تحقيقاتي استفاده شده است : روش اجتناب و روش شبيه سازي .در اينجا به تشريح روش اول مي پردازيم . روش اجتناب در پي كاهش و يـا دفـع نيروهـاي محـرك فيزيكي تحميل شده از طريق باد ، مثل پيچش يا نوسان مي باشد . با وجود اينك...

ادامه مطلب

چگونگی الگوبردارى از چندسازههاى طبيعى با نگرش در معماری

چگونگی الگوبردارى از چندسازههاى طبيعى با نگرش در معماری

چگونگی الگوبردارى از چندسازههاى طبيعى با نگرش در معماری الگوبردارى از چندسازه هاى طبيعى در سازه ساختمان   وجود سازه هاي تركيبي در طبيعت يكي از اصولي است كه طبيعت به منظور مقابله با انواع نيروها از آن استفاده مي كند . ما نه تنها در جهان چندسازه زندگى می كنيم، بلكه خود نيز به گونهاى چندسازه هستيم. گياهان، جانوران و حشرههايى كه پيرامون ما زندگى می كنند نيز چندسازه هستند. دانشمندان تلاش می كنند با الگوبردارى از چندسازههاى طبيعى، چندسازه ...

ادامه مطلب

بررسی معماری دوره انقلاب صنعتي بانگرش معماری سبز

بررسی معماری دوره انقلاب صنعتي  بانگرش معماری سبز

بررسی معماری دوره انقلاب صنعتي  بانگرش معماری سبز بررسی معماری انقلاب صنعتي با رویکرد معماری سبز در اين حالت، طبيعت به عكس نسبت پيشين، ديگر تعامل دو سويه وبرابر با انسان را نمايندگي نمي كند، بلكه به شدت منفعل از اعمال يك سويه انسان قرار مي گيرد. ۴۷۵ سطح توقع بشردر اين دوره فراتراز قبل رفته و رفاه و لذت طلبي را دنبال مي كند . به همين جهت تلاش مي كند تا حداكثر بهره گيري از طبيعت را براي تأمين رفاه خود به عمل آورد و در اين راه خطر آسيب ديدن ط...

ادامه مطلب

مباني مكاتب چهارگانه طراحي در طبيعت

مباني مكاتب چهارگانه طراحي در طبيعت

مباني مكاتب چهارگانه طراحي در طبيعت   مباني مكاتب چهارگانه طراحي در طبيعت : براساس مباحث فوق چهار تئوري بنيادي از نظر عقلي قابل تفكيك است و كتابهاي تئوري معماري ) از جمله زيبايي شناختي درمعماري گروتر( بر همين اساس پيش رفته اند . اين تئوري ها اگر چه به شكل نظريات توصيه اي ) حكمت عملي ( ارائه مي شوند ، اما ريشه در نظريات توصيفي حكمت نظري ( آن مكاتب دارند و آنها را مي توان به شكل زير معرفي كرد : انواع مكاتب در ارتباط با طبيعت شناخ...

ادامه مطلب

استفاده از فرم بدن حيوانات در سازه هاي معماري

استفاده از فرم بدن حيوانات در سازه هاي معماري

استفاده از فرم بدن حيوانات در سازه هاي معماري   تعادل حركتي فرمهاي حيواني نسبت به فرمهاي گياهي پيچيدگي و روابط قوي تري دارند. يكي از خصائص فرمي حيوانات مانورهاي حركتي آنها مي باشد. تمامي اعضاي بدن حيوانات در هنگام حركت كردن به گونه اي هماهنگ عمل كرده و سبب ايجاد تعادل در ساختار كلي بدن مي شوند. بعنوان مثال بدن كشيده شده يك حيوان وحشي در هنگام حمله كردن و يا فرم كلي پرنده ها در هنگام پرواز به گونهايست كه ميتواند شرايط تعادل را فراه...

ادامه مطلب

تحلیل دیدگاه نگرش معماری طبيعت گرا گريز در معماری

تحلیل دیدگاه نگرش معماری طبيعت گرا گريز در معماری

تحلیل دیدگاه نگرش معماری طبيعت گرا گريز در معماری نگرش هاي طبيعت گريز نگرش هاي طبيعت گريز (بي تفاوت) اين ديدگاه نيز رابطه انسان با طبيعت را غير سامانه اي يا سامانه اي گسسته مي بيند، ولي همچون گرايش قبل توصيه اي بر مهار وسلطه بر طبيعت نمي كند وآنها را داراي دو ساختارمتفاوت مي داند. زير بناي نظري اين ديدگاه را هم در عرفان وهم در فلسفه مي توان يافت . در يك تقسيم بندي كلي گرايشات فلسفي وعرفاني را مي توان به دو دسته آفاقي وانفسي تقسيم كرد كه اي...

ادامه مطلب

مقاله درباره معماري با نگرش فلسفي و سامانه اي

مقاله درباره معماري با نگرش فلسفي و سامانه اي

مقاله درباره معماري با نگرش فلسفي و سامانه اي   تعريف معماري با نگرش فلسفي و سامانه اي : گستردگي و تنوعي كه در آثار معماري معاصر به وجود آمده و تناقضي كه گاه ميان آنها ديده مي شود نشان از گم شدن تعريف بديهي معماري در طي ۱۰۰سال گذشته دارد .در اينجا هم مشكل اصلي تعاريف يكجانبه و حصري ) (exclusiveاست . معماري تنها به يك بعد خود خلاصه شده است. تعريف كلّي “ساختمان سازي در تركيب صنعت و هنر” چندان گره گشا نيست، چرا كه تنها سه ركن ...

ادامه مطلب

در اقلیم سرد و خشك چه نوع گیاهانی رشد میکنند

در اقلیم سرد و خشك چه نوع گیاهانی رشد میکنند

در اقلیم سرد و خشك چه نوع گیاهانی رشد میکنند   گياهان و همسازي آنها با اقليم : همانطوري كه گرماي زياد باعث از بين رفتن و مانع رشد و نمو نباتات مي گردد، سرماي زياد نيز به همين صورت عمل مي كند. در اقليم سرد و مناطقي كه داراي تابستان غير مشخص مي باشند، نباتات چوبي كوتاه قد و همچنين گياهان علفي خشكي پسند فراوان است. خشكي هوا در اين مناطق در فصل سرد و يخ بندان، از نمو نباتات جلوگيري مي كند. بهمين جهت، اندام هاي هوائي نباتات بيشتر از اعضاء زير...

ادامه مطلب

در اقلیم گرم و مرطوبچه نوع گیاهانی رشد میکنند

در اقلیم گرم و مرطوبچه نوع گیاهانی رشد میکنند

در اقلیم گرم و مرطوبچه نوع گیاهانی رشد میکنند در اين مناطق درختان پوست نازك و نرمي دارند . آنها به پوست ضخيم براي محافظت در برابر خشكي احتياجي ندارند.همچنين اين پوست نازك سبب ميشود كه رشد گياهان هوازي روي پوسته درخت سخت شود .درختان اغلب شمع)پشتيبان( در نزديكي پايه دارند، زيرا ريشه آنها اغلب سطحي بوده ورشد آنها براي اينكه از نور آفتاب استفاده كنند زياد است. شكل برگها به شكلي تطبيق يافتند كه باعث چكيدن آب از گياه شودتا از رطوبت زياد روي سطح برگ ...

ادامه مطلب