مطالعات موزه صنایع دستی

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب+اشکال+جداول موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 روند و متدلوژی طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 174
 12 قیمت کلی (تومان) 20،000

 

 

توضیحات

مطالعات موزه صنایع دستی

توضیحات مختصر ازپروژه:

چكيده:

معماري ايران در اعصار و قرون گذشته سير و روندي تكاملي و پيوسته داشته است اين روند و سير تا سبك اصفهاني در زمان قاجار بيشتر نمي‌پايد و متاسفانه در زمان قاجار سير قهقرائي و انحطاط خود را طي مي‌كند و بعد از اين ديگر معماري ايران آن طور كه در‌شان اين فرهنگ و تمدن كهن بوده است نتوانسته رخ بنمايد. در گذشته، معماران متبحر و استادان مسلم فن ساختمان در كشور ما از بين مردم و زندگي‌هاي ساده‌شان مي‌آمد. اما در زمان ناصرالدين شاه قاجار و ايجاد مدرسه دارالفنون و تدريس علوم و هنرهاي مختلف به شكل و شيوه غربي، معماران تحصيل كرده نيز خود را از فرهنگ عامه مردم جدا كردند و كم كم به عنوان موجوديتي غريب و منفك از افكار و زندگي مردم قرار گرفتند. ايران كشوري است با تمدن چندين هزار ساله و معماري بسيار غني. اگر قرار باشد موزه‌اي براي معماري داشته باشيم تمام سرزمين پهناور ايران يك موزه معماري است. آنچه مسلم است لزوم مكاني كه بتواند مردم و متخصصين را بياد گذشته فراموش شده خويش از جمله معماري غني و با ارزش خود بياندازد، احساس مي‌شود. مكاني كه در آن همگان از جمله معماران و متخصصين با نحوه فضاسازي و ارزش‌هاي پايدار در معماري گذشته آشنا شده و آن را مطابق، همراه و هماهنگ با بافت اجتماعي و خواست و نياز زندگي امروز ايران ايجاد نمايد معماران، گذشته خويش را پيش روي خود دارند و اين بار با احساس تعهد به هويت ملي و با توجه به نيازهاي بجا و ريشه‌اي مردم و فن ساخت و ساز امروز درباره معماري مي‌انديشند و گام بر مي‌دارند. موزه و مركز همايش‌هاي معماري با توجه به بعضي مفاهيم در معماري ايران، با مصالح روز و مطابق با فرم و توپوگرافي زمين شكل گرفته است و مي‌تواند با ارائه آثار معماري، تاريخ تمدن هنرها، آداب و رسوم، معرفي شخصيت‌ها و ارائه علوم و فنون وابسته به معماري و با برپايي مسابقاتي در زمينه تاريخ، فرهنگ و معماري به رشد و اعتلاي معماري و آشنايي همه اقشار جامعه با معماري ياري رساند.

 فهرست مطالب

فصل اول: موزه تعاريف، مفاهيم 

۱-۱٫تعريف موزه

۱-۲٫ معني و مفهوم كلمه موزه

۱-۳٫ تاريخچه موزه در جهان

۱-۳-۱٫ نهادينه شدن موزه‌ها

۱-۴٫ تاريخچه موزه در ايران

۱-۴-۱٫ نهاديه شدن موزه در ايران

۱-۴-۲- موزه‌هاي بقاع متبركه

۱-۴-۳٫ تاسيس موزه ايران باستان

۱-۴-۴٫ ديگر موزه‌هاي باستان شناسي و هنر

۱-۴-۵٫ موزه‌هاي مراكز استان‌ها

۱-۴-۶٫ موزه‌های تاریخ طبیعی و تاریخ علوم

۱-۵٫ تعریف امروزی موزه

۱-۶٫ طبقه بندی موزه‌ها

الف) موزه‌های تاریخی

ب) موزه‌هایی هنری

ج) موزه‌های علمی

۱-۶-۱٫ موسساتی که بسان موزه عمل می‌کنند

۱-۷٫ عملکرد موزه

۱-۷-۱٫ نقش و عملکرد اجتماعی موزه‌ها

۱-۷-۲٫ شناخت میراث و ارزشهای فرهنگی

۱-۷-۳٫ شناخت مخاطبان موزه

۱-۷-۴٫ ارائه و نمایش آثار

۱-۷-۵٫ نگهداری و حفاظت

۱-۸٫ آموزش در موزه‌ها

۱-۸-۱٫ گردش سیاست فرهنگی موزه‌ها

۱-۸-۲٫ برنامه‌های برون موزه‌ای

۱-۸-۳٫ فعالیت‌های درون موزه‌ها

فصل دوم : استان خراسان رضوي

۲-۱٫ استان خراسان رضوی

۲-۱-۱٫ آمار جمعیتی

۲-۱-۲- مراکز و کانون‌های انسانی و شهری

۲-۲٫ شناخت پارامترهای آب و هوایی شهر

۲-۲-۱٫ موقعیت جغرافیایی

۲-۲-۲٫ مشخصات و امکانات

۲-۳٫ مشاهیر سبزوار

۲-۴٫ اسطوره‌ها و افسانه‌ها

۲-۵٫ جاهای دیدنی

۲-۵-۱٫ مذهبی

۲-۵-۱-۱٫ مسجد جامع سبزوار

۲-۵-۱-۲٫آستانه‌ی متبرکه‌ی امامزاده یحیی(ع)

۲-۵-۱-۳٫ آستانه‌ی متبرکه‌ی امامزاده شعیب (ع)

۲-۵-۲٫ تاریخی

۲-۵-۳٫ جاذبه‌های طبیعی

۲-۵-۴٫ آموزش عالی

۲-۶٫ پیشینه باستانی سبزوار

۲-۶-۱٫ از لحاظ موقعیت طبیعی

۲-۷٫ میراث فرهنگی و گردشگری

۲-۸٫ هنرهای سنتی و صنایع دستی شهرستان سبزوار

۲-۸-۱٫ رنگرزی سنتی

۲-۸-۲٫ نمد مالی

۲-۸-۳٫ فرت‌بافی پارچه‌بافی

۲-۸-۴٫گلیم‌بافی پلاس‌بافی

۲-۹٫ دوران اسلامی سبزوار

۲-۱۰٫ زبان و گویش و بخش‌های سبزوار

۲-۱۰-۱٫ بخش‌های سبزوار

۲-۱۰-۲٫ مشخصات و امکانات

۲-۱۱٫ تقسیمات کشوری

۲-۱۱-۱٫ بخش مرکزی شهرستان سبزوار

۲-۱۲٫ نام‌شناسی

۲-۱۳٫ شهرستان سبزوار

۲-۱۳-۱٫ نام و نسب سبزوار

۲-۱۳-۲٫ پیشینه اساطیری

۲-۱۳-۳٫ آثار و ابنیه تاریخی

۲-۱۴- سبزوار در یک نگاه

۲-۱۴-۱- شرايط عمومي شهرستان سبزوار

۲-۱۴-۲- فعاليتهاي شاخص در سطح شهرستان سبزوار

۲-۱۴-۳٫ بخش اقتصادی

۲-۱۴-۴٫ بخش گردشگری

۲-۱۴-۵٫ آب و خاک

۲-۱۴-۶٫ دامپروری

۲-۱۴-۷٫ شیلات

۲-۱۴-۸ . پنبه

۲-۱۴-۹٫ صیفی جات

۲-۱۴-۱۰٫ عشایر

۲-۱۵٫ اقلیم

۲-۱۵-۲٫ مطالعات اقلیمی

۲-۱۵-۳٫ شاخص‌های اقلیمی منطقه

الف) درجه حرارت

ب) میزان بارندگی

۲-۱۵-۴٫ وضعیت اقلیمی سبزوار و آسایش انسان

۲-۱۵-۵٫ وضعیت اقلیمی سبزوار و ساختمان

۲-۱۶٫ عوامل مؤثر در طراحی اقلیمی

۲-۱۶-۱٫ جلوگیری از اتلاف حرارت ساختمان در مواقع سرد

۲-۱۶-۲٫ جذب و ذخیره سازی انرژی حرارتی در مواقع سرد

۲-۱۶-۳٫ جلوگیری از نفوذ مستقیم آفتاب به فضاهای داخلی در مواقع گرم

۲-۱۶-۴٫ جهت استقرار مناسب ساختمان

۲-۱۷٫ ملاحظات اقلیمی

۲-۱۷-۱٫ رنگ نما

۲-۱۷-۲٫ جنس مصالح

۲-۱۷-۳٫ فضاهای پر و خالی

۲-۱۷-۴٫ ارتفاع ساختمان

۲-۱۷-۵٫ ابعاد پنجره و سطح نورگیر

۲-۱۷-۶٫ تهویه ساختمان

۲-۱۸٫ بررسی مصالح درارتباط با سیستم‌های سازه سالن

۲-۱۹٫ ایمنی از حریق

نکات ویژه ایمنی از حریق

سایر مقررات ایمنی از حریق

۲-۲۰٫ تاسیسات

۲-۲۰-۱٫ گرمایش وتهویه مطبوع

۲-۲۱٫ عناصر تشکیل دهنده سایت

۲-۲۱-۱- فضای سبز

۲-۲۱-۲٫ دید و منظر

۲-۲۲٫ نکات لحاظ شده در معماری موزه

۲-۲۳٫ بررسی سایت

۲-۲۳-۱٫ دلایل انتخاب سایت

۲-۲۳-۲٫ توپوگرافی و پوشش سایت

۲-۲۳-۳٫ همسایگی‌ها

۲-۲۳-۴٫ دسترسی به سایت

۲-۲۳-۵٫ معماری منطقه

نتیجه گیری

فصل سوم : فضا و استانداردها

مقدمه

۳-۱٫ تقسیم بندی براساس بازدیدکننده

۳-۲- تقسیم بندی براساس عملکرد

۳-۲-۱- ورودی موزه

۳-۲-۲- گالری‌ها

۳-۲-۳- بخش اداری

۳-۲-۴- بخش اطلاعات و آموزش

۳-۲-۵- کتابخانه

۳-۲-۶- بخش نگهداری و مرمت آثار

۳-۲-۷- بخش خدمات: (خدمات رفاهی و تجاری)

۳-۲-۸- تالار ورودی

۳-۲-۹- گالریها یا تالار نمایش آثار

۳-۳-گردش و مسیر حرکت در نمایشگاه

۳-۴٫ بررسی نور در گالری

۳-۵٫ دیوار و کفپوش تالارها

۳-۶٫ تقسیم فضا در نمایشگاه

۳-۷٫ ویترین

۳-۷-۱٫ ارتفاع مناسب برای دیدن

۳-۷-۲٫ نحوه نمایش آثار

۳-۷-۲-۱٫ ارائه نمایش آثار در داخل تالار به صورت آزاد

۳-۷-۲-۲٫ نمایش و ارائه آثار در داخل ویترین

۳-۷-۲-۳٫ نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه

۳-۷-۳٫ محاسبه سطح اختصاص یافته به گالری‌ها

۳-۸٫ بخش اداری

۳-۸-۱٫ ریز فضاها

۳-۸-۲٫ استانداردهای فضاهای اداری خدماتی

۳-۸-۳٫ محاسبه سطح اختصاص یافته به بخش اداری.

۳-۹٫ بخش آموزش و تبادل اطلاعات

۳-۹-۱٫ فضای آموزش و تبادل اطلاعات

۳-۹-۲٫ سالن چند منظوره

۳-۹-۲-۱٫ سالن انتظار

۳-۹-۲-۲٫ سالن تماشاچیان

۳-۹-۲-۳٫ اتاق پروژکتور

۳-۱۰٫ کتابخانه

۳-۱۰-۱٫ فضاهای در نظر گرفته شده برای کتابخانه

۳-۱۱٫ بخش نگهداری و مرمت آثار

۳-۱۲٫ چایخانه و کافه تریا

۳-۱۲-۱٫ریز فضاهای مورد نیاز برای کافی شاپ

۳-۱۲-۲٫ ابعاد و فواصل میز و صندلی در کافی شاپ

۳-۱۳٫ نتیجه گیری

۳-۱۳-۱٫ ورودی موز

۳-۱۳-۲٫ گالری‌ها

۳-۱۳-۳٫ بخش اداری

۳-۱۳-۴٫ بخش اطلاعات و آموزش

۳-۱۳-۵٫ کتابخانه

۳-۱۳-۶٫ بخش نگهداری و مرمت آثار

۳-۱۳-۷٫ بخش خدمات (خدمات رفاهی و تجاری)

۳-۱۴٫ دیاگرام روابط فضاها

۳-۱۵٫ تجهیزات فنی و تاسیسات موزه

۳-۱۵-۱٫ سیستم برق

۳-۱۵-۲٫ سیستم تهویه

۳-۱۵-۳٫ مقابله با سرقت

۳-۱۵-۴٫ مقابله با آتش سوزی

۳-۱۶٫ ضوابط طراحی تالار

۳-۱۶-۱٫ دسترسی

۳-۱۶-۲٫ گنجایش مجموعه

۳-۱۶-۳٫ ضوابط ویژه معلولین

۳-۱۶-۴٫ فضاهای عمومی

۳-۱۶-۴-۱٫ ورودی و گیشه

۳-۱۶-۴-۲٫ سالن انتظار

۳-۱۶-۴-۳٫ راهروها

۳-۱۶-۴-۴٫ سرویس‌های بهداشتی

۳-۱۶-۵٫ صحنه

۳-۱۶-۵-۱٫ انواع صحنه

۳-۱۶-۶٫ فضای حرکتی (حفره ارکستر)

۳-۱۶-۷٫ فضای پشت و کنار صحنه

۳-۱۶-۸٫ پرده صحنه

۳-۱۶-۹٫ پشت صحنه

۳-۱۶-۱۰٫ کنترل نور و صدا

۳-۱۶-۱۱٫ جایگاه شنوندگان

فصل چهارم: نمونه هاي مشابه

۴-۱٫ موزه ملی ایران

۴-۱-۱٫ تاریخچه

۴-۱-۲٫ طرح معماری موزه

۴-۱-۳٫ انتخاب محل

۴-۱-۴٫ فضاهای فیزیکی

۴-۱-۵٫ نور

۴-۱-۶٫ سیر کولاسیون

۴-۲٫ موزه آثار تاریخی آرلس – پاریس

۴-۲-۱٫ قرارگیری در سایت

۴-۲-۲٫ طرح معماری

۴-۲-۳٫ فضاهای فیزیکی موزه

۴-۲-۴٫ نور

۴-۳٫ موزه هنرهای معاصر تهران

۴-۳-۱٫نگارخانه

۴-۳-۲٫کتابخانه

۴-۳-۳٫ فروشگاه کتاب

۴-۳-۴٫رستوران

۴-۳-۵٫سازمان موزه

۴-۳-۶٫امور هنری

۴-۳-۷٫ روابط عمومی

۴-۳-۸٫ امور بین الملل

۴-۳-۹٫ واحد پژوهش

۴-۳-۱۰٫  سمعی و بصری

۴-۳-۱۱٫فعالیت‌های واحد انفورماتیک موزه.

۴-۳-۱۱-۱٫طراحی و به روزرسانی وب سایت موزه.

۴-۳-۱۲٫نقد و تحلیل موزه هنرهای معاصر

۴-۳-۱۳٫توضیحات راجع به موزه هنرهای معاصر

۴-۳-۱۴٫ فراوی کمی و کیفی هنر ایران زمین

۴-۳-۱٫ نگارخانه‌ها

۴-۳-۱۶٫کتابخانه

۴-۳-۱۷٫ فروشگاه کتاب

۴-۳-۱۸٫ رستوران

۴-۳-۱۹٫ مخاطب آشنا

۴-۳-۲۰٫ سازمان موزه.

۴-۳-۲۱٫ روابط عمومی

۴-۳-۲۲٫ سمعی و بصری (واحد عکاسی)

۴-۳-۲۳٫ سمعی و بصری (سینما تک و خدمات صوتی و تصویری)

۴-۳-۲۴٫خدمات نمایشگاهی و آرشیو آثار هنری (مجموعه دائمی)

۴-۳-۲۵٫ باغ مجسمه

۴-۳-۲۶٫ مطالعات مربوط به سیستمهای تاسیساتی

۴-۳-۲۶-۱٫ سیستم کولر آبی

۴-۳-۲۶-۳٫ سیستم فن کوئل با هوای تازه مستقیم از خارج

۴-۳-۲۶-۴٫ .سیستم فن کوئل با توزیع هوای مرکزی

۴-۳-۲۶-۵٫ هوادهی به وسیله هوارسان چند منطقه ای

۴-۳-۲۶-۶٫ هوادهی به وسیله هوارسان یک منطقه‌ای

نتیجه گیری

منابع

چكيده انگليسي

منابع:

‌‌‌‌‌[۱] بيهقي، محمود،  سبزوار شهر ديرينه هاي پايدار  چاپ اول بهمن،   ناشر كتابستان مشهد،۱۳۷۰٫

[۲] موزه – موزه مردم شناسی – برنامه فیزیکی – موزه های جهان                                               .

[۳] نويفرت،ارنست، نويفرت آرشيتكت داتا ( اطلاعات معماري)، مترجم: ر-ن- حامد، چاپ ششم، تهران: چاپخانه صنوبر، خرداد ۱۳۷۳٫

[۴] سازمان ميراث فرهنگي سبزوار،

[۵] د، كي، چينگ فرانسيس، معماري فرم فضا و نظم ، ۱۹۷۹، ترجمه: زهره قراگزلو، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۷۰٫

[۶] طرح جامع اقتصادي – اجتماعي- فرهنگي استان خراسان، چاپ سازمان برنامه و بودجه.

[۷] سنگ سفيدي، محسن، عبدالله زاده ثاني، محمد، سيماي شهرستان سبزوار، ناشر مولف، ۱۳۸۸٫

[۸] كسائي، طراحي اقليمي ، ناشر مولف، تهران: ۱۳۸۰٫

بعلت سوء استفاده از افراد سودجود منابع بطور خلاصه آورده شده

_______________

توضیحات فایل :

فرمت :فایل Word  وشامل ۱۱۵ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۱۱٫۴۲ مگابایت

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات موزه صنایع دستی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *