اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

بایگانی برچسب ها: تنظیمات پله در نرم افزار رویت

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت   ۱-ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ.  ⇒ Click Home tab   ⇒    Circulation panel  ذوم دستور ترسیم پله در رویت Click Modify |  Create Stairs Sketch tab  ⇒  Draw panel  ⇒  Center-ends Aec :سوم طراحی ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت چهارم : ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻠﻪ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. اموزش پله گر...

ادامه مطلب