اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » مطالعات هتل موزه

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات هتل موزه

مطالعات هتل موزه

(دیدگاه 1 کاربر)

12,000 تومان

توضیحات مختصر ازپروژه:

این گزارش شامل شش فصل است که در فصل اول به تعریف مسئله،در فصل دوم به معرفی بستر طرح،در فصل سوم به شناخت و معرفی زمین طرح، در فصل چهارم به بررسی نمونه های مشابه،در فصل پنجم به برنامه فیزیکی و در فصل آخربه مبانی نظری و روند طراحی می پردازد.

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی موجود
6 فایل خام مکس ناموجود
7 تعداد صفحه هات(Word) 142
8 قیمت کلی (تومان) 12.000

توضیحات

مطالعات هتل موزه

چکیده:

شهر ار گانیسمی زنده و پویاست که سه حوزه ی عمومی کار، تفریح و استراحت، در آن به نحوی تنگاتنگ در هم می آمیزند و شکل های کالبدی متفاوتی رادر گستره شهربه وجود می آورد.هرکدام از این سه حوزه علاوه بر مشخصات خاص خود در ارتباطی متقابل از یکدیگر تأثیر می پذیرندو هر کدام موجودیت دیگری را مشروط و محدود می سازد.هنگامی که این سه حوزه را به عنوان سه جنبه از حیاط یک شهر و به عنوان سه قسمت مجزا که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند در نظر بگیریم آنگاه یک مجموعه همانند هتل موزه به عنوان یکی از ارکان خدماتی نه تنها یک واحد مجزا که مجموعه از عملکردهای سه حوزه عمومی کار،تفریح واستراحت است که در زمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و همانند ستون فقراتی اجزای شهر را به یکدیگر پیوند می دهد.شاید بتوان چنین دیدگاهی را این چنین جمع بندی نمود که شهر در کلیت خودبا ستون فقراتی که تار و پودش در تمامی شهر و اجزای تشکیل دهنده آن از جمله هتل-موزه، به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت انجام می یابد

اصول طراحي هتل موزه

فهرست مطالب

بخش ۱:تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۱اهداف طراحی پروژه……………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲-تعریف موزه…………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲-۱ طبقه بندی موزه ها…………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲-۲ نظریه ی ساختاری موزه……………………………………………………………………………………….۴

۱-۳-تعریف هتل………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳-۱انواع هتل   ……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۴- کلید واژه ها……………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۵-جایگاه ایران در صنعت جهانگردی……………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶ ایام فراغت……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۷گذران اوقات فراغت در ایران و جهان…………………………………………………………………………………..۱۱

بخش ۲:معرفی بستر طرح …………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-تاریخچه شهرستان…………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲- موقعیت جغرافیای شهرستان………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳-جمعیت شهرستان…………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۴-شرایط محیطی شهرستان…………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۵-بررسی شرایط اقلیمی شهرستان…………………………………………………………………………………۱۶

۲-۵-۱-بارندگی………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۵-۲-رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۵-۳-یخبندان…………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۵-۴-باد……………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۶-نتیجه گیری (تأثیر مسائل محیطی و جغرافیایی و اقلیمی بر معماری بنا)…………………………………….۱۹

۲-۷- بررسی و شناخت و معرفی مسائل فرهنگی و تاریخی مؤثر بر طرح………………………………………….۲۴

      ۲ -۷-۱-بررسی معماری بومی منطقه…………………………………………………………………………….۲۵

۲-۷-۱-۱-معماری مسکن………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۷-۱-۲-المان ها و تزئینات معماری بومی منطقه…………………………………………………………..۲۷

۲-۷-۲-نتیجه گیری(راهکارهای اقلیمی با الهام از معماری بومی منطقه)…………………………………………۲۸

بخش ۳:شناخت و معرفی زمین طرح………………………………………………………………………………….۲۹

۳-۱-شناخت زمین طرح………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۱-۱-شناخت و معرفی مکان پروژه………………………………………………………………………………۳۰

۳-۱-۲-شناخت و معرفی زمین طرح………………………………………………………………………………۳۱

۳-۱-۳-شناخت و معرفی شبکه های دسترسی اطراف پروژه………………………………………………..۳۳

۳-۱-۴-شناخت و معرفی کاربری های اطراف پروژه …………………………………………………………..۳۴

بخش ۴:نمونه مشابه…………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۱-فرهنگسرای نگارستان(موزه قرآن)…………………………………………………………………………۳۷

۴-۱-۱-حوزه های عملکردی و ارتباط فضاها………………………………………………………………..۳۷

۴-۱-۲-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….۴۰

۴-۲-مرکز میراث آمریکایی و موزه هنر……………………………………………………………………………..۴۰

۴-۲-۱-معرفی بنا…………………………………………………………………………………………….۴۰

۴-۲-۲-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..۴۴

 

۴-۳-هتل شرایتون میرامار…………………………………………………………………………………………..۴۵

۴-۳-۱-معرفی بنا……………………………………………………………………………………………….۴۵

۴-۳-۲-نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………..۴۸

۴-۴-هتل هیلتون…………………………………………………………………………………………………….۴۹

۴-۴-۱-معرفی بنا……………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۴-۲-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….۵۲

بخش ۵:برنامه فیزیکی………………………………………………………………………………………..۵۳

۵-۱-تدوین الگوی فضایی مجموعه………………………………………………………………………………..۵۴

۵-۲- بر نامه فیزیکی و استانداردها……………………………………………………………………………….۹۳

۵-۲-۱-ریز فضاهای بخش اقامتی…………………………………………………………………………….۹۳

۵-۲-۲ریز فضاهای موزه……………………………………………………………………………………….۹۸

۵-۲-۲-۱-بخش معرفی…………………………………………………………………………………..۹۸

۵ -۲-۲-۱-۱-گالری………………………………………………………………………………………۹۸

۵-۲-۲-۱-۲- آمفی تئاتر…………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۲-۱-۲-۳-کتابخانه……………………………………………………………………………………….۱۰۶

بخش ششم: مبانی نظری و روند طراحی…………………………………………………………………….۱۱۲

۶-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۶-۲-سنت در معماری…………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۶-۳-مفاهیم مؤثر در طرح…………………………………………………………………………………………۱۱۴

۶-۳-۱-سلسله مراتب…………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۶-۳- ۲ پویایی و ضرب آهنگ……………………………………………………………………………………..۱۱۵

۶-۴- نظام ساز مان دهی طرح و برنامه ریزی…………………………………………………………………۱۱۷

۶-۵-مفاهیم برگرفته از سایت و تأثیر آن در طراحی…………………………………………………………..۱۱۷

۶-۶-احکام فضایی عملکردها در بستر طرح…………………………………………………………………….۱۱۷

۶-۶-۱-بخش اقامتی………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۶-۶-۲-بخش فرهنگی………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۶-۶-۳- بخش تفریحی……………………………………………………………………………………….۱۱۸

۶-۶-۴-فضای سبز و محوطه سازی…………………………………………………………………………۱۱۸

۶-۷-تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۶-۸-دیاگرام حبابی روابط فضاها………………………………………………………………………………….۱۱۹

۶-۹-کانسپت اولیه شکل گیری طرح…………………………………………………………………………….۱۲۲

۶-۱۰-روند شکل گیری طرح……………………………………………………………………………………….۱۲۲

۶-۱۱-ایده طراحی نما……………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۶-۱۲-انتخاب سیستم سازه………………………………………………………………………………………۱۲۶

۶-۱۳-بررسی و ارائه سیستم تأسیسات………………………………………………………………………..۱۲۷

بخش هفتم:ارائه نقشه ها………………………………………………………………………………………..۱۴۲

_______________________

نام محصول :مطالعات هتل موزه

فرمت: این فایل بصورت Word  وشامل ۱۴۲ صفحه می باشد.

هزینه محصول: ۱۲٫۰۰۰تومان ۳۵٫۰۰۰

ججم فایل : ۷۵٫۰۶ مگابایت

_________________________________________

1 دیدگاه برای مطالعات هتل موزه

  1. حسین شریفی

    تشکر غالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

1 دیدگاه برای مطالعات هتل موزه

  1. حسین شریفی

    تشکر غالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است