بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
خانه » محصول » مطالعات مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایراني

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایراني

مطالعات مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایراني

29,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 روند و متدلوژی طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 317

توضیحات

مطالعات مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایراني

بيان مساله و ضرورت طراحي

طراحي معماري مدرسه همواره بازتاب تغييرات شرايط اجتماعي و مفاهيم آموزشي بوده است. مسلماً تاثير محيط زيست نيز بر افراد بر كسي پوشيده نيست و براي گسترش آن يا معماري كه وراي كاركردگرايي ساده است – انسان بدون شك توجهي خاص براي آن و آگاهي لازم از سلامت روحي كاربران آن دارد. به همين دليل مدارس و مراكز آموزشي كه انسان دوره‌اي طولاني از عمر خود را در آنها سپري مي‌كند، بايد به مكانهاي قابل توجه و جالب، هم براي معماران، هم بر عموم مردم و همچنين براي نهادهاي دولتي و خصوصي كه آنها را اداره مي‌كنند بدل گردند. همچنين واضح است كه تاثير معماري بر آموزش از مدتها پيش امري شناخته شده است و رفتار دانش‌آموزان و دانشجويان و معلمان در رابطه تنگاتنگ با آن قرار دارد.

پرداختن به موضوع طراحي مراكز آموزش حرفه‌اي كه داراي نقشي انكار پذير در آموزش افراد حرفه‌اي براي ورود به جامعه و تبديل آن به يك جامعه حرفه‌اي و در حقيقت تزريق مهارت در همه سطوح كاربردي آن، مسئله‌اي است كه با توجه و دقت در نظم  و سازمان دهي و فضاهاي اينچنين كه مشابه كارگاه‌هاي كوچك اما با يك سيستم آموزشي مدون در جامعه موجود مي‌باشند، الزامي مي‌باشد.

تقديم به : 3

سپاسگزاري : 3

هيئت داوران. 3

فصل اول: بيان موضوع طراحي. 5

1- عنوان.. 5

چكيده: 6

2- بيان مساله و ضرورت طراحي. 7

مفهوم مديريت دانش: 8

مديريت دانش در مدارس ایرانی: 9

3- بيان اهداف.. 13

4- مباني نظري عام طرح. 14

فصل دوم: مطالعات پايه. 15

1- آموزش عمومي.. 15

1-1- هدف از آموزش.. 17

1-2- تأثير آموزش بر فرهنگ… 17

1-3- تأثير فرهنگ بر جامعه. 19

1-3-1- ارزش‌ها و صورتهاي پايدار و كهن: 21

1-3-2- ارزش‌ها و صورتهاي نيمه پايدار يا سبك: 21

1-3-3- ارزش‌ها و صورتهاي زودگذر يا مد: 22

1-4- وظايف مدرسه در مقابل فرهنگ… 23

1-4-1- فهم ميراث فرهنگي. 23

1-4-2- ارزش سنجي ميراث فرهنگي. 24

1-4-3- توسعه و پيشرفت ميراث فرهنگي. 26

2- آموزش و پرورش: 27

2-1- تاريخچه آموزش و پرورش در ايران. 27

پرداختن به پيشينه معماري مدارس در ايران: 27

2-1-1- سيستم آموزشي سنتي: 28

2-2- مدرسه در تاريخ معماري ايران: 30

2-2-1- قبل از ورود اسلام: 30

شواهد و مدارك موجود: 30

2-2-2- بعد از ورود اسلام: 31

2-2-2-1- مدارس در دوران اوليه سلجوق: 31

2-2-2-2- مدارس ايراني در دوران ايلخاني: 33

2-2-2-3- دوران طلايي مدارس ايراني: 33

2-2-2-4- مدارس دوران صفويه: 34

2-2-3- استخراج ويژگي‌هاي برجسته معماري ايراني در طراحي مدارس: 34

2-2-4- مدرسه در تاريخ معماري ايران. 35

2-2-4-1- بررسي تعدادي از مدارس قديمي ايران. 35

2-2-4-1-1- مدرسه دارالفنون: 36

2-2-4-1-2- مسجد مدرسه سپهسالار: 39

2-2-4-1-3-  مدرسه عليا»‌ي تون (فردوس) 47

2-2-4-1-4- مدرسه علميه عليا 48

2-2-4-2-  آموزش و پرورش در دوران معاصر. 52

2-3- اهداف آموزش و پرورش در ايران. 56

2-4- تلفيق آموزش با هنر و علمي شدن هنرها: 57

2-4-1- پيدايش اولين مدارس  ايراني(مراكز فني حرفه اي) در ايران: 58

2-4-2- اصول آموزش وپرورش در مدارس ا ي ران ي  : 58

2-4-2-1- محتواي آموزش: 59

2-4-3- اهميت و آموزش مدارس ايران ي ): 59

2-4-4- اهداف آموزش مدارس ايران ي.. 60

2-5- نقد و بررسي نظام‌هاي آموزش و پرورش.. 60

2-5-1- سيستم آموزشي سنتي (معلم محور) 60

2-5-2- سيستم آموزش رايج (موضوع محور) 63

2-5-3- سيستم آموزشي مدرن (دانش‌آموز محور) 66

2-6- مقايسه سيستم‌هاي آموزشي و انتخاب شيوه آموزشي مناسب: 66

3- هنر. 67

3-1- وابستگي انسان امروز با موضوعات فرهنگي مثل هنر: 67

3-1-1- تعريف فرهنگ: 68

3-1-2- تعريف و منشا هنر. 68

3-1-3- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن: 69

3-2- فلسفه هنر- چيستي هنر. 71

3-2-1- تعريف هنر در موضوع: 72

3-3- انواع هنر. 75

3-3-1-  هنرهاي ديداري: 75

3-3-2- هنرهاي شنيداري: 75

3-3-3- هنرهاي گفتاري: 76

3-3-4- هنرهاي آميخته: 76

3-4- هنر زيبا و هنر كاربردي (دوگانگي كاذب) 77

3-5- تعريف هنرهاي تجسمي. 80

4- نوجواني و جواني: 81

4-1- تعريف جواني (بررسي روانشناختي گروه سني جوان): 81

4-1-1- مشخصه اصلي دوره جواني. 82

4-1-2- سنين نوجواني و جواني. 82

نوجواني نخستين 13 تا 15 سالگي. 83

تقسيم بندي اول نوجواني ميانه 15 تا 18 سالگي. 83

نوجواني بعدي 18 تا 21 سالگي. 83

4-2- رشد جسمي و جنسي (بلوغ): 84

4-3- رشد و تغييرات تفكر در نوجوان و جوان: 86

4-4- خلاقيت ويژگي مهم نوجوانان و جوانان. 87

4-4-1- خلاقيت چيست؟. 87

4-4-1-1- تفكر واگرا: 87

4-4-1-2- تفكر همگرا: 87

4-4-2- ويژگي‌هاي نوجوان خلاق. 88

4-4-3- خلاقيت و محيط اجتماعي. 88

4-5- روحيات جوان. 89

4-5-1- خود و خودانگاره 90

4-5-2- عزت نفس: 92

4-5-2-1- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران: 93

4-5-2-2- عوامل موثر در عزت نفس: 93

4-5-3- شخصيت و عوامل تاثير گذار برآن: 94

4-5-4- هويت و عوامل شكل دهنده آن: 95

4-5-4-1- دستيابي به هويت: 96

4-5-4-2- تعليق هويت: 97

4-5-4-3- توقف هويت: 97

4-5-4-4- پراكندگي هويت: 98

4-5-5- وضعيت هويت در سنين مختلف: 98

4-5-5-1- هويت جنسي. 99

4-5-5-2- هويت اجتماعي و فرهنگي. 100

4-6- عواطف در جوانان. 100

4-7- نيازهاي جوانان. 101

4-7-1- نيازهاي كمبود: 102

4-7-2- نيازهاي رشد: 102

4-7-3- نيازهاي رواني نسل جوان و تبعات عدم ارضاي آنها: 103

4-8- علايق جوانان. 104

4-9- نظام‌هاي فرهنگي- اجتماعي موثر در رشد نوجوانان و جونان. 104

4-10- تاثير شرايط اجتماعي و اقتصادي بر وضعيت نوجوانان و جوانان. 106

4-11- جايگاه جوان در جامعه. 107

فصل سوم: مطالعات تكميلي. 109

1- مقررات ساختماني در سايت با كاربري آموزشي: 109

1-1-  تراكم ساختماني در كاربري آموزشي: 109

نوع استفاده                    حداكثر سطح اشغال                    حداكثر تراكم ساختماني. 109

1-1-1- مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي: 110

1-1-2- پاركينگ در كاربري آموزشي: 110

2- اركان و اصول طراحي فضاي آموزشي: 110

2-1- مكان يابي فضاي آموزشي: 110

2-1-1- كاربري‌هاي سازگار. 111

2-1-2- كاربري‌هاي ناسازگار. 111

2-1-3- قرارگيري مركز آموزشي در سايت شهر با توجه به ضوابط و اولويتهاي همجواري و دسترسي: 111

2-1-4- تحليل و پيشنهادات همجواريها: 113

2-1-5- مكان يابي با توجه به فرم و شكل زمين: 115

2-1-6- شرايط محيطي. 116

2-1-7- اوضاع طبيعي زمين. 116

2-2- جهت يابي فضاي آموزشي. 116

2-3-  دسترسي به فضاي آموزشي. 116

2-3-1- شعاع دسترسي: 117

2-3-2- عوامل كاهش شعاع دسترسي. 118

شعاع دسترسي فضاهاي آموزشي متوسطه. 118

2-4- ايمني واحدهاي آموزشي. 118

2-4-1- ايمني در مقابل سوانح طبيعي. 118

2-4-2- ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي. 119

2-4-2-1- حريق. 119

2-4-2-2- خطوط انتقال و توزيع برق. 120

2-4-3- ايمني در ارتباط با حوادث داخلي مدرسه. 120

2-4-4- رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس: 121

شرح. 121

2-5- ساختار و سازمان دهي محيط در مدرسه: 121

2-6- تناسبات انساني و نقش آن در طراحي: 123

1- براي كلاس 48 نفره، فضاي لازم به ازاي هر دانش‌آموز، 75/0 متر مربع. 123

2-6-1- ابعاد و اندازه‌هاي وسايل مدرسه: 124

2-7- خصوصيات فيزيكي مدارس.. 124

– اندازه‌هاي ميز و صندلي و فاصله‌هاي آنها از يكديگر: 124

– پهناي معمول كلاس بر اساس پهناي ميزها: 125

– سطح اشغال ميز تكي و فاصله دو ميز: 126

ضوابط تعيين كننده ظرفيت و ابعاد كلاس: 126

حريم فضاي مطالعه 4 نفره. 130

2-7-1- انواع سازماندهي مدارس: 138

2-7-1-1- سازماندهي مرکزي: 138

2-7-1-2- سازماندهي خطي: 143

2-7-1-3- سازماندهي شعاعي: 147

2-7-1-4- سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي: 149

2-7-  خصوصيات فيزيكي مدرسه: 151

2-7-2- ظرفيت مدارس: 151

ظرفيت و تعداد طبقات مجاز مدارس متوسطه. 152

2-7-3- تعداد طبقات مدارس: 153

2-7-4- مساحت و حداقل سطح زير بناي مورد نياز: 153

2-7-5- ضوابط تعيين كننده ظرفيت و ابعاد كلاس: 155

2-7-6- ظرفيت و  سرانه فضاها 155

2-7-6-1- فضاهاي بسته و سرپوشيده 155

– كلاس درس.. 155

2-7-6-2- فضاهاي محوطه. 157

– فضاي بازي و ورزش.. 157

سطوح خارجي (فضاي باز محوطه) مورد نياز در مدارس متوسط. 158

متوسطه. 158

اطلاعات مربوط به فضاهاي بسته كلاس درس تربيت بدني و سالن چند منظوره 160

متوسطه. 160

مساحت. 160

1- سالن بسكتبال به ابعاد 19*31 متر‌ي ارتفاع حداقل 7/6 متر 161

2-7-7- سازمان دهي و ساخت كلاس: 161

2-7-7-1- سازمان اجتماعي كلاس: 161

در الگوي سازمان دهي رقابتي: 162

در الگوي سازمان دهي مشاركتي: 162

در الگوي سازمان دهي انفرادي.. 162

2-7-7-2- سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس): 163

2-8- خصوصيات محيط درس: 168

2-8-1- نورگيري كلاس‌ها: 168

2-8-1-1- استفاده از نور طبيعي: 169

2-8-1-2- استفاده از نور مصنوعي: 170

2-8-2- اهميت عامل رنگ در فضاهاي آموزشي: 172

2-8-2-1- مباني رنگها: 172

معناي رنگ‌ها: 172

رنگ خاكستري.. 172

سبز. 173

قرمز. 174

زرد 174

بنفش.. 175

قهو ه اي.. 175

سياه 176

سازواري اشكال هندسي و رنگها 176

اثر رنگ در فضا 178

رنگ‌ها در اثر مجاورت با ساير رنگها و يا قرار گرفت ن بر روي زمينه‌هاي مختلف، فضاهاي متغيري پيدا مي‌كنند. 179

تاثير رنگ‌ها بر انسان. 180

زرد: 180

قرمز: 181

آبي: 182

سبز: 182

نارنجي: 183

بنفش: 183

كمپوزيسيون (تنظيم رنگ‌ها در فضا) 184

كنتراست‌هاي رنگ… 186

كنتراست سرد- گرم 187

سايه. 187

دور 187

تضاد سطوح رنگ‌ها در يك فضا 188

نسبت‌هاي رنگ‌هاي مكمل: 189

عوامل رنگ و اثرات رنگ… 190

جدول اثرات رنگ در فضاها 191

مثالهاي زير در يك فضا با ابعاد ثابت انجام پذيرفته. 196

2-8-3- صوت.. 198

2-8-3-1- اصوات نامطلوب و مزاحم در فضاهاي آموزشي: 200

2-8-3-2- آلودگي صوتي توسط وسايل نقليه: 201

وسايل نقليه موتوري در هنگام شروع حركت مي‌توانند 15 دسي بل بيشتر از وسايل نقليه‌اي كه با سرعت 50 كيلومتر در ساعت حركت مي‌نمايند صدا توليد كنند. 201

رابطه بين تراكم ترافيك و سطح صوتي. 202

ايجاد سر و صدا در يك اتومبيل سواري. 202

1- حركت با شتاب حداكثر 202

2-8-3-3- روش‌هاي كنترل سر و صدا: 203

نحوه استقرار ساختمان در كنار خيابان: 204

2-8-4-  شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي: 205

تهويه طبيعي: 205

سرعت تهويه جهت تجديد هوا: 206

2-9- خروجي‌هاي مدارس: 208

2-10-راهروهاي پله: 209

2-11- راهرو ها: 209

2-12- نرده‌هاي حفاظ پله: 210

2-13- درها: 210

2-14- فضاهاي واحد آموزشي: 212

فضاهاي واحد آموزشي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: فضاهاي بسته و فضاهاي باز 212

2-14-1- فضاهاي بسته يا سرپوشيده: 212

1- فضاهاي آموزشي: 212

2- فضاهاي پژوهشي: 213

3-فضاهاي اداري: 213

4-فضاهاي پشتيباني يا خدماتي: 213

5-فضاهاي گردش: 214

2-14-2-  فضاهاي باز و محوطه : 214

2-15-  نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي: 214

2-16- اصول كلي در طراحي مدارس ا يراني  : 218

2-17- آشنايي بارشته معماري در مدارس: 220

2-18- اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي در مدارس.. 223

تنيس روي ميز 223

زمين بدمينتون. 225

زمين فوتبال. 227

زمين بسكتبال. 228

چکيده فصل سوم ( مطالعات تكميلي  ) 230

مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي: 230

مكان يابي فضاي آموزشي: 230

دسترسي به فضاي آموزشي. 230

ايمني واحدهاي آموزشي. 231

حريق. 231

ايمني در ارتباط با حوادث داخلي مدرسه. 231

رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس: 232

شرح. 232

تناسبات انساني و نقش آن در طراحي: 232

خصوصيات فيزيكي مدارس.. 232

– اندازه‌هاي ميز و صندلي و فاصله‌هاي آنها از يكديگر: 232

انواع سازماندهي مدارس: 233

سازماندهي مرکزي: 233

سازماندهي خطي: 233

سازماندهي شعاعي: 234

سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي: 234

تعداد طبقات مدارس ایرانی: 234

سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس): 234

صوت. 235

خروجي‌هاي مدارس: 235

راهرو ها: 235

1- فضاهاي بسته يا سرپوشيده: 236

2-  فضاهاي باز و محوطه. 236

نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي: 236

فصل چهارم: مطالعات تطبيقي. 237

1- بررسي نمونه‌هاي داخلي.. 237

1-1- مدارس  ايرانيدخترانه پاپلي خلعتبري، تهران: 237

مدرسه ایثار تهران. 243

مدرسه مهدیه در تهران. 244

تاريخچه مراكز آموزش دبيرستان. 247

3-………………………………………………………………………………………. بررسي نمونه‌هاي خارجي. 250

مدرسه ای ابتدایی در فاگنانو الونا در اروپا 251

4-…………………………………………………………………………………………………. 2-1-  مدرسه پل: 256

2-2- مدرسه فلوريدا: 260

فصل پنجم: مطالعات زمينه. 266

مطالعات زمينه: 266

1-1- ويژگي‌هاي شهر مشهد: 266

1-1-1- مطالعات جغرافيايي و اقليمي: 266

1-1-2-  خصوصيات اقليمي: 267

دما و درجه حرارت: 268

رطوبت و بارندگي: 269

ميزان بارندگي: 270

وزش باد: 270

1-1-3- تقسيمات اقليمي و تيپولوژي معماري.. 271

1-1-4- ويژگي‌هاي معماري در مناطق گرم و خشك.. 272

1-2- اثرات اقليمي در طراحي فضاهاي آموزشي: 273

1-2-1- ضرورت توجه به بحث طراحي اقليمي در ساختمان‌هاي آموزشي: 273

1-3- عمده‌ترين ويژگي‌هاي اقليمي براي ساختمانهاي آموزشي در شرايط آب و هوايي مشهد: 274

نيازهاي حرارتي: 274

1-4- فرم كالبدي و سازمان دهي پلان. 279

1-5- ابعاد و اندازه پنجره‌ها: 280

1-6- عمق سايه بان: 281

1-6-1- ضريب سايه بان (c) 283

1-7- تهويه مورد نياز: 283

1-8- مصالح ساختماني و رنگ سطوح خارجي: 284

1-8-1- تاثير رنگ خارجي: 286

1-9- گياهان و فضاي سبز: 288

1-10- پيشنهاد سيستم سرمايش و گرمايش  مكانيكي مناسب: 290

2- مطالعات جمعيتي شهر مشهد: 291

2-1- جمعيت كنوني شهر مشهد: 291

2-2- جمعيت شناور شهر مشهد: 292

2-3- جمعيت آينده شهر مشهد: 293

فصل ششم: معرفي سايت پروژه. 295

1ـ عوامل مهم و تأثير گذار در مكان يابي سايت آموزشي: 295

2ـ معرفي سايت.. 298

2-1- بررسي منطقه پروژه: 299

2-1-2- موقعيت مكاني به لحاظ كاربري‌هاي اطراف.. 300

2-1-3- دسترسي‌هاي پيرامون سايت و وضعيت ترافيكي آن. 301

2-1-4- ترافيك.. 301

2-1-5- تراكم ساختماني در محدوده سايت.. 301

3- سايت آناليز: 302

3-1- تحليل دسترسي‌ها و درجه بندي معابر. 302

3-2- بررسي كاربري‌هاي اطراف و تراكم طبقاتي. 303

3-3- بررسي گره‌هاي ترافيكي و آگوستيك.. 304

3-4- بررسي وضعيت تابش.. 304

3-5- ديد و منظر از بيرون سايت به درون. 305

4- عكس‌هاي سايت.. 306

فصل هفتم: برنامه فيزيك طرح. 308

زون فضاهاي آموزشي. 308

زون فضاهاي كمك آموزشي. 309

زون فضاهاي اداري.. 310

زون فضاهاي پشتبياني و خدمات.. 310

زون فضاهاي باز و محوطه. 312

فصل هشتم: مباني طراحي معماري پروژه 313

1- مباني نظري خاص طرح: 313

انجام 315

منابع: 317

 منابع:

 • پايان نامه « طراحي دانشكده هنر مدرسه آزاد اسلامي واحد شيروان »، علي هاشمي، ‌استاد راهنما: دكتر مهديزاده.
 • پايان نامه « طراحي مركز هنرهاي تجسمي »، انوشيروان شهرباني، استاد راهنما: دكتر مهديزاده.
 • پايان نامه « طراحي دانشكده معماري مشهد »، ليدا قوامي، استاد راهنما: دكتر حاج رضا پور.
 • پايان نامه « خانه هنرمندان »، حسين سروش، استاد راهنما: دكتر شجاعي.
 • پاياننامه « طراحي مدرسه معماري (خيابان بنفشه مشهد)، سعيد منصوري مقدم، استاد راهنما: مهندس فروزانفر،
 • وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور ـ دفتر آموزش و پرورش نظري پيش مدرسهي ضوابط طراحي مدارس متوسط نظري (شهري )تابستان 83.
 • سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ معاونت امور فني ـ دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني، ضوابط طراحي ساختمان‌هاي آموزشي (نشريه شما ره 232) انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ معاونت امور پشتيباني ـ مركز مدارك علمي و انتشارات،
 • سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس ـ دفتر تحقيقات و پژوهش، مجموعه اطلاعاتي فضاهاي آموزشي (شماره 7).
 • معاونت فني و شهرسازي ـ مديريت شهرسازي، ضوابط و مقررات شهرسازي، نشر معاونت اداري و مالي، 1374.
 • مديريت پژوهش و برنامه ريزي و بودجه، بررسي شرايط ايمني در ساختمان‌هاي آموزشي (آتش سوزي )، مرداد 1357 (پيش نويس).
 • وزارت آموزش و پرورش، معيارهاي يك ساختمان آموزشي، واحد تحقيقات ساختمان‌هاي آموزشي و مديريت نوسازي مدارس استان اصفهان.
 • سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، ضوابط طراحي فضاي آموزشگاه‌هاي فني حرفه‌اي.
 • سيد صدر، سيد ابوالقاسم، معماري، رنگ و انسان، نشر آثار انديشه، 1380.
 • مهندسين مشاور مهرازان، طرح توسعه آموزشكده فني حرفه‌اي مشهد.
 • كسمايي، مرتضي، طراحي اقليمي.
 • كسمايي، مرتضي، پهنه بندي اقليمي ايران.
 • شجاعي، سيدعليرضا، فضاهاي آموزشي قواعد و معيارها، انتشارات سيمايي دانش، 1383.
 • آهنچيان، محمدرضا، آموزش و پرورش در شرايط پست مدرن، انتشارات طهوري، 1382.
 • قاضي زاده، بهرام، اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي.
 • دفترچه اطلاعاتي مدارس ايرانيحرفه‌اي رافتي، آشنايي با رشته نقشه كشي معماري.
 • مجله معماري ايران « ما »، دوره پنجم، شماره 17، تابستان 1383.
 • مجله معمار، شماره 34، انتشارات انديشه و هنر معماري، ساخت و صنعت و شهرسازي، آذر و دي 1384.
 • مجله معمار، شماره 35، انتشارات انديشه و هنر معماري، ساخت و صنعت و شهرسازي، بهمن و اسفند

  به دلیل عدم سو استفاده افراد سودجو تنها برخی از منابع رساله موجود بارگذاری شده است

______________

توضیحات فایل :

مقطع: ارشد معماری

فرمت این فایل Word  می باشد وشامل317 صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۶۰٫۰۰۰ 29.000

حجم فایل : 12.05 مگابایت

baner--me

__________

رساله مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایرانيX مطالعات مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایرانيX خرید رساله مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایرانيX پایان نامه مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایرانيX پایان نامه مدرسه بارویکرد معماري ایرانيX خرید مطالعات مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایرانيX اصول طراحي مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایرانيX برنامه فیزیکی مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایراني

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایراني”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مدرسه ایراني بارویکرد معماري ایراني”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است