شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

(دیدگاه 2 کاربر)

11,000 تومان

baner--me

R مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده فارسی موجود
3 چکیده انگلیسی موجود
4 منابع موجود
5 نقشه طرح ناموجود
6 تصاویر سه بعدی ناموجود
7 تعداد صفحه هات(Word) 132
  قیمت کلی (تومان) 11.000

توضیحات

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

 

چکیده :

در روند انجام این تحقیق، از” مطالعات کتابخانه ای” (استفاده از مجلات، کتب و نشریات گوناگون داخلی و خارجی) ،” مطالعات میدانی”و مصاحبات با اشخاص ذیصلاح در زمینه ورزش، تفریح، ورزش تفریحی، فضای سبز و پارکهاکمک گرفته شدو نهایتا این مسائل در شهر خواف و منطقه مورد مطالعه، بررسی شد.ونتایج زیر به دست آمد :

با وجود اینکه ورزش یکی از مهمترین تفریحات سالم محسوب می شود اما مطالعه وضع موجود امکانات ورزشی-تفریحی در شهر بیانگر این واقیت است که از محیط های آموزشی (دبستان-راهنمایی-دبیرستان) تا اماکن ورزشی عمومی، فاقد امکانات مناسب (از لحاظ کمی و کیفی) می باشیم،و نیز روندی که در ساخت و ساز محیط های ورزشی توسط بخش دولتی طی می شود نیاز به تغییر و تحول اساسی دارد.

بنابراین با توجه به این کمبود و همچنین پتانسیل بالای سایت مورد نظر (همجواری با کوه) می توان با طراحی مکانی مناسب ،علاوه بر گسترش فضای سبز و تفرجگاهها این نیاز شهر را نیز تا حدودی پاسخ داد.

 

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       

چکیده …………………………………………………… ۱

 فصل اول مقدمه …………………………………………….  ۲

مقدمه …………………………………………………… ۲

۱-۱٫ طرح مسأله…………………………………………….. ۳

۲-۱٫ ضرورت مسأله ………………………………………….. ۳

۳-۱٫ روش تحقیق……………………………………………. ۴

۴-۱٫ اهداف تحقیق ………………………………………….. ۴

 فصل دوم : مطالعات نظری …………………………………….  ۶

۱-۲٫ تربیت بدنی و ورزش …………………………………….. ۶

۲-۲٫ پیشینه تربیت بدنی در ایران …………………………….. ۷

الف)ایران قبل از اسلام ( ایران باستان ) ……………………… ۷

ب)ایران بعد از اسلا م ……………………………………… ۸

۳-۲٫ ورزش های بومی محلی ……………………………………. ۸

۴-۲٫ ورزش های سنتی استان خراسان …………………………….. ۹

۵-۲٫ لزوم بررسی ورزش از دیدگاه فرهنگی ……………………….. ۹

۶-۲٫ ورزش از دیدگاه اسلام ………………………………….. ۱۰

۷-۲٫ نقش ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی ………………… ۱۱

۸-۲٫ تأثیر پذیری ورزش از علم و تکنولوژی……………………… ۱۱

۹-۲٫ گروه بندی ورزش ها…………………………………….. ۱۲

۱-۹-۲٫ بر حسب محیط انجام ورزش………………………………. ۱۲

۲-۹-۲٫ بر حسب تعداد نفرات شرکت کننده………………………… ۱۲

۱۰-۲٫ انواع مکان های ورزشی ………………………………… ۱۳

۱-۱۰-۲٫ زورخانه…………………………………………… ۱۳

۲-۱۰-۲٫ زمین ورزش…………………………………………. ۱۳

۳-۱۰-۲٫ سالن ورزشی………………………………………… ۱۳

۴-۱۰-۲٫ باشگاه ورزشی………………………………………. ۱۳

۵-۱۰-۲٫ استادیوم ورزشی…………………………………….. ۱۳

۶-۱۰-۲٫ مجموعه ورزشی………………………………………. ۱۴

۷-۱۰-۲٫ پارک ورزشی-تفریحی………………………………….. ۱۴

۸-۱۰-۲٫ ورزشگاه…………………………………………… ۱۴

۱۱-۲٫ ورزش در گروه های مختلف سنی……………………………. ۱۴

۱۲-۲٫ نقش ورزش در ارضای نیازهای جوانان ……………………… ۱۵

۱۳-۲٫ تأثیرات مثبت ورزش از دیدگاه روانشناسی………………….. ۱۵

۱۴-۲٫ بررسی نقش ورزش در جامعه امروزی ایران…………………… ۱۶

۱۵-۲٫ مطالعه و بررسی رهنمودهای برنامه اول جمهوری اسلامی ایران…… ۱۶

الف) اهداف ………………………………………………. ۱۶

ب) استراتژیها…………………………………………….. ۱۷

۱۶-۲٫ بررسی وضعیت کنونی ورزش و تربیت بدنی در کشور…………….. ۱۷

۱۷-۲٫ چگونگی تخصیص زمین به ورزش در شهرهای ایران………………. ۱۸

۱-۱۷-۲٫ ورزش در محل کار……………………………………. ۱۸

۲-۱۷-۲٫ ورزش در مدارس……………………………………… ۱۹

۳-۱۷-۲٫ نفش مسجد در ورزش…………………………………… ۲۰

۴-۱۷-۲٫ ورزش در محلات………………………………………. ۲۰

۵-۱۷-۲٫ ورزش در اماکن عمومی………………………………… ۲۰

۱۸-۲٫ تفریح و فراغت……………………………………….. ۲۱

۱-۱۸-۲٫ تفریح…………………………………………….. ۲۱

۲-۱۸-۲٫ تفاوت تفریح با فراغت……………………………….. ۲۲

۳-۱۸-۲٫ فعالیت های تفریحی………………………………….. ۲۲

۴-۱۸-۲٫ سلامت تفریح………………………………………… ۲۲

۵-۱۸-۲٫ تعریف فراغت……………………………………….. ۲۴

۶-۱۸-۲٫ کارکردهای اوقات فراغت در دوران باستان ……………….. ۲۴

۷-۱۸-۲٫ کارکردهای اوقات فراغت در دوران معاصر…………………. ۲۵

۸-۱۸-۲٫ دیدگاه اسلام در مورد اوقات فراغت……………………… ۲۶

۹-۱۸-۲٫ عوامل مؤثر بر کیفیت گذران اوقات فراغت………………… ۲۶

۱۰-۱۸-۲٫ فراغت در گذر زمان………………………………….. ۲۷

۱۱-۱۸-۲٫ چگونگی گذران اوقات فراغت در عصر حاضر…………………. ۲۷

۱۲-۱۸-۲٫ اهداف همسان ورزش و گذران اوقات فراغت…………………. ۲۸

۱۳-۱۸-۲٫ ورزش تفریحی……………………………………….. ۲۸

۱۴-۱۸-۲٫ اهمیت ورزش تفریحی در زندگی امروز…………………….. ۲۹

۱۵-۱۸-۲٫ وجه تفریحی ورزش …………………………………… ۲۹

۱۶-۱۸-۲٫ عوامل مؤثر بر افزایش بعد تفریحی ورزش ………………… ۳۰

۱۷-۱۸-۲٫ انسان زدگی فزاینده طبیعت در چهار چوب فعالیت های ورزشی-تفریحی    ۳۱

۱۸-۱۸-۲٫ تفرج……………………………………………… ۳۱

۱۹-۲٫ پارک……………………………………………….. ۳۱

۱-۱۹-۲٫ فضای سبز………………………………………….. ۳۲

۲-۱۹-۲٫ پارک……………………………………………… ۳۲

۳-۱۹-۲٫ بررسی سرانه فضای سبز در کشورهای مختلف دنیا……………. ۳۳

 

فصل سوم : مطالعات پایه…………………………………….. ۳۷

۱-۳٫ سابقه تاریخی…………………………………………. ۳۷

۱-۱-۳٫ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری……………………… ۳۷

۲-۱-۳٫ سابقه تاریخی……………………………………….. ۳۹

۲-۳٫ مطالعات جمعیتی ………………………………………. ۴۲

۱-۲-۳٫ تحولات جمعیت و کالبدی شهر خواف………………………… ۴۲

۲-۲-۳٫ سرانه کاربری ورزشی………………………………….. ۴۴

۳-۳٫ مطالعات اقلیمی ………………………………………. ۴۶

۱-۳-۳٫ آب وهوای منطقه خواف…………………………………. ۴۶

۲-۳-۳٫ بادهای خواف………………………………………… ۴۶

۳-۳-۳٫ نامگذاری بادها …………………………………….. ۴۷

۱-۳-۳-۳٫ باد فراه…………………………………………. ۴۷

۲-۳-۳-۳٫ باد نیشابور………………………………………. ۴۷

۳-۳-۳-۳٫ باد راست زمستانی………………………………….. ۴۷

۴-۳-۳-۳٫ باد راست تابستانی…………………………………. ۴۷

۵-۳-۳-۳٫ باد شیسشو………………………………………… ۴۸

۴-۳-۳٫ کوه های خواف……………………………………….. ۴۸

۵-۳-۳٫ رودهای خواف………………………………………… ۴۹

۶-۳-۳٫ ساعات آفتابی……………………………………….. ۵۰

۷-۳-۳٫ رطوبت نسبی…………………………………………. ۵۰

۸-۳-۳٫ بارندگی……………………………………………. ۵۲

۹-۳-۳٫ علائم بارندگی و حرکت ابرها……………………………. ۵۲

۴-۳٫ بررسی اهمیت اقلبم در ورزش……………………………… ۵۵

۱-۴-۳٫ فعالیت های ورزشی در هوای آزاد (رو باز )……………….. ۵۵

۲-۴-۳٫ فعالیت های ورزشی در ساختمان های ورزشی (سالن)…………… ۵۷

 

فصل چهارم : معرفی و تحلیل سایت……………………………… ۵۹

۱-۴٫ معرفی اجمالی و بیان موقعیت سایت در شهر خواف……………… ۵۹

۱-۱-۴٫ موقعیت طبیعی……………………………………….. ۵۹

۲-۱-۴٫ موقعیت فعلی………………………………………… ۵۹

۲-۴٫ دلایل انتخاب سایت……………………………………… ۶۰

۳-۴٫ دسترسی های سایت………………………………………. ۶۱

۴-۴٫ دید از درون به بیرون سایت……………………………… ۶۲

۵-۴٫ تعیین محدوده طراحی……………………………………. ۶۳

۶-۴٫ وضعیت طبیعی زمین (توپوگرافی)…………………………… ۶۴

 

فصل پنجم : بررسی نمونه های موجود در ایران و جهان……………… ۶۵

۱-۵٫ بررسی نمونه های موجود در جهان………………………….. ۶۵

۱-۱-۵٫ مجموعه ورزشی –تفریحی فلین……………………………. ۶۵

۲-۱-۵٫ نحوه طراحی و ساخت مجموعه…………………………….. ۶۵

۳-۱-۵٫ امکانات مجموعه……………………………………… ۶۶

۲-۵٫ بررسی نمونه های موجود در ایران…………………………. ۶۸

۱-۲-۵٫ مجموعه ورزشی – تفریحی کوهسنگی………………………… ۶۸

۲-۲-۵٫ نحوه طراحی و ساخت مجموعه…………………………….. ۶۹

۳-۲-۵٫ اهداف طراحی مجموعه………………………………….. ۷۰

 

فصل ششم : برنامه فیزیکی……………………………………. ۷۱

۱-۶٫ تدوین برنامه فیزیکی…………………………………… ۷۱

۲-۶٫ پیشنهادها……………………………………………. ۷۳

۳-۶٫ ورزش های متداول در جهان و ایران………………………… ۷۴

۴-۶٫ معیارهای گزینش فعالیت های ورزشی-تفریحی………………….. ۸۲

۱-۴-۶٫ میزان جذابیت و فرح بخشی……………………………… ۸۳

۲-۴-۶٫ نوگرایی……………………………………………. ۸۳

۳-۴-۶٫ امکانات و پتانسیل های ویژه سایت………………………. ۸۳

۴-۴-۶٫ معیارهای اقلیمی…………………………………….. ۸۳

۵-۶-۶٫ معیارهای اقتصادی و قابلیت اجرایی……………………… ۸۴

۶-۶-۶٫ سابقه تاریخی……………………………………….. ۸۴

۵-۶٫ ترکیب فضایی………………………………………….. ۸۵

فصل هفتم : معرفی استانداردهای ورزشی منتخب،مقررات و موازین فنی….. ۸۹

۱-۷٫ معرفی فعالیت های ورزشی-تفریحی منتخب…………………….. ۸۹

۱-۱-۷٫ کوهنوردی…………………………………………… ۸۹

۲-۱-۷٫ دوچرخه سواری……………………………………….. ۸۹

۳-۱-۷٫ اسکیت……………………………………………… ۹۰

۴-۱-۷٫ فوتبال…………………………………………….. ۹۲

۵-۱-۷٫ فوتبال گل کوچک……………………………………… ۹۴

۶-۱-۷٫ هندبال…………………………………………….. ۹۵

۷-۱-۷٫ مینی هندبال………………………………………… ۹۷

۸-۱-۷٫ بسکتبال……………………………………………. ۹۸

۹-۱-۷٫ والیبال……………………………………………. ۹۹

۱۰-۱-۷٫ بدمینتون………………………………………….. ۱۰۲

۱۱-۱-۷٫ تنیس……………………………………………… ۱۰۴

۱۲-۱-۷٫ تنیس روی میز………………………………………. ۱۰۷

۱۳-۱-۷٫ ورزش های آبی………………………………………. ۱۰۹

۲-۷٫ مطالعه وضع موجود موازین و مقررات فنی……………………. ۱۱۶

۱-۲-۷٫ موازین و مقررات شهری………………………………… ۱۱۶

۲-۲-۷٫ مقررات طراحی و ساخت…………………………………. ۱۱۶

۳-۲-۷٫ مقررات ومشخصات فنی انواع ورزش ها……………………… ۱۱۶

۳-۷٫ چند منظوره بودن سالن ها……………………………….. ۱۱۷

۴-۷٫ مقررات و معیارهای طراحی سالن ها………………………… ۱۱۸

۱-۴-۷٫ مشخصات فضایی و معماری سالن های ورزشی………………….. ۱۱۸

۲-۴-۷٫ ابعاد و اندازه های سالن های ورزشی چند منظوره…………… ۱۱۹

۵-۷٫ ملاحظات طراحی برای سازه سالن های ورزشی…………………… ۱۲۴

۱-۵-۷٫ معرفی سیستم های سازه ای مناسب سالن های ورزشی…………… ۱۲۴

۱-۱-۵-۷٫ سازه های بادی…………………………………….. ۱۲۴

۲-۱-۵-۷٫ سازه های قاب دار و سبک…………………………….. ۱۲۵

۳-۱-۵-۷٫ کارهای فلزی………………………………………. ۱۲۶

۲-۵-۷٫ مقایسه اجمالی انواع مختلف سازه جهت سالن های ورزشی………. ۱۲۶

چکیده……………………………………………………. ۱۳۰

منابع……………………………………………………. ۱۳۱

پیوست (طراحی)……………………………………………. ۱۳۲

—————————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  وشامل ۱۳۲صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۱٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۱۹٫۱مگابایت

» کاربران عزیز دقت فرمایید از نوشتن www در ابتدای پست الکترونیکی خود جدا  خودداری نمایید./

» برای دیدن رساله های بیشتر کلیک کنید

baner--me

 

2 دیدگاه برای مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

 1. محمد رضایی

  نسبت به قیمت عالی.

  • پروژه معماری

   سپاس نقد شما

 2. مهسا

  عالی هست سایتتون !

  • مدیریت سایت

   سلام
   ممنون از نظرتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

2 دیدگاه برای مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

 1. محمد رضایی

  نسبت به قیمت عالی.

  • پروژه معماری

   سپاس نقد شما

 2. مهسا

  عالی هست سایتتون !

  • مدیریت سایت

   سلام
   ممنون از نظرتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است