هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خانه » محصول » مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

(دیدگاه 2 کاربر)

11,000 تومان

baner--me

R مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده فارسی موجود
3 چکیده انگلیسی موجود
4 منابع موجود
5 نقشه طرح ناموجود
6 تصاویر سه بعدی ناموجود
7 تعداد صفحه هات(Word) 132
  قیمت کلی (تومان) 11.000

توضیحات

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

 

چکیده :

در روند انجام این تحقیق، از” مطالعات کتابخانه ای” (استفاده از مجلات، کتب و نشریات گوناگون داخلی و خارجی) ،” مطالعات میدانی”و مصاحبات با اشخاص ذیصلاح در زمینه ورزش، تفریح، ورزش تفریحی، فضای سبز و پارکهاکمک گرفته شدو نهایتا این مسائل در شهر خواف و منطقه مورد مطالعه، بررسی شد.ونتایج زیر به دست آمد :

با وجود اینکه ورزش یکی از مهمترین تفریحات سالم محسوب می شود اما مطالعه وضع موجود امکانات ورزشی-تفریحی در شهر بیانگر این واقیت است که از محیط های آموزشی (دبستان-راهنمایی-دبیرستان) تا اماکن ورزشی عمومی، فاقد امکانات مناسب (از لحاظ کمی و کیفی) می باشیم،و نیز روندی که در ساخت و ساز محیط های ورزشی توسط بخش دولتی طی می شود نیاز به تغییر و تحول اساسی دارد.

بنابراین با توجه به این کمبود و همچنین پتانسیل بالای سایت مورد نظر (همجواری با کوه) می توان با طراحی مکانی مناسب ،علاوه بر گسترش فضای سبز و تفرجگاهها این نیاز شهر را نیز تا حدودی پاسخ داد.

 

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       

چکیده …………………………………………………… 1

 فصل اول مقدمه …………………………………………….  2

مقدمه …………………………………………………… 2

1-1. طرح مسأله…………………………………………….. 3

2-1. ضرورت مسأله ………………………………………….. 3

3-1. روش تحقیق……………………………………………. 4

4-1. اهداف تحقیق ………………………………………….. 4

 فصل دوم : مطالعات نظری …………………………………….  6

1-2. تربیت بدنی و ورزش …………………………………….. 6

2-2. پیشینه تربیت بدنی در ایران …………………………….. 7

الف)ایران قبل از اسلام ( ایران باستان ) ……………………… 7

ب)ایران بعد از اسلا م ……………………………………… 8

3-2. ورزش های بومی محلی ……………………………………. 8

4-2. ورزش های سنتی استان خراسان …………………………….. 9

5-2. لزوم بررسی ورزش از دیدگاه فرهنگی ……………………….. 9

6-2. ورزش از دیدگاه اسلام ………………………………….. 10

7-2. نقش ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی ………………… 11

8-2. تأثیر پذیری ورزش از علم و تکنولوژی……………………… 11

9-2. گروه بندی ورزش ها…………………………………….. 12

1-9-2. بر حسب محیط انجام ورزش………………………………. 12

2-9-2. بر حسب تعداد نفرات شرکت کننده………………………… 12

10-2. انواع مکان های ورزشی ………………………………… 13

1-10-2. زورخانه…………………………………………… 13

2-10-2. زمین ورزش…………………………………………. 13

3-10-2. سالن ورزشی………………………………………… 13

4-10-2. باشگاه ورزشی………………………………………. 13

5-10-2. استادیوم ورزشی…………………………………….. 13

6-10-2. مجموعه ورزشی………………………………………. 14

7-10-2. پارک ورزشی-تفریحی………………………………….. 14

8-10-2. ورزشگاه…………………………………………… 14

11-2. ورزش در گروه های مختلف سنی……………………………. 14

12-2. نقش ورزش در ارضای نیازهای جوانان ……………………… 15

13-2. تأثیرات مثبت ورزش از دیدگاه روانشناسی………………….. 15

14-2. بررسی نقش ورزش در جامعه امروزی ایران…………………… 16

15-2. مطالعه و بررسی رهنمودهای برنامه اول جمهوری اسلامی ایران…… 16

الف) اهداف ………………………………………………. 16

ب) استراتژیها…………………………………………….. 17

16-2. بررسی وضعیت کنونی ورزش و تربیت بدنی در کشور…………….. 17

17-2. چگونگی تخصیص زمین به ورزش در شهرهای ایران………………. 18

1-17-2. ورزش در محل کار……………………………………. 18

2-17-2. ورزش در مدارس……………………………………… 19

3-17-2. نفش مسجد در ورزش…………………………………… 20

4-17-2. ورزش در محلات………………………………………. 20

5-17-2. ورزش در اماکن عمومی………………………………… 20

18-2. تفریح و فراغت……………………………………….. 21

1-18-2. تفریح…………………………………………….. 21

2-18-2. تفاوت تفریح با فراغت……………………………….. 22

3-18-2. فعالیت های تفریحی………………………………….. 22

4-18-2. سلامت تفریح………………………………………… 22

5-18-2. تعریف فراغت……………………………………….. 24

6-18-2. کارکردهای اوقات فراغت در دوران باستان ……………….. 24

7-18-2. کارکردهای اوقات فراغت در دوران معاصر…………………. 25

8-18-2. دیدگاه اسلام در مورد اوقات فراغت……………………… 26

9-18-2. عوامل مؤثر بر کیفیت گذران اوقات فراغت………………… 26

10-18-2. فراغت در گذر زمان………………………………….. 27

11-18-2. چگونگی گذران اوقات فراغت در عصر حاضر…………………. 27

12-18-2. اهداف همسان ورزش و گذران اوقات فراغت…………………. 28

13-18-2. ورزش تفریحی……………………………………….. 28

14-18-2. اهمیت ورزش تفریحی در زندگی امروز…………………….. 29

15-18-2. وجه تفریحی ورزش …………………………………… 29

16-18-2. عوامل مؤثر بر افزایش بعد تفریحی ورزش ………………… 30

17-18-2. انسان زدگی فزاینده طبیعت در چهار چوب فعالیت های ورزشی-تفریحی    31

18-18-2. تفرج……………………………………………… 31

19-2. پارک……………………………………………….. 31

1-19-2. فضای سبز………………………………………….. 32

2-19-2. پارک……………………………………………… 32

3-19-2. بررسی سرانه فضای سبز در کشورهای مختلف دنیا……………. 33

 

فصل سوم : مطالعات پایه…………………………………….. 37

1-3. سابقه تاریخی…………………………………………. 37

1-1-3. موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری……………………… 37

2-1-3. سابقه تاریخی……………………………………….. 39

2-3. مطالعات جمعیتی ………………………………………. 42

1-2-3. تحولات جمعیت و کالبدی شهر خواف………………………… 42

2-2-3. سرانه کاربری ورزشی………………………………….. 44

3-3. مطالعات اقلیمی ………………………………………. 46

1-3-3. آب وهوای منطقه خواف…………………………………. 46

2-3-3. بادهای خواف………………………………………… 46

3-3-3. نامگذاری بادها …………………………………….. 47

1-3-3-3. باد فراه…………………………………………. 47

2-3-3-3. باد نیشابور………………………………………. 47

3-3-3-3. باد راست زمستانی………………………………….. 47

4-3-3-3. باد راست تابستانی…………………………………. 47

5-3-3-3. باد شیسشو………………………………………… 48

4-3-3. کوه های خواف……………………………………….. 48

5-3-3. رودهای خواف………………………………………… 49

6-3-3. ساعات آفتابی……………………………………….. 50

7-3-3. رطوبت نسبی…………………………………………. 50

8-3-3. بارندگی……………………………………………. 52

9-3-3. علائم بارندگی و حرکت ابرها……………………………. 52

4-3. بررسی اهمیت اقلبم در ورزش……………………………… 55

1-4-3. فعالیت های ورزشی در هوای آزاد (رو باز )……………….. 55

2-4-3. فعالیت های ورزشی در ساختمان های ورزشی (سالن)…………… 57

 

فصل چهارم : معرفی و تحلیل سایت……………………………… 59

1-4. معرفی اجمالی و بیان موقعیت سایت در شهر خواف……………… 59

1-1-4. موقعیت طبیعی……………………………………….. 59

2-1-4. موقعیت فعلی………………………………………… 59

2-4. دلایل انتخاب سایت……………………………………… 60

3-4. دسترسی های سایت………………………………………. 61

4-4. دید از درون به بیرون سایت……………………………… 62

5-4. تعیین محدوده طراحی……………………………………. 63

6-4. وضعیت طبیعی زمین (توپوگرافی)…………………………… 64

 

فصل پنجم : بررسی نمونه های موجود در ایران و جهان……………… 65

1-5. بررسی نمونه های موجود در جهان………………………….. 65

1-1-5. مجموعه ورزشی –تفریحی فلین……………………………. 65

2-1-5. نحوه طراحی و ساخت مجموعه…………………………….. 65

3-1-5. امکانات مجموعه……………………………………… 66

2-5. بررسی نمونه های موجود در ایران…………………………. 68

1-2-5. مجموعه ورزشی – تفریحی کوهسنگی………………………… 68

2-2-5. نحوه طراحی و ساخت مجموعه…………………………….. 69

3-2-5. اهداف طراحی مجموعه………………………………….. 70

 

فصل ششم : برنامه فیزیکی……………………………………. 71

1-6. تدوین برنامه فیزیکی…………………………………… 71

2-6. پیشنهادها……………………………………………. 73

3-6. ورزش های متداول در جهان و ایران………………………… 74

4-6. معیارهای گزینش فعالیت های ورزشی-تفریحی………………….. 82

1-4-6. میزان جذابیت و فرح بخشی……………………………… 83

2-4-6. نوگرایی……………………………………………. 83

3-4-6. امکانات و پتانسیل های ویژه سایت………………………. 83

4-4-6. معیارهای اقلیمی…………………………………….. 83

5-6-6. معیارهای اقتصادی و قابلیت اجرایی……………………… 84

6-6-6. سابقه تاریخی……………………………………….. 84

5-6. ترکیب فضایی………………………………………….. 85

فصل هفتم : معرفی استانداردهای ورزشی منتخب،مقررات و موازین فنی….. 89

1-7. معرفی فعالیت های ورزشی-تفریحی منتخب…………………….. 89

1-1-7. کوهنوردی…………………………………………… 89

2-1-7. دوچرخه سواری……………………………………….. 89

3-1-7. اسکیت……………………………………………… 90

4-1-7. فوتبال…………………………………………….. 92

5-1-7. فوتبال گل کوچک……………………………………… 94

6-1-7. هندبال…………………………………………….. 95

7-1-7. مینی هندبال………………………………………… 97

8-1-7. بسکتبال……………………………………………. 98

9-1-7. والیبال……………………………………………. 99

10-1-7. بدمینتون………………………………………….. 102

11-1-7. تنیس……………………………………………… 104

12-1-7. تنیس روی میز………………………………………. 107

13-1-7. ورزش های آبی………………………………………. 109

2-7. مطالعه وضع موجود موازین و مقررات فنی……………………. 116

1-2-7. موازین و مقررات شهری………………………………… 116

2-2-7. مقررات طراحی و ساخت…………………………………. 116

3-2-7. مقررات ومشخصات فنی انواع ورزش ها……………………… 116

3-7. چند منظوره بودن سالن ها……………………………….. 117

4-7. مقررات و معیارهای طراحی سالن ها………………………… 118

1-4-7. مشخصات فضایی و معماری سالن های ورزشی………………….. 118

2-4-7. ابعاد و اندازه های سالن های ورزشی چند منظوره…………… 119

5-7. ملاحظات طراحی برای سازه سالن های ورزشی…………………… 124

1-5-7. معرفی سیستم های سازه ای مناسب سالن های ورزشی…………… 124

1-1-5-7. سازه های بادی…………………………………….. 124

2-1-5-7. سازه های قاب دار و سبک…………………………….. 125

3-1-5-7. کارهای فلزی………………………………………. 126

2-5-7. مقایسه اجمالی انواع مختلف سازه جهت سالن های ورزشی………. 126

چکیده……………………………………………………. 130

منابع……………………………………………………. 131

پیوست (طراحی)……………………………………………. 132

—————————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  وشامل 132صفحه می باشد.

هزینه محصول : 11.000 تومان

حجم فایل : 19.1مگابایت

» کاربران عزیز دقت فرمایید از نوشتن www در ابتدای پست الکترونیکی خود جدا  خودداری نمایید./

» برای دیدن رساله های بیشتر کلیک کنید

baner--me

 

2 دیدگاه برای مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

 1. محمد رضایی

  نسبت به قیمت عالی.

  • پروژه معماری

   سپاس نقد شما

 2. مهسا

  عالی هست سایتتون !

  • مدیریت سایت

   سلام
   ممنون از نظرتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

2 دیدگاه برای مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

 1. محمد رضایی

  نسبت به قیمت عالی.

  • پروژه معماری

   سپاس نقد شما

 2. مهسا

  عالی هست سایتتون !

  • مدیریت سایت

   سلام
   ممنون از نظرتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است