خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خانه » محصول » مطالعات خانه موسیقی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات خانه موسیقی

مطالعات خانه موسیقی

(دیدگاه 1 کاربر)

10,000 تومان

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 تعداد صفحه هات(Word) 141
11 قیمت کلی (تومان) 10.000

نحوه خرید

توضیحات

مطالعات خانه موسیقی

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

1-1-تبيين موضوع.. 3

1-2- دلايل انتخاب موضوع.. 3

1-3- اهميت و ضرورت انتخاب پروژه:.. 4

1-4- اهداف كلان.. 5

1-5-1- تأمين نيازهاي فرهنگي.. 5

1-5-3- اهداف كالبدي.. 6

1-6- معرفي روش و فرآيند طراحي.. 6

2-1- مفاهيم و تعاريف موسيقي.. 10

2-2- تعريف موسيقي.. 11

2-2-3- انواع موسيقي.. 12

2-2-3-1- موسيقي محلي.. 16

2-2-3-2- موسيقي مذهبي ايراني.. 17

2-2-3-3- موسيقي ضربي – ضرب‌دار.. 17

2-2-3-4- موسيقي يكنواخت.. 17

2-2-3-5- موسيقي توصيفي.. 18

2-2-3-6- موسيقي دراماتيك.. 18

2-2-3-7- موسيقي سنتي.. 18

2-2-3-8- موسيقي كلاسيك.. 18

2-2-3-9- موسيقي افقي.. 19

2-2-3-10- موسيقي الكترواكوستيك.. 19

2-2-3-11- موسيقي الكترونيك.. 19

2-2-3-12- موسيقي معماري.. 19

2-2-4- نقش موسيقي در زندگي.. 19

2-2-5- جدول پيوندهاي موسيقي و معماري:.. 20

2-2-6- نتيجه‌گيري.. 21

(فصل سوم)مبانی نظری طرح.. 21

3-1- تئوري‌هاي مرتبط با موضوع.. 23

2-تاریخ موسیقی ایران.. 23

3-1-2- مليّت‌ها و فرهنگ‌ها و سالن كنسرت.. 25

3-1-3-2- تكامل سال‌هاي كنسرت در طول تاريخ.. 26

3-1-3-1- ويژگي ساختار صحنه در هنر يونان باستان    26

3-1-3-2- ويژگي‌هاي تالار موسيقي ايراني.. 28

3-1-4- مفاهيم عمومي صحنه و تالار.. 29

3-1-5- شباهت‌ها و تفاوت‌هاي صحنه و تالار.. 30

3-1-6- مفاهيم آكوستيكي.. 32

3-1-6-1- عوامل فيزكي.. 32

3-1-6-2- عوامل ذهني.. 34

3-1-7- انسان و طبيعت.. 35

3-1-7-2-تاثیرطبيعت در زندگی مردم.. 35

3-1-7-3- طبيعت و منظرگرايي.. 36

3-2-احكام و معيارهاي نظري طراحي.. 37

3-2-1- آشنايي با گونه‌هاي تالار.. 37

3-2-2- ضرورت‌ها در طراحي سالن كنسرت و صحنه    40

)فصل چهارم)نمونه موردی 40

رابطه معماری و موسیقی

4-1-  معرفی و تحليل مصداق‌ها و نمونه‌های تاريخی ايران    45

4-1-1-اتاق موسیقی عالی قاپو.. 45

4-1-2- تکيه دولت.. 47

4-1-3- تالار مدرسه دارالفنون.. 47

4-2- نمونه داخلی.. 49

4-2-1-1- ورودی.. 49

4-2-1-2- اتاق کنترل.. 50

4-2-1-3- سالن های نمايش.. 50

4-2-1-4- عمده ترين اهداف اين کانون‌ها و گالری‌ها:    51

4-3- بررسی نمونه های خارجی.. 51

4-3-1-2- فضای داخلی سالن.. 52

4-3-1-3- بدنه سالن.. 53

4-3-2- تالار کنسرت لوکزامبورگ.. 54

4-3-2-1- مکان: لوکزامبورگ.. 54

4-3-2-2- سرسرای ورودی.. 55

4-3-2-3- طراحی داخلی.. 56

4-3-2-4- حجم تالار موسيقی.. 56

1-5 : شناخت بستر طرح.. 59

1-1-5 : ساختار فرهنگی.. 59

2-1-5 : ويژگی های فرهنگی و هنری.. 59

3-1-5 : زبان.. 60

4-1-5 : فولکلور يا ادبيات شفاهی.. 60

5-1-5 : آداب و رسوم روزمره اجتماعی.. 61

6-1-5 : آداب پذيرايی:.. 61

5-1-5 : ويژگی‌های فردی:.. 62

2-5 : اقليم و هواشناسی.. 63

1-10-3 جمعيت.. 65

3-5 : ويژگی‌های زمين شناسی نمين.. 65

1-3-5 : پوشش گياهی.. 66

2-3-5 : منابع آبی و هيدرولوژي.. 66

رود نمين چای.. 66

رود آپارقيه.. 66

5-5 : ويژگی های اقليمی شهرنمين.. 67

1-5-5 : عوامل اقليمی.. 67

2-5-5 : عرض جغرافيايی.. 67

3-5-5 : ارتفاع از سطح دريا.. 67

4-5-5 : دوری ونزديکی به دريا.. 68

5-5-5 : جريان های هوايی که برمنطقه  اثر می‌گذارند    68

6-5 : عناصر اقليمی.. 68

2-6-5 : ميانگين حداقل دماي هوا.. 69

3-6-5 : ميانگين حداكثرهاي دما.. 69

4-6-5 : ميانگين روزانه دما.. 70

5-6-5 : حداقل مطلق دماي هوا.. 71

5-6-5 : حداكثر مطلق دماي هوا.. 71

6-6-5 : تغييرات فصلي دماي هوا.. 72

5-6-5 : بارندگي.. 73

8-6-5 : حداكثر بارندگي روزانه.. 75

9-6-5 : رطوبت نسبی.. 75

10-6-5 : روزهاي يخبندان.. 76

11-6-5 : باد.. 77

12-6-5 : وزش بادهاي شديد.. 78

پهنه بندی اقليمی منطقه مورد مطالعه.. 78

7-5 : طراحی اقليمی.. 79

1-5-5 : ديوار جنوبی: (نقاله مربوط به ديوار جنوبی) (جدول انرژی دما)    81

2-5-5 : ديوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی.. 81

3-5-5 :  ديوارهای شمالی.. 82

4-5-5: ديوار شرقی و غربی.. 82

8-5 :  جدول بيوكليماتيك(زيست اقليمي) ساختماني اردبيل    82

1-5-5 : روش گيوني.. 82

2-8-5 : روش اصلاح شده (تجديد نظر شده ) گيونی  و مايلن    84

9-5 : اصول طراحی اقليمی.. 85

2-9-5 : فرم ساختمان در رابطه با اقليم.. 86

3-9-5 : تهويه طبيعی در رابطه با اقليم.. 87

6-1- بررسي استاندارهاي كلان طراحي پروژه.. 89

6-1-1- انواع و ابعاد سالن‌هاي تئاتر.. 89

6-1-2- انواع فعاليت.. 89

6-1-3- اندازه اركستر.. 90

6-1-4- پخش فيلم.. 90

6-1-5- سالن كنسرت.. 90

6-1-6- محدوديت‌هاي بصري.. 90

6-1-7- چيدمان.. 91

6-1-8- ديد.. 94

6-1-8-1- ديد مناسب.. 96

6-1-9- ظرفيت سالن.. 97

6-1-10: انواع صندلي.. 97

6-1-10-1- نوع قرارگيري صندلي در يك ستون:.. 98

6-1-10-2- نحوه قرارگيري صندلي بر روي پله‌ها:    99

6-1-11- بالكن.. 100

6-1-12- جايگاه اركستر.. 101

6-1-13- پرده.. 102

6-1-14- تجهيزات.. 102

6-1-15- فضاهاي جانبي.. 104

6-1-15-1- اتاق‌هاي آرايش و لباس.. 106

6-1-15-2- اتاق‌هاي تعويض لباس در كنسرت.. 106

6-1-15-3- اتاق‌هاي كاركنان.. 107

6-1-15-4- تسهيلات فني.. 108

6-1-15-5- فضاهاي عمومي.. 108

6-1-15-6- رختكن‌ها.. 108

6-1-15-7- انبار آلات موسيقي.. 108

6-1-15-8- محل تجمع اعضاي اركستر.. 109

6-1-16- نورپردازي.. 109

موقعيت منابع نور.. 109

مكان‌هاي نصب تجهيزات نورپردازي در ديوار و سقف.. 110

نمونه‌اي از قرارگيري تجهيزات نورپردازي.. 11

6-2- سيستم سازه‌اي.. 112

6-2-2- سيستم سقف.. 112

6-2-2-1- سقف آمفي تئاتر.. 113

_____________

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل 114 صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان 10.000

حجم فایل : 10 مگابایت

»   به دلیل جلوگیری از افراد سودجو فهرست منابع برداشته شده

نحوه خرید

»  لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

پشتیبانی و قوانین محصول

————————————————————————

»  برای دیدین نقشه های خانه موسیقی کلیک کنید

X اصول طراحي خانه موسیقیX برنامه فیزیکی خانه موسیقیX پایان نامه خانه موسیقیX خرید رساله خانه موسیقیX خرید مطالعات خانه موسیقیX دانلود مطالعات خانه موسیقیX رساله خانه موسیقیX ریزفضای خانه موسیقیX مطالعات خانه موسیقی

1 دیدگاه برای مطالعات خانه موسیقی

  1. ali

    ممنون از سایت خوبتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

1 دیدگاه برای مطالعات خانه موسیقی

  1. ali

    ممنون از سایت خوبتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است