یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » كتابخانه معلولين

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

كتابخانه معلولين

كتابخانه معلولين

10,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 تعداد صفحه هات(Word) 118
11 قیمت کلی (تومان) 10،000

فصل اول: معرفی

فصل دوم:مبانی نظری موضوع طرح

فصل سوم: شناخت محیط طرح

فصل چهارم :بررسی نمونه های مشابه

فصل پنجم:برنامه فیزیکی(کالبدی)

فصل ششم: آستانه طراحی

جزیئات دقیق تر رجوع شود به فهرست اصلی

————————————————————————

توضیحات

كتابخانه معلولين

چکیده:

. در اين پایان نامه سعی شده ضمن ارائه تعريف کلی از معلوليت و انواع آن، به ارائه مشکلات اين افراد در ابعاد مختلف زندگی و فعاليت شهری پرداخته و راهکارهای عملی برای نيل به آسايش و آرامش اين قشر از جامعه بررسی گردد. به همين منظور سعی شده با ارائه مثالی عملی مشکلات معلولين جسمی- حرکتی در قالب خروج از محل زندگی تا رسيدن به کتابخانه و نيز مشکلات معماری کتابخانه به عنوان يک بنای عمومی به تصوير کشيده شود.طبق آمارهای بدست آمده بيش از نيم ميليارد از جمعيت دنيا به دليل نارساييهای ذهنی، جسمی وحسی معلول به شمار می آيند که ٨٠ درصد آنها در کشورهای در حال رشد زندگی می کنند در اينجا اين سوال به ذهن می رسد که به راستی معلوليت چه فرايندی است و به چه کسی معلول گفته می شود و چه طيفی از افراد جامعه را شامل می شود. دراين پایان نامه ضمن معرفی واژه معلوليت و انواع آن، مشکلات معماری کتابخانه ها برای اين گروه معرفی و راهکارهايی عملی و ساده جهت رفع اين مشکلات ارائه داده شده است

  فهرست مطالب                                               

مقدمه                                                                                             ۱

فصل اول: معرفی

۱-۱- ( شرح مسئله                                                                             ۴

۱-۲- اهداف و انتظارات                                                                         ۴

۱-۳- ضرورت انجام پروژه                                                                       ۵

۱-۴- روش انجام پایان­نامه                                                                     ۵

۱-۵- تاریخچه (پیشینه موضوع)                                                             ۶

فصل دوم:مبانی نظری موضوع طرح

۲-۱-۱٫ پيدايش كتاب در جهان و ايران                                                      ۹

۲-۱-۲٫پيدايش صنعت چاپ در جهان و ايران                                              ۱۰

۲۱-۳.ورود صنعت چاپ به ايران                                                            ۱۱

۲-۲-۱٫-تاريخچه كتابخانه در جهان                                                          ۱۳

۲-۲-۲٫ تاريخچه كتابخانه در ايران –                                                         ۱۳

۲-۲-۲-۱٫كتابخانه هاي مساجد و اماكن مقدس                                         ۱۴

۲-۲-۲-۲٫بقاع                                                                                    ۱۵

۲-۲-۲-۳٫ خانقاه                                                                               ۱۵

۲-۲-۲-۴٫كتابخانه هاي مدارس ديني                                                      ۱۵

۲-۲-۲-۵٫كتابخانه هاي شخصي                                                            ۱۶

۲-۲-۲-۶٫ كتابخانه هاي پادشاهان                                                         ۱۶

۲ -۲-۲-۷٫كتابخانه هاي عالمان ، ادبيان و دانشمندان                                 ۱۷

۲-۳-۲٫تاريخچه كتابخانه در ايران از ۱۳۰۰ ش تا امروز                                ۱۷

۲-۳-۲-۱٫كتابخانه ملي                                                                        ۱۷

۲-۳-۲- ۲٫ كتابخانه دانشگاهي                                                             ۱۸

۲-۳-۲-۳ .كتابخانه مدارس ديني                                                           ۱۹

۲-۳-۲-۴ . كتابخانه هاي اختصاصي                                                       ۱۹

۲-۳-۲-۵ . كتابخانه هاي عمومي                                                          ۱۹

۲-۳-۲-۶ . كتابخانه هاي مساجد و اماكن                                               ۲۰

۲-۳-۲-۷ . كتابخانه نابينايان                                                                 ۲۰

۲-۳-۲-۸ .كتابخانه هاي آموزشگاهي                                                     ۲۱

۲-۳-۲-۹ . كتابخانه هاي كودكان و نوجوانان                                             ۲۱

۲-۳-۲-۱۰ . كتابخانه هاي سيار                                                            ۲۱

۲-۴-۲٫نقش كتاب و كتابخانه در رشد فرهنگي                                         ۲۲

۲-۴-۲-۱٫مفهوم فرهنگ                                                                      ۲۲

۲-۴-۲-۲٫ضرورت بازيافتن فرهنگ                                                           ۲۲

۲-۴-۲-۳٫ پيوند ميان فرهنگ ، كتاب و كتابخانه                                         ۲۲

۲-۵-۲٫انواع كتابخانه                                                                          ۲۴

۲-۵-۲-۱٫انواع استاندارد كتابخانه در جهان و ايران                                     ۲۴

۲-۵-۲-۲٫كتابخانه ملي                                                                      ۲۴

۲-۵-۲-۳٫كتابخانه عمومي                                                                  ۲۴

۲-۵-۲-۴٫كتابخانه تخصصي                                                                ۲۴

۲-۵-۲-۵٫انواع کتابخانه از نظر فنی و مقایسه آنها                                   ۲۵

فصل سوم: شناخت محیط طرح

۳-۱٫جغرافیای تهران                                                                       ۲۹

۳-۲٫تاریخچه تهران                                                                        ۳۱

۳-۲-۱٫تهران کهن                                                                         ۳۱

۳-۲-۲٫دوره پهلوي                                                                       ۳۲

۳-۲-۳٫تهران پس از انقلاب                                                            ۳۳

۳-۳٫بررسي وضعيت اقتصادي تهران                                                ۳۳

۳-۳-۱٫جمعیت                                                                           ۳۴

۳-۳-۱-۱عوامل طبيعي                                                                ۳۴

۳-۳-۱-۲٫عوامل انساني                                                                 ۳۴

۳-۳-۱-۳٫عوامل اداري ـ سياسي                                                      ۳۴

۳-۳-۱-۴٫عوامل صنعتي                                                                  ۳۶

۳-۳-۱-۵٫ ساختمان سني جمعيت استان تهران                                   ۳۶

۳-۴٫ اقلیم                                                                                   ۳۷

۳-۴-۱٫ آ ب و هـوا                                                                         ۳۷

۳-۴-۲ . دما                                                                                 ۳۸

 ۳-۴-۳ .بارندگي                                                                          ۳۹

۳-۴-۴٫ رطوبت                                                                            ۴۰

۳-۴-۵٫ باد                                                                                 ۴۱

۳-۴-۶٫تابش آفتاب                                                                       ۴۳

۳-۴-۷٫ جهت مناسب ساختمان در رابطه با باد                                    ۴۵

۳-۴-۷-۱٫حجم كلي ساختمان در رابطه با باد                                      ۴۶

۳-۴-۸٫جهت مناسب در رابطه با تابش                                               ۴۶

۳-۴-۸-۱٫حجم كلي ساختمان در رابطه با تابش                                   ۴۷

فصل چهارم :بررسی نمونه های مشابه

۴-۱٫ كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني شهرداري اصفهان                 ۵۰

۴-۲٫کتابخانه جديد اسکندريه                                                          ۵۴

۴-۲-۱٫ واحدهاي موزه ي کتابخانه جديد اسکندريه                               ۵۸

۴-۲-۱-۱٫ بخش اطلاع رساني ويژه                                                   ۵۸

۴-۲-۱-۲٫ بخش ميکروفيلم                                                             ۵۸

۴-۲-۱-۳٫ بخش نمايشگاهي موزه                                                  ۵۸

۴-۲-۱-۴٫ موزه تاريخ علوم                                                             ۵۸

۴-۲-۱-۵٫ رصد خانه (گنبد رصد خانه اي)                                          ۵۸

۴-۲-۱-۶٫ سالن کشفيات و نمايشگاه هاي علمي کودکان                    ۵۹

۴-۲-۱- ۷٫ دو نمايشگاه دائمي                                                      ۵۹

۴-۲-۱-۸٫ مرکز کنفرانس ها                                                          ۵۹

۴-۲-۱-۹٫هفت مرکز تحقيقي و تخصصي                                          ۵۹

فصل پنجم:برنامه فیزیکی(کالبدی)

۵-۱٫اهداف، وظایف و خدمات                                                        ۶۲

۵-۱-۱٫اهداف کتابخانه عمومی                                                     ۶۳

۵-۱-۲٫ خدمات کتابخانه عمومی                                                   ۶۳

۵-۱-۲-۱٫خدمات جنبی                                                              ۶۴

۵-۲٫  فضاهای مورد نیاز طرح                                                       ۶۴

۵-۲-۱٫کتابخانه عمومی و کودکان                                                ۴ ۶

۵-۲-۱-۲٫ اهداف کتابخانه کودکان                                                 ۶۴

۵-۲-۱-. خدمات کتابخانه کودکان                                                 ۶۶

۵-۲-۲٫کتابخانه عمومی و نوجوانان                                               ۶۶

۵-۲-.اهداف کتابخانه نوجوانان                                                     ۶۶

۵-۲-۲-۲٫خدمات کتابخانه نوجوانان                                                ۶۷

۵-۳٫ عناصر اصلی کتابخانه                                                          ۶۷

۵-۳-۱٫استفاده کنندگان                                                              ۶۸

۵-۳-۲٫  مواد و منابع                                                                   ۶۸

۵-۴٫  فضاهای مورد نیاز                                                               ۶۹

۵-۴-۱٫فضاهای اداری                                                                 ۶۹

۵-۴-۲٫فضاهای فنی و کارگاهی                                                    ۶۹

۵-۴-۳٫فضاهای عمومی                                                              ۷۰

۵-۴-۴٫فضای مطالعه                                                                 ۷۲

۵-۴-۴-۱٫فضای امانت                                                                ۷۲

۵-۴-۴-۲٫بخش مرجع                                                                ۷۳

۵-۴-۴-۳٫ بخش نشریات ادواری و روزنامه هـا                                 ۷۳

۵-۴-۴-۴٫بخش تکثیر                                                                ۷۳

۵-۴-۴-۵٫ بخش استراحت                                                         ۷۳

۵-۴-۴-۶٫بخش سمعی بصری                                                    ۷۳

۵-۴-۵٫فضاهای خدماتی                                                           ۷۴

۵-۵٫ استاندارد ها و سرانه ها                                                    ۷۵

۵-۵-۱٫ نظام کتابخانه عمومی                                                    ۷۵

۵-۵-۲٫ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي                           ۷۵

۵-۵-۲-۱٫ وروديها                                                                    ۷۵

۵-۵-۲-۲٫ راهرو                                                                      ۷۶

۵-۵-۲-۳٫ بازشوها (در و پنجره)                                                 ۷۶

۵-۵-۲-۴٫ پله                                                                        ۷۶

۵-۵-۲-۵٫ سطح شيبدار                                                          ۷۷

۵-۵-۲- ۶٫ آسانسور                                                              ۷۸

۵-۵-۲-۷٫ فضاهاي بهداشتي                                                  ۷۸

۵-۵-۲-۸٫ علائم                                                                  ۷۹

۵-۵-۳٫  مواد و منابع                                                            ۸۰

۵-۵-۳-۱٫کتاب                                                                   ۸۰

۵-۵-۳-۲٫تسهیلات اطلاعات الکترونیکی                                   ۸۱

۵-۵-۳-۳٫کارمندان                                                               ۸۱

۵-۵-۴٫ تجهیزات ویژه فضاهای نگهداری منابع                             ۸۲

۵-۵-۴-۱٫قفسه­های کتاب                                                      ۸۳

۵-۵-۴-۲٫فرهنگ­های جامع                                                      ۸۵

۵-۵-۴-۳٫نقشه ها                                                               ۸۵

۵-۵-۴-۴٫میکروفیلم­ها                                                            ۸۵

۵-۵-۴-۵٫میکروفیش­ها                                                            ۸۵

۵-۵-۴-۶٫ منابع خطی                                                            ۸۶

۵-۵-۴-۷٫ اسلایدها                                                               ۸۶

۵-۵-۵٫تجهیزات ویژه فضاهای مطالعه                                        ۸۶

۵-۵-۵-۱٫ برگه دان­ها                                                              ۸۷

۵-۵-۵-۲٫ وسایل نمایش کتابهای تازه                                        ۸۸

۵-۶٫ جدول برنامه فیزیکی                                                       ۹۰

۵-۷٫ دیاگرام                                                                        ۹۳

فصل ششم: آستانه طراحی

۶-۱٫ اهداف، وظایف و خدمات (جمع بندی)                                 ۹۶

۶-۱-۱٫اهداف                                                                       ۹۶

۶-۱-۲٫اهداف خاص                                                               ۹۶

۶-۱-۲-۱٫ پررونق بودن کتابخانه                                                 ۹۶

۶-۱-۲-۲٫ قابلیت همراهی با تحولات زمان                                   ۹۷

۶-۱-۲-۳٫ اقتصادی بودن طرح                                                    ۹۷

۶-۱-۳٫احکام و راهکارها                                                          ۹۷

۶-۱-۳-۱٫هدف خاص                                                               ۹۷

۶-۱-۳-۲         .حکم                                                              ۹۷

۶-۱-۳-۳٫راهکارها                                                                  ۹۷

۶-۱-۳-۴٫حکم                                                                       ۹۸

۶-۱-۳-۵٫راهکارها                                                                  ۹۸

۶-۱-۳-۶٫حکم                                                                       ۹۸

۶-۱-۳-۷٫راهکارها                                                                  ۹۸

۶-۱-۳-۸کوچه ها                                                                   ۹۹

۶-۱-۳-۹٫پياده رو                                                                  ۱۰۰

۶-۱-۳-۱۰٫ شيب مسير                                                         ۱۰۰

۶-۱-۳-۱۱٫توقفگاه اتومبيل                                                      ۱۰۱

۶-۱-۳-۱۲٫سطح شيبدار                                                        ۱۰۲

۶-۱-۳-۱٫آسانسورها و بالابرهای مکانيکی                                 ۱۰۲

۶-۱-۳-۱۴٫درب ورودی                                                           ۱۰۳

۶-۱-۳-۱۵٫پنجره ها                                                              ۱۰۴

۶-۲٫ انتخاب نوع نظام (سیستم) سازه و تأسیسات مناسب طرح    ۱۰۵

۶-۲-۱٫حريق                                                                       ۱۰۵

۶-۲-۲٫زلزله                                                                        ۱۰۷

۶-۳٫ معرفی کامل سایت و تحلیل (آنالیز)                                   ۱۰۹

 

۶-۳-۱٫ ریخت­شناسی سایت                                                    ۱۰۹

۶-۳-۱-۱٫شکل پلان زمین                                                        ۱۰۹

۶-۳-۲٫ زمین­شناسی سایت                                                    ۱۱۱

۶-۳-۲-. گسل­های اصلی و فرعی در سایت یا نزدیک سایت            ۱۱۱

۶-۳-۳٫ عوارض سایت                                                            ۱۱۲

۶-۳-۴٫ مسائل اقلیمی                                                          ۱۱۲

۶-۳-. مسائل زیست­محیطی                                                    ۱۱۳

۶-۳-۶٫آلودگي هوا                                                                 ۱۱۳

۶-۳-۶-۱٫عوارض ناشي از آلودگي هوا                                        ۱۱۳

۶-۳-۷٫ضوابط ايمني طرح                                                         ۱۱۴

۶-۳-۷-۱٫نــور                                                                        ۱۱۴

۶-۳-۷-۲٫صــوت                                                                     ۱۱۴

۶-۴٫بررسی محیط کالبدی                                                       ۱۱۵

 

۶-۴-۱٫کاربری زمینهای مجاور                                                     ۱۱۵

۶-۴-۲٫ ترافیک و شبکه معابر اطراف سایت                                    ۱۱۶

۶-۴-۳٫ منظر و دیدهای مناسب و نامناسب                                   ۱۱۷

۶-۴-۵٫بررسی محیط اجتماعی- فرهنگی                                      ۱۱۷

۶-۴-۵٫ بررسی وضعیت اجتماعی- فرهنگی ساکنین                        ۱۱۷

۶-۴-۵-۲٫ بررسی وضعیت اجتماعی- فرهنگی کاربران                       ۱۱۷

۶-۵٫کانسپتها و ایده های اولیه شکل دهنده به طرح                         ۱۱۸

—————————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  وشامل ۱۱۸ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۰٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۱۴٫۶۸ مگابایت

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

baner--me

 اصول طراحي كتابخانه معلولينX برنامه فیزیکی كتابخانه معلولينX پایان نامه كتابخانه معلولينX خرید رساله كتابخانه معلولينX خرید مطالعات كتابخانه معلولينX دانلود مطالعات كتابخانه معلولينX رساله كتابخانه معلولينX ریزفضاهای كتابخانه معلولينX كتابخانه معلولينX مطالعات كتابخانه معلولين

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “كتابخانه معلولين”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “كتابخانه معلولين”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است