هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » طراحی پژوهشکده نفت با رویکرد الگو محله های معاصر آبادان

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

طراحی پژوهشکده نفت با رویکرد الگو محله های معاصر آبادان

طراحی پژوهشکده نفت با رویکرد الگو محله های معاصر آبادان

39,000 تومان

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب+فهرست عکس  موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح موجود(AX)
5 تصاویر سه بعدی موجود(AX)
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 فرایند طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 156
  قیمت کلی (تومان) 29.000

 

توضیحات

طراحی پژوهشکده نفت با رویکرد الگو محله های معاصر آبادان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۲ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳ نمونه های موردی………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۳-۱ پژوهشگاه صنعت نفت (دولتی )……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳-۲ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(نیمه خصوصی)………………………………………………………….. ۶

۱-۳-۳ مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث (خصوصی)…………………………………………………………. ۷

۱-۳-۴پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی(نیمه خصوصی)…………………………………………………………… ۷

۱-۴فرضيه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵فرضيه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵-۱هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵-۲اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵-۳هدف كاربردي برای بهره وران……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-۴راهبردها………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷نوع روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷-۱روش گرد آوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷-۲ابزار گرد آوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷-۳روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم: تحولات معماری در ابتدای قرن بیستم

۲-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲تحولات سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳تحولات در عرصه معماری و شهرسازی…………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۳-۱تحولات شهرسازی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳-۲تحولات در عرصه معماری…………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۴نمادهای جدید شهری……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۵معماری سنتی و سنت گرایی…………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۶معماری تلفیقی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۷ سبکملی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۸ورود معماری مدرن به ایران……………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۹نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

فصل سوم: ریشه های شکل گیری شهر و معماری شهر آبادان

۳-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۲ریشه تحولات مدرن در آبادان…………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۳هاوارد و ایده باغ شهر…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۳-۱الگوی باغ شهر هاوارد……………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۳-۳-۲هدفها از شکل گیری باغشهرها……………………………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۳-۳عناصر شکل دهنده به باغشهرها………………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۳-۳-۱باغسرا (خانه باغ)…………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۳-۳-۲باغسار………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۳-۳-۳باغ مزرعه……………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۴معماری و شهرسازی آبادان……………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۵شهرسازی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۶نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل چهارم: مبانی نظری (فرآیند طرح)

۴-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۴-۲تعریف هویت مکان……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۴-۲-۱شکل گیری هویت مردم از ورای محیط معماری……………………………………………………………….. ۳۸

۴-۳عامل شکل گیری محله های شرکت نفتی درآبادان  …………………………………………………………………… ۳۹

۴-۳-۱شکل گیری محله بوارده…………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۳-۲محله بوارده آبادان…………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۴-۳-۳شریانهای اصلی بوارده  آبادان…………………………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۳-۴دانه های مسکونی در محله بوارده جنوبی…………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۳-۵فضای گسترش فضای سبز در محله بوارده……………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۳-۶نحوه قرار گیری بنا ها در سایت بوارده…………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۳-۷نوع مصالح مصرف شده دربناهای محله بوارده………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۴تیپ خانه ها………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۴-۱تیپ بندی منازل مسکونی بوارده……………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۵بناهای شاخص بوارده……………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۵-۱دانشکده نفت………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۵-۲سینما نفت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۵-۳موزه آبادان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۵-۴خانه های برجی بوارده…………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۶تحلیل معماری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۷دلیل انتخاب الگوی طراحی از منطقه بوارده……………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۷-۱بازشناسی حجم و کانسبت ارائه شده………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۸مجموعه دیاگرام های ارتباطی فضاهای مورد نظر برای پژوهشکده………………………………………………. ۸۶

فصل پنجم: شناخت بستر طرح و اقلیم منطقه

۵-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۲سابقه تاریخی خوزستان………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۵-۳تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۴پیشینه شهرستان  آبادان……………………………………………………………………………………………………………۹۸

دانلود مطالعات اقلیمی آبادان……………………………………………………………………………………………………….۹۹

۵-۶بررسي ويژگيهاي اقليمي………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۵-۶-۱جبهه‌هاي هواي موثر بر منطقه…………………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۶-۲بررسی عناصر اقلیمی……………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۵-۶-۲-۱ بارشسالیانه………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۵-۶-۲-۲ بارشفصلی…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۵-۶-۲-۳ بارشماهیانه………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۵-۶-۲-۴ رژیمحرارتیمنطقه………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۶-۲-۵ روزهايتوامباگردوغبار………………………………………………………………………………………۱۰۷

۵-۶-۲-۶ روزهايتوامبا بارش…………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۵-۶-۲-۷ تابشمنطقه………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۵-۶-۲-۸رطوبت نسبي……………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۵-۶-۲-۹تبخیروتعرقپتانسیل…………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۵-۶-۲-۱۰باد……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵-۷بررسي وضعيت آسايش اقليمي……………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۷-۱دما…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۵-۷-۲رطوبت هوا………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۵-۷-۳عنصر تابش………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۵-۷-۴عنصر باد…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۵-۸روش های طراحی اقلیمی در اقلیم گرم و مرطوب……………………………………………………………………..۱۱۶

۵-۸-۱اهداف عمده طراحی اقلیمی…………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۵-۸-۲اهداف عمده طراحی اقلیمی در شهر آبادان به ترتیب اولویت……………………………………………… ۱۱۷

۵-۹روش پاسخگویی به اهداف طراحی در اقلیم گرم و مرطوب…………………………………………………………۱۱۸

۵-۱۰مطالعات جمعيتي شهرستان آبادان……………………………………………………………………………………………۱۲۱

۵-۱۰-۱ويژگي‌هاي جمعيتي شهرستان آبادان………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۵-۱۰-۲ساختار جنسي جمعيت………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

فصل ششم: شناخت سایت و تحلیل آن

۶-۱تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۶-۱-۱سایت دانشکده نفت آبادان  ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۶-۲خصوصیات شاخص سایت مورد نظر……………………………………………………………………………………….۱۲۴

فصل هفتم: برنامه فیزیکی طرح

۷-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

۷-۲بخش پژوهش وتحقیقات………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۷-۳بخش آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۷-۴بخش همایشی………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۷-۵بخش نمایشی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۷-۶بخش خدمات و اداری…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۷-۷شرح استانداردهای فضایی………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

فهرست منابع وماخذ

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

 

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۱۵۶  می باشد.

از ویژگی های این مقاله:

۱-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

۱-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

هزینه محصول : ۲۹٫۰۰۰ تومان

حجم فایل :۴۱۵٫۵ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

طراحی پژوهشکده نفت با رویکرد الگو محله های معاصر آبادان.رساله پژوهشکده نفت.رساله کامل پژوهشکده نفت.پایان نامه پژوهشکده نفت.دانلود مطالعات پژوهشکده نفت

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی پژوهشکده نفت با رویکرد الگو محله های معاصر آبادان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی پژوهشکده نفت با رویکرد الگو محله های معاصر آبادان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است