هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی

تخفیف!

طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی

39,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب+فهرست اشکال موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسپت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 روند و متدلوژی طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 155
 12 قیمت کلی (تومان) 39.000

 

توضیحات

طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی

 

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱

پیشگفتار  …………………………………………………………………………………………………………. ۲

تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)…………………………………….. ۲

فصل اول: اهداف طرح و بیان مساله

۱-۱-چکیده فصل……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲-ضرورت های طرح……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۲-۱- بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۲-۲- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۲-۳- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۲-۴- روش تحقیق و چگونگی آن……………………………………………………………………………….. ۸

۱-۲-۵- محل سایت و اهمیت انتخاب آن………………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم:آشنایی با شاهنامه

۲-۱-کالبد شناسی شاهنامه……………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-فرهنگ از دیدگاه فرهنگیان………………………………………………………………………………… ۱۴

فصل سوم: مبانی نظری طرح

۳-۱-شناخت اسطوره……………………………………………………………………………………………… ۱۹

۳-۱-۱-تعریف اسطوره……………………………………………………………………………………………… ۱۹

۳-۱-۲-تعریف افسانه……………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۳-۱-۳-برخی تعاریف دیگر……………………………………………………………………………………….. ۲۰

۳-۱-۴-جهان بینی اسطوره ای…………………………………………………………………………………….. ۲۱

۳-۱-۵-نماد پردازی اساطیر………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۱-۶-نمادینگی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۲-پیوند نمادهای ادیان و اساطیر……………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۲-۱-آفرینش………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۳-۲-۱-آفرینش آسمان و زمین……………………………………………………………………………………. ۲۶

۳-۲-۱-۱-آسمان…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۲-۱-۲-زمین………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۳-۲-۱-۳-گیاه………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۲-۱-۴-حیوان……………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۲-۱-۴-۱-گاو…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۳-۲-۱-۴-۲-اسب…………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۲-۱-۴-۳-شیر…………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۳-۲-۱-۴-۴-مار……………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۲-۱-۵-پرندگان…………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۲-۱-۵-۱-سیمرغ…………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۲-۱-۵-۲-ققنوس………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۲-۱-۵-۳-هما و جغد…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۲-۱-۵-۴-عقاب (شاهین) ……………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۲-۱-۶-انسان و حیوان…………………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۲-۱-۷-خدایان،پهلوانان،موبدان،زالان…………………………………………………………………………. ۳۰

۳-۲-۱-۸-دیوان(شیطان،ابلیس،اهریمن،غول،اقسام دیوها) …………………………………………………… ۳۱

۳-۲-۱-۹-اعداد،تمهیدات عددی اسطوره……………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۲-۱-۱۰-سایر اعداد اساطیری………………………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۳-نمونه هایی از تطابقات داستانی……………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۳-۱-رستم………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۳-۲-کاووس و سودابه…………………………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۳-۳-سیاوش……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۴-برخی شخصیتهای اساطیری ایران…………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۴-۱-آتر،آتش……………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۴-۲-هومه (هوم)،گیاه و خدا…………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۴-۳-یمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۴-۴-هوشنگ و تخمورو(=تهمورث) ………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۴-۵-ثریته (اثرط)،ثریتونه(فریدون) …………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۴-۶-کرساسپه (گرشاسب) ……………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۴-۷-اهوره مزدا،سرور دانا ……………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۴-۸-مشه سپنته ها (امشاسپندان)،پسران و دختران خدا …………………………………………………… ۳۷

۳-۴-۹-وهومنه(بهمن)،اندیشه نیک ………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۴-۱۰-اَشَه (ارديبهشت)،راستي…………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۴-۱۱-خْشَثْرَه وَيْرَيه (شهريور)، شهريار مطلوب…………………………………………………………….. ۳۸

۳-۴-۱۲-اَرْمَيْتي (اسپندارمد)، اخلاص……………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۴-۱۳-هَوْرْوَتات (خرداد) و اَمِرِتات، (مرداد ) كمال و بيمرگي…………………………………………… ۳۸

۳-۵-سروشه(سروش)،فرمانبرداری ………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۶-ایزدان یا موجودات ستودنی………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۷-اَنْگْرَه مَينيو (اهريمن)………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۸-اَيْشْمَه، خشم……………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۹-اَژي دَهاكَه (ضحاك)………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۱۰-نخستين پدرو مادر بشر……………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۱۱-گیتی از نگاه زردشت……………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۱۲-بازسازی تاریخ بنابر اسطوره……………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۱۳-اژدها……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۱۴-پیش عدل و قانون……………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۱۵-پادشاه آریائیان………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۱۶-سلاح جنگ…………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۱۷-نویسندگی و خط (خط=دیپ=دبیر و دفتر)………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۱۸-تمایز طبقات مختلف جامعه………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱۹-نمونه داستان:مرد کفشگر و انوشیروان ………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۲۰-گردونه،تخت روان………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۲۱-سلسه مرداس…………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۲۲-ماردوش……………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۲۳-اژی سه پوزه………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۲۴-ضعف ایرانیان و حمله بابلیان…………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۲۵-شهرناز و ارنواز……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۲۶-ارمایل و گرمایل……………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۲۷-فریدون(سه بهره شده نژاد آریا)…………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۲۸-کاسبی (پیدایش فلز و فلزکاری)………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۲۹-برخی تقدسات در آیین اوستا و مهر……………………………………………………………………… ۴۹

۳-۳۰-شناخت حماسه………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۳۰-۱-حماسه سرایی فردوسی…………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۳۰-۲-انواع حماسه پردازی…………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۳۰-۲-۱–حماسه های راستین یا حماسه های اسطوره ای…………………………………………………….. ۵۰

۳-۳۰-۲-۲-حماسه های دروغین یا حماسه های تاریخی………………………………………………………….. ۵۱

۳-۳۰-۲-۳-حماسه های دینی یا حماسه های میانین……………………………………………………………… ۵۱

۳-۳۱-سهروردی،نور یا ظهور………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۳۱-۱-حکمه الاشراق…………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۳۱-۲-موجودات واجب و ممکن…………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳۱-۳-وجود خداوند……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳۱-۴-در باب نور و انواع آن……………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳۱-۵-رنگ ها و موجودیت وجود…………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۳۲-پردیس ایرانی،آینه باغ عدن…………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۳۳-چهار باغ ایرانی تمثیلی از کیهان…………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۳۳-۱-رویکرد شکلی…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۳۳-۲-شکل باغ ایرانی…………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۳۳-۳-معرفی برخی نمونه ها…………………………………………………………………………………… ۵۹

فصل چهارم: اصول طراحی آکوستیکی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۱-محاسبه زمان واخنش…………………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۲-ابعاد،شکل و حجم سالن……………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۲-۱-سقف سالن………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۲-۲-کف سالن……………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۲-۳-صندلی ها……………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۳-سالن کنسرت…………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۴-اشکالات مهم آکوستیکی……………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۴-۱-پژواک ناخواسته…………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۴-۲-پژواک ردیفی……………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۴-۳-امواج ساکن…………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۴-۴-نقاط کور و سایه آکوستیکی……………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۴-۵-تمرکز صدا…………………………………………………………………………………………………… ۷۳

فضاهای الحاقی……………………………………………………………………………………………………. ۷۳

فصل پنجم: بررسی نمونه های مشابه

چکیده فصل…………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۵-۱-موزه تاریخ هولوکاست……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۲-کلیسای نور……………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۳-باغ ردپا………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۴-تکیه دولت………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۵-۵-مرکز موسیقی تهران…………………………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۶-تئاتر شهر………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۵-۷-تالار هنر…………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

فصل ششم: استانداردها و برنامه فیزیکی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۶-۱-تقسیم بندی فعالیت ها………………………………………………………………………………………… ۸۵

۶-۱-۱-فعالیت های فرهنگی………………………………………………………………………………………. ۸۵

۶-۲-صحنه…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۶-۲-۱-صحنه های ایوانی (Proscenium)………………………………………………………………….. 86

۶-۲-۲-صحنه های میدانی (Arena)……………………………………………………………………………. 86

۶-۲-۳-صحنه های کمانی گسترش یافته(Extended stage) و باز (Open stage)………………. 87

۶-۲-۴-صحنه های متغیر…………………………………………………………………………………………… ۸۷

۶-۲-۵-نور…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۶-۲-۶-فراپرده(مقابل پرده)………………………………………………………………………………………… ۸۸

۶-۲-۷-پرده پشت صحنه…………………………………………………………………………………………… ۸۸

۶-۲-۸-پوسته…………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۶-۲-۹-درب ها………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۶-۲-۱۰-پشت صحنه……………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۶-۲-۱۰-۱-اتاق های تعویض لباس……………………………………………………………………………… ۸۹

۶-۲-۱۰-۲-اتاق های کارکنان فنی……………………………………………………………………………….. ۸۹

۶-۲-۱۰-۳-انبار………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۶-۲-۱۰-۴-اتاق استراحت…………………………………………………………………………………………. ۹۰

۶-۲-۱۰-۵-انبارهای پشت صحنه………………………………………………………………………………… ۹۰

۶-۳-فضاهای عمومی………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۶-۳-۱-سالن های انتظار ورودی………………………………………………………………………………….. ۹۱

۶-۴-ابعاد محل نشستن……………………………………………………………………………………………… ۹۳

۶-۴-۱-تعداد صندلی ها در ردیف ها……………………………………………………………………………. ۹۳

۶-۴-۲-راهروهای سالن نمایش…………………………………………………………………………………… ۹۳

۶-۴-۳-درب ها………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۶-۴-۴-مشخصات ورودی ها و خروجی ها……………………………………………………………………. ۹۵

۶-۴-۵-مشخصات کلی سالن……………………………………………………………………………………… ۹۶

۶-۵-گالری ها…………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۶-۵-۱-نورپردازی گالری ها……………………………………………………………………………………….. ۹۷

۶-۵-۱-۱-نورپردازی طبیعی(نور روز)…………………………………………………………………………… ۹۷

۶-۵-۱-۲-نورپردازی جانبی(افقی)………………………………………………………………………………. ۹۸

۶-۵-۱-۳-نورپردازی مصنوعی……………………………………………………………………………………. ۹۸

۶-۵-۲-حرکت و دسترسی گالری ها…………………………………………………………………………….. ۹۸

۶-۵-۳-تنظیم شرایط محیطی………………………………………………………………………………………. ۹۸

۶-۶-کتابخانه………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۶-۶-۱-ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان…………………………………………………………….. ۹۹

۶-۶-۲-استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها……………………………………………………………….. ۱۰۰

۶-۶-۳-ارتفاع قفسه ها………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۶-۶-۴-استاندارد میزها……………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۶-۶-۵-نورپردازی……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۶-۷-فعالیت های تجاری……………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۶-۸-کلاس های آموزشی…………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۶٫-۹-فعالیت های خدماتی…………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۶-۹-۱-رستوران و کافی شاپ…………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۶-۹-۲-سرویس های بهداشتی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۶-۹-۳-پارکینگ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۶-۱۰-برنامه فیزیکی مجموعه……………………………………………………………………………………… ۱۰۴

فصل هفتم: شناخت بستر طراحی

۷-۱-معرفی استان تهران……………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۷-۱-۱-آب و هوا…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۷-۱-۱-۱-آب و هوای کوهستانی………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۷-۱-۱-۲-آب و هوای نیمه بیابانی……………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۷-۱-۱-۳-آب و هوای بیابانی……………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۷-۱-۲-مهاجرت……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۷-۱-۳-ویژگی های اقتصادی استان تهران………………………………………………………………………. ۱۰۸

۷-۱-۴-صنعت………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۷-۱-۵-راه های ارتباطی استان تهران…………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۷-۲-شهر تهران………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۷-۲-۱-وضعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۷-۲-۲-جغرافیای طبیعی تهران…………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۷-۲-۲-شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۷-۲-۲-شرایط عمومی شهر تهران……………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۷-۲-۲-۱-درجه حرارت و رطوبت نسبی………………………………………………………………………. ۱۱۳

۷-۲-۲-۲-دیاگرام خورشیدی…………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۷-۲-۳-جغرافیای انسانی…………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۷-۳-معرفی منطقه شش شهرداری تهران………………………………………………………………………… ۱۱۶

معرفی اجمالی منطقه…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

معرفی منطقه ۶………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

لیست محلات این منطقه…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

جغرافیای شهری………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

مساحت منطقه ۶………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

مناطق همجوار منطقه ۶………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

ویژگی های مسکونی…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

ویژگی های زیست محیطی…………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

تراکم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

سرشماری منطقه………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۷-۳-۱-آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۷-۳-۲-چشم انداز توسعه………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

تقسیمات شهری………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

بافت شهری منطقه……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

کیفیت ساختمان های منطقه ۶……………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۷-۴-مکان سایت مورد نظر برای طرح…………………………………………………………………………… ۱۲۳

موقعیت…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۷-۴-۱-موقعیت محلی سایت……………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۷-۴-۲-دسترسی به سایت………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۷-۴-۳-پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۷-۴-۴-منظر سایت………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۷-۴-۵-عملکرد فضا………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۷-۴-۶-بافت غالب………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۷-۴-۷-بناهای مهم اطراف سایت…………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۷-۵-بررسی کیفی سایت……………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۷-۵-۱-بررسی کالبد فیزیکی سایت………………………………………………………………………………. ۱۲۸

فصل هشتم: روند طراحی

۸-۱-امکان سنجی ورودی ها………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

۸-۲-همجواری فضاها………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

۸-۳-کانسپت و روند طراحی……………………………………………………………………………………… ۱۳۵

۸-۳-۱-اتودهای اولیه از حجم اصلی……………………………………………………………………………. ۱۳۵

۸-۴-سازه پیشنهادی برای طرح…………………………………………………………………………………… ۱۳۵

۸-۴-۱-سازه های کابلی……………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۸-۴-۲-دلایل استفاده از کابل در ساختمان……………………………………………………………………… ۱۳۶

۸-۴-۳-پل های کابلی………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

۸-۴-۳-۱-انواع پل های کابلی……………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۸-۴-۳-۲-مکانیزم…………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

۸-۴-۳-۳-پل های معلق با کابل سهمی…………………………………………………………………………. ۱۴۱

مکانیزم…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۸-۵-تاسیسات……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۸-۵-۱-سیستم های حرارت مرکزی…………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۸-۵-۱-۱-سیستم حرارت مرکزی با آب گرم………………………………………………………………….. ۱۴۴

۸-۵-۱-۲-سیستم با جریان طبیعی……………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۸-۵-۱-۳-سیستم با جریان اجباری………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۸-۵-۱-۴-یونیت هیتر………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۸-۵-۱-۵-فن کویل ها……………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

۸-۵-۲-عایق کاری در تاسیسات گرمایی مختلف……………………………………………………………… ۱۴۸

تقسیم بندی عایق ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

۸-۵-۲-۱-عایق های حرارتی…………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

۸-۵-۲-۲-عایق هدایتی حرارت………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

۸-۵-۲-۳-عایق تشعشعی حرارت……………………………………………………………………………….. ۱۴۸

۸-۵-۲-۴-عایق همرفتی……………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

۸-۵-۲-۵-عایق صوتی……………………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۸-۵-۲-۶-عایق های رطوبتی……………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۸-۵-۳-تهویه مطبوع………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

انواع سیستم های تهویه مطبوع…………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

۸-۵-۳-۱-سیستم تمام هوا………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۸-۵-۳-۲-سیستم تمام آب………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۸-۵-۳-۳-سیستم هوا-آّب………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

۸-۵-۳-۴-سیستم پمپ حرارتی………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

فصل نهم: ارائه مدارک و نقشه ها

۹-۱-سایت پلان……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۲-پلان محوطه……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۹-۳-پلان اندازه گذاری همکف…………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۴-پلان اندازه گذاری طبقه۱…………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۹-۵-پلان اندازه گذاری طبقه۲…………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۹-۶-پلان اندازه گذاری زیرزمین ۱-…………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۹-۷-پلان اندازه گذاری زیرزمین ۲-…………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۹-۸-پلان مبلمان همکف…………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۹-پلان مبلمان طبقه۱…………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۹-۱۰-پلان مبلمان طبقه۲…………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۱۱-پلان مبلمان زیرزمین ۱-…………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۱۲-پلان مبلمان زیرزمین ۲-…………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۱۳-مقطع A-A  ………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۹-۱۴-مقطع B-B و مقطع C-C…………………………………………………………………………………… 151

۹-۱۵-مقطع D-D…………………………………………………………………………………………………… 151

۹-۱۶-پلان ستون گذاری…………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۱۷-نماهای شرقی و غربی……………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۱۸-پلان تیرریزی همکف………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۹-۱۹-پلان تیرریزی طبقه۱………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۲۰-پلان تیرریزی طبقه۲………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۲۱-پلان تیرریزی زیرزمین ۱-…………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۹-۲۲-پلان تیرریزی زیرزمین۲-………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۹-۲۳-طراحی جداره های رو به خیابان اطراف مجموعه…………………………………………………….. ۱۵۱

۹-۲۴-جزئیات عمومی……………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۲۵-جزئیات خصوصی۱………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۲۶-جزئیات خصوصی۲………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۹-۲۷-پرسپکتیوها……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

فصل دهم: منابع و مآخذ

کتب…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

مجلات…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

—————————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل word وشامل ۱۵۵ صفحه می باشد.

هزینه محصول :۶۴٫۰۰۰ .۳۹٫۰۰۰

حجم فایل :۰۷٫۷۸ مگابایت

  • برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود
  • 1_25_Copy of butgrnsپروژه اختصاصی از وب سایت معمار آنلاین

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد !!

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است