گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » محصول » طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی

تخفیف!

طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی

39,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب+فهرست اشکال موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسپت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 روند و متدلوژی طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 155
 12 قیمت کلی (تومان) 39.000

 

توضیحات

طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی

 

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 1

پیشگفتار  …………………………………………………………………………………………………………. 2

تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)…………………………………….. 2

فصل اول: اهداف طرح و بیان مساله

1-1-چکیده فصل……………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-ضرورت های طرح……………………………………………………………………………………………….. 7

1-2-1- بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

1-2-2- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 8

1-2-3- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………… 8

1-2-4- روش تحقیق و چگونگی آن……………………………………………………………………………….. 8

1-2-5- محل سایت و اهمیت انتخاب آن………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم:آشنایی با شاهنامه

2-1-کالبد شناسی شاهنامه……………………………………………………………………………………. 12

2-2-فرهنگ از دیدگاه فرهنگیان………………………………………………………………………………… 14

فصل سوم: مبانی نظری طرح

3-1-شناخت اسطوره……………………………………………………………………………………………… 19

3-1-1-تعریف اسطوره……………………………………………………………………………………………… 19

3-1-2-تعریف افسانه……………………………………………………………………………………………….. 20

3-1-3-برخی تعاریف دیگر……………………………………………………………………………………….. 20

3-1-4-جهان بینی اسطوره ای…………………………………………………………………………………….. 21

3-1-5-نماد پردازی اساطیر………………………………………………………………………………………… 24

3-1-6-نمادینگی…………………………………………………………………………………………………….. 25

3-2-پیوند نمادهای ادیان و اساطیر……………………………………………………………………………….. 26

3-2-1-آفرینش………………………………………………………………………………………………………. 26

3-2-1-آفرینش آسمان و زمین……………………………………………………………………………………. 26

3-2-1-1-آسمان…………………………………………………………………………………………………….. 26

3-2-1-2-زمین………………………………………………………………………………………………………. 26

3-2-1-3-گیاه………………………………………………………………………………………………………… 27

3-2-1-4-حیوان……………………………………………………………………………………………………… 27

3-2-1-4-1-گاو…………………………………………………………………………………………………….. 27

3-2-1-4-2-اسب…………………………………………………………………………………………………… 27

3-2-1-4-3-شیر…………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2-1-4-4-مار……………………………………………………………………………………………………… 28

3-2-1-5-پرندگان…………………………………………………………………………………………………… 29

3-2-1-5-1-سیمرغ…………………………………………………………………………………………………. 29

3-2-1-5-2-ققنوس………………………………………………………………………………………………… 29

3-2-1-5-3-هما و جغد…………………………………………………………………………………………… 29

3-2-1-5-4-عقاب (شاهین) ……………………………………………………………………………………… 29

3-2-1-6-انسان و حیوان…………………………………………………………………………………………… 30

3-2-1-7-خدایان،پهلوانان،موبدان،زالان…………………………………………………………………………. 30

3-2-1-8-دیوان(شیطان،ابلیس،اهریمن،غول،اقسام دیوها) …………………………………………………… 31

3-2-1-9-اعداد،تمهیدات عددی اسطوره……………………………………………………………………….. 32

3-2-1-10-سایر اعداد اساطیری………………………………………………………………………………….. 32

3-3-نمونه هایی از تطابقات داستانی……………………………………………………………………………… 33

3-3-1-رستم………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-3-2-کاووس و سودابه…………………………………………………………………………………………… 33

3-3-3-سیاوش……………………………………………………………………………………………………….. 33

3-4-برخی شخصیتهای اساطیری ایران…………………………………………………………………………… 34

3-4-1-آتر،آتش……………………………………………………………………………………………………… 34

3-4-2-هومه (هوم)،گیاه و خدا…………………………………………………………………………………… 34

3-4-3-یمه…………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-4-4-هوشنگ و تخمورو(=تهمورث) ………………………………………………………………………… 36

3-4-5-ثریته (اثرط)،ثریتونه(فریدون) …………………………………………………………………………… 36

3-4-6-کرساسپه (گرشاسب) ……………………………………………………………………………………… 36

3-4-7-اهوره مزدا،سرور دانا ……………………………………………………………………………………… 37

3-4-8-مشه سپنته ها (امشاسپندان)،پسران و دختران خدا …………………………………………………… 37

3-4-9-وهومنه(بهمن)،اندیشه نیک ………………………………………………………………………………. 38

3-4-10-اَشَه (ارديبهشت)،راستي…………………………………………………………………………………. 38

3-4-11-خْشَثْرَه وَيْرَيه (شهريور)، شهريار مطلوب…………………………………………………………….. 38

3-4-12-اَرْمَيْتي (اسپندارمد)، اخلاص……………………………………………………………………………. 38

3-4-13-هَوْرْوَتات (خرداد) و اَمِرِتات، (مرداد ) كمال و بيمرگي…………………………………………… 38

3-5-سروشه(سروش)،فرمانبرداری ………………………………………………………………………………. 39

3-6-ایزدان یا موجودات ستودنی………………………………………………………………………………….. 39

3-7-اَنْگْرَه مَينيو (اهريمن)………………………………………………………………………………………….. 39

3-8-اَيْشْمَه، خشم……………………………………………………………………………………………………. 39

3-9-اَژي دَهاكَه (ضحاك)………………………………………………………………………………………….. 40

3-10-نخستين پدرو مادر بشر……………………………………………………………………………………… 40

3-11-گیتی از نگاه زردشت……………………………………………………………………………………….. 40

3-12-بازسازی تاریخ بنابر اسطوره……………………………………………………………………………….. 41

3-13-اژدها……………………………………………………………………………………………………………. 41

3-14-پیش عدل و قانون……………………………………………………………………………………………. 43

3-15-پادشاه آریائیان………………………………………………………………………………………………… 43

3-16-سلاح جنگ…………………………………………………………………………………………………… 43

3-17-نویسندگی و خط (خط=دیپ=دبیر و دفتر)………………………………………………………………………. 44

3-18-تمایز طبقات مختلف جامعه………………………………………………………………………………………. 45

3-19-نمونه داستان:مرد کفشگر و انوشیروان ………………………………………………………………………… 45

3-20-گردونه،تخت روان………………………………………………………………………………………………… 46

3-21-سلسه مرداس…………………………………………………………………………………………………. 46

3-22-ماردوش……………………………………………………………………………………………………….. 47

3-23-اژی سه پوزه………………………………………………………………………………………………….. 47

3-24-ضعف ایرانیان و حمله بابلیان…………………………………………………………………………………. 47

3-25-شهرناز و ارنواز……………………………………………………………………………………………….. 48

3-26-ارمایل و گرمایل……………………………………………………………………………………………… 48

3-27-فریدون(سه بهره شده نژاد آریا)…………………………………………………………………………… 48

3-28-کاسبی (پیدایش فلز و فلزکاری)………………………………………………………………………….. 49

3-29-برخی تقدسات در آیین اوستا و مهر……………………………………………………………………… 49

3-30-شناخت حماسه………………………………………………………………………………………………. 49

3-30-1-حماسه سرایی فردوسی…………………………………………………………………………………. 50

3-30-2-انواع حماسه پردازی…………………………………………………………………………………………. 50

3-30-2-1–حماسه های راستین یا حماسه های اسطوره ای…………………………………………………….. 50

3-30-2-2-حماسه های دروغین یا حماسه های تاریخی………………………………………………………….. 51

3-30-2-3-حماسه های دینی یا حماسه های میانین……………………………………………………………… 51

3-31-سهروردی،نور یا ظهور………………………………………………………………………………………… 52

3-31-1-حکمه الاشراق…………………………………………………………………………………………….. 52

3-31-2-موجودات واجب و ممکن…………………………………………………………………………………….. 53

3-31-3-وجود خداوند……………………………………………………………………………………………….. 54

3-31-4-در باب نور و انواع آن……………………………………………………………………………………….. 54

3-31-5-رنگ ها و موجودیت وجود…………………………………………………………………………………. 55

3-32-پردیس ایرانی،آینه باغ عدن…………………………………………………………………………………. 56

3-33-چهار باغ ایرانی تمثیلی از کیهان…………………………………………………………………………… 57

3-33-1-رویکرد شکلی…………………………………………………………………………………………….. 58

3-33-2-شکل باغ ایرانی…………………………………………………………………………………………… 58

3-33-3-معرفی برخی نمونه ها…………………………………………………………………………………… 59

فصل چهارم: اصول طراحی آکوستیکی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 61

4-1-محاسبه زمان واخنش…………………………………………………………………………………………. 62

4-2-ابعاد،شکل و حجم سالن……………………………………………………………………………………… 63

4-2-1-سقف سالن………………………………………………………………………………………………….. 65

4-2-2-کف سالن……………………………………………………………………………………………………. 66

4-2-3-صندلی ها……………………………………………………………………………………………………. 67

4-3-سالن کنسرت…………………………………………………………………………………………………… 68

4-4-اشکالات مهم آکوستیکی……………………………………………………………………………………… 69

4-4-1-پژواک ناخواسته…………………………………………………………………………………………….. 70

4-4-2-پژواک ردیفی……………………………………………………………………………………………….. 71

4-4-3-امواج ساکن…………………………………………………………………………………………………. 71

4-4-4-نقاط کور و سایه آکوستیکی……………………………………………………………………………… 72

4-4-5-تمرکز صدا…………………………………………………………………………………………………… 73

فضاهای الحاقی……………………………………………………………………………………………………. 73

فصل پنجم: بررسی نمونه های مشابه

چکیده فصل…………………………………………………………………………………………………………. 75

5-1-موزه تاریخ هولوکاست……………………………………………………………………………………….. 75

5-2-کلیسای نور……………………………………………………………………………………………………… 77

5-3-باغ ردپا………………………………………………………………………………………………………….. 79

5-4-تکیه دولت………………………………………………………………………………………………………. 80

5-5-مرکز موسیقی تهران…………………………………………………………………………………………… 81

5-6-تئاتر شهر………………………………………………………………………………………………………… 82

5-7-تالار هنر…………………………………………………………………………………………………………. 83

فصل ششم: استانداردها و برنامه فیزیکی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 85

6-1-تقسیم بندی فعالیت ها………………………………………………………………………………………… 85

6-1-1-فعالیت های فرهنگی………………………………………………………………………………………. 85

6-2-صحنه…………………………………………………………………………………………………………….. 85

6-2-1-صحنه های ایوانی (Proscenium)………………………………………………………………….. 86

6-2-2-صحنه های میدانی (Arena)……………………………………………………………………………. 86

6-2-3-صحنه های کمانی گسترش یافته(Extended stage) و باز (Open stage)………………. 87

6-2-4-صحنه های متغیر…………………………………………………………………………………………… 87

6-2-5-نور…………………………………………………………………………………………………………….. 87

6-2-6-فراپرده(مقابل پرده)………………………………………………………………………………………… 88

6-2-7-پرده پشت صحنه…………………………………………………………………………………………… 88

6-2-8-پوسته…………………………………………………………………………………………………………. 88

6-2-9-درب ها………………………………………………………………………………………………………. 89

6-2-10-پشت صحنه……………………………………………………………………………………………….. 89

6-2-10-1-اتاق های تعویض لباس……………………………………………………………………………… 89

6-2-10-2-اتاق های کارکنان فنی……………………………………………………………………………….. 89

6-2-10-3-انبار………………………………………………………………………………………………………. 90

6-2-10-4-اتاق استراحت…………………………………………………………………………………………. 90

6-2-10-5-انبارهای پشت صحنه………………………………………………………………………………… 90

6-3-فضاهای عمومی………………………………………………………………………………………………… 91

6-3-1-سالن های انتظار ورودی………………………………………………………………………………….. 91

6-4-ابعاد محل نشستن……………………………………………………………………………………………… 93

6-4-1-تعداد صندلی ها در ردیف ها……………………………………………………………………………. 93

6-4-2-راهروهای سالن نمایش…………………………………………………………………………………… 93

6-4-3-درب ها………………………………………………………………………………………………………. 94

6-4-4-مشخصات ورودی ها و خروجی ها……………………………………………………………………. 95

6-4-5-مشخصات کلی سالن……………………………………………………………………………………… 96

6-5-گالری ها…………………………………………………………………………………………………………. 97

6-5-1-نورپردازی گالری ها……………………………………………………………………………………….. 97

6-5-1-1-نورپردازی طبیعی(نور روز)…………………………………………………………………………… 97

6-5-1-2-نورپردازی جانبی(افقی)………………………………………………………………………………. 98

6-5-1-3-نورپردازی مصنوعی……………………………………………………………………………………. 98

6-5-2-حرکت و دسترسی گالری ها…………………………………………………………………………….. 98

6-5-3-تنظیم شرایط محیطی………………………………………………………………………………………. 98

6-6-کتابخانه………………………………………………………………………………………………………….. 99

6-6-1-ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان…………………………………………………………….. 99

6-6-2-استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها……………………………………………………………….. 100

6-6-3-ارتفاع قفسه ها………………………………………………………………………………………………. 100

6-6-4-استاندارد میزها……………………………………………………………………………………………… 100

6-6-5-نورپردازی……………………………………………………………………………………………………. 101

6-7-فعالیت های تجاری……………………………………………………………………………………………. 101

6-8-کلاس های آموزشی…………………………………………………………………………………………… 102

6.-9-فعالیت های خدماتی…………………………………………………………………………………………. 102

6-9-1-رستوران و کافی شاپ…………………………………………………………………………………….. 102

6-9-2-سرویس های بهداشتی…………………………………………………………………………………….. 102

6-9-3-پارکینگ………………………………………………………………………………………………………. 103

6-10-برنامه فیزیکی مجموعه……………………………………………………………………………………… 104

فصل هفتم: شناخت بستر طراحی

7-1-معرفی استان تهران……………………………………………………………………………………………. 107

7-1-1-آب و هوا…………………………………………………………………………………………………….. 107

7-1-1-1-آب و هوای کوهستانی………………………………………………………………………………… 107

7-1-1-2-آب و هوای نیمه بیابانی……………………………………………………………………………….. 107

7-1-1-3-آب و هوای بیابانی……………………………………………………………………………………… 107

7-1-2-مهاجرت……………………………………………………………………………………………………… 108

7-1-3-ویژگی های اقتصادی استان تهران………………………………………………………………………. 108

7-1-4-صنعت………………………………………………………………………………………………………… 108

7-1-5-راه های ارتباطی استان تهران…………………………………………………………………………….. 108

7-2-شهر تهران………………………………………………………………………………………………………. 109

7-2-1-وضعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………… 109

7-2-2-جغرافیای طبیعی تهران…………………………………………………………………………………… 110

7-2-2-شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………. 110

7-2-2-شرایط عمومی شهر تهران……………………………………………………………………………….. 110

7-2-2-1-درجه حرارت و رطوبت نسبی………………………………………………………………………. 113

7-2-2-2-دیاگرام خورشیدی…………………………………………………………………………………….. 114

7-2-3-جغرافیای انسانی…………………………………………………………………………………………… 115

7-3-معرفی منطقه شش شهرداری تهران………………………………………………………………………… 116

معرفی اجمالی منطقه…………………………………………………………………………………………………. 116

معرفی منطقه 6………………………………………………………………………………………………………… 117

لیست محلات این منطقه…………………………………………………………………………………………….. 117

جغرافیای شهری………………………………………………………………………………………………………. 117

مساحت منطقه 6………………………………………………………………………………………………………. 117

مناطق همجوار منطقه 6………………………………………………………………………………………………. 117

ویژگی های مسکونی…………………………………………………………………………………………………. 118

ویژگی های زیست محیطی…………………………………………………………………………………………. 118

تراکم…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

سرشماری منطقه………………………………………………………………………………………………………. 118

7-3-1-آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………….. 119

7-3-2-چشم انداز توسعه………………………………………………………………………………………….. 119

تقسیمات شهری………………………………………………………………………………………………………. 120

بافت شهری منطقه……………………………………………………………………………………………………. 121

کیفیت ساختمان های منطقه 6……………………………………………………………………………………… 121

7-4-مکان سایت مورد نظر برای طرح…………………………………………………………………………… 123

موقعیت…………………………………………………………………………………………………………………. 123

7-4-1-موقعیت محلی سایت……………………………………………………………………………………… 123

7-4-2-دسترسی به سایت………………………………………………………………………………………….. 124

7-4-3-پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………….. 124

7-4-4-منظر سایت………………………………………………………………………………………………….. 125

7-4-5-عملکرد فضا………………………………………………………………………………………………… 126

7-4-6-بافت غالب………………………………………………………………………………………………….. 126

7-4-7-بناهای مهم اطراف سایت…………………………………………………………………………………. 126

7-5-بررسی کیفی سایت……………………………………………………………………………………………. 128

7-5-1-بررسی کالبد فیزیکی سایت………………………………………………………………………………. 128

فصل هشتم: روند طراحی

8-1-امکان سنجی ورودی ها………………………………………………………………………………………. 130

8-2-همجواری فضاها………………………………………………………………………………………………. 130

8-3-کانسپت و روند طراحی……………………………………………………………………………………… 135

8-3-1-اتودهای اولیه از حجم اصلی……………………………………………………………………………. 135

8-4-سازه پیشنهادی برای طرح…………………………………………………………………………………… 135

8-4-1-سازه های کابلی……………………………………………………………………………………………. 135

8-4-2-دلایل استفاده از کابل در ساختمان……………………………………………………………………… 136

8-4-3-پل های کابلی………………………………………………………………………………………………. 137

8-4-3-1-انواع پل های کابلی……………………………………………………………………………………. 139

8-4-3-2-مکانیزم…………………………………………………………………………………………………… 140

8-4-3-3-پل های معلق با کابل سهمی…………………………………………………………………………. 141

مکانیزم…………………………………………………………………………………………………………………. 142

8-5-تاسیسات……………………………………………………………………………………………………….. 143

8-5-1-سیستم های حرارت مرکزی…………………………………………………………………………….. 143

8-5-1-1-سیستم حرارت مرکزی با آب گرم………………………………………………………………….. 144

8-5-1-2-سیستم با جریان طبیعی……………………………………………………………………………….. 144

8-5-1-3-سیستم با جریان اجباری………………………………………………………………………………. 145

8-5-1-4-یونیت هیتر………………………………………………………………………………………………. 145

8-5-1-5-فن کویل ها……………………………………………………………………………………………… 146

8-5-2-عایق کاری در تاسیسات گرمایی مختلف……………………………………………………………… 148

تقسیم بندی عایق ها…………………………………………………………………………………………………. 148

8-5-2-1-عایق های حرارتی…………………………………………………………………………………….. 148

8-5-2-2-عایق هدایتی حرارت………………………………………………………………………………….. 148

8-5-2-3-عایق تشعشعی حرارت……………………………………………………………………………….. 148

8-5-2-4-عایق همرفتی……………………………………………………………………………………………. 148

8-5-2-5-عایق صوتی……………………………………………………………………………………………… 149

8-5-2-6-عایق های رطوبتی……………………………………………………………………………………… 149

8-5-3-تهویه مطبوع………………………………………………………………………………………………… 150

انواع سیستم های تهویه مطبوع…………………………………………………………………………………….. 150

8-5-3-1-سیستم تمام هوا………………………………………………………………………………………… 150

8-5-3-2-سیستم تمام آب………………………………………………………………………………………… 151

8-5-3-3-سیستم هوا-آّب………………………………………………………………………………………… 152

8-5-3-4-سیستم پمپ حرارتی………………………………………………………………………………….. 152

فصل نهم: ارائه مدارک و نقشه ها

9-1-سایت پلان……………………………………………………………………………………………………… 151

9-2-پلان محوطه……………………………………………………………………………………………………. 151

9-3-پلان اندازه گذاری همکف…………………………………………………………………………………… 151

9-4-پلان اندازه گذاری طبقه1…………………………………………………………………………………….. 151

9-5-پلان اندازه گذاری طبقه2…………………………………………………………………………………….. 151

9-6-پلان اندازه گذاری زیرزمین 1-…………………………………………………………………………….. 151

9-7-پلان اندازه گذاری زیرزمین 2-…………………………………………………………………………….. 151

9-8-پلان مبلمان همکف…………………………………………………………………………………………… 151

9-9-پلان مبلمان طبقه1…………………………………………………………………………………………….. 151

9-10-پلان مبلمان طبقه2…………………………………………………………………………………………… 151

9-11-پلان مبلمان زیرزمین 1-…………………………………………………………………………………… 151

9-12-پلان مبلمان زیرزمین 2-…………………………………………………………………………………… 151

9-13-مقطع A-A  ………………………………………………………………………………………………….. 151

9-14-مقطع B-B و مقطع C-C…………………………………………………………………………………… 151

9-15-مقطع D-D…………………………………………………………………………………………………… 151

9-16-پلان ستون گذاری…………………………………………………………………………………………… 151

9-17-نماهای شرقی و غربی……………………………………………………………………………………… 151

9-18-پلان تیرریزی همکف………………………………………………………………………………………. 151

9-19-پلان تیرریزی طبقه1………………………………………………………………………………………… 151

9-20-پلان تیرریزی طبقه2………………………………………………………………………………………… 151

9-21-پلان تیرریزی زیرزمین 1-…………………………………………………………………………………. 151

9-22-پلان تیرریزی زیرزمین2-………………………………………………………………………………….. 151

9-23-طراحی جداره های رو به خیابان اطراف مجموعه…………………………………………………….. 151

9-24-جزئیات عمومی……………………………………………………………………………………………… 151

9-25-جزئیات خصوصی1………………………………………………………………………………………… 151

9-26-جزئیات خصوصی2………………………………………………………………………………………… 151

9-27-پرسپکتیوها……………………………………………………………………………………………………. 151

فصل دهم: منابع و مآخذ

کتب…………………………………………………………………………………………………………………….. 155

مجلات…………………………………………………………………………………………………………………. 155

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………….. 155

—————————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل word وشامل 155 صفحه می باشد.

هزینه محصول :64.000 .39.000

حجم فایل :07.78 مگابایت

  • برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود
  • 1_25_Copy of butgrnsپروژه اختصاصی از وب سایت معمار آنلاین

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد !!

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی مرکز فرهنگی با الهام از شاهنامه فردوسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است