ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
خانه » محصول » رساله معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان

رساله معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان

13,000 تومان

توضیحات

رساله معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان

مرکز پرورش استعدادهای درخشان

مرکز پرورش استعدادهای درخشان

طی دو دهه گذشته خلاقیت در تعلیم وتربیت وکشف استعدادها بازار بسیار گرمی داشته است.گیلفورد در نطقی که پس از انتخابش به عنوان رئیس انجمن روان شناسی آمریکا در سال (۱۹۵۰) ایراد کرد،تقاضا کرد که در تحقیقات روان شناختی به خلاقیت توجه بیشتر مبذول شود.خوشبختانه بسیاری از روان شناسان به این درخواست پاسخ مثبت دادند وپژوهش خلاقیت در سالهای دهه (۱۹۶۰) واوایل دهه (۱۹۷۰)واقعا شکوفا گردید. افزون بر آن پس از سکون مختصری به مدت یک دهه یا کمی بیشتر روان شناسان علاقه ای مجدد به این پدیده ابراز کرده اند.

تعلیم و تربیت برای عملی کردن خلاقیت بایستی فرد را برای کاری آماده کند که هنوز وجود ندارد و ماهیتش را حتی تصور هم نمی توان کرد.این امر تنها به این طریق انجام می پذیرد که به کودکان آموزش داده شود چگونه یاد بگیرند وبه آنها نوعی انظباط فکری داده شود تا آنها را قادر سازد که اندوخته عقلی بشر را صرف مسائل تازه کنند.

برای رشد و پرورش کودکان که بیش از نیمی از جمعیت کشورها و جهان را دز بر گرفته اند در امر آموزش وپرورش خلاقیت ها و استعدادهای هنری وحسن ابداع در کودکان از اهم مسائل است.این امر ثابت شده است که رشد احساسی،فرهنگی وعقلی تمامی کودکان لازم است.تجربه های هنری وخلاقیت برای آزاد کردن پتانسیل های درون هر فرد وکمک به او در رسیدن به واقعیت یگانه وحقیقیش قطعی است.مرکز پرورش استعدادهای درخشان به این مفهوم ،مکانی برای ارزیابی و کشف استعدادهای کودکان است.محلی برای روبرو شدن با واقعیات ودرک آنها نه حفظ کلمات و واژه ها بر اساس سیستم آموزشی سابق است.

عنوان
مقدمه
فصل اول: مرکز پرورش استعدادهای درخشان
۱-۱- دلایل انتخاب موضوع
۱-۲-۱-اهداف طرح
۱-۳- هدف از طرح فضا
۱-۴- ضرورت انجام موضوع
۱-۴-۱- ضرورت از نظر ماهوی
۱-۴-۲- ضرورت از نظر اقتصادی
۱-۵- روش پژوهش
۱-۶- طرح پژوهش
فصل دوم شناخت موضوع
۲-۱- شناخت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی،روانشناسی
۲-۲-تاریخچه
۳-۲-۱- قبل از اسلام
۲-۲-۲- بعد از اسلام
۲-۴- عناصر مدرسه
۲-۵- استعداد
۲-۶-خلاقیت
فصل سوم: شناخت مخاطبان پروژه
۳-۱-مفهوم کودک
۳-۲-روانشناسی رشد
۳-۳-مظاهر رشد و تکامل
۳-۴-مراحل رشد تکامل
۳-۴-۱-طبقه بندی استانلی هال
۳-۴-۲- طبقه بندی دانشمندان تعلیم وتربیت
۳-۴-۳- طبقه بندی فیزیولوژی ها
۳-۵- عوامل موثر در رشد وتکامل کودک
۳-۵-۱- وراثت یا میراث شخصی
۳-۵-۲- هورمون ها
۳-۵-۳-غذا
۳-۵-۴-محیط وخانواده
۳-۶-رشد و بیان خلاق از طریق فعالیت های هنری
 ۳-۷- رشد حرکات خلاق
۳-۸-رشد حساسیت نسبت به رنگ ها وزیبایی ها در طبیعت
۳-۹- نیازهای کودکان
۳-۱۰- کوذکان ورنگ ها
۳-۱۰-۱- کودکان وروانشناسی رنگ ها
۳-۱۱- کودک ومقیاس
۳-۱۱-۱- اندازه های بدن کودک
۳-۱۲- کودکان وپیرامون
۳-۱۲-۱- کودک وشهر نشینی
۳-۱۲-۲- کودک ومعماری
۳-۱۳- کودک جهانی و کودک اسلامی
۳-۱۳-۱- کودک از منظر قانون اساسی و کنواسیون حقوق کودک
۳-۱۳-۲- کودک از منظر قانون اساسی ایران
۳-۱۳-۳- کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)
فصل چهارم: مبانی نظری طرح
۴-۱- ساختار نظام آموزشی
۴-۱-۱- انواع نظام آموزشی در جهان
۴-۱-۱-۱-نظام آموزشی ایران
۴-۱-۱-۲- نظام آموزشی امریکا
۴-۱-۱-۳- نظام آموزشی سوئد
۴-۱-۱-۴- نظام آموزش انگلستان (سفرنامه تربیت یک معلم)
۴-۲- تسهیلات آموزشی کودک در کشورهای توسعه یافته
۴-۲-۱- تسهیلات آموزشی کودک در کشورهای انگلستان
۴-۲-۲- تسهیلات آموزشی کودکان در آلمان
۴-۳- ابزارهای آموزشی
۴-۳-۱- بازی
۴-۳-.۲- تعریف بازی
۴-۳-۳- روانشناسی بازی
۴-۳-۴-دو تئوری در مورد علت انجام بازی
۴-۳-۵- انگیزه ای کودک برای انجام یک بازی
۴-۳-۵-۱-بازیها وفعالیت های برای پرورش کودکان
۴-۳-۵-۱- جدول
۴-۳-۶- انواع بازی
۴-۳-۷-بازی با آب
۴-۳-۸- عوامل موثر در بازی
۴-۳-۸-۱- سن
۴-۳-۸-۲- جنس
۴-۳-۸-۳-هوش
۴-۳-۸-۴- محیط
۴-۳-۹- ارزش بازی
۴-۳-۱۰- مراحل بازی
۴-۳-۱۱-مراحل رشد بازی ونقش آن
۴-۳-۱۲- اقسام بازی
۴-۳-۱۲-۱- بازی های تمرینی
۴-۳-۱۲-۲-بازی نمادین
۴-۳-۱۳- بازی های ابتکاری ونقش آن ها در تعلیم وتربیت کودکان
۴-۳-۱۴- نقاشی- بازی
۴-۳-۱۵- اسباب بازی کودک
۴-۳-۱۵-۱- اسباب بازی وتاثیر آن برکودکان
۴-۳-۱۵-۲- انواع اسباب بازی
۴-۳-۱۵-۲- تصویر
۴-۳-۱۵-۳- اسباب بازی های سازمان یافته
۴-۳-۱۶- نقاط مورد توجه در بازی
۴-۳-۱۶-۱- کمک به بازی کودکان
۴-۳-۱۶-۳- تسهیل کردن بازی
۴-۳-۱۶-۴- آماده کردن کودک برای بازی
۴-۳-۱۶-۴- تصویر
۴-۴-نقاشی
۴-۴-۱- تعریف نقاشی
۴-۴-۱- تصویر
۴-۴-۲-کودک ونقاشی
۴-۴-۲- تصویر
۴-۴-۴- نقاشی وشخصیت کودک
۴-۴-۵-مراحل تکاملی چهرنگاری
۴-۴-۶- اهداف نقاشی
۴-۵- کاردستی
۴-۵-۱- تعریف کار دستی
۴-۵-۲- روانشناسی کاردستی
۴-۵-۳- کودک وکاردستی
۴-۵-۴- اهداف
۴-۶- سفال گری ومجسمه سازی
۴-۶-۱- تعریف سفالگری
۴-۶-۲- کودک وسفال گری
۴-۶-۳- اهداف سفالگری
۴-۷- نمایش
۴-۷-۱- تعریف نمایش
۴-۷-۲- کودک ونمایش
۴-۷-۳- نمایش خلاق
۴-۷-۴- اهداف نمایش خلاق
۴-۸- موسیقی
۴-۸-۱- تعریف موسیقی
۴-۸-۲- کودک موسیقی
۴-۸-۲- تصویر
۴-۹- مشاهده روانی
۴-۹-۱- پدیده ای میدان
۴-۱۰- کودک و پیرامون
۴-۱۰-۱- کودک وحقوق شهروندی
فصل پنجم: معماری برای کودکان
۵-۱- معماری برای کودکان
۵-۲- چیدمان اتاق
۵-۲-تصویر
۵-۳- طراحی ساختمان فضای آموزشی کودکان
۵-۴- مشخصات ساختمان آموزشی کودکان و تجهیزات لازم
۵-۵- تاثیر شرایط محیطی
۵-۶- معنی در معماری کودک
۵-۷- ایمنی مراکز در برابر آتش
۵-۸- بهداشت
۵-۹- فضای بازی
۵-۹-۱- غلتیدن روی زمین
۵-۹-۲-گیاهان
۵-۹-۳- آب
۵-۹-۴- قدم وپله ها
۵-۹-۵- سطح شیب دار
۵-۹-۵-۱- سنگ فرش
۵-۹-۶- محل استراحت
۵-۹-۷- مشخصات فضای بازی کودک
۵-۹-۸- مشخصات زمین بازی کودکان
۵-۹-۹- عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان
فصل ششم : مطالعات اقلیمی
۶-۱- موقعیت جعرافیایی استان خوزستان
۶-۱- تصویر
۶-۲- موقعیت استان خوزستان از نظر طول وعرض جعرافیایی
۶-۳- جعرافیایی طبیعی واقلیمی استان خوزستان
۶-۳- تصویر
۶-۴- جعرافیای تاریخی استان خوزستان
۶-۵- موقعیت جغرافیایی شهر دزفول
۶-۶- مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۶-۶-۱- سابقه تاریخی شهر دزفول
۶-۶-۲- جمعیت وآمارهای جمعیتی شهر دزفول
۶-۶-۲-جدول
۶-۷- جغرافیای طبیعی واقلیمی شهر دزفول
۶-۷-۱- آب وهوا
۶-۷-۱- جدول
۶-۷-۲- باد
۶-۷-۲- تصویر
۶-۷-۳- بارش
۶-۷-۴- درجه حرارت
۶-۷-۵- رطوبت
۶-۷-۶- گسل
۶-۷-۶-تصویر
۶-۷-۷-پوشش گیاهی
۶-۸- تاثیرات اقلیم(گرم ومرطوب)برطرح
فصل هفتم: سازه وتاسیسات
۷-۱- سازه
۷-۱-۱- سازه بتنی
۷-۱-۲- سازه فضایی
۷-۲- تاسیسات حرارتی و برودتی
۷-۲-۱- چیلرهای تراکمی
۷-۲-۱- تصویر
۷-۲-۲- چیلرهای جذبی
۷-۲-۲- تصویر
۷-۲-۳- اجزای تشکیل دهنده چیلرهای جذبی
۷-۳- فن کوئل
فصل هشتم: نمونه های مشابه
۸-۱- نمونه خارجی
۸-۱-۱- مهدکودک توبین گن
۸-۱-۱- تصویر
۸-۱-۱- تصویر
۸-۲- نمونه خارجی
۸-۲-۱- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شماره ۴
۸-۲-۱- تصویر
فصل نهم: بررسی وتحلیل سایت
فصل دهم:  سیر تکوینی پروژه
برنامه فیزیکی
منابع

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۱۷۵ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۳.۰۰۰ تومان

حجم فایل :۵٫۹۹مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

____________

برچسب ها:

مجتمع پرورش استعدادهای درخشان-پایان نامه مرکز پرورش استعدادهای درخشان-خرید رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان-پایان نامه مرکز پرورش استعدادهای درخشان-پروپوزال معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان-دانلود رساله کامل مرکز پرورش استعدادهای درخشان-رساله مجتمع پرورش استعدادهای درخشان-رساله معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان-رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است