اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » محصول » رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

تخفیف!

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

 

چکیده

مراکز تجاری تفریحی قلب شهر های امروز اند. این مجموعه ها کاربریهای بسیار متنوعی همچون تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی و غیره را در بر می گیرند و هر روز پیچیده تر و وسیع تر می شوند. در دنیای مصرفی امروز مرکز تجاری – تفریحی محلی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی انسان نیست، بیشتر جایی است برای فرو نشاندن عطش مصرف، حتی تصاویر پشت ویترین، تصویرکالاهایی که لزوما” نمی خریم. مرکز تجاری- تفریحی نه فقط به نیاز بلکه به آرزوی انسان امروزی پاسخ می گوید. مراکز خرید امروز همان نقش و مشخصات مراکز شهر های گذشته را دارند و با نگاه طبیعت گرایانه به آن با وجود میدانها، آبنماها، گل وگیاه و درخت، نیمکت و دیگر عناصر شناخته شدهء مراکز شهری گذشته تزئین می شوند. مراکز تجاری عموما” پذیرای قشر اجتماع هستند و این ویژگی، تبدیل انها به پاتوق و محل تجمع و زندگی اجتماعی را تقویت می کند.

فهرست

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه ———————————————————————————— 1

2-1 هدف از طراحی مجتمع تجاری- تفریحی ———————————————————1

3-1 هدف از انتخاب موضوع ———————————————————————-  2

4-1 شناخت موضوع  —————————————————————————  2

5-1 ضرورت انجام موضوع ———————————————————————— 3

6-1 فرضیات تحقیق —————————————————————————-  3

7-1  پرسش های محوری ————————————————————————  4

فصل دوم : مبانی نظری 

2-1 حرکت در معماری  ————————————————————————– 5

2-2 نظریات برنارد چومی ————————————————————————- 5

3-2  فرم های پویا – دفرمه شدن – نیروهای محیطی-کشش ———————————————6

4-2 کلیات و سیر تحول ————————————————————————– 6

5-2 زمان   ———————————————————————————— 7

6-2 ریتم در معماری  —————————————————————————  8

7-2 ریتم وسکون  —————————————————————————— 9

8-2 ریتم در طراحی —————————————————————————  10

9-2  ریتم موسیقی فضا ————————————————————————  10

10-2  تعادل ———————————————————————————  11

11-2 شکل و معماری  ————————————————————————- 13

12-2  تکرار در معماری ———————————————————————— 14

13-2 بررسی فضا در معماری ——————————————————————–  15

14-2 وحدت بیرون و درون  ——————————————————————— 16

15-2 مسیرها و مکان ها   ———————————————————————– 16

16-2  هماهنگی فرم و عملکرد——————————————————————- 17

17-2 نور و حرکت  —————————————————————————- 17

18-2 کل و جزء  —————————————————————————–  18

19-2  ایستایی و پویایی فضا  ——————————————————————– 18

20-2  کمپوزیسیون  ————————————————————————–  19

21-2  مقیاس و تناسبات ———————————————————————– 19

22-2  محصور کردن فضا ———————————————————————–  20

23-2  فضاهای متباین ————————————————————————- 20

24-2 رنگ ————————————————————————————20

25-2 معماری سبز —————————————————————————–21

26-2  تعریف معماری سبز ———————————————————————–21

27-2 نیاز بشر کنونی به معماری پایدار ————————————————————  22

28-2  علل پیدایش معماری پایدار  ————————————————————— 22

29-2  تعاریف ساخت و ساز پایدار—————————————————————– 23

30-2  معيارهاي سنجش ساختمان‌هاي سبز ———————————————————23

31-2 اصول توسعه ساخت و ساز پایدار————————————————————-  25

1-31-2  استفاده پایدار از منابع زیستی————————————————————  25

2-31-2  استفاده از منابع تجدید ناپذیر————————————————————-25

3-31-2 حفاظت از تنوع زیستی —————————————————————— 25

32-2 آشنایی با اصول معماری سبز در شهر ——————————————————— 25

33-2 نقش اثر گذاری طبیعت در آثار معماری——————————————————–26

34-2 نقش سمبل های طبیعت و جهان هستی در نگاه فرمال معماران ———————————— 26

35-2 معماری ، رابطه انسان با طبیعت  ———————————————————— 27

1-35-2 ارتباط انسان با طبیعت(از جنبه عملکردی) ————————————————-  28

2-35-2 ارتباط انسان با طبیعت( از جنبه شکلی)   ————————————————— 28

36-2 عناصر طبیعت، سمبل های معماری ———————————————————- 28

37-2 طبیعت در آثار پیشینیان ——————————————————————-29

38-2 طبیعت و معماری معاصر ——————————————————————-31

39-2  ارتباط اجتماعي چيست؟  —————————————————————– 34

40-2  اشکال مختلف ایجاد ارتباط اجتماعی ——————————————————–  35

41-2 تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده  ——————————————————– 35

42-2  ویژگی‌های محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی  —————————————– 36

43-2 فضای اجتماع پذیر و اجتماع گذیر ————————————————————36

44-2 کاربرد طراحی برای تعامل اجتماعی ———————————————————–36

فصل سوم : مطالعات پایه

1-3 فضاي عمومي چيست؟ ———————————————————————-38

2-3  ويژگي فضاي عمومي  ——————————————————————— 38

3-3 شناخت فضاهاي تجاري گذشته در ايران و جهان————————————————- 39

1-3-3 بررسي هويت بازار در ايران ————————————————————— 39

2-3-3 نظام فضايي و كاركرد بازارهاي سنتي ايران————————————————— 43

3-3-3 فضاهاي مربوط به كاركرد مذهبي ـ فرهنگي ————————————————- 46

4-3-3  فضاهاي مربوط به كاركردهاي خدماتي —————————————————-  46

5-3-3  فضاهاي مربوط به كاركردهاي اجتماعي و ارتباطي ——————————————-  47

4-3 بررسي انواع بازار در گذشته  —————————————————————- 48

1-4-3  انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ  ———————————————————— 49

2-4-3  انواع بازار بر اساس اقليم —————————————————————– 50

3-4-3 انواع بازار بر اساس ريخت شناسي ———————————————————- 51

5-3 بررسي فضاهاي تجاري گذشته در جهان ——————————————————–51

6-3 مقایسه بازارهای جدید و قدیمی—————————————————————53

7-3 سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ———————————————————55

1-7-3  مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان—————————————————–56

2-7-3 مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان —————————————————–56

3-7-3  مراکز خرید در ایران در دوره ساسانیان  —————————————————– 56

4-7-3 مراکز خرید در ایران در دوره ی سلجوقیان —————————————————- 57

5-7-3   مراکز خرید در ایران در دوره ی صفویه —————————————————– 57

6-7-3  مراکز خرید در ایران در دوره ی زندیه——————————————————–58

7-7-3 مراکز خرید در ایران در دوره ی قاجار ——————————————————–58

8-3  انواع مراکز خرید ————————————————————————–59

1-8-3  انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ—————————————————-60

1-1-8-3  مراکز خرید ناحیه ای  —————————————————————– 60

2-1-8-3 مراکز خرید محله ای ——————————————————————-61

3-1-8-3  مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی  ————————————————– 61

4-1-8-3   بازارهای دوره ای———————————————————————-62

5-1-8-3  بازارچه ها—————————————————————————-62

2-8-3  انواع مراکز خرید از نظر اقلیم ————————————————————-  62

1-2-8-3  بازارهای مناطق گرم و خشک ———————————————————– 63

2-2-8-3  بازارهای مناطق سرد و کوهستانی———————————————————63

3-2-8-3  بازارهای مناطق مرطوب و پرباران———————————————————63

9-3 انواع مراکز تجاری ————————————————————————–63

1-9-3  مراكز تجاري محله اي——————————————————————-  64

2-9-3  مراكز تجاري در جوار خيابانها  ————————————————————  64

3-9-3 پاساژها  ——————————————————————————- 64

4-9-3 مجموعه‌هاي تجاري  ——————————————————————— 64

5-9-3  فروشگاههاي بزرگ ———————————————————————-64

6-9-3  فروشگاههاي زنجيره اي  —————————————————————– 64

10-3 تعریف پارک شهری ———————————————————————– 65

1-10-3 پارك های منظم ————————————————————————65

2-10-3 پاركهای غیر منظم———————————————————————–65

3-10-3  پارك های مختلط———————————————————————–66

4-10-3 پاركهای فانتزی————————————————————————–66

11-3 پارکهای عمومی————————————————————————— 67

فصل چهارم : مطالعات تطبيقي

1-4 مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس—————————————————- 69

2-4 مجموعه عظیم تجاری تفریحی توریستی خلیج فارس ———————————————  73

3-4  مجتمع تجاری میلاد نور  ——————————————————————- 76

4-4 مجتمع تجاری Galeries Lafayette  ——————————————————–78

5-4  مجتمع تحاری تفریحی  Euralille centre commercial ————————————–81

6-4 مجتمع تجاری تفریحی   City Centre  —————————————————— 84

فصل  پنجم : مطالعات اقلیمی

1-5 معرفی نهاوند —————————————————————————— 87

2-5 موقعیت جغرافیایی  ———————————————————————— 88

3-5 موقیت شهری ——————————————————————————88

4-5 وسعت ———————————————————————————– 88

5-5 فاصله نهاوند تا شهرهای مجاور —————————————————————-  89

6-5توپوگرافی زمین —————————————————————————–89

7-5 کوه ها ———————————————————————————-  89

8-5 آب ها ———————————————————————————– 90

9-5 مشخصات کلی آب و هوا ———————————————————————-91

10-5 بادها ———————————————————————————– 91

فصل  ششم : استانداردها و ضوابط طراحی

1-6 استانداردهاي طراحي مجتمع‌هاي تجاري ——————————————————–93

1-1-6 ارتفاع طبقات ————————————————————————— 93

2-1-6 دربهاي ورودي————————————————————————–  93

3-1-6 دربهاي خروج  ————————————————————————– 94

4-1-6 ظرفيت كريدور————————————————————————– 94

5-1-6 پلكانها ——————————————————————————–  94

6-1-6 پله برقي ——————————————————————————-94

7-1-6 آسانسور ——————————————————————————–95

8-1-6 سطح شيبدار —————————————————————————-95

2-6 استانداردهاي مربوط به كاربريهاي مختلف —————————————————— 95

3-6   استانداردهاي فضا ————————————————————————-97

4-6 مقرارت ساختماني در حوره تجارتي ———————————————————-100

1-4-6 مقررات ساختمانهاي تجارتي در مركز محله و مركز ناحيه —————————————-100

2-4-6  مقررات ساختماني در تجارت شهري ——————————————————  101

 5-6 مقررات تفكيك زمينهاي واقع در حوزه استفاده از زمينهاي تجارتي و دولتي و اداري ——————–103

6-6 ضوابط و مقرراتي كه مالك ملزم به رعايت آنها مي باشد ——————————————- 104

7-6 ماده 100 قانون شهرداري ——————————————————————-105

8-6 انتخاب مکان —————————————————————————–106

9-6 یکپارچگی با محیط اجتماعی—————————————————————–107

10-6 نماهای خارجی  ———————————————————————— 108

11-6  کنترل هوا  —————————————————————————- 108

12-6 پارکینگ و ترافیک———————————————————————– 109

13-6  کاربرد رنگ و کار های هنری  ————————————————————- 110

14-6  پذیرایی- سرگرمی ———————————————————————  111

15-6  طراحی داخلی و گزینش مبلمان————————————————————111

16-6  نورگیری در مراکز تجاری—————————————————————– 111

17-6  طراحی ویترین در مراکز تجاری ———————————————————–  111

18-6 فضای سبز در مراکز تجاری ————————————————————— 112

19-6 ضوابط طراحی مراکز تجاری ————————————————————— 112

1-19-6 کاربری تجاری ———————————————————————– 109

2-19-6  پاساژ و مجتمع تجاری —————————————————————–113

3-19-6  ضوابط و مقررات عمومی کاربری تجاری—————————————————-114

20-4  استاندارد ها ————————————————————————— 115

1-20-6 رستوران ها ————————————————————————– 115

2-20-6 خرده فروشی ها ———————————————————————- 115

21-6  جداسازی انواع ترافیک ——————————————————————- 116

22-6 انواع پله ——————————————————————————–118

1-22-6 پله های صنعتی ———————————————————————- 118

2-22-6  پله های خدماتی ——————————————————————–  118

3-22-6  پله های فروشگاهی——————————————————————–119

4-22-6 پله های معمارانه———————————————————————–119

5-22-6  ابعاد و ویژگی های پله——————————————————————119

6-22-6 پله برقی —————————————————————————- 123

23-6  رامپ ———————————————————————————124

24-6  تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری —————————————–126

25-6  بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی——————————————– 126

1-25-6 فضاهای فرهنگی ـ تفریحی————————————————————– 126

2-25-6 فضاهای تفریحی———————————————————————–127

3-25-6 فضاهای تجاری ———————————————————————– 127

4-25-6  فضاهای سبز و پارک——————————————————————-128

26-6  تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ————————————————————-128

27-6 استانداردهای فضای سبز و تعیین سرانه فضای سبز در ایران ————————————— 131

28-6 مکان یابی فضای سبز  ——————————————————————— 132

29-3 روش پیشنهادی برای تعیین سرانه فضای سبز ————————————————– 132

30-6 روش پیشنهادی برای محاسبه سرانه فضای سبز ————————————————- 133

31-6  اصول وضوابط طراحی پارک های شهری——————————————————- 133

 32-6 فضاهای سبز غیر فعال ——————————————————————–134

33-6 ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو  ———————————————–134

1-33-6  نیمکت ها و صندلی ها——————————————————————-136

2-33-6 موانع——————————————————————————–136

3-33-6 سکوها، تیرکها، نرده ها —————————————————————— 136

34-6  تجهیزات شهری قابل ترکیب ————————————————————— 137

35-6 بررسی نقش تاسیسات رفاهی و …  ———————————————————– 137

36-6  زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی … ————————————– 138

37-6  استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز در شهرها————————————————-  139

38-6 کفپوش———————————————————————————139

39-6  مبلمان———————————————————————————140

40-6 سایه دهی—————————————————————————— 140

41-6 ضوابط مربوط به تفکیک زمین ————————————————————– 141

42-6   انسانی کردن فضا ————————————————————————141

43-6 تاثیر شرایط محیطی———————————————————————–142

44-6  وسایل و زمینهای بازی——————————————————————– 144

45-6 دسترسیها ——————————————————————————146

46-6 تشکیلات تزئیناتی———————————————————————— 146

1-46-6  آب نماها—————————————————————————-  146 

2-46-6 استخر و برکه های طبیعی—————————————————————- 147

3-46-6  دریاچه ی مصنوعی———————————————————————147

4-46-6  جنگلکاری————————————————————————— 148

5-46-6  گلکاری و چمن کاری——————————————————————- 148

6-46-6 وسایل بازی کودکان———————————————————————149

7-46-6 زمینهای بازی کودکان——————————————————————-149

 

دانلود پلان مجتمع تجاری تفریحی

دانلود رساله کامل مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

 پایان نامه مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

دانلود پلان مجتمع تجاری تفریحی

دانلود رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 149 می باشد.

از ویژگی های این رساله:

1-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

2-منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

3-منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

4-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

5-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : 29.000 تومان          ? تنها با پرداخت 9.000 هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :6.28 مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است