یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه » محصول » رساله معماری دهکده صلح و آرامش

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله معماری دهکده صلح و آرامش

رساله معماری دهکده صلح و آرامش

19,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

رساله معماری دهکده صلح و آرامش

رساله معماری دهکده صلح و آرامش

رساله معماری دهکده صلح و آرامش

 ۱-بخش اول: پيش گفتار

 • فصل اول: آغاز كلام:

۱-۱-۱: مقدمه و خلاصه رساله……………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۱: معرفي و توضيح پيرامون موضوع……………………………………………………………………………………………

۲-۱٫ فصل دوم : ضرورت و علل توجيه طرح:

۱-۲-۱ : ضرورت ايجاد دهكده سبز آرامش………………………………………………………………………………………..

 • : ضرورت ايجاد پردیس گفتگوباخویشتن در ايران، تهران……………………………………………………..

۲- بخش دوم: محيط آرامبخش

۱-۲- فصل اول: آدمي در تقابل با زندگي شهري……………………………………………………………………………………………..                         

     ۲-۱-۲٫ سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………..

     ۳-۱-۲٫ اهميت سلامت رواني…………………………………………………………………………………………………………………..

     ۴-۱-۲٫ همه گير شناسي بيماري هاي رواني در جهان…………………………………………………………………………..

     ۵-۱-۲٫ همه گيرشناسي بيماري هاي رواني در جهان سوم……………………………………………………………………

    ۶-۱-۲٫ آمار و ارقام بيماي هاي رواني در ايران…………………………………………………………………………………………

۲-۲- فصل دوم: رابطه بين سلامت روان با سلامت جسم……………………………………………………………………………..

۳-۲- فصل سوم: عناصر مهم در محيط آرامبخش…………………………………………………………………………………………

 • ۱-۳-۲٫ نور…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ۲-۳-۲٫ رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ۳-۳-۲٫ كيفيت صوتي……………………………………………………………………………………………………………………….
 • ۴-۳-۲٫ بو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • ۵-۳-۲٫ فضا……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ۶-۳-۲٫ طبيعت آرام بخش……………………………………………………………………………………………………………….
 • ۷-۳-۲٫ ديوار ها…………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ۸-۳-۲٫ گذر زمان………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ۹-۳-۲٫ خلوتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ۱۰-۳-۲٫ غيرقابل پيش بيني بودن…………………………………………………………………………………………………..
 • ۱۱-۳-۲٫سبكي ـ تهي بودگي…………………………………………………………………………………………………………..
 • ۱۲-۳-۲٫آب……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲- فصل چهارم: فعاليت هاي درماني

       ۱-۴-۲٫ مديتيشن………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۴-۲٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….

                ۲-۱-۴-۲٫ تأثيرات مفيد مديتيشن………………………………………………………………………………………

                     ۱-۲-۱-۴-۲٫ تأثيرات جسمى……………………………………………………………………………………………..

                      ۲-۲-۱-۴-۲٫ تأثيرات روحى …………………………………………………………………………………………….

                ۳-۱-۴-۲٫ انواع متداول مديتيشن…………………………………………………………………………………………….

               ۴-۱-۴-۲٫ طبقه بندى مديتيشن……………………………………………………………………………………………

         ۱-۴-۱-۴-۲٫ مديتيشن تمرکزى……………………………………………………………………………………….

         ۲-۴-۱-۴-۲٫مديتيشن تفکرى………………………………………………………………………………………….

    ۵-۱-۴-۲٫ نكاتى در انتخاب روش مديتيشن………………………………………………………………………..

              ۶-۱-۴-۲٫تکنيک هاى مديتيشن…………………………………………………………………………………………………

              ۷-۱-۴-۲٫يک مديتيشن ساده…………………………………………………………………………………………………

              ۸-۱-۴-۲٫مديتيشن در هنگام پياده روى………………………………………………………………………………

              ۹-۱-۴-۲٫تکنيک هاى تفکرى مديتيشن………………………………………………………………………………

   ۱۰-۱-۴-۲٫ مديتيشن غير رسمى………………………………………………………………………………………………..

   ۱۱-۱-۴-۲٫ مديتيشن رسمى – يوگا…………………………………………………………………………………………..

      ۱-۱۱-۱-۴-۲٫تاريخ پيدايش مکتب يوگا………………………………………………………………………………….

      ۲-۱۱-۱-۴-۲٫يوگى …………………………………………………………………………………………………………………

      ۳-۱۱-۱-۴-۲٫ مبانى آئين يوگا………………………………………………………………………………………………..

           ۴-۱۱-۱-۴-۲٫مراحل و روش هاى مختلف يوگا……………………………………………………………………….

                ۵-۱۱-۱-۴-۲٫اصول یوگا…………………………………………………………………………………………………………..

                ۶-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین عدد هشت………………………………………………………………………………………………

                ۷-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین ساعت……………………………………………………………………………………………………..

                ۸-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین سر شانه ها…………………………………………………………………………………………….

      ۹-۱۱-۱-۴-۲٫یوگا، سفر به درون…………………………………………………………………………………………….

     ۱۰-۱۱-۱-۴-۲٫ یوگا و سلامت…………………………………………………………………………………………………

     ۱۱-۱۱-۱-۴-۲٫پرواز يوگي ها…………………………………………………………………………………………………..

               ۱۲-۱۱-۱-۴-۲٫ تكنيك پرواز جسم…………………………………………………………………………………………..

               ۱۳-۱۱-۱-۴-۲٫روان‌شناسي يوگا……………………………………………………………………………………………….

               ۱۴-۱۱-۱-۴-۲٫فلسفه يوگا………………………………………………………………………………………………………..

               ۱۵-۱۱-۱-۴-۲٫کرامات يوگيان…………………………………………………………………………………………………

               ۱۶-۱۱-۱-۴-۲٫ يوگا درمانى…………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۲٫ پرانا يا كي‌……………………………………………………………………………………………………………………………………..

‌ ۱-۲-۴-۲٫پراناي‌ خورشيد………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۴-۲٫پراناي‌ هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۴-۲٫پراناي‌ زمين…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۲٫ انرژی درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۴-۲٫ دو قانون‌ بنيادي‌ در انرژي درماني……………………………………………………………………………………………

۱-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ خود ـ بهبودي……………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ انرژي‌ حياتي………………………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۴-۲٫ انرژي‌ رواني‌ آسيب‌زا و ماهيت هاي‌ فكري……………………………………………………………………………………

۳-۳-۴-۲٫انرژي درماني قادر به‌ انجام‌ چه‌ كارهايي‌ است‌؟……………………………………………………………………………..

۴-۳-۴-۲٫تفسيري‌ بر نتايج‌ حاصل‌ از اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني……………………………………………………

۵-۳-۴-۲٫تقويت انرژي هاي معنوي……………………………………………………………………………………………………………….

۶-۳-۴-۲٫تكنيك هاي فعال سازي آدمك هاي ذهني…………………………………………………………………………………..

۷-۳-۴-۲٫تمرين‌هاي‌ بدني‌………………………………………………………………………………………………………………………..

۸-۳-۴-۲٫جارو كردن‌ در انرژي درماني…………………………………………………………………………………………………….

۹-۳-۴-۲٫درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني………………………………………………………………………………..

۱۰-۳-۴-۲٫فشار خون‌ و انرژي درماني……………………………………………………………………………………………………..

۱۱-۳-۴-۲٫ روش‌ اسكن‌ كردن‌ هاله‌ بيروني‌ در انرژي درماني………………………………………………………………….

۱۲-۳-۴-۲٫ روش‌ اسكن‌ هاله‌ تندرستي‌ در انرژي درماني………………………………………………………………………..

۱۳-۳-۴-۲٫ كالبد بيوپلاسميك‌ يا كالبد انرژي‌ در انرژي درماني…………………………………………………………….

۱۴-۳-۴-۲٫ لباس‌هاي‌ عايق‌كننده‌ در انرژي درماني…………………………………………………………………………………

۱۵-۳-۴-۲٫ ماهيت‌ انرژي درماني……………………………………………………………………………………………………………..

    ۱۶-۳-۴-۲٫ چاکرا………………………………………………………………………………………………………………………………………

         ۱-۱۶-۳-۴-۲٫ تعداد چاكراهاي موجود………………………………………………………………………………………………

         ۲-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراها و شفابخشي…………………………………………………………………………………………………..

         ۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراها يا مراكز انرژي در انرژي درماني‌……………………………………………………………………

     ۴-۱۶-۳-۴-۲٫ آزمايش كردن چاكراها……………………………………………………………………………………………….

         ۵-۱۶-۳-۴-۲٫ تطهير و گشودن چاكراها……………………………………………………………………………………………

         ۶-۱۶-۳-۴-۲٫ جريان هاي انرژي چاكراها………………………………………………………………………………………….

        ۷-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراها و روابط……………………………………………………………………………………………………………

        ۸-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراهاي هفت بدن…………………………………………………………………………………………………….

        ۹-۱۶-۳-۴-۲٫ روابط انرژي و چاكراها…………………………………………………………………………………………………

       ۱۰-۱۶-۳-۴-۲٫ مسدود كردن چاكرا……………………………………………………………………………………………………

        ۱۱-۱۶-۳-۴-۲٫ انفجار چاكرا………………………………………………………………………………………………………………

        ۱۲-۱۶-۳-۴-۲٫ جريان هاي چاكرايي…………………………………………………………………………………………………

       ۱۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكرا و گلبرگ‌هاي آن………………………………………………………………………………………………

        ۱۴-۱۶-۳-۴-۲٫ كاركردن با چاكراها…………………………………………………………………………………………………..

۱۷-۳-۴-۲٫ هاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       ۱ -۱۷-۳-۴-۲٫ تقويت هاله…………………………………………………………………………………………………………………..

       ۲-۱۷-۳-۴-۲٫تمرين اول ديدن هاله تمركز………………………………………………………………………………………….

       ۳-۱۷-۳-۴-۲٫تمرين دوم ديدن هاله تمركز…………………………………………………………………………………………

       ۴-۱۷-۳-۴-۲٫لازمه ديدن هاله ها………………………………………………………………………………………………………..

       ۵-۱۷-۳-۴-۲٫هاله و رنگ ها…………………………………………………………………………………………………………………

       ۶-۱۷-۳-۴-۲٫هماهنگي هاله………………………………………………………………………………………………………………

۲-۴-۲٫ آب درماني……………………………………………………………………………………………………………………………………

       ۱-۲-۴-۲٫ آب و رفع خستگي…………………………………………………………………………………………………………….

       ۲-۲-۴-۲٫موارد کاربرد آب درماني در ورزش……………………………………………………………………………………..

       ۳-۲-۴-۲ .ممنوعيت استفاده از آب درماني……………………………………………………………………………………….

۳-۴-۲٫ ايروبيك …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      ۱-۳-۴-۲٫ بدنسازي (كار با دستگاه)…………………………………………………………………………………………………….

      ۲-۳-۴-۲٫ فاكتورهاي سن……………………………………………………………………………………………………………………

     ۳-۳-۴-۲٫ ايروبيك در زنان……………………………………………………………………………………………………………………

۳- بخش سوم: سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………..

    ۱-۳٫تاریخچه بام سبز………………………………………………………………………………………………………………………………

       ۱-۱-۳٫سود های محیطی……………………………………………………………………………………………………………………

       ۲-۱-۳مزایای ایجاد بام سبز………………………………………………………………………………………………………………..

       ۳-۱-۳٫نگهداري بام سبز ……………………………………………………………………………………………………………………

       ۴-۱-۳٫آيا مي توان هر نوع باغي را بر روي هر بامي اجرا کرد؟………………………………………………………….

       ۵-۱-۳٫آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز …………………………………………………………………………………..

        ۶-۱-۳٫ مراحل اجراي بام سبز…………………………………………………………………………………………………………..

        ۷-۱-۳٫انواع عايق سبز……………………………………………………………………………………………………………………….

        ۸-۱-۳٫جزئيات بام سبز……………………………………………………………………………………………………………………..

۴- بخش چهارم: نمونه هاي موردي

     ۱-۴٫ نمونه داخلي – كانون يوگا (ظفر) …………………………………………………………………………………………………

       ۱-۱-۴٫ كلاس هاي آموزشي……………………………………………………………………………………………………………….

       ۲-۱-۴٫ دوره تغذیه صحیح………………………………………………………………………………………………………………….

      ۳-۱-۴٫ فروشگاه اين مجموعه………………………………………………………………………………………………………………

    ۲-۴٫ نمونه خارجي- درهند…………………………………………………………………………………………………………………….

   ۳۴٫ هتل كوجيماچي كايكان……………………………………………………………………………………………………………..

۵- بخش پنجم: طراحي مجموعه

   ۱-۵٫تحلیل بستر طرح………………………………………………………………………………………………………………………………

      ۱-۱-۵٫ محل سايت و اهميت انتخاب آن…………………………………………………………………………………………….

      ۲-۱-۵٫ استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………….

      ۳-۱-۵٫ زمين شناسي…………………………………………………………………………………………………………………………..

      ۴-۱-۵٫ ناهمواري هاي استان تهران……………………………………………………………………………………………………

      ۵-۱-۵٫ اقليم استان تهران……………………………………………………………………………………………………………………

      ۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین……………………………………………………………………………………………………………….

      ۷-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین – اقلیم………………………………………………………………………………………………….

      ۸-۱-۵٫تقسيمات سياسي استان تهران………………………………………………………………………………………………..

      ۹-۱-۵٫زندگي شهري……………………………………………………………………………………………………………………………

     ۱۰-۱-۵٫ موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران…………………………………..

      ۱۱-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به منطقه یک…………………………………………………………………………………….

     ۱۲-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به محله………………………………………………………………………………………………..

         ۱-۱۲-۱-۵٫ آجودانیه………………………………………………………………………………………………………………………..

     ۱۳-۱-۵٫ بافت منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………….

     ۱۴-۱-۵٫ مختصات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………….

     ۱۵-۱-۵٫ دید و منظر…………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۵-۱-۵٫ جهت دید از خارج به داخل زمین…………………………………………………………………………………………..

    ۱۶-۱-۵٫ خط آسمان………………………………………………………………………………………………………………………………

    ۱۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین……………………………………………………………………………………………………………….

    ۱۷-۱-۵٫پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………

     ۱۸-۱-۵٫کاربری های همجوار زمین……………………………………………………………………………………………………..

      ۱-۱۸-۱-۵٫کاربری های موجود در محله تا شعاع ۱۰۰ متری……………………………………………………………

    ۱۹-۱-۵٫شیب و مقطع زمین………………………………………………………………………………………………………………….

    ۲۰-۱-۵٫ مسیر های حمل و نقل شهری………………………………………………………………………………………………..

    ۲۱-۱-۵٫دسترسی و شریان ها………………………………………………………………………………………………………………..

 ۲-۵٫ شناخت مراجعين به طرح…………………………………………………………………………………………………………………..

 ۳-۵٫ شكل گيري راه آرامش……………………………………………………………………………………………………………………….

 ۴-۵٫ برنامه و اصول حاکم بر طراحی………………………………………………………………………………………………………….

     ۱-۴-۵٫ چند عنصر بكار رفته در طرح…………………………………………………………………………………………………..

      ۲-۴-۵٫درخت انجير معابد…………………………………………………………………………………………………………………….

      ۳-۴-۵٫عدد ۸………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      ۴-۴-۵٫ باغ ژاپني………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ۵-۵٫ مقدمات طراحي…………………………………………………………………………………………………………………………………

    ۱-۵-۵٫ تصويري كلي از برنامه عملكرد دهكده……………………………………………………………………………………..

    ۲-۵-۵٫ انواع فعاليت ها و خدمات پردیس گفتگوباخویشتن………………………………………………………………..

    ۳-۵-۵٫جدول برنامه ريزي فيزيكي…………………………………………………………………………………………………………

       ۱-۳-۵-۵٫ فضاها عمومي……………………………………………………………………………………………………………………

       ۲-۳-۵-۵٫ فضاهاي درماني……………………………………………………………………………………………………………….

  ۶-۵٫ جايگيري فضاها در سايت…………………………………………………………………………………………………………………

  ۷-۵٫ نما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

۶- بخش ششم:ضميمه

   ۱-۶- دياگرام دستي………………………………………………………………………………………………………………………………….

   ۲-۶- اسكيس از مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………

   ۳-۶-ديتيل بام سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
۱ فهرست مطالب موجود
۲ چکیده + مقدمه موجود
۳ منابع (آخر فصل) موجود
۴ منابع (عکس ها) موجود
۵ منابع (زیر نویس رساله) موجود
۶ نقشه طرح بصورت عکس
۷ تصاویر سه بعدی ناموجود
۹ ایده طراحی موجود
۱۰ پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
۱۱ پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
۱۲ روند و متدلوژی طراحی موجود
۱۳ برنامه فيزيكي موجود
۱۴ سيركولاسيون طرح ناموجود
۱۵ مبانی نظری طرح موجود
۱۶ مطالعات اقلیمی(درخواست شما) موجود
۱۷ ارائه دلایل انتخاب موضوع موجود
۱۸ هدف از انتخاب پروژه موجود
۱۹ بررسی نمونه های داخلی و خارجی موجود
۲۰ تعداد صفحه هات(Word) ۳۲۱
۲۱ قیمت کلی (تومان)  ۱۹٫۰۰۰

 

توضیحات مختصر ازایده های :

 • در این رساله از استایل (فرم)گل لوتوس به عنوان ایده طراحی فرم مجموعه توضیح داده شده +همچنین دلیل انتخاب ایده طرح شرح داده شده
 • همچنین از فرم انحنای درخت انجير معابد به عنوان ایده طراحی فرم مجموعه انتخاب شده
 • همچنین استفاده از عدد ۸ به عنوان ایده طراحی فرم مجموعه توضیح داده شده +همچنین دلیل انتخاب ایده طرح شرح داده شده

 

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۳۱۵ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۹.۰۰۰ تومان

حجم فایل :۸٫۸۸ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

برچسب ها:

رساله معماری دهکده صلح و آرامش.خرید رساله دهکده صلح و آرامش.رساله دهکده صلح و آرامش.مطالعات دهکده صلح و آرامش.پایان نامه دهکده صلح و آرامش.دانلود رساله کامل دهکده صلح و آرامش

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله معماری دهکده صلح و آرامش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله معماری دهکده صلح و آرامش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است