کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
خانه » محصول » رساله مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد نشاط و سر زندگی اجتماعی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد نشاط و سر زندگی اجتماعی

تخفیف!

رساله مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد نشاط و سر زندگی اجتماعی

9,000 تومان

توضیحات

رساله مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد نشاط و سر زندگی اجتماعی

معماری معمولآبرای جوابگویی به شرایط موجود، متصور ومحقق می شود . ماهئیت این شرایط ممکن است صرفآعملکردی یا به درجات مختلف بازتاب مقاصد اجتماعی، سیاسی وحتی مسائل احساسی وایده آلیسیتی باشد. مرحله اول هر روند طراحی شناخت شرایط احتمالی وتصمیم گیری برای یافتن راه حل آن می باشد .ابتدا طراح بایدشرایط موجود مساله را معین ومحقق نموده شرایط محیطی راتبیین وسپس اطلاعات مربوطه راجمع آوری کند. این مرحله ،مرحله حساسی در روند طراحی به شمار می آید .زیرا کیفیت یک راه حل کاملآ بستگی به نحوه درک مساله وتجزیه آن دارد . لذا برای طراحی هر مجموعه ای به طور عام نیاز به چنین مطالعاتی می باشد چراکه هر منطقه بسته به شرایط اقلیمی ،جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی و. . .طراحی خاص خودرا می طلبد .

ایجاد یک مجموعه های فرهنگی – تفریحی به عنوان یک فضای شهری در آمایش و طراحی شهرهای بزرگ دنیا مطرح گردیده است در کشور ایران نیز احداث چنین مجموعه هایی با دو عملکرد فرهنگی وتفریحی به عنوان یک فضای شهری محسوس می باشد .

شهر سنندج با ویژگیهای خاص اجتماعی ، فرهنگی ، مذهبی و جغرافیایی به عنوان یک قطب جمعیتی ، محل مناسب برای احداث این مجموعه محسوب می شود . ایجاد چنین مجموعه ای در شهرسنندج اگر با شناخت کامل و اصولی از شرایط محیط ، ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی و… صورت پذیرد جوابگوی بسیاری از نیازهای روحی ،روانی و جسمانی و شور و نشاط و سرزندگی اجتماعی در مردم و به خصوص جوانان بوده میتواند در جهت اعتلای فرهنگ جامعه ، شناساندن هنرهای نهفته و در نهایت جلب اوقات فراغت جوانان گام مهم وموثری بردارد.

 

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ——————————————————– ۱

۱-۲- بيان مسأله —————————————————– ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ————————————— ۵

۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق————————————— ۷

۱-۵- اهداف تحقيق ————————————————— ۸

۱-۶- سؤالات تحقیق ————————————————– ۹

۱-۷-  فرضيه‏هاي تحقیق ———————————————— ۹

۱-۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی —————————— ۹

۱-۹- ساختار رساله  ————————————————– ۱۱

فصل دوم : مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

۲-۱-۱- حرکت در معماری ——————————————–  ۱۳

۲-۱-۲- کلیات و سیر تحول ——————————————– ۱۴

۲-۱-۳- ریتم در معماری ———————————————- ۱۵

۲-۱-۴- شکل و معماری ———————————————- ۱۶

۲-۱-۵- بررسی فضا در معماری—————————————— ۱۷

۲-۱-۶-  ایستایی و پویایی فضا —————————————— ۱۸

۲-۱-۷- مفاهیم فرهنگ ———————————————– ۱۹

۲-۱-۸- فرهنگ و هنر ———————————————— ۱۹

۲-۱-۹- حفظ ارزشهای فرهنگی —————————————– ۱۹

۲-۱-۱۰- ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران ——————————  ۲۰

۲-۱-۱۱- هنر و توسعه ———————————————— ۲۰

۲-۱-۱۲- معماري و فرهنگ ——————————————– ۲۲

۲-۱-۱۳- شهر و معماري ———————————————- ۲۵

۲-۱-۱۴- تعریف تمدن ———————————————– ۲۹

۲-۱-۱۵- تعریف فرهنگ ———————————————- ۳۰

۲-۱-۱۶- کار برد شناخت آنها ——————————————- ۳۲

۲-۱-۱۷- تعريف اوقات فراغت —————————————— ۳۳

۲-۱-۱۸- اوقات فراغت يا بيكاري —————————————- ۳۳

۲-۱-۱۹- اوقات فراغت از نظر صاحب‌نظران ——————————— ۳۴

۲-۱-۲۰-  كاركردهاي اوقات فراغت ————————————— ۳۵

۲-۱-۲۱- عرصه‌هاي تأثيرگذاري «اوقات فراغت» —————————— ۳۷

۲-۱-۲۲- عنصر فرهنگی و مجموعه فرهنگی  ——————————— ۳۹

۲-۱-۲۳- عنصر فرهنگی ———————————————-  ۳۹

۲-۱-۲۴- مجموعه فرهنگی ———————————————۴۰

۲-۱-۲۵- نسبیت عنصر فرهنگی و مجموعه فرهنگی —————————-۴۰

۲-۱-۲۶- ارتباط عنصر فرهنگی، مجموعه فرهنگی و نهاد ————————- ۴۰

۲-۱-۲۷- چارچوب مفهومی سرزندگی فضای شهری  ————————— ۴۱

۲-۱-۲۸- انواع سرزندگي و زيست پذيري ———————————– ۴۲

۲-۱-۲۹- مجموعه فرهنگی – تفریحی  ————————————- ۴۴

۲-۱-۳۰- ضرورت مجموعه فرهنگی – تفریحی ——————————- ۴۴

۲-۱-۳۱- فضاهای فرهنگی:شاخص های فرهنگ —————————— ۴۵

۲-۱-۳۲- سیر تحول فضاهای فرهنگی ————————————–۴۵

۲-۱-۲۴- مراکز فرهنگ امروز  ——————————————-۴۷

۲-۱-۳۵- سیاست فرهنگ در ایران—————————————- ۴۷

بخش دوم :  نمونه مجموعه های فرهنگی – هنری  ايراني و خارجي

۲-۲-۱- مرکز فرهنگي-هنری دزفول ————————————— ۴۸

۲-۲-۱-۱-  تحليل فرم ———————————————— ۵۳

۲-۲-۲- مجموعه فرهنگی – هنری  خاوران تهران  —————————– ۵۵

۲-۲-۳- مجتمع فرهنگي و هنري امام رضا(ع) مشهد  —————————- ۶۱

۲-۲-۴- مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو ——————————— ۶۳

۲-۲-۵- مجموعه فرهنگی ژان ماری تجیبائو – نیوکالدونیای فرانسه —————— ۷۲

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- نام كردستان ————————————————— ۸۰

۳-۲- شهر سنندج ————————————————— ۸۰

۳-۳- تاريخچه شهر سنندج ——————————————— ۸۱

۳-۴- موقعيت فرهنگي  ———————————————– ۸۲

۳-۴-۱- ويژگيهاي اجتماعي واقتصادي ————————————- ۸۲

۱-۴-۲- دین و مذهب در استان کردستان  ———————————– ۸۳

۳-۵-  موقعيت و جغرافیای استان كردستان ———————————– ۸۴

۳-۶- پوشش گیاهی سنندج  ——————————————– ۸۶

۳-۷- ارتفاعات  —————————————————- ۸۶

۳-۸- وضعيت طبيعي (توپوگرافي) —————————————- ۸۷

۳-۹- خصوصيات دانلود مطالعات اقليمي سنندج —————————————۸۷

۳-۱۰- عوارض جغرافیای استان کردستان———————————— ۸۷

۳-۱۱- ميزان رطوبت هواي شهرستان سنندج ———————————  ۸۸

۳-۱۲- دوره خشكي ————————————————– ۸۹

۳-۱۳- روزهاي یخبندان شهرستان سنندج ———————————– ۹۰

۳-۱۴- جهت وزش بادهاي شهرستان سنندج ——————————— ۹۰

۳-۱۵- طراحي براساس اقليم و وضعيت جغرافيايي—————————— ۹۳

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی 

۴-۱- معرفي فضاها—————————————————۹۴

۴-۲- آمفی تائتر —————————————————–۹۴

۴-۲-۱- ساختار عمومي فضاهاي نمايشي ———————————— ۹۴

۴-۲-۲- ورودي و خروجي آمفي تئاتر ————————————– ۹۵

۴-۲-۳-  چيدمان صندلي ها وفاصله انها ———————————— ۹۵

۴-۲-۴-  اتاق اپراتور ————————————————- ۹۶

۴-۲-۵- آکوستيک در آمفي تئاتر —————————————–  ۹۶

۴-۳- موزه وگالري آثار هنري ——————————————– ۹۶

۴-۳-۱-  نورپردازي گالري‌ها ——————————————– ۹۸

۴-۳-۲-حركت و دسترسي گالري‌ها ————————————— ۹۹

۴-۴- فضاهاي آموزشي ———————————————— ۹۹

۴-۴-۱- کلاس هاي درس ———————————————- ۹۹

۴-۴-۲- تالارهاي درس و سخنراني————————————— ۱۰۰

۴-۴-۳-  کارگاهها ————————————————– ۱۰۱

۴-۴-۴- کارگاه طراحي و نقاشي —————————————– ۱۰۱

۴-۴-۵- کارگاه خوشنويسي——————————————– ۱۰۲

۴-۴-۶- کارگاه چوب  ———————————————– ۱۰۲

۴-۴-۷- کارگاه سفال ———————————————— ۱۰۲

۴-۵- کتابخانه —————————————————– ۱۰۳

۴-۵-۱- ميز امانت ————————————————– ۱۰۳

۴-۵-۲- سالن مطالعه ———————————————— ۱۰۳

۴-۵-۳- فضاي اداري  ———————————————– ۱۰۴

۴-۶-  اشکال استاندارهای طراحی —————————————- ۱۰۵

۴-۷- فضاهای ورزشی در مجموعه فرهنگی – تفریحی  —————– ۱۰۸

۴-۸- نماز خانه  ————————————————— ۱۰۹

۴-۸- جدول و برنامه فیزیکی ——————————————- ۱۱۰

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۱۱۰ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

-منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

-منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

-گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : ۲۹٫۰۰۰ تومان          ? تنها با پرداخت ۹٫۰۰۰ هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :۲۰٫۵۲مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

 

اشتراک گذاری
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است