کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
خانه » محصول » رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکردبهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکردبهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکردبهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

39,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکردبهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

 

این رساله در ۵ فصل تدوین شده است :

فصل اول شامل کلیات تحقیق است که این فصل شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و سؤالات پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعریف متغیرها، پیش فرض های پژوهش و تعریف اصطلاحات است.

فصل دوم به بررسی اهداف و مفاهیم پروژه ، روابط و استانداردهای طراحی و ارایه نمونه های موردی از گذشته  و حال تا از این طریق آنچه در حوزه عمل و نظر در این حوزه انجام پذیرفته است برای طرح نهایی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد .  

فصل سوم مروری بر مطالعات بستر طرح و شناسایی اقلیمی منطقه  بحث کلی و تحلیلی از آنچه در این زمینه صورت گرفته است .

 فصل چهارم مطالعات موضوعی و شرح تعاریف مربوط به پروژه و برنامه های محیط کالبدی و فیزیکی و ویژگی های کمی و کیفی مدرسه و مطالعات پرسشنامه ای پرداخته ایم .

فصل پنجم به روند طراحی پروژه اختصاص دارد . این فصل که شامل فرآیند طراحی و ارائه اسناد و مدارک و نتیجه گیری  است

 

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه —————————————————————— ۱

۱-۲- بیان مسأله ————————————————————— ۲

۱-۳- سوابق مربوط ————————————————————- ۴

۱-۴- فرضیه‌ها —————————————————————- ۶

۱-۵- اهداف تحقیق ———————————————————— ۶

۱-۶- روش کار —————————————————————- ۶

۱-۷- ساختار رساله ————————————————————- ۸

فصل دوم : مطالعات موضوع

 بخش اول : مبانی نظری

۲-۱-۱- مفهوم سكونت ———————————————————- ۹

۲-۱-۲- تعريف مسكن ——————————————————— ۱۰

۲-۱-۳- محيط مسكوني ——————————————————– ۱۰

۲-۱-۴- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي ——————————————- ۱۱

۲-۱-۵- مسكن مطلوب چيست————————————————— ۱۲

۲-۱-۶- عوامل كلي موثر بر مطلوبيت مسكن —————————————- ۱۴

۲-۱-۷- عوامل موثر در مطلوبيت فضاهاي خانه ————————————–  ۱۵

۲-۱-۸- گونه شناسي مسكن—————————————————– ۱۶

۲-۱-۸-۱- خانه‌هاي تك واحدي مستقل——————————————-  ۱۶

۲-۱-۸-۲- خانه‌هاي حياط مركزي———————————————–  ۱۶

۲-۱-۸-۳- خانه‌هاي شهري —————————————————– ۱۷

۲-۱-۸-۴- مجموعه مسكوني اشتراكي ——————————————–  ۱۷

۲-۱-۸-۵- آپارتمان‌هاي بلند —————————————————- ۱۸

۲-۱-۸-۶- برج هاي مسكونی —————————————————- ۲۰

۲-۱-۸-۷- مجتمع هاي مسكوني با ارتفاع متوسط ———————————— ۲۰

۲-۱-۸-۸- ساختمان‌هاي چند عملكردي ——————————————- ۲۲

۲-۱-۹- عملكرد و تجهيزات مسكن ———————————————– ۲۳

۲-۱-۹-۱- عرصه مشترك —————————————————— ۲۳

۲-۱-۹-۲- عرصه والدين ——————————————————- ۲۳

۲-۱-۹-۳- عرصه فرزندان——————————————————  ۲۴

۲-۱-۹-۴- عرصه خويشاوند —————————————————– ۲۴

۲-۱-۹-۵- عرصه مهمان ——————————————————- ۲۴

۲-۱-۹-۶- فضاهاي خدماتي —————————————————- ۲۴

۲-۱-۹-۷- فضاي ورودي و خروجي ———————————————– ۲۴

۲-۱-۱۰- تراكم و نظام سكونت ————————————————– ۲۵

۲-۱-۱۰-۱- تراكم مسكوني —————————————————– ۲۵

۲-۱-۱۰-۲- تراكم خانوار در واحد مسكوني —————————————– ۲۶

بخش دوم : تاثیر اقلیم در معماری  

۲-۲-۱- تاثیر اقلیم در معماری ————————————————— ۲۷

۲-۲-۲- طراحی اقلیمی ——————————————————– ۲۷

۲-۲-۲-۱- مکانیابی پروژه —————————————————— ۲۸

۲-۲-۲-۲-  نظم و ترتیب و جهت گیری بنا —————————————–۲۸

۲-۲-۲-۳-  مقاومت مصالح به کار رفته ——————————————– ۳۰

۲-۲-۲-۴- ضریب انبساط —————————————————— ۳۱

۲-۲-۲-۵-  طرح و شکل  ——————————————————- ۳۳

۲-۲-۲-۶-  شکل بنا و نور و روشنایی———————————————-۳۳

۲-۲-۲-۷- شکل بنا و تعادل حرارتی ———————————————- ۳۴

۲-۲-۲-۸-  تهویه عرضی ——————————————————- ۳۵

۲-۲-۲-۹- شکل بنا و برف و باران ————————————————  ۳۶

۲-۲-۲-۱۰- شکل بنا و باد —————————————————–  ۳۷

۲-۲-۳-ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ کارکرد ————————————-  ۴۰

بخش سوم : معماری و انرژی و صرفه جویی انرژی

۲-۳-۱- توسعه اقتصادي و شهرنشین———————————————- ۴۱

۲-۳-۲- شهرنشینی و مصرف انرژي ———————————————– ۴۲

۲-۳-۳- مصرف انرژي در ایران ————————————————— ۴۳

۲-۳-۴- بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ———————————— ۴۴

۲-۳-۵- مزایای اجرای مبحث ۹۱ مقررات ملی در ساختمان —————————- ۴۵

۲-۳-۶- توجه به بهينه سازي انرژي در ساختمانها ———————————–  ۴۵

۲-۳-۷- انرژي در تاسيسات و تجهيزات خانگي ————————————– ۴۷

۲-۳-۸- انرژيهاي نوين و كاربرد آنها در ساختمانهاي مسكوني / تجاري / دولتي ————- ۴۹

۲-۳-۹- مديريت استفاده از انرژي ———————————————— ۵۱

۲-۳-۱۰- چگونگي مصرف انرژي در ساختمانها و منازل ——————————- ۵۲

۲-۳-۱۱- هزينه آلودگي هوا —————————————————– ۵۶

۲-۳-۱۲- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی ——————————————-۵۸

۲-۳-۱۳- انرژی خورشیدی —————————————————– ۵۹

۲-۳-۱۴- تاریخچه  ———————————————————–  ۵۹

۲-۳-۱۵-کاربردهای انرژی خورشید ———————————————– ۶۰

۲-۳-۱۶-  استفاده از انرژی حرارتی خورشید —————————————   ۶۰

۲-۳-۱۷- معماری پایدار خورشیدی ———————————————–۶۱

۲-۳-۱۸- معماری خورشیدی—————————————————  ۶۲

۲-۳-۱۹- اصول معماری پایدار————————————————— ۶۲

۲-۳-۱۹-۱- اصل حفاظت از انرژی ———————————————– ۶۲

۲-۳-۱۹-۲- اصل کار با اقلیم —————————————————- ۶۳

۲-۳-۱۹-۳- اصل کاهش استفاده از منابع جدید ————————————- ۶۴

۲-۳-۱۹-۴- اصل احترام به کاربران ———————————————– ۶۵

۲-۳-۱۹-۵- اصل احترام به سایت ———————————————— ۶۶

۲-۳-۱۹-۶- اصل کل گرایی —————————————————– ۶۷

۲-۳-۸- مزایای ساختمان سبز ————————————————— ۴۹

بخش چهارم  : معماری پایدار 

مقدمه ———————————————————————- ۶۸

۲-۴-۱- تعاریفی از معماری پایدار ———————————————— ۶۹

۲-۴-۲- اهداف معماری پایدار ————————————————— ۷۰

۲-۴-۳- الگوهای معماری پایدار ————————————————– ۷۱

۲-۴-۴- رویکردهای معماری پایدار ———————————————– ۷۲

۲-۴-۵- تحولات پایداری و مصادیق آن در معماری ایران——————————  ۷۳

۲-۴-۶- پایداری؛ مفاهیم و مضامین ———————————————– ۷۴

۲-۴-۷- توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی ————————————— ۷۵

۲-۴-۸- معماری پایدار ——————————————————— ۷۷

۲-۴-۹- اصول طراحی معماری پایدار ———————————————  ۷۹

۲-۴-۱۰- ضرورت معماری پایدار ————————————————- ۸۴

۲-۴-۱۱- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار——————————- ۸۵

۲-۴-۱۲- توسعه پایدار ——————————————————— ۸۸

۲-۴-۱۲-۱- پایداري تکنولوژیکی ———————————————— ۸۹

۲-۴-۱۲-۲- پایداري اکولوژیکی (بوم شناختی) ————————————– ۸۹

۲-۴-۱۳- طراحی پایدار ——————————————————– ۸۹

۲-۴-۱۴- پیدایش طراحی پایدار ————————————————- ۹۰

بخش پنجم :نمونه های مشابه داخلی و خارجی

۲-۵-نمونه خارجی ———————————————————–  ۹۲

۲-۵-۱- مجموعه‌ مسكوني آتي‌ساز ———————————————— ۹۲

۲-۵-۲- آپارتمان‌هاي مسكوني مارسي ——————————————— ۹۵

۲-۵-۳-  آپارتمانهاي ليك شور درايو———————————————– ۹۹

۲-۵-۴- معماری و طراحی داخلی برج مسکونی لوکس ——————————- ۱۰۱

۲-۵-۵- معماری برج جدید تل آویو ———————————————  ۱۰۳

۲-۶- نمونه داخلی  ———————————————————– ۱۰۸

۲-۶-۱- مجتمع مسکونی ایران زمین ——————————————— ۱۰۸

۲-۶-۲- پروژه مسکونی آسمان تبریز ——————————————— ۱۱۱

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- استان بوشهر ———————————————————– ۱۱۵

۳-۲- جمعیّت ————————————————————– ۱۱۶

۳-۳- مهاجرت ————————————————————– ۱۱۷

۳-۴-نژاد و گروه‌ها ———————————————————– ۱۱۷

۳-۵- زبان و گویشها ———————————————————- ۱۱۸

۳-۶- تقسیمات اقلیمی ایران ————————————————— ۱۱۸

۳-۷- وضعیت جوی استان بوشهر ———————————————— ۱۱۹

۳-۸- ویژگی‌های اقلیمی شهر بوشهر———————————————- ۱۲۱

۳-۸-۱-  گرما ————————————————————– ۱۲۱

۳-۸-۲- حداکثر و حداقل گرما ————————————————- ۱۲۱

۳-۸-۳-  اختلاف گرمای ماهانه و روزانه ——————————————- ۱۲۲

۳-۸-۴-  فشار هوا ———————————————————– ۱۲۲

۳-۸-۵- ساعات آفتابی ——————————————————– ۱۲۳

۳-۸-۶-  باد و طوفان ——————————————————— ۱۲۳

۳-۸-۷- رطوبت هوا ———————————————————- ۱۲۶

۳-۸-۸- پدیده های شرجی—————————————————– ۱۲۶

۳-۸-۹-  باران ————————————————————– ۱۲۶

۳-۹- نقش آب و هوا در معماری بوشهر ——————————————- ۱۲۷

۳-۱۰- بدنه های شهری ——————————————————- ۱۲۹

۳-۱۰-۱- ورودی ———————————————————— ۱۲۹

۳-۱۰-۲- پشت بام ———————————————————- ۱۳۰

۳-۱۰-۳- بازشوها ———————————————————– ۱۳۱

۳-۱۰-۴-  ایوان (تراس) و شناشیر———————————————– ۱۳۱

۳-۱۱- نمودار آب و هوا  بوشهر ————————————————- ۱۳۲

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت  ———————————————-  ۱۳۴

۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت —————————————-  ۱۳۵

۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشی———————————————–  ۱۳۵

۴-۴ نسبت سطح طبقه ——————————————————-  ۱۳۶

۴-۵- زاویه مانع نور  ———————————————————- ۱۳۷

۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت  ————————————————- ۱۳۸

۴-۷-اثر ونتوری در باد ——————————————————– ۱۳۸

۴-۸- پدیده مونرو ———————————————————–  ۱۳۹

۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی  ———————————— ۱۳۹

۴-۱۰- ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی ————————— ۱۴۱

۴-۱۱-  ابعاد پذیرائی و نشیمن ————————————————-  ۱۴۱

۴-۱۲- فضای خواب ———————————————————  ۱۴۲

۴-۱۳- سرویس های بهداشتی ————————————————–۱۴۳

۴-۱۴- پارکینگ  ———————————————————–  ۱۴۴

۴-۱۵- مطالعات طراحی تجهیزات  ———————————————- ۱۴۴

۴-۱۶- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی   ———————————— ۱۴۵

۴-۱۷- ایمنی در برابر حریق —————————————————- ۱۴۶

۴-۱۸- مکانیزم حرکت دود در ساختمان——————————————- ۱۴۶

۴-۱۹- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی ——————————  ۱۴۶

۴-۲۰- عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم ———————————— ۱۴۷

۴-۲۱- استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی ————————————  ۱۴۷

۴-۲۲- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی   ————————————  ۱۴۸

۴-۲۳- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی ——————————–  ۱۴۹

۴-۲۴- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی —————————–   ۱۴۹

۲۵-۴ حياط   ————————————————————–  ۱۵۰

۴-۲۶- پله فرار و آسانسور —————————————————–  ۱۵۰

۴-۲۷- پخي  —————————————————————  ۱۵۰

۴-۲۸- پيش آمدگي ساختماني در گذرها  —————————————-  ۱۵۰

۴-۲۹- رعايت محدوديت ارتفاع————————————————-  ۱۵۱

۴-۳۱- سازمان خانه  ———————————————————  ۱۵۰

۴-۳۲- سازمان فضايي خانه های تاريخی —————————————–  ۱۵۳

۴-۳۳- سازمان فضايي خانه های معاصر ——————————————- ۱۵۳

۴-۳۴- رابطه همسايگی ——————————————————- ۱۵۴

۴-۳۵-  حريم   ————————————————————– ۱۵۴

۴-۳۶- مسکن و اقليم ———————————————————۱۵۴

۴-۳۷- عملکرد و تجهيزات خانه   ———————————————— ۱۵۴

۴-۳۸- تأمين کيفيت محيط مسکونی ——————————————–  ۱۵۵

۴-۳۹- تأسيسات  ———————————————————–  ۱۵۶

۴-۴۰- عملكرد و تجهيزات مسكن————————————————۱۵۶

۴-۴۰-۱- عرصه مشترك ——————————————————۱۵۷

۴-۴۰-۲- عرصه والدين  —————————————————— ۱۵۷

۴-۴۰-۳- عرصه فرزندان——————————————————  ۱۵۸

۴-۴۰-۴- عرصه خويشاوند- فرد يا افراد همراه خانواده——————————-  ۱۵۸

۴-۴۰-۵- عرصه مهمان  —————————————————— ۱۵۹

۴-۴۰-۶-  فضاهاي بهداشتي  ————————————————— ۱۶۰

۴-۴۰-۷-  نگهداري وسايل اضافي————————————————۱۶۱

۴-۴۱-  شبكه دسترسي  —————————————————— ۱۶۲

۴-۴۲- ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني————————————- ۱۶۲

۴-۴۳- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي———————————— ۱۶۳

۴-۴۴- نور—————————————————————–  ۱۶۴

۴-۴۵-  برنامه فيزيكي تيپ هاي تك خوابه —————————————- ۱۶۶

۴-۴۶- برنامه فيزيكي تيپ هاي دو خوابه —————————————— ۱۶۷

۴-۴۷-  برنامه فيزيكي تيپ هاي سه خوابه —————————————– ۱۶۷

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۱۶۷ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

۱-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

۲-منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

۳-منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

۴-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

۵-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

هزینه محصول : ۳۹٫۰۰۰ تومان

حجم فایل :۲۰٫۵۲مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکردبهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکردبهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است