حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » محصول » رساله مجتمع تجاری تفریحی با کنکاش پیرامون رابطه معماری و طبیعت

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله مجتمع تجاری تفریحی با کنکاش پیرامون رابطه معماری و طبیعت

رساله مجتمع تجاری تفریحی با کنکاش پیرامون رابطه معماری و طبیعت

توضیحات

رساله مجتمع تجاری تفریحی با کنکاش پیرامون رابطه معماری و طبیعت

طرح مسئله

 

گردشگری و توریسم امروزه به يك صنعت بسيار بزرگ تبديل  شده است كه قسمت عمده اي از درآمد بسياري از كشورها را تامين مي كند. بر همين اساس اكثر كشورهاي دنيا برنامه ريزي هاي بسيار مفصلي براي جذب هر چه بيشتر گردشگران و افزايش در آمد ناشي از اين صنعت انجام مي دهند و حتي براي  بعضي از كشورها كه از منابع زيرزميني بي بهره اند اين صنعت حكم اصلي ترين منبع   در آمد را دارد .

طبيعتا در اين ميان كشورهايي كه جاذبه هاي طبيعي، اماكن تاريخي و مذهبي بيشتري دارند، گردشگران بيشتري را جذب مي كنند، اما ميزان جذب گردشگردر هر كشور تنها به تعدد جاذبه هاي گردشگري بستگي ندارد. در اين رابطه عوامل مختلفي تاثيرگذارند، از جمله مي توان به قوانين و ساختار فرهنگي آن جامعه، نحوه برخورد حكومت و مردم جامعه ميزبان با گردشگران و عواملي از اين دست اشاره كرد.يكي از اين عوامل كيفيت فضاها و مجموعه هايي است كه براي جذب گردشگر و خدمات رساني به گردشگران به وجود آمده اند، مثال زير به روشن شدن بهتر موضوع كمك مي كند: بر اساس آمارهايي كه در مجلات و سايت هاي اينترنتي مرتبط با جهانگردي منتشر شده است، كشور فرانسه با 80 ميليون نفر گردشگر در سال بيشترين ميزان جذب گردشگر را دارا مي باشد، در همين حال در سال حدود 40 ميليون گردشگر از كشور ايالات متحده آمريكا ديدن مي كنند ، اما به خاطر وجود فضاها و خدمات متنوع تر و جذاب تر كه در اطراف جاذبه هاي توريستي در كشور ايالات متحده آمريكا، مدت اقامت گردشگران و به تبع آن درآمد صنعت گردشگري در آن كشور بيشتر است به طوريكه با وجود تعداد كمتر گردشگر در آن كشور، در آمد اين صنعت در آنجا تقريبا دو برابر كشور فرانسه مي باشد.

بر اين اساس و با توجه به اينكه ديگر عوامل موثر در ميزان جذب گردشگر كه به آنها اشاره شد در حوزه تاثير معماري نمي باشند، اين مسئله يكي از نكات اساسي مورد توجه در اين پروژه مي باشد.

فهرست

عنوان                                                                                                            صفحه                                                                                 

مقدمه(طرح تحقیق)  1

_طرح مسئله1

_مبانی نظری2

 

فصل اول(گردشگری و توریسم)

 

1-1)تعریف گردشگری4

1-2)تاریخچه گردشگری4

1-3)انواع گردشگری 5

1-4)گردشگری وفرهنگ 7

1-5)گردشگری و فراغت7

1-6)گردشگری و سياست8

1-7)گردشگ و جامعه‌8

1-8)  گردشگری و اقتصاد9

1-9) عرضه و تقاضا9

منابع11

 

فصل دوم( شناخت پتانسيل هاي مکان)

 

2-1)پيشينه تاريخي شهر13

2-2)موقعيت جغرافيائي14

2-3)موقعيت طبيعي16

2-4)خصوصيات اجتماعي- اقتصادي17

2-4-1) جمعيت17

2-4-2) منظومه‌ها و محدوده‌هاي حوزه نفوذ19

2-5)ويژگي هاي فرهنگي19

2-5-1) نژاد و زبان20

2-5-2) دين‌ و مذهب‌ درپاوه21

2-5-3) آيين‌ و آداب‌ و رسوم 21

2-5-4) موسيقي كردي 25

2-5-5) صنايع دستي و سوغات25

2-5-6)معماري غالب شهر پاوه 26

2-6)زيرساخت هاي توسعه اي  30

2-6-1) ارتباطات و حمل و نقل30

2-6-2)خدمات 33

2-6-3)ساختار كالبدي شهر     34

2-6-4)امكانات كالبدي       36

2-6-5)جهت توسعه38

2-7)جاذبه هاي گردشگري38

2-7-1)اکوتوريسم41

نتیجه گیری47

منابع48

 

فصل سوم( شناخت مراکز تجاری)

 

3-1)معماري تجاري50

3-1-1) تعريف  بازار50

3-1-2)بازار ايراني51

3-1-3)عناصر اصلي بازار گذشته53

3-1-3-1)راستة اصلي53

3-1-3-2)راستة فرعي53

3-1-3-3)برخي از خصوصيات راستة بازار53

3-1-3-4)دالان54

 

3-1-3-5) چهار سو54

3-1-3-6)ميدان54

3-1-3-7)جلو خان55

3-1-3-8)حجره55

3-1-3-9)کاروانسرا56

3-1-3-10)تيمچه57

3-1-3-11)قيصريه57

3-1-3-12)انواع فضاهاي خدماتي58

3-1-3-13)انواع فضاهاي عمومي58

3-1-4)شکل بازار58

3-1-4-1)بازار خطي59

3-1-4-2)بازار متمرکز59

3-1-5) مراكز تجاري در دنياي معاصر60

3-1-5-1) دورنـماي تـاريـخي61

3-1-5-2) شناخت انواع مراكز تجاري63

3-1-5-3)شناخت مراكز خريد64

نـتيـجه گيـري66

منابع67

فصل چهارم  مباني نظري (کنکاش پیرامون رابطه معماری و طبیعت)

مقدمه69

4-1)  انسان، طبيعت، معماري  69

4-1-1)  معماري، رابطه انسان با طبيعت69

4-1-2)  عناصر طبيعت، سمبل هاي معماري70

4-1-3) طبيعت و هنر غارنشيني71

4-1-4) طبيعت و دوران نوسنگي71

4-1-5) طبيعت و معماري عهد باستان71

4-1-6) طبيعت و معماري ايران 74

4-1-7) معماري پايدار در ايران76

4-1-8) قرون مياني78

4-1-9) دوران انسانگرائي78

4-1-10) قرن  هفدهم و هجدهم79

4-1-11) طبيعت و دوران انقلاب صنعتي80

4-1-12) طبيعت و معماري معاصر80

4-1-12-1) نهضت هنر نو و رابطه آن با طبيعت  80

4-1-12-2)کنستراکتيويسم و عدم تقليد از طبيعت82

4-1-12-3)  دستيل  و تجريد طبيعت83

4-1-12-4)  رايت ومعماري ارگانيک84

4-1-12-5)  لوکوربوزيه وباغ روي بام86

4-1-12-6) ميس وندرو وتوازن با طبيعت از راه تضاد87

4-1-12-7)  اتزن و الهام از طبيعت88

4-1-12-8( ارو سارنين و طبيعت فرمال88

4-1-12-9) آلوارآلتو و نقش محل پرورش معمار89

4-1-12-10) تادائو آندو و احترام به طبيعت90

4-1-12-11) معماران ديگرو رابطه آنها با طبيعت91

4-1-13) معماري هاي نوين و رابطه جديد معماري با طبيعت92

4-1-13-1) معماري پايدارو نگاه به معماري به عنوان موجود زنده92

4-1-13-2)گرگ لين و معماري جنين گونه93

4-2) نظم 95

4-2-1)  نظم در گياهان97

4-2-2) هندسه در طبيعت97

4-2-3)  استفاده از هندسه طبيعت در معماري نوين98

4-3)بام سبز 101

4-3-1)  تاريخچه کاربرد بامهاي سبز102

4-3-2) مزاياي بامهاي سبز   103

4-3-3) معايب بامهاي سبز104

4-3-4)  انواع بامهاي سبـــز104

نتیجه گیری105

منابع 106

 

فصل پنجم( شناخت بستر طرح)

 

مقدمه108

5-1) معرفی مکان طرح109

5-1-1) دلایل انتخاب110

5-1-1-1) مطابقت با طرح تفصيلي110

5-1-1-2) دسترسي آسان 110

5-1-1-3) وجود کاربري تجاري در سايت 111

5-2)تحلیل موقعیت استقرار طرح     111

5-2-1)مطالعات محیط مصنوع111

5-2-1-1) همسایگی ها112

5-2-1-2) دسترسی ها112

5-2-1-3) دید و منظر 113

5-2-2)مطالعات محیط طبیعی و غیر مصنوع117

5-2-2-1)مطالعه عوامل اقلیمی117

5-2-2-2)مطالعه عوارض جغرافیایی و بستر پروژه120

 

نتيجه گيري122

منابع123

فصل  ششم (طراحي و تبيين طرح)

مقدمه125

6-1) معيارهاي طراحي بر اساس مطالعات فصول پيشين126

6-2) بررسي استانداردها و معيارهاي طراحي 127

6-2- 1) فـروشـگاهـهاي بـزرگ و مغـازه هـا127

6-2-2) استانداردهاي بخش هاي داخلي فروشگاه127

6-2- 2-1) بـررسـي فـضاهـاي واحـدهـاي تجـاري133

6-2-2-2)الگوي استقـرار واحدهـاي تجـارتي و روابط بيـن اجـزاء آن135

6-2-2-3)ضوابط تامين پاركينگ136

6-2-2-4)-ضوابط و مقررات عمومي ساختماني137

6-3) برنامه فيزيکي پروژه  138

6-4) نمونه مشابه 140

6-4-1)بازار ماسوله 140

6-4-2)بخش الحاق گراند هتل145

6-4-3)موزه پیتر داس 146

6-4-4) مجتمع تجاری-تفریح الماس شرق148

6-4-5) کتابخانه عمومی سیاتل  152

6-4-6) موزه دی یانگ 155

نتیجه گیری نمونه مشابه159

6-5) روند شکل گيري طرح160

6-6) معرفي طرح178

6-6-1) معرفي معماري طرح178

6-6-2) معرفي سازه ي طرح191

6-6-3)  تأسيسات191

6-6-4) مقاوم سازي در مقابل زلزله191

6-6-5) مصالح191

منابع193

دانلود پلان مجتمع تجاری تفریحی

دانلود رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع تجاری تفریحی با کنکاش پیرامون رابطه معماری و طبیعت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع تجاری تفریحی با کنکاش پیرامون رابطه معماری و طبیعت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است