كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه » محصول » رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

16,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
5 تصاویر سه بعدی نا موجود
6 ایده ( concept طراحی) موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موجود
10 تعداد صفحه هات(Word) 206
11 قیمت کلی (تومان) 16.000

baner--me

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید>>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

توضیحات

رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

فرهنگسرا-با-رویکرد-هنر-ایرانی

فرهنگسرا-با-رویکرد-هنر-ایرانی

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                          صفحه

مقدمه

فصل اول

چيستي، ساختار و انواع نمايش

۱-۱      تئاتر چيست                                          ۵

۲-۱      ساختار نمايش                                      ۹

۳-۱      انواع كشمكش                                    ۱۱

۴-۱      عناصر اجرايي هر نمايش                     ۱۲

۵-۱      انواع نمايش                                        ۱۷

فصل دوم

تئاتر از ديروز تا امروز                                       ۲۰

  • خاستگاه تئاتر               ۲۱

۲-۲      خاستگاه تئاتر در ايران                         ۲۳

۱-۲-۲ ريشه نمايش در پيش از اسلام      ۲۵

۲-۲-۲ ويژگي هاي خاص نمايش ايران و تفاوت آن با غرب

۳-۲-۲ تئاتر ايران در صده ي گذشته       ۲۸

۴-۲-۲ شرايط تئاتر ايران در سالها (۱۳۳۷-۱۳۲۰)

۵-۲-۲ شرايط تئاتر ايران در سالها ( ۱۳۳۷- ۱۳۵۷)

۳-۲      تاريخ نصر هنر                                     ۳۸

۴-۲      تاريخچه ي نمايش در چين                     ۵۰

۵-۲      نمايش در يونان باستان                         ۶۱

۲-۵-۲  ويژگي هاي تئاتر در يونان باستان

۳-۵-۲ سير تكامل تئاتر يونان                              ۷۲

۴-۵-۲ مكان اجراي تئاتر در يونان باستان

۵-۵-۲ تئاتر در ديدگاه ارسطو                              ۷۵

۶-۲      تئاتر روم باستان                                   ۷۶

۱- ۶-۲ شخصيت هاي كليدي                            ۸۱

۷-۲      دوران بيزانس، شرق و غرب در تلاقي هزار ساله                                                                     ۸۳

۸-۲      قرون وسطي                                        ۸۷

۱-۸-۲ نمايش در قرون وسطي  در كشورهاي اروپايي                                                                          ۸۸

۲-۸-۲ علل ناپديد شدن تئاتر در قرون وسطي                                                                                     ۹۱

۳-۸-۲  تغييرات اجراي نمايش پس از ممنوعيت                                                                                   ۹۳

۴-۸-۲ نمايش در قرون وسطي اروپا و مقايسه با نمايش مذهبي ايران                                                     ۹۲

۹-۲         رنسانس چيست                     ۹۵

۱۰-۲       انقلاب فكري كوپرنيك              ۹۹

۱۱-۲       انقلاب فكري گاليله                ۹۹

۱۲-۲       انقلاب فكري دكارت             ۱۰۰

۱۳-۲       انسان گرايي                     ۱۰۰

۱۴-۲       جنبش اصلاحات مذهبي      ۱۰۲

۱۵-۲       عوامل زايش رنسانس         ۱۰۴

۱۶-۲       تئاتر در دوران رنسانس        ۱۰۵

۱-۱۶-۲ ويژگي هاي هنر تئاتر رنسانس

۱۷-۲    ايتاليا

۱-۱۷-۲ ويژگي هاي هنر تئاتر رنسانس در ايتاليا

۲-۱۷-۲ اولين تراژدي بومي در ايتاليا    ۱۰۷

۳-۱۷-۲ نمايشهاي ايتاليايي در دوره رنسانس

۴-۱۷-۲ (اسو ينترمشو) ميان پرده هاي ايتا ليايي

۵-۱۷-۲ اپراي ايتاليا                              ۱۰۹

۶-۱۷-۲ ويژگي هاي اپرا                      ۱۱۰

۱۸-۲    اسپانيا                                                ۱۱۱

۱۹-۲    انگلستان                                            ۱۱۲

۱-۱۹-۲ اليزابتين                                              ۱۱۲

۲-۱۹-۲ درام در دوره ي اليزابتين                          ۱۱۳

۳-۱۹-۲ ويليام شكسپير                                    ۱۱۳

۴-۱۹-۲ ويژگي هاي آثار شكسپير                      ۱۱۴

۵-۱۹-۲ نمونه هايي از نمايشنامه هاي شكسپير

۲۰-۲    فرانسه                                              ۱۱۶

۲۱-۲    قرن هجدهم                                      ۱۱۸

۲۲-۲    قرن نوزدهم، دوره ي رمانتيك                 ۱۱۹

۲۳-۲    مقدمه كرمول                                    ۱۱۹

۲۴-۲    پس از رمانتيسم                                 ۱۲۳

۲۵-۲    معرفي مختصر تعدادي از سبك هاي ادبي

۱-۲۵-۲ تئاتر كلاسيك                      ۱۲۵

۲-۲۵-۲ تئاتر رومانتيك                     ۱۲۶

۳-۲۵-۲ تئاتر اومانيت                        ۱۲۷

۴-۲۵-۲ تئاتر رئاليست                       ۱۲۹

۵-۲۵-۲ تئاتر ناتوراليست                   ۱۳۰

۶-۲۵-۲ تئاتر سمبوليست                    ۱۳۰

۲۶-۲    تئاتر در فاصله ي بين دو جنگ       ۱۳۳

۲۷-۲ قرن بيستم                                 ۱۳۹

۲۸-۲ تئاتر ادبي و شاعرانه                     ۱۴۰

۲۹-۲ تئاتر متعهد                                  ۱۴۱

۳۰-۲ تئاتر جديد: پوچي و بي رحمي         ۱۴۲

۳۱-۲ ارتباط ناپذيري                               ۱۴۴

۳۲-۲ بيرحمي                                     ۱۴۴

۳۳-۲ آبزورديسم(پوچي)                         ۱۴۶

۱-۳۳-۲ پيشگامان تئاتر آبزورد                  ۱۵۰

۳۴-۲    نمايش تعاملي                          ۱۵۴

۲-۳۴-۲ نمايش تعاملي و تئاتر محيطي

۳-۳۴-۲ در نمايش تعاملي بازيگر تماشاگر است

۴-۳۴-۲ نمايش تعاملي و هايپردراما    ۱۵۸

۵-۳۴-۲ نمايش تعاملي و پسيكودرام  ۱۵۹

۶-۳۴-۲ نمايش تعاملي و ساختار شكن

۷-۳۴-۲ نمايش تعاملي به مثابه بازي   ۱۶۳

فصل سوم

مصاديق و نمونه هاي موردي                           ۱۶۵

۱-۳      تئاتر شهر تهران                                 ۱۶۶

۲-۳      ساختمان اپراي سيدني                       ۱۷۲

۱-۲-۳ تحليل فضايي ساختمان اپراي سيدني   ۱۷۳

۲-۲-۳ تعريف از شكل كلي نمايي بنا- بحثي بر برونگرايي اپراي سيدني

۳-۲-۳ معمار اپراي سيدني                              ۱۷۹

۴-۲-۳ كاشيست بنا                                        ۱۸۱

فصل چهارم

مطالعات فيزيكي و كالبدي طرح                     ۱۸۲

۱-۴ مكان سايت                                             ۱۸۳

۱-۲-۴ جغرافيا                                   ۱۸۳

۳-۲-۴ تاريخچه جديد                       ۱۸۴

۴-۲-۴ نام بندرعباس                          ۱۸۵

۵-۲-۴ جمعيت                                  ۱۸۶

۶-۲-۴ زبان                                       ۱۸۶

۷-۲-۴ آب و هوا                               ۱۸۷

۸-۲-۴ بنادر تجاري                           ۱۸۸

۹-۲-۴آثار تاريخي                            ۱۸۸

۱۰-۲-۴ مراكز آموزشي و دانشگاهي ۱۹۰

۱۱-۲-۴ فرودگاه                               ۱۹۱

۱۲-۲-۴ پايانه ي مسافربري                ۱۹۲

۱۳-۲-۴ شبكه راه آهن                      ۱۹۲

۱۴-۲-۴ هتل ها                                  ۱۹۲

۱۵-۲-۴ جاذبه هاي طبيعي گردش گري

۱۶-۲-۴ ترابري                                  ۱۹۳

۱۷-۲-۴ هنر تئاتر در بندر عباس         ۱۹۴

فصل پنجم

استانداردهاي طراحي تئاتر                              ۱۹۵

۱-۵      گرايش هاي ساخت و ساز تئاتر در شرايط جاري

۲-۵      ريز فضاهاي مورد نياز                        ۱۹۶

فصل ششم

مدارك پروژه و طراحي                                 ۲۰۳

۱-۶      ليست ريزفضاها براي طراحي تئاتر در شهر بندرعباس

فصل هفتم

۱-۷      نقشه ها

۲-۷      طرح سه بعدي ۳D

منابع                                                             ۲۰۷

—————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۲۰۶ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۶.۰۰۰ تومان

از ویژگی های پروژه های وب سایت ما نسبت به دیگر ســایت ها :

این محصول دارای هدیه های برای کاربرانی که از ما خریداری کنند

-پلان اتوکدی – dwg  – هدیه خرید این محصول بصورت رایگان

-دیاگرام حرکتی و ارتباطی – Jpg  – هدیه خرید این محصول بصورت رایگان

-مطالعات اقلیمی شهر مورد نظر شما هدیه خرید این محصول بصورت رایگان

به نظر شما وقت خرید و ارزش خرید نیست !!!

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

 

_________________

برچسب ها:

دانلود مطالعات فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی.مطالعات فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی.پایان نامه فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی .خرید رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی.پروپوزال معماری فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی.رساله کامل فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی.رساله معماری فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است