هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » رساله دانشکده هنرهاي زيبا

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله دانشکده هنرهاي زيبا

رساله دانشکده هنرهاي زيبا

18,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 روند و متدلوژی طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 152
 12 قیمت کلی (تومان) 20.000

توضیحات

رساله دانشکده هنرهاي زيبا

مقدمه:

در معماري چنانچه قابل اثبات است ابتدا ماهيت و مفهوم وجود دارد، بعد ماده خلق مي شود يعني آنچه كه تصور ناميده مي‌شود شكل ,واقعی به خود مي‌گيرد و سرانجام تصوير اين تصور به بيرون ذهن منتقل مي‌شود. پس ديدن، نگاه كردن و انديشيدن در معماري بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

در اين تحقيق برآنيم كه با بررسي فضاهاي تشكيل دهنده يك دانشگاه هنر ، آموزش هنر و معماري، دانشجوي هنر و معماري و ارتباط آنها با فضا و پيرامون خود به ضوابط و معيارهايي دست پيدا كنيم كه طراح را دريافتن راه حل نهايي ياري رساند. نظر به اينكه اكثر پژوهش‌هاي موجود درباره كيفيت فضاهاي آموزشي در برخي زمينه‌هاي خاص مانند دانشگاه‌ها و يا دانشكده هنر و معماري بسيار ناچيز و كمرنگ مي‌باشد، اجراي اين پژوهش ضروري به نظر مي‌رسد. يافته‌هاي اين تحقيق و پژوهش مي‌تواند ما را در ايجاد فضاي انسان ساخته بهينه‌تر، دانشكده‌هاي كاراتر و نيز به بيان نظريه‌هاي جديدتر ياري دهد. ضرورت توجه به اين مطلب با دانستن اينكه، در ايران دانشكده‌هاي هنر و معماري به طور خاص براي اين موضوع طراحي نشده ,بيشتر مشخص مي‌شودوسعي مي‌شود راهكارهاي لازم براي طراحي بهينه دانشگاه هنر با تأكيد بر كيفيت فضاهاي آموزشي ارائه گردد.

فــهــرست مـطـــالب

فصل اول.. ۱

طــرح مس‍أله. ۲

۱ـ۱ـ تبيين موضوع.. ۳

۱ـ۲ـ روش تحقيق… ۳

۱ـ۳ـمراحل تحقيق… ۴

۱ـ۴ـضرورت تحقيق… ۴

۱ـ۵ـ اهداف تحقيق… ۵

۱-۶- ضرورت اجرای طرح… ۵

۱-۷-هدف کلی طرح… ۵

فصل دوم. ۶

۲-۱- زیبایی شناسی در اسلام. ۷

۲-۲- اصول ساختمان سازی در فرهنگ ایران اسلامی… ۷

۲-۳-تعاریف عناصر معماری در فرهنگ ایرانی اسلامی… ۸

۲-۳-۱-صفة. ۸

۲-۳-۲-ایوان.. ۹

۲-۳-۳-تالار. ۱۰

۲-۳-۴-دالان.. ۱۱

۲-۳-۵- هشتی… ۱۲

۲-۳-۶-حیاط… ۱۳

۲-۳-۷-سلسله مراتب ، تداوم. ۱۴

۲-۳-۸-شفافيت…. ۱۵

۲-۳-۹-تعادل و  توازن.. ۱۶

۲-۳-۱۰- تقارن.. ۱۶

۲-۳-۱۱-محور گرايي… ۱۷

۲-۳-۱۲-سياليت…. ۱۷

۲-۳-۱۳-تباين يا ناهمگوني… ۱۸

۲-۳-۱۴-انعکاس…. ۱۹

۲-۳-۱۵-پيوند معماري با طبيعت…. ۱۹

۲-۳-۱۶-هندسه. ۲۱

۲-۳-۱۷- نماد پردازی در معماری اسلامی… ۲۲

۲-۳-۱۸- چهار صفه. ۲۳

۲-۳-۱۹-چهار ایوان.. ۲۴

۲-۳-۲۰-تاثیر چهار بر فرم ها واشکال و نقوش…. ۲۵

۲-۳-۲۱-نتیجه گیری… ۲۶

فصل سوم. ۲۸

۳-۱-بستر طرح.. ۲۹

۳-۱-۱-موقعیت استان اصفهان. ۲۹

۳-۱-۲-اقلیم اصفهان. ۳۰

۳-۱-۳-موقعیت سایت… ۳۰

۳-۱-۴-هندسه سایت… ۳۱

۳-۱-۵-شکل جغرافیایی سایت… ۳۱

۳-۱-۶-دسترسی پیاده و سواره ۳۲

۳-۱-۷-دسترسی کلان. ۳۲

۳-۱-۸-دسترسی خرد. ۳۲

۳-۱-۹-گره ها  پل خواجو. ۳۳

۳-۱-۱۰-گره ها–چهار راه آبشار. ۳۴

۳-۱-۱۱-همجواری ها و کاربردهای تأثیرگذار. ۳۴

۳-۱-۱۲- همجواری تأثیرگذار – پل خواجو. ۳۴

۳-۱-۱۳-همجواری تأثیرگذار – موزه خط… ۳۵

۳-۱-۱۴-همجواری تأثیرگذار – مدیریت حج و زیارت… ۳۵

۳-۱-۱۵-همجواری تأثیرگذار – خانه هنرمندان. ۳۵

۳-۱-۱۶-همجواری تأثیرگذار–شرکت پلی اکریل.. ۳۶

۳-۱-۱۷- بافت سایت… ۳۶

۳-۱-۱۸-توپوگرافی.. ۳۶

۳-۱-۱۹دید بیرونی سایت… ۳۷

۳-۱-۲۰-دید داخلی سایت… ۳۸

۳-۱-۲۱- دید از بالا.. ۳۸

۳-۱-۲۲-باد و نور. ۳۹

۳-۱-۲۳-درجه حرارت… ۴۰

۳-۱-۲۴- پوشش گیاهی.. ۴۰

فصل چهارم. ۴۱

شناخت موضوع طراحي (تاريخچه‌ي دانشگاه). ۴۱

۴ـ۱ـ تاريخچه‌ي دانشگاه در ايران.. ۴۲

۴ـ۱ـ۱ـ تأسيس اولين دانشگاه ايران.. ۴۲

۴ـ۱ـ۴ـ اولين دانشکده هنردرايران.. ۴۳

۴ـ۱ـ۵ـ نخستين ساختمان دانشگاه تهران.. ۴۴

۴ـ۲ـ نقش و كاربرد اجتماعي دانشگاه ۴۵

۴ـ۳ـ نگاهي مختصر به تاريخچه آموزش عالي در کشور. ۴۹

۴ـ۴ـ اهداف شکل گيري دانشگاه و تامين نيازهاي جامعه در ايران.. ۵۰

۴ـ۵ـ نتيجه گيري… ۵۴

فصل پنجم.. ۵۵

۵ـ۱ـ مقدمه. ۵۷

۵ـ۲ـ ساختار آموزشي دانشکده ۵۷

۵ـ۳ـ حوزه بندي کلي… ۵۸

۵ـ۳ـ۱ـ هر دانشگاه از چند حوزه اصلي تشکيل مي‌شود. ۵۸

۵-۴- حوزه بندي دانشگاه ۵۹

۵ـ۴ـ۱ـ فضاهاي عمومي… ۵۹

۵ـ۴ـ۲ـ فضاهاي اختصاصي… ۶۰

۵ـ۵ـ اين مرکز مي‌توانند داراي فضاهاي زير باشد.. ۶۱

۵ـ۶- بررسي جز فضاهاي هريک از حوزه هاي اصلي دانشگاه ۶۱

۵-۶-۱-فضاهاي آموزشي… ۶۲

۵-۶-۲- فضاهاي كمك آموزشي… ۶۲

۵-۶-۳- فضاهاي خدماتي و رفاهي… ۶۲

۵-۷- ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي… ۶۲

۵-۷-۱-ريز فضاهاي آموزشي… ۶۲

۵-۷-۲- كلاس درس تئوري… ۶۳

۵-۷-۳- شكل كلاس…. ۶۳

۵-۷-۴- نور. ۶۳

۵-۷-۵- مبلمان.. ۶۴

۵-۷-۶- فضاي آموزشي عملي كارگاهها ۶۵

۵-۷-۷- ملاحظات طراحي كارگاهها ۶۵

۵-۷-۸- مبلمان آتليه‌ها ۶۶

۵-۸- ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي… ۶۷

۵-۸-۱- كتابخانه. ۶۷

۵-۸-۲- آمفي تئاتر و سالن اجتماعات… ۷۰

۵-۸-۳-  نمايش فيلم.. ۷۱

۵-۸-۴-كنترل صدا ۷۱

۵-۸-۵- بخش رايانه. ۷۳

۵-۸-۶- سالن امتحانات… ۷۵

۵-۸-۷-نمايشگاه ۷۶

۵-۹- فضاهاي اداري… ۷۶

۵-۹-۱-فضاهاي اداري اصلي… ۷۷

۵-۹-۲-  فضاهاي اداري جنبي… ۷۸

-۱۰-۵ ضوابط طراحي در گروه فضاهاي رفاهي – خدماتي – پشتيباني… ۷۸

-۱-۱۰-۵ غذاخوري… ۷۸

۵-۱۰-۲-  آشپزخانه. ۷۹

۵-۱۰-۳- مركز فعاليتهاي دانشجويي و گذراندن اوقات فراغت…. ۸۰

فصل ششم.. ۸۱

۶-۱-سازه هاي فولادي… ۸۲

۶-۱-۲-طراحي ساختمان‌هاي فولادي… ۸۳

۶-۱-۳-طراحي با توجه به اجزاي تشکيل دهنده فضاهاي داخلي ساختمان.. ۸۳

۶-۱-۴-لزوم محافظت در برابر حريق ، خوردگي و عايق بندي صوتي… ۸۴

۶-۱-۵-توجيه اقتصادي سازه هاي فولادي… ۸۵

۶-۱-۶- ارزش نهايي ساختمان.. ۸۵

۶-۱-۷-بررسي ميزان مصرف فولاد در ساختمان‌هاي فلزي… ۸۶

۶-۱-۸-فولاد. ۸۶

۶-۱-۹–محاسن فولاد. ۸۶

۶-۲-مزاياي سازه هاي فولادي… ۸۷

۶-۲-۱-مقاومت زياد. ۸۷

۶-۲-۲-خواص يکنواخت…. ۸۷

۶-۲-۳-دوام. ۸۷

۶-۲-۴-خواص ارتجاعي… ۸۸

۶-۲-۵-شکل پذيري: ۸۸

۶-۲-۶-پيوستگي مصالح: ۸۸

۶-۲-۷-انفجار: ۸۸

۶-۲-۸-تقويت پذيري و امکان مقاوم سازي : ۸۹

۶-۲-۹-شرايط آسان ساخت و نصب: ۸۹

۶-۲-۱۰-سرعت نصب: ۸۹

۶-۲-۱۱-پرت مصالح: ۸۹

۶-۲-۱۲-وزن کم: ۸۹

۶-۲-۱۳-اشغال فضا: ۸۹

۶-۲-۱۴-ضريب نيروي لرزه‌اي: ۹۰

۶-۳-معايب سازه هاي فولادي… ۹۰

۶-۳-۱-ضعف در دماي زياد: ۹۰

۶-۳-۲-خوردگي و  فساد فلز در مقابل عوامل خارجي: ۹۰

۶-۳-۳-تمايل قطعات فشاري به کمانش: ۹۱

۶-۳-۴-جوش نامناسب: ۹۱

۶-۶-سيستم تاسيسات مرکزي… ۹۱

۶-۶-۱-مشخصات سيستم‌هاي گرمايش و سرمايش مرکزي. ۹۲

۶-۶-۲-سرمايش مرکزي… ۹۴

۶-۶-۳-معايب سيستم هاي گرمايش و سرمايش مرکزي… ۹۵

۶-۶-۴-بارهاي گرمايشي‌ و سرمايشي… ۹۶

۶-۷- تهويه مطبوع . ۹۸

۶-۸- فاضلاب . ۹۹

۶-۹- تاسيسات و تجهيزات الكتريكي . ۱۰۰

۶-۹-۱- سیستم اطفاء حريق… ۱۰۰

فصل هفتم. ۱۰۱

بررسي نمونه‌هاي مشابه. ۱۰۲

۶ـ۱ـ مقدمه. ۱۰۳

۶-۲- نمونه‌هاي دانشكده هاي هنر در ايران.. ۱۰۳

۶-۲-۱-دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران. ۱۰۳

۶-۲-۲- دانشکده معماري شهيدبهشتي.. ۱۰۵

۶-۲-۳- كارگاه مدل سازي.. ۱۰۶

۶-۳- نمونه‌هاي دانشكده هاي هنر در خارج.. ۱۰۷

۶-۳-۱- مدرسه باهاس آلمان. ۱۰۷

۶ـ۳ـ۲-دانشکده فني ايلي نوي ـ ۱۹۳۹ـ ميس وندرو. ۱۱۳

فصل هشتم. ۱۱۶

طراحي(روندطراحي ،روند طراحي پلان ). ۱۱۷

۸-۱- مقدمه. ۱۱۸

۸-۲-ايده و هدف هاي كلي ۱۱۸

۸-۳- هنر و مقولة زيبايي شناسي به صورت عام ۱۱۹

۸-۴-سنت و گذشته  ۱۲۰

۸-۵- ايده مانند يک فيلتر ( ايده ). ۱۲۲

۸-۶-مقوله فضا ۱۲۵

۸-۶-۱-فضاي مطلق.. ۱۲۵

۸-۶-۲-گشايش هاي فضايي… ۱۳۰

۸-۷-اقليم و جغرافيا ۱۳۱

۸-۸- نور. ۱۳۱

۸-۹- برهم کنش-تقابل عوامل تاثير گذار. ۱۳۲

۸-۱۰- هندسه-عامل نظم دهنده ۱۳۳

۸-۱۱- براي تغيير پذيري فرم ، سه شيوة متفاوت وجود دارد. ۱۳۴

۸-۱۲- عملکرد. ۱۳۶

۸-۱۳- روند طراحي… ۱۳۸

۸-۱۳-۱-ایده های اولیه. ۱۳۸

۸-۱۳–۲ایده‌ی دوم. ۱۴۱

۸-۱۳–۳ایده‌ی سوم. ۱۴۴

۸-۱۴-طرح نهایی . ۱۴۵

منابع و ماخذ

فهرست كل منابع وماخذ به ترتيب حروف الفبا

——————————————–

[۱]- آقازاده هریس،احمد،تاسیسات حرارتی وبرودتی،انتشارات دهخدا،تهران۱۳۷۰،صص ۱۲۶-۱۹۰

۲ – آیت اللهی،حبیب الله،مبانی نظری،انتشارات رجاء،تهران ۱۳۷۶،صص ۷۸-۷۹

۳-الیاسی،جواد،هندسه درمعماری ایرانی،انتشارات روزنه،تهران۱۳۷۹،صص۳۲-۳۶

۴- احمدی ،غلامرضا،آموزش عالی درایران،انتشارات دانشگاه آزاد جنوب تهران،۱۳۸۲،صص ۷۵-۹۱

۵-استون کنت لب،دانلد،قبادیان،وحید،طراحی اقلیمی،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۴،صص۷۸-۱۱۳

۶- ارکانی،غلامحسین،تاسیسات الکتریکی،انتشارات دانشگاه تهران،تهران۱۳۷۷،صص۶۷-۷۲

۷ – بهادری،نسرین،نظام آموزش،انتشارات مهدیه قم،قم۱۳۷۳،ص ۵۸

۸ – پیرنیا،محمدکریم،درون گرایی درمعماری ایرانی،انتشارات فرهنگ وزندگی،تهران۱۳۶۵،صص۴۶-۵۳

۹ – پیرنیا،محمدکریم،معماری ایران،نشرهنر،کرمان۱۳۵۰،صص ۱۸-۳۹

۱۰- جعفرآبادی،محسن،تاسیسات آب وفاضلاب،انتشارات برنامه وبوجه،تهران۱۳۸۹،۸۶-۸۷

۱۱- جنکز،چارلز،بیضایی،فرهاد،فرم درمعماری،انتشارات مزیدی،تهران۱۳۷۵،صص ۱۸۶-۱۳۶

۱۲ -جعفرپور،جعفر،مقایسه دانشگاه جهان وایران،انتشارات وحدت،تهران۱۳۸۴،صص۱۹۸-۲۱۲

۱۳- جنکز،چارلز،بیضایی،فرهاد،فرم درمعماری،انتشارات مزیدی،تهران۱۳۷۵،صص ۱۲۲-۱۳۶

۱۴- چیرکو،نستانو،کشوری،حسن،فرم دربنا،دانشگاه آزادزابل،زاهدان،۱۳۷۹صص۲۳-۲۹

۱۵ – ده چشمه،وحید،پژوهش دردانشگاه،انتشارات علویون،تهران ۱۳۸۶،صص ۵۶-۷۱

۱۶ -ده چشمه،وحید،پژوهش دردانشگاه،انتشارات علویون،تهران ۱۳۸۶،صص ۳۴-۴۹

۱۷ -رمضانیان پور،علی اکبر،بتون واجرای آن،انتشارات دانشگاه علم وصنعت،تهران۱۳۷۴،صص۹۵

۱۸ – ریخته گران،محمدرضا،مدارس ایران درگذشته،انتشارات کنگره،تهران ۱۳۷۸،صص ۱۲۶-۱۵۸

۱۹ -ریچارد،دابر،مطلق،محمدرضا،طراحی دانشگاه،نشر دانشگاه تهران ،بهمن۱۳۷۲،صص ۳۹-۸۱

۲۰ – سالک جورابچی،احمد،طراحی ساختمانهای دانشگاهی (فضای کارآمدوابعاداستاندارد)،نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۹،صص ۱۱۵-۱۷۸

۲۱ -سالک جورابچی،احمد،طراحی ساختمانهای دانشگاهی (فضای کارآمدوابعاداستاندارد)،نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۹،صص ۱۹۸-۲۵۶

۲۲ -سازمان برنامه وبوجه،گزارش توجیهی آماردانشگاه درایران،انتشارات سازمان برنامه وبوجه،تهران ۱۳۸۱،صص ۲۶-۸۶

۲۳- سعادتمند،مسعود؛تهویه مطبوع درساختمان،انتشارات نیما،مشهد۱۳۶۸،صص ۱۳۰-۱۳۲

۲۴-  شراهی،علی،اقلیم ومعماری قم،انتشارات متین،قم۱۳۷۹،ص ۹۵-۱۲۶

۲۵ – شاهمحمد،پریسا،مجله آبادی،سازمان مسکن وشهرسازی،شماره ی ۴۴،شاهکارهای نما،تهران۱۳۸۳،صص ۱۲-۱۷

۲۶- عسگری،محمدرضا،تسیراقلیم درمعماری،انشارات پاسارگارد،شیراز۱۳۷۶،صص۱۰۲-۱۳۵

۲۷ – فرشاد،مهدی،فرم وفضادرمعماری،انتشارات بنیاد نیشابور،۱۳۶۹،صص ۴۲-۴۷

۲۸ – فرشاد،مهدی،فرم وفضادرمعماری،انتشارات بنیاد نیشابور،۱۳۶۹،صص ۶۴-۶۶

۲۹- قبادیان،وحید،طراحی اقلیمی،نشردانشگاه تهران،۱۳۷۱،صص ۱۳۲-۱۵۶

۳۰- قبادیان،وحید،طراحی اقلیمی،نشردانشگاه تهران،۱۳۷۱،صص ۱۸۶-۱۸۷

۳۱ – قنبری،محمد،مجله آسمانه،انتشارات دانشگاه آزادقزوین،هنردرمعماری،تهران ۱۳۸۱،صص ۱۲-۲۷

۳۲ -کریر،راب،احمدی نژاد،محمد،تناسبات درمعماری،نشر خاک،تهران ۱۳۸۰،صص۱۴۸-۱۶۹

۳۳- کچویی،مریم،نقش آموزش درتوسعه کشور،انتشارات دیبا،تهران،۱۳۷۶صص۳۲-۷۶

۳۴- کسمایی،مرتض،پهنه بندی اقلیم ایران،انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن،تهران۱۳۷۶،صص۸۱-۱۴۶

۳۵- گلابچی،محمود،مجله معماری وشهرسازی،انتشارات علمی وفرهنگی،شماره ی ۷۳و۷۴،سازه درمعماری،تهران۱۳۸۲،صص ۴۱-۴۲

۳۶-گروتر،یورک،پاکزاد،همایون،زیبایی شناختی درمعماری،انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی،تهران۱۳۸۳،صص۱۳۶-۱۴۰

۳۷ – گروتر،یورگ،پاکزاد،همایون،زیبایی شناختی درمعماری،انتشارات دیبا،تهران۱۳۸۳،صص ۹۱-۹۴

۳۸ – گروتر،یورگ،پاکزاد،همایون،زیبایی شناختی درمعماری،انتشارات دیبا،تهران۱۳۸۳،صص ۵۶-۷۸

۳۹ – مظفری ترشیزی،حسین،اطلات معماری،انتشارات آزاد،تهران۱۳۸۱،صص ۳۱۴-۳۲۷

۴۰- مظفری ترشیزی،حسین،اطلات معماری،انتشارات آزاد،تهران۱۳۸۱،صص ۴۵۵-۴۵۸

۴۱ – مظفری ترشیزی،حسین،اطلات معماری،انتشارات آزاد،تهران۱۳۸۱،صص ۴۸۹-۴۹۶

۴۲ – مهریزدان،کوروش،زرتشت نابغه ی تمدن بشریت،انتشارات تمدن،یزد۱۳۷۹،صص ۳۷۱-۳۷۶

۴۳- موسوی،سیدمحسن،سیتم های لوله کشی وکانال کشی ساختمان،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا،تهران۱۳۷۲،صص۴۵-۵۱

۴۴ – ناس،جان،قیومی،مهرداد،ادیان ومعماری درتاریخ ایران،انتشارات علمی،یزد۱۳۶۹،صص ۳۶۲-۳۷۱

۴۵ – ناس،جان،قیومی،مهرداد،ادیان ومعماری درتاریخ ایران،انتشارات علمی،یزد۱۳۶۹،صص ۸۵-۹۱

۴۶- نصر،سیدحسین،نظم درمعماری،انتشارات خوارزمی،تهران ۱۳۷۷،صص ۲۱۶-۲۳۵

۴۷ – همایون،ناصر،دانشگاه درایران،انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی ،تهران،۱۳۸۵،صص۶۶-۹۷

۴۸- وصالی برازنده،صادق،آشنای بااستان قم،انتشارات حامد،قم۱۳۸۵،صص ۴۲-۷۵

 ______________________

نام محصول : رساله دانشکده هنرهاي زيبا

فرمت: این فایل بصورت Word  وشامل۱۸۸ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۸٫۰۰۰تومان

حجم فایل :۴۵ مگابایت

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله دانشکده هنرهاي زيبا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله دانشکده هنرهاي زيبا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است