خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خانه » محصول » رساله دانشکده هنرهاي زيبا

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله دانشکده هنرهاي زيبا

رساله دانشکده هنرهاي زيبا

18,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 روند و متدلوژی طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 152
 12 قیمت کلی (تومان) 20.000

توضیحات

رساله دانشکده هنرهاي زيبا

مقدمه:

در معماري چنانچه قابل اثبات است ابتدا ماهيت و مفهوم وجود دارد، بعد ماده خلق مي شود يعني آنچه كه تصور ناميده مي‌شود شكل ,واقعی به خود مي‌گيرد و سرانجام تصوير اين تصور به بيرون ذهن منتقل مي‌شود. پس ديدن، نگاه كردن و انديشيدن در معماري بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

در اين تحقيق برآنيم كه با بررسي فضاهاي تشكيل دهنده يك دانشگاه هنر ، آموزش هنر و معماري، دانشجوي هنر و معماري و ارتباط آنها با فضا و پيرامون خود به ضوابط و معيارهايي دست پيدا كنيم كه طراح را دريافتن راه حل نهايي ياري رساند. نظر به اينكه اكثر پژوهش‌هاي موجود درباره كيفيت فضاهاي آموزشي در برخي زمينه‌هاي خاص مانند دانشگاه‌ها و يا دانشكده هنر و معماري بسيار ناچيز و كمرنگ مي‌باشد، اجراي اين پژوهش ضروري به نظر مي‌رسد. يافته‌هاي اين تحقيق و پژوهش مي‌تواند ما را در ايجاد فضاي انسان ساخته بهينه‌تر، دانشكده‌هاي كاراتر و نيز به بيان نظريه‌هاي جديدتر ياري دهد. ضرورت توجه به اين مطلب با دانستن اينكه، در ايران دانشكده‌هاي هنر و معماري به طور خاص براي اين موضوع طراحي نشده ,بيشتر مشخص مي‌شودوسعي مي‌شود راهكارهاي لازم براي طراحي بهينه دانشگاه هنر با تأكيد بر كيفيت فضاهاي آموزشي ارائه گردد.

فــهــرست مـطـــالب

فصل اول.. 1

طــرح مس‍أله. 2

1ـ1ـ تبيين موضوع.. 3

1ـ2ـ روش تحقيق… 3

1ـ3ـمراحل تحقيق… 4

1ـ4ـضرورت تحقيق… 4

1ـ5ـ اهداف تحقيق… 5

1-6- ضرورت اجرای طرح… 5

1-7-هدف کلی طرح… 5

فصل دوم. 6

2-1- زیبایی شناسی در اسلام. 7

2-2- اصول ساختمان سازی در فرهنگ ایران اسلامی… 7

2-3-تعاریف عناصر معماری در فرهنگ ایرانی اسلامی… 8

2-3-1-صفة. 8

2-3-2-ایوان.. 9

2-3-3-تالار. 10

2-3-4-دالان.. 11

2-3-5- هشتی… 12

2-3-6-حیاط… 13

2-3-7-سلسله مراتب ، تداوم. 14

2-3-8-شفافيت…. 15

2-3-9-تعادل و  توازن.. 16

2-3-10- تقارن.. 16

2-3-11-محور گرايي… 17

2-3-12-سياليت…. 17

2-3-13-تباين يا ناهمگوني… 18

2-3-14-انعکاس…. 19

2-3-15-پيوند معماري با طبيعت…. 19

2-3-16-هندسه. 21

2-3-17- نماد پردازی در معماری اسلامی… 22

2-3-18- چهار صفه. 23

2-3-19-چهار ایوان.. 24

2-3-20-تاثیر چهار بر فرم ها واشکال و نقوش…. 25

2-3-21-نتیجه گیری… 26

فصل سوم. 28

3-1-بستر طرح.. 29

3-1-1-موقعیت استان اصفهان. 29

3-1-2-اقلیم اصفهان. 30

3-1-3-موقعیت سایت… 30

3-1-4-هندسه سایت… 31

3-1-5-شکل جغرافیایی سایت… 31

3-1-6-دسترسی پیاده و سواره 32

3-1-7-دسترسی کلان. 32

3-1-8-دسترسی خرد. 32

3-1-9-گره ها  پل خواجو. 33

3-1-10-گره ها–چهار راه آبشار. 34

3-1-11-همجواری ها و کاربردهای تأثیرگذار. 34

3-1-12- همجواری تأثیرگذار – پل خواجو. 34

3-1-13-همجواری تأثیرگذار – موزه خط… 35

3-1-14-همجواری تأثیرگذار – مدیریت حج و زیارت… 35

3-1-15-همجواری تأثیرگذار – خانه هنرمندان. 35

3-1-16-همجواری تأثیرگذار–شرکت پلی اکریل.. 36

3-1-17- بافت سایت… 36

3-1-18-توپوگرافی.. 36

3-1-19دید بیرونی سایت… 37

3-1-20-دید داخلی سایت… 38

3-1-21- دید از بالا.. 38

3-1-22-باد و نور. 39

3-1-23-درجه حرارت… 40

3-1-24- پوشش گیاهی.. 40

فصل چهارم. 41

شناخت موضوع طراحي (تاريخچه‌ي دانشگاه). 41

4ـ1ـ تاريخچه‌ي دانشگاه در ايران.. 42

4ـ1ـ1ـ تأسيس اولين دانشگاه ايران.. 42

4ـ1ـ4ـ اولين دانشکده هنردرايران.. 43

4ـ1ـ5ـ نخستين ساختمان دانشگاه تهران.. 44

4ـ2ـ نقش و كاربرد اجتماعي دانشگاه 45

4ـ3ـ نگاهي مختصر به تاريخچه آموزش عالي در کشور. 49

4ـ4ـ اهداف شکل گيري دانشگاه و تامين نيازهاي جامعه در ايران.. 50

4ـ5ـ نتيجه گيري… 54

فصل پنجم.. 55

5ـ1ـ مقدمه. 57

5ـ2ـ ساختار آموزشي دانشکده 57

5ـ3ـ حوزه بندي کلي… 58

5ـ3ـ1ـ هر دانشگاه از چند حوزه اصلي تشکيل مي‌شود. 58

5-4- حوزه بندي دانشگاه 59

5ـ4ـ1ـ فضاهاي عمومي… 59

5ـ4ـ2ـ فضاهاي اختصاصي… 60

5ـ5ـ اين مرکز مي‌توانند داراي فضاهاي زير باشد.. 61

5ـ6- بررسي جز فضاهاي هريک از حوزه هاي اصلي دانشگاه 61

5-6-1-فضاهاي آموزشي… 62

5-6-2- فضاهاي كمك آموزشي… 62

5-6-3- فضاهاي خدماتي و رفاهي… 62

5-7- ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي… 62

5-7-1-ريز فضاهاي آموزشي… 62

5-7-2- كلاس درس تئوري… 63

5-7-3- شكل كلاس…. 63

5-7-4- نور. 63

5-7-5- مبلمان.. 64

5-7-6- فضاي آموزشي عملي كارگاهها 65

5-7-7- ملاحظات طراحي كارگاهها 65

5-7-8- مبلمان آتليه‌ها 66

5-8- ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي… 67

5-8-1- كتابخانه. 67

5-8-2- آمفي تئاتر و سالن اجتماعات… 70

5-8-3-  نمايش فيلم.. 71

5-8-4-كنترل صدا 71

5-8-5- بخش رايانه. 73

5-8-6- سالن امتحانات… 75

5-8-7-نمايشگاه 76

5-9- فضاهاي اداري… 76

5-9-1-فضاهاي اداري اصلي… 77

5-9-2-  فضاهاي اداري جنبي… 78

-10-5 ضوابط طراحي در گروه فضاهاي رفاهي – خدماتي – پشتيباني… 78

-1-10-5 غذاخوري… 78

5-10-2-  آشپزخانه. 79

5-10-3- مركز فعاليتهاي دانشجويي و گذراندن اوقات فراغت…. 80

فصل ششم.. 81

6-1-سازه هاي فولادي… 82

6-1-2-طراحي ساختمان‌هاي فولادي… 83

6-1-3-طراحي با توجه به اجزاي تشکيل دهنده فضاهاي داخلي ساختمان.. 83

6-1-4-لزوم محافظت در برابر حريق ، خوردگي و عايق بندي صوتي… 84

6-1-5-توجيه اقتصادي سازه هاي فولادي… 85

6-1-6- ارزش نهايي ساختمان.. 85

6-1-7-بررسي ميزان مصرف فولاد در ساختمان‌هاي فلزي… 86

6-1-8-فولاد. 86

6-1-9–محاسن فولاد. 86

6-2-مزاياي سازه هاي فولادي… 87

6-2-1-مقاومت زياد. 87

6-2-2-خواص يکنواخت…. 87

6-2-3-دوام. 87

6-2-4-خواص ارتجاعي… 88

6-2-5-شکل پذيري: 88

6-2-6-پيوستگي مصالح: 88

6-2-7-انفجار: 88

6-2-8-تقويت پذيري و امکان مقاوم سازي : 89

6-2-9-شرايط آسان ساخت و نصب: 89

6-2-10-سرعت نصب: 89

6-2-11-پرت مصالح: 89

6-2-12-وزن کم: 89

6-2-13-اشغال فضا: 89

6-2-14-ضريب نيروي لرزه‌اي: 90

6-3-معايب سازه هاي فولادي… 90

6-3-1-ضعف در دماي زياد: 90

6-3-2-خوردگي و  فساد فلز در مقابل عوامل خارجي: 90

6-3-3-تمايل قطعات فشاري به کمانش: 91

6-3-4-جوش نامناسب: 91

6-6-سيستم تاسيسات مرکزي… 91

6-6-1-مشخصات سيستم‌هاي گرمايش و سرمايش مرکزي. 92

6-6-2-سرمايش مرکزي… 94

6-6-3-معايب سيستم هاي گرمايش و سرمايش مرکزي… 95

6-6-4-بارهاي گرمايشي‌ و سرمايشي… 96

6-7- تهويه مطبوع . 98

6-8- فاضلاب . 99

6-9- تاسيسات و تجهيزات الكتريكي . 100

6-9-1- سیستم اطفاء حريق… 100

فصل هفتم. 101

بررسي نمونه‌هاي مشابه. 102

6ـ1ـ مقدمه. 103

6-2- نمونه‌هاي دانشكده هاي هنر در ايران.. 103

6-2-1-دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران. 103

6-2-2- دانشکده معماري شهيدبهشتي.. 105

6-2-3- كارگاه مدل سازي.. 106

6-3- نمونه‌هاي دانشكده هاي هنر در خارج.. 107

6-3-1- مدرسه باهاس آلمان. 107

6ـ3ـ2-دانشکده فني ايلي نوي ـ 1939ـ ميس وندرو. 113

فصل هشتم. 116

طراحي(روندطراحي ،روند طراحي پلان ). 117

8-1- مقدمه. 118

8-2-ايده و هدف هاي كلي 118

8-3- هنر و مقولة زيبايي شناسي به صورت عام 119

8-4-سنت و گذشته  120

8-5- ايده مانند يک فيلتر ( ايده ). 122

8-6-مقوله فضا 125

8-6-1-فضاي مطلق.. 125

8-6-2-گشايش هاي فضايي… 130

8-7-اقليم و جغرافيا 131

8-8- نور. 131

8-9- برهم کنش-تقابل عوامل تاثير گذار. 132

8-10- هندسه-عامل نظم دهنده 133

8-11- براي تغيير پذيري فرم ، سه شيوة متفاوت وجود دارد. 134

8-12- عملکرد. 136

8-13- روند طراحي… 138

8-13-1-ایده های اولیه. 138

8-13–2ایده‌ی دوم. 141

8-13–3ایده‌ی سوم. 144

8-14-طرح نهایی . 145

منابع و ماخذ

فهرست كل منابع وماخذ به ترتيب حروف الفبا

——————————————–

[1]- آقازاده هریس،احمد،تاسیسات حرارتی وبرودتی،انتشارات دهخدا،تهران1370،صص 126-190

2 – آیت اللهی،حبیب الله،مبانی نظری،انتشارات رجاء،تهران 1376،صص 78-79

3-الیاسی،جواد،هندسه درمعماری ایرانی،انتشارات روزنه،تهران1379،صص32-36

4- احمدی ،غلامرضا،آموزش عالی درایران،انتشارات دانشگاه آزاد جنوب تهران،1382،صص 75-91

5-استون کنت لب،دانلد،قبادیان،وحید،طراحی اقلیمی،انتشارات دانشگاه تهران،1374،صص78-113

6- ارکانی،غلامحسین،تاسیسات الکتریکی،انتشارات دانشگاه تهران،تهران1377،صص67-72

7 – بهادری،نسرین،نظام آموزش،انتشارات مهدیه قم،قم1373،ص 58

8 – پیرنیا،محمدکریم،درون گرایی درمعماری ایرانی،انتشارات فرهنگ وزندگی،تهران1365،صص46-53

9 – پیرنیا،محمدکریم،معماری ایران،نشرهنر،کرمان1350،صص 18-39

10- جعفرآبادی،محسن،تاسیسات آب وفاضلاب،انتشارات برنامه وبوجه،تهران1389،86-87

11- جنکز،چارلز،بیضایی،فرهاد،فرم درمعماری،انتشارات مزیدی،تهران1375،صص 186-136

12 -جعفرپور،جعفر،مقایسه دانشگاه جهان وایران،انتشارات وحدت،تهران1384،صص198-212

13- جنکز،چارلز،بیضایی،فرهاد،فرم درمعماری،انتشارات مزیدی،تهران1375،صص 122-136

14- چیرکو،نستانو،کشوری،حسن،فرم دربنا،دانشگاه آزادزابل،زاهدان،1379صص23-29

15 – ده چشمه،وحید،پژوهش دردانشگاه،انتشارات علویون،تهران 1386،صص 56-71

16 -ده چشمه،وحید،پژوهش دردانشگاه،انتشارات علویون،تهران 1386،صص 34-49

17 -رمضانیان پور،علی اکبر،بتون واجرای آن،انتشارات دانشگاه علم وصنعت،تهران1374،صص95

18 – ریخته گران،محمدرضا،مدارس ایران درگذشته،انتشارات کنگره،تهران 1378،صص 126-158

19 -ریچارد،دابر،مطلق،محمدرضا،طراحی دانشگاه،نشر دانشگاه تهران ،بهمن1372،صص 39-81

20 – سالک جورابچی،احمد،طراحی ساختمانهای دانشگاهی (فضای کارآمدوابعاداستاندارد)،نشر دانشگاه تهران،1379،صص 115-178

21 -سالک جورابچی،احمد،طراحی ساختمانهای دانشگاهی (فضای کارآمدوابعاداستاندارد)،نشر دانشگاه تهران،1379،صص 198-256

22 -سازمان برنامه وبوجه،گزارش توجیهی آماردانشگاه درایران،انتشارات سازمان برنامه وبوجه،تهران 1381،صص 26-86

23- سعادتمند،مسعود؛تهویه مطبوع درساختمان،انتشارات نیما،مشهد1368،صص 130-132

24-  شراهی،علی،اقلیم ومعماری قم،انتشارات متین،قم1379،ص 95-126

25 – شاهمحمد،پریسا،مجله آبادی،سازمان مسکن وشهرسازی،شماره ی 44،شاهکارهای نما،تهران1383،صص 12-17

26- عسگری،محمدرضا،تسیراقلیم درمعماری،انشارات پاسارگارد،شیراز1376،صص102-135

27 – فرشاد،مهدی،فرم وفضادرمعماری،انتشارات بنیاد نیشابور،1369،صص 42-47

28 – فرشاد،مهدی،فرم وفضادرمعماری،انتشارات بنیاد نیشابور،1369،صص 64-66

29- قبادیان،وحید،طراحی اقلیمی،نشردانشگاه تهران،1371،صص 132-156

30- قبادیان،وحید،طراحی اقلیمی،نشردانشگاه تهران،1371،صص 186-187

31 – قنبری،محمد،مجله آسمانه،انتشارات دانشگاه آزادقزوین،هنردرمعماری،تهران 1381،صص 12-27

32 -کریر،راب،احمدی نژاد،محمد،تناسبات درمعماری،نشر خاک،تهران 1380،صص148-169

33- کچویی،مریم،نقش آموزش درتوسعه کشور،انتشارات دیبا،تهران،1376صص32-76

34- کسمایی،مرتض،پهنه بندی اقلیم ایران،انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن،تهران1376،صص81-146

35- گلابچی،محمود،مجله معماری وشهرسازی،انتشارات علمی وفرهنگی،شماره ی 73و74،سازه درمعماری،تهران1382،صص 41-42

36-گروتر،یورک،پاکزاد،همایون،زیبایی شناختی درمعماری،انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی،تهران1383،صص136-140

37 – گروتر،یورگ،پاکزاد،همایون،زیبایی شناختی درمعماری،انتشارات دیبا،تهران1383،صص 91-94

38 – گروتر،یورگ،پاکزاد،همایون،زیبایی شناختی درمعماری،انتشارات دیبا،تهران1383،صص 56-78

39 – مظفری ترشیزی،حسین،اطلات معماری،انتشارات آزاد،تهران1381،صص 314-327

40- مظفری ترشیزی،حسین،اطلات معماری،انتشارات آزاد،تهران1381،صص 455-458

41 – مظفری ترشیزی،حسین،اطلات معماری،انتشارات آزاد،تهران1381،صص 489-496

42 – مهریزدان،کوروش،زرتشت نابغه ی تمدن بشریت،انتشارات تمدن،یزد1379،صص 371-376

43- موسوی،سیدمحسن،سیتم های لوله کشی وکانال کشی ساختمان،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا،تهران1372،صص45-51

44 – ناس،جان،قیومی،مهرداد،ادیان ومعماری درتاریخ ایران،انتشارات علمی،یزد1369،صص 362-371

45 – ناس،جان،قیومی،مهرداد،ادیان ومعماری درتاریخ ایران،انتشارات علمی،یزد1369،صص 85-91

46- نصر،سیدحسین،نظم درمعماری،انتشارات خوارزمی،تهران 1377،صص 216-235

47 – همایون،ناصر،دانشگاه درایران،انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی ،تهران،1385،صص66-97

48- وصالی برازنده،صادق،آشنای بااستان قم،انتشارات حامد،قم1385،صص 42-75

 ______________________

نام محصول : رساله دانشکده هنرهاي زيبا

فرمت: این فایل بصورت Word  وشامل۱۸۸ صفحه می باشد.

هزینه محصول : 18.000تومان

حجم فایل :45 مگابایت

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله دانشکده هنرهاي زيبا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله دانشکده هنرهاي زيبا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است