گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » رساله دانشکده معماری

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله دانشکده معماری

رساله دانشکده معماری

(دیدگاه 1 کاربر)

10,000 تومان

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 ایده و کانسبت طراحی موجود
6 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
7 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
9 پیشنهاد سیستم آکوستیک موجود
10 پیشنهاد سیستم كنترل شرايط محيط موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 148
12 قیمت کلی (تومان) 10.000

توضیحات

رساله دانشکده معماری

رساله دانشکده معماری

رساله دانشکده معماری

چکیده:

 

اگر محيط آموزشي بخواهد زمينه اي ثمربخش براي نسل آينده باشد، محيط و ساختمان هايش مي بايست خلاقه باشند، نه تقليد شده. محيطي محرك براي آزاد كردن انديشه و بيان خلاقه، به همان اندازه روش تدريس داراي اهميت است. بدين لحاظ، قدرت و توان در خلق ساختمان هايي كه براي تمركز رشد فرهنگي افراد مناسب اند، مستقيماً به طراحي فضاهاي هدايت كننده به فعاليت فكري مربوط مي شود. مواردي نظير روشنايي و نورپردازي، انتخاب رنگ، ارتباط مناطق گوناگون، خلق حياط هاي داخلي يا مناطق محوطه سازي شده و جز آن، براي به دست دادن نتيجه نهايي معماري‌اي كه گشاده دست بودن با كاربرانش را هدف قرار مي دهد، از جمله جنبه هاي اساسي كار هستند.

لويي دوران : يكي از معماراني كه به فضا در معماري توجهي ويژه كرد، او در سال ۱۸۰۰ ميلادي معماري را چنين تعريف كرد : معماري هنر تركيب فضاست به نحوي كه در تمام ساختمان هاي عمومي و خصوصي قابل تحقق باشد. هدف اصلي دوران از اين تعريف، نظريه پردازي در زمينه ي موضوع هاي طراحي براي آموزش معماري بود كه آن ها را در كتاب معروفش به نام «دقت و تأكيدي بر درس هاي معماري» نشان مي دهد. عنصرهاي معماري كه دوران از آن ها نام مي برد عبارتند از : ديوارها، ستون ها و طاق ها و با اين عناصر به دسته بندي و تحليل آثار معماري دوره هاي مختلف مي پردازد.

هنري سانوف : استاد انيستيتو امريكايي معمار- نظريه پرداز معماري در زمينه فضاهاي آموزشي، او مي گويد : در فضاي آموزشي، محيط فيزيكي به عنوان مربي دوم مطرح است.

پژوهش مورد نظر با توجه به این نیازها و اهمیت ویژه دانشجویان هنر،با هدف پیشرفت در این زمینه شروع به کار کرد که امیدوارم مفید واقع شود.این تحقیق شامل شش فصل به شرح زیر است:

فصل اول شامل کلیات پژوهش از قبیل بیان پژوهش،اهمیت پژوهش،اهداف مورد نظر و تعریف اصطلاحات

پیرامون موضوع می باشد.

فهرست مطالب رساله دانشکده معماری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………الف

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….ب

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………………….۱                                                        

۱-۱بيان پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲بدنه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳نتيجه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۴

۱- ۴ بیان اهداف طرح…………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴-۱ هدف کلی……………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴-۲ اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………۴

فصل دوم : روش تحقیق در معماری……………………………………………………………………۶                                                        

۲-۱ تحقیق در رشته معماری چه معنایی دارد…………………………………………………………………..  ۷

۲-۲ ضرورت تحقیق در معماری ……………………………………………………………………………………..۹

۲-۳ تعریف واژه های روش شناختی ، راهبرد ها و تدابیر………………………………………………………..۹

فصل سوم : مبانی نظری……………………………………………………………………………..۱۲                                                        

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۳-۱ تايخچهْ مدارس و دانشگاهها…………………………………………………………………………………۱۴

۳-۲ نگرش به هنر…………………………………………………………………………………………………..۱۵

۳-۲-۱ فعاليت هنر…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۳-۲-۲ طبقه بندي هنر از ديدگاه نيوتن……………………………………………………………………………۱۷

۳-۲-۳ طبقه بندي هنر از ديدگاه هگل بر اساس سبك…………………………………………………………۱۷

۳-۲-۴  انواع هنر از لحاظ شكل……………………………………………………………………………………۱۷

۳-۲-۵  انواع هنر از لحاظ محتوا……………………………………………………………………………………۱۷

عنوان                                                                                                                           صفحه

۳-۲-۶  انواع هنر از لحاظ كاربرد…………………………………………………………………………………….۱۷

۳-۲-۷ انواع هنر از لحاظ بستر اجتماعي…………………………………………………………………………..۱۸

۳-۳ فضاهای آموزشی……………………………………………………………………………………………….۱۸

۳-۳-۱ کلاس ها……………………………………………………………………………………………………….۱۸

۳-۳-۲ استانداردهای طراحی گالری ها……………………………………………………………………………۲۱

۳-۳-۳ تعريف استانداردها……………………………………………………………………………………………۲۲

۳-۳-۴طرح وتنظيم كلي…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۴ استانداردها و ضوابط طراحی فضاي سبز…………………………………………………………………….۲۲

۳-۵ استانداردها و ضوابط طراحی فضاهای اداري………………………………………………………………..۲۳

۳- ۶سرانه ها…………………………………………………………………………………………………………۲۴

۳-۷ استاندارد و  ضوابط طراحی قسمت فرهنگی……………………………………………………………… ۲۴

۳-۷-۱  راهروهاي سالن نمايش……………………………………………………………………………………۲۵

۳-۷-۱-۱ مشخصات عمومي……………………………………………………………………………………… ۲۵

۳-۷-۱-۲   ورودي ها و خروجي هاي سالن اجتماعات………………………………………………………… ۲۶

۳-۷-۲ سالن سخنراني و درس و تئاتر……………………………………………………………………………۲۸

۳-۷-۳ شكل اساسي سالن………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۷-۴ سالن سخنراني و تدريس…………………………………………………………………………………۳۰

۳-۷-۴-۱ انواع جاي نشستن…………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۷-۴-۲ كنفرانس، تدريس………………………………………………………………………………………..۳۱

۳-۷-۵ استوديو طراحي…………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۷-۶ استوديوهاي هنرهاي زيبا و ظريف………………………………………………………………………..۳۲

۳-۸ كارگاه ها………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۹ انباري ها………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۱۰ استوديوهاي رسم فني و غير فني…………………………………………………………………………۳۵

عنوان                                                                                                                                  صفحه

۳-۱۱ كتابخانه……………………………………………………………………………………………………………۳۷

۳-۱۱-۱ كتب مرجع……………………………………………………………………………………………………..۳۷

۳-۱۱-۲ وسايل………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۳-۱۱-۳ واحد هاي قفسه كتاب……………………………………………………………………………………….۳۷

۳-۱۱-۴ قفسه ها……………………………………………………………………………………………………….۳۸

۳-۱۱-۵ خواندن و مطالعه………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۱۲ وسايل بهداشتي………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۱۳ نمايشگاه………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱۴ نوررساني…………………………………………………………………………………………………………۴۴

۳-۱۵ فضاهاي ورزشي…………………………………………………………………………………………………۴۴

۳-۱۶ انباري………………………………………………………………………………………………………………۴۵

فصل چهارم : شرایط اقلیمی و انتخاب سایت…………………………………………………………۴۶

۴-۱ شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان قم……………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۱-۱ جغرافیای استان قم……………………………………………………………………………………………۴۷

۴-۱-۲ طول و عرض جغرافیایی استان……………………………………………………………………………….۴۸

۴-۱-۳ وضعیت اجتماعی استان……………………………………………………………………………………..۴۸

۴-۱-۳-۱ جمعیت……………………………………………………………………………………………………….۴۸

۴-۱-۳-۲ مهاجرت………………………………………………………………………………………………………۵۰

۴-۱-۳-۳ پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..۵۰

۴-۱-۴ وضعیت طبیعی استان………………………………………………………………………………………..۵۱

۴-۱-۵ ارتفاعات استان………………………………………………………………………………………………..۵۱

۴-۱-۵- ۱نواحی کوهستانی………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۱-۵-۳ دشتها………………………………………………………………………………………………………..۵۱

عنوان                                                                                                                            صفحه

۴-۱-۶ تأثیر عرض جغرافیایی بر اقلیم استان………………………………………………………………………۵۲

۴-۱-۶-۱ منابع آب……………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۶-۲ توده های هوا و سیستم های هواشناسی…………………………………………………………….۵۲

۴-۱-۶-۳ پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۷ زلزله در استان قم…………………………………………………………………………………………….۵۳

۴-۱-۷ کلیات اقلیم استان……………………………………………………………………………………………۵۳

۴-۱-۷-۱ موقعیت خورشید…………………………………………………………………………………………..۵۴

۴-۱-۷-۲ شیب………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۱-۷-۳ ارتفاع………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۱-۷- ۴  دما………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۱-۷-۵ باران………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۴-۱-۷-۶ رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۱-۷-۷ باد…………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۸ ویژگی های سر پناه در اقلیم گرم و خشک……………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۹ فرم و پلان……………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۱-۱۰ فضا های خارجی………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱-۱۱ بازشو ها……………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۱-۱۲ دیگر شاخص های اقلیمی و طراحی…………………………………………………………………….۶۳

۴-۲ معرفی سایت…………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۳ نمونه ها و بررسي كارهاي مشابه…………………………………………………………………………..۷۰

۴-۳-۱ دانشكده هنر هاي زيبا………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۳-۲ دبیرستان دیاموند رنچ ………………………………………………………………………………………۷۳

۴-۳-۳ دانشگاه کیس وسترن ریزرو………………………………………………………………………………..۷۵

فصل پنجم : برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………………..۷۷

عنوان                                                                                                                                   صفحه

۵-۱ برنامه فیزیکی پروژه……………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۱-۱ رشته ها و مقاطع تحصيلي………………………………………………………………………………….۷۸

۵-۱-۲ جمعيت ورودي سالانه……………………………………………………………………………………….۷۸

۵-۱-۳ فضاهاي مورد نياز براي دروس نظري………………………………………………………………………۷۹

۵-۲ گروه معماري…………………………………………………………………………………………………….۸۰

۵-۲-۱ كارگاه شناخت مواد و مصالح……………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۲-۲ كارگاه نجاري…………………………………………………………………………………………………۸۱

۵-۲-۳ كارگاه ماكت سازي……………………………………………………………………………………….. ۸۱

۵-۳ گروه هنرهاي تجسمي……………………………………………………………………………………….۸۲

۵-۳-۱ رشته طراحي صنعتي……………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۳-۲ رشته ارتباط تصويري……………………………………………………………………………………….۸۳

۵-۳-۳ كارگاه چاپ سيلك……………………………………………………………………………………….. ۸۳

۵-۳-۴ كارگاه چاپ دستي (حكاكي)………………………………………………………………………….. ۸۳

۵-۳-۵ كارگاه باتيك (چاپ روي پارچه)…………………………………………………………………………. ۸۴

۵-۴ رشته عكاسي……………………………………………………………………………………………….۸۴

۵-۴-۱ لابراتوار عكاسي رنگي……………………………………………………………………………………۸۴

۵-۴-۲ لابراتوار عكاسي سیاه و سفید…………………………………………………………………………..۸۴

۵-۴-۳ كارگاه عكاسي……………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۵ رشته مجسمه سازي………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۵-۱ كارگاه مجسمه سازي……………………………………………………………………………………..۸۵

۵-۵-۲ كارگاه سفال سازي………………………………………………………………………………………..۸۵

۵-۵-۳ کارگاه قالب سازی……………………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۵-۴ کارگاه ریخته گری………………………………………………………………………………………….۸۶

۵-۶ گروه موسيقي………………………………………………………………………………………………. ۸۶

عنوان                                                                                                                         صفحه

۵-۶-۱ استوديوي صداي مستأصل…………………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۷ گروه هنرهاي نمايشي………………………………………………………………………………………۸۷

 ۵-۷-۱ آتليه هاي بازيگري و كارگرداني……………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۷-۲ سالن تمرين بازيگري…………………………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۷-۳ گرايش كارگرداني………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۷-۴ كارگاه دكور………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۷-۵ گرايش نمايش عروسكي………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۸ تعيين ظرفيت تعداد و سطح فضاهاي كمك آموزشي……………………………………………………. ۸۸

۵-۸-۱ كتابخانه…………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۵-۸-۲ مجموع مواد کتابخانه……………………………………………………………………………………….۸۹

۵-۸-۳ نحوۀ سازماندهی مواد……………………………………………………………………………………..۸۹

۵-۸-۴ سالن قرائت عمومی……………………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۸-۵ سالن قرائت مرجع…………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۸-۶ سالن مجلات………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۸-۷  سالن اسناد و مدارک (پروژه ها)……………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۸-۸  سالن میکرو فیلم ها……………………………………………………………………………………….۹۰

۵-۸-۹ واحد خدمات اداری………………………………………………………………………………………….۹۰

۵-۹ نكات عمده در طراحي كلاسهاي درس دانشگاه…………………………………………………………..۹۲

۵-۹-۱ سكوي جلويي كلاس……………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۹-۲ سيستم هاي نمايش فيلم…………………………………………………………………………………۹۳

۵-۹-۳ جاي نشستن و دامنهْ ديد………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۹-۴ تسهيلات براي گروه هاي بزرگ……………………………………………………………………………۹۴

۵-۱۰ سالن اجتماعات…………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۱۰-۱ رعايت نكات زير براي سالن چند منظوره ضروري است……………………………………………….۹۵

عنوان                                                                                                                          صفحه

۵-۱۱ نمايشگاه………………………………………………………………………………………………………۹۶

۵-۱۲ مركز كامپيوتر…………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۵-۱۳ پيشنهادات مشخص براي مركز انفورماتيك……………………………………………………………….. ۹۶

۵-۱۴ فضاهاي اداري………………………………………………………………………………………………….۹۷

۵-۱۵ نمازخانه…………………………………………………………………………………………………………۹۷

۵-۱۶ فضاهاي كمك آموزشي مربوطهْ هر يك از گروه ها…………………………………………………………۹۸

۵-۱۷ نهار خوري……………………………………………………………………………………………………….۹۸

۵-۱۸ فضاي ورزشي…………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۱۹ كادر عملي مورد نياز…………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۱۹-۱ كادر اداري و خدماتي مورد نياز……………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۲۰  فضاهاي ورودي……………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۵- ۲۱  پاركينگ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۵-۲۲ ویژگی های فنی طرح………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۵-۲۲-۱ بررسي سيستم هاي مختلف سازه اي…………………………………………………………………۱۰۱

۵-۲۲-۱-۱ سازه………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۲۲-۱-۲ درز انبساط……………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۵-۲۲-۱-۳ سقف كاذب……………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۵-۲۲-۱-۴ عايق كاري………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۲۲-۲ موتور خانه………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-۲۲-۲-۱ تاسيسات……………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-۲۲-۲-۲ فن کوئل سقفی……………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-۲۲-۳ مصالح پیشنهادی…………………………………………………………………………………………۱۰۴

۵-۲۲-۳-۱ ديوار و سقف پيش ساخته……………………………………………………………………………۱۰۴

۵-۲۲-۳-۱-۱  استانداردهاي رعايت شده در اين نوع پانل ها………………………………………………….۱۰۴

عنوان                                                                                                             صفحه

۵-۲۲-۳-۱-۲  خصوصيات اين نوع پانل…………………………………………………………………………..۱۰۵

۵-۲۳-۳-۲ وینیل تایل…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۵-۲۳-۳-۳  کف پوش…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۵-۲۳-۳-۴ سنگ…………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۲۳-۳-۵ آكوستيك………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۵-۲۳-۳-۶ انتشار و تباهي صدا در تالار………………………………………………………………………..۱۰۸

۵-۲۳-۳-۷ راهكارهاي طراحي……………………………………………………………………………………۱۰۹

۵-۲۳-۳-۸ سازه فضای آکوستیک شده…………………………………………………………………………۱۰۹

فصل ششم : طرح معماری…………………………………………………………………………۱۱۱

۶-۱ کانسپت (ایدة طراحی)…………………………………………………………………………………….۱۱۲

۶-۲ روند ایده  اولیه طرح ……………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۶-۳  طرح پیشنهادی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………۱۱۹

منابع رساله دانشکده معماری

۱ـ کامل نیا حامد، دستور زبان طراحی محیط های یادگیری

۲ـ آرناسون ه.ه.  مترجم : مصطفی اسلامیه، تاریخ هنر مدرن (۱۳۸۴)

۳ـ مجله معمار شماره ۴۹

۴ـ عمادی اللهیاری لیلا. استاد راهنما، شادانلو  پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری (دانشگاه آزاد اسلامی)، مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۸۶)

۵ـ احمدی شاپور آبادی محمد علی ، قم در رهگذر توسعه ، ندای الهی ، قم ،زمستان،(۱۳۸۵)

۶ـ شاه نظری محمد رضا ،معتمد محمد علی ،مصالح ساختمانی ،اسکار، تهران ،چاپ دوم ، پائیز ( ۱۳۷۵)

۷ـ کسمائی ،مرتضی ، اقلیم و معماری ، خاک ، اصفهان، چاپ سوم،(۱۳۸۲)

۸ـ گروت لیندا –وانگ دیوید ،روش های تحقیق در معماری ،دکتر علیرضا عینی فر ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،چاپ سوم،(۱۳۸۸)

۹ـ میسمی حسین ، سعیدی سعیده ، حری بهزاد، عناصر و جزئیات ساختمان ، واحد نشر و امور فنی،تهران، چاپ اول،(۱۳۸۸)

۱۰ـ نوبان مهرالزمان ،سیمای میراث فرهنگی قم(سازمان میراث فرهنگی کشور) ،اداره کل آموزش سازمان میراث فرهنگی ،بی جا ،زمستان،(۱۳۸۱)

۱۱ـ نویفرت ارنست و پیتر،اطلاعات معماری « دانلود نویفرت» ، حسین مظفری ،آزاده، تهران ،چاپ ششم ،(۱۳۷۹)

۱۲-سالنامه آماری استان قم ۱۳۸۷ ، معاونت برنامه ریزی استان قم، قم ،پاییز،(۱۳۸۸)

۱۳ـ شرکت آبخیزان ، طرح منشأ یابی گرد و غبار شهر قم (هواشناسی اداره کل منابع طبیعی استان قم) ، بی جا، جلد اول،(۱۳۸۱)

۱۴ـ مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان-رساله دانشکده معماری

۱۵ـ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ، مطالعات و تحقیقات بر روی شهر قم

۱۶ـ معماریان،غلامحسین، سیری در مبانی نظری معماری ، سروش دانش ، تهران ، سوم ۱۳۸۷

۱۷ـ عزتي ، ابوالفضل، آموزش و پرورش اسلامي، تهران، ۱۳۵۷،

۱۸-سلطان‏زاده، حسين، تاريخ مدارس ايران، تهران، ۱۳۶۴

۱۹ـ واتسون_لبز،دانلدکنت، طراحی اقلیمی(اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان)،دکتر وحید قبادیان،محمد فیض مهدوی،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران،چاپ دهم،۱۳۸۷

۲۰-مبحث ۱۴مقررات ملی ساختمان ایران – رساله دانشکده معماری

۲۱- موسسه پادشاهی معماران انگلستان هندبوک معماری ۲۰۰۷

_______________________

نام محصول :رساله دانشکده معماری

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل ۱۴۸ صفحه می باشد.

هزینه محصول :۱۰٫۰۰۰تومان ۳۵٫۰۰۰

ججم فایل : ۱۰٫۲۶ مگابایت

کاربرانی که هر محصولی که از ما خریداری میکنند مطالعات اقلیمی رایگان از ما دریافت میکنند

 baner--me

X اصول طراحي دانشکده معماریX پایان نامه دانشکده معماریX خرید رساله دانشکده معماریX خرید مطالعات دانشکده معماریX دانلود مطالعات دانشکده معماریX رساله دانشکده معماریX مطالعات دانشکده معماری

1 دیدگاه برای رساله دانشکده معماری

 1. naser

  ببخشید پلان های دانشکده هم موجوده

  • مجتبی ابدالی دهدزی

   سلام خیر متاسفانه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

1 دیدگاه برای رساله دانشکده معماری

 1. naser

  ببخشید پلان های دانشکده هم موجوده

  • مجتبی ابدالی دهدزی

   سلام خیر متاسفانه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است