هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود پروپوزال معماری مجموعه فرهنگی باغ ملی-اختصاصی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود پروپوزال معماری مجموعه فرهنگی باغ ملی-اختصاصی

دانلود پروپوزال معماری مجموعه فرهنگی باغ ملی-اختصاصی

14,000 تومان

توضیحات

دانلود پروپوزال معماری مجموعه فرهنگی باغ ملی-اختصاصی

فهرست مطالب
چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل یک:معرفي
۱-۲ جهان بینی و نگرشی به جهان هستی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲     
۱-۳ کاربردتئوری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳        
  ۱-۳-۳ جهان بدون مرز ،فضای بدون مرز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴             
۱-۴ پیوستگی فضایی یکی از جانبه های معماری و شهر سازی سنتی ایران……………………………………………………………………………………………………….۴                   
۱-۵ شناخت فضای شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵           
۱-۶ چهار چوبهای ساختاری فضای شهری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶                                            
۱-۷ مردم در شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷                                       
۱-۸ فضای بازی شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸                                         
۱-۹ عناصرفضای باز شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸                                          
۱-۱۱ باغهاو پارکها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹                                          
۱-۱۱-۱ راهکارهایی جهت کاستن از سرعت خود وتشویق سکون در فضای باز شهری……………………………………………………………………………………۱۰  
۱-۱۲ تعاریف و مفاهیم مربوط به مبانی تئوریک و اصول زیبا شناسی……………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۱۲-۱  مفهوم و اهمیت زیبایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰                                                 ۱-۱۲-۲ تقسیمات زیبایی بطور عامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱                                                ۱-۱۲-۳ زیبایی و هنر از دیدگاه برخی هنر مندان و صاحبنظران……………………………………………………………………………………………………………….۱۲                                   
 ۱-۱۲-۴ معیارهای زیبایی در فضای زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲                                                   
 ۱-۱۴ فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
   ۱-۱۴-۱ تعریف فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵                                            
 ۱-۱۵ فضای فرهنگی در گذشته و حال………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵                                            
  ۱-۱۶ سیر تحول فضاهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶                                            
   ۱-۱۷ مراکز فرهنگی امروز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷                                            
   ۱-۱۸ سیاست فرهنگی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸                                        
فصل دوم :مطالعات تطبیقی
 ۲-۱ مرکز فرهنگی پمیپدو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹                                           
 ۲- ۳ فرهنگسرای سیمرغ نیشابور …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱                                        
 ۲-۴ خانه هنرمندان ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳                                           
۲-۵ موزه بین الملل مصر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴                                             
فصل سوم:مطالعات پایه شهر
 ۳-۱ بررسی مباحث اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵                                        
 ۳-۲ بررسی کیفیت  محیط مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶                                            
 ۳-۳ بررسی طرح جامع نیشابور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷                                        
    ۳-۴-۱ فهرست و مساحت فضاهای سبز موجود در شهر…………………………………………………………………………………………………………………………۲۸                               
    ۳-۴-۲ توزیع فضاهای فرهنگی و هنری در سطح شهرستان …………………………………………………………………………………………………………………….۲۹                         
فصل چهارم :تعاریف آئین نامه ای
   ۴-۱-۱ نگار خانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰                                          
   ۴-۱-۲ نمایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰                                          
   ۴-۱-۳ آمزشگاهای آزاد هنری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱                                              
      ۴-۱-۴-۱ سالن چند منظوره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱                                            
  ۴ -۱-۵ کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳                                          
  ۴-۶ آمفی تئاتر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶                                        
فصل پنجم :ضوابط و برنامه فیزیکی
 ۵-۱-۱ تئاتر ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱                                          
 ۵-۲-۱ اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳                                          
 ۵-۳ کتابخانه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵                                         
 ۵-۴ رستوران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶                                         
 ۵-۵ استودیوهای طراحی و نقشه کشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸                                          
 ۵-۶ ضوابط طرح تفضیلی در محدوده سایت ودررابطه باپروژه ………………………………………………………………………………………………………………….۴۹                
 ۵-۷ اهداف ومعیارها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰                                           
 ۵-۸ توجیه فضاها در پروژه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱                                             
 ۵-۹ برنامه فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲                                         
فصل ششم :طراحی  
 ۶-۱ انتخاب سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
  ۶-۲ سایت آنالیز و دسترسیها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
 ۶-۴ بخش طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲                                          
 ۶-۵ نتایج حاصله از سایت آنالیز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
 ۶-۶ پر و خالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳                                          
 ۶-۷ جایگاه شناسی در فرم و پلان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴                                            
 ۶-۸ ساختار شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶                                        
 ۶-۹ انخاب مصالح و مبلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷                                            
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸ 
پيوست

______________________

توضیحات فایل :

دانلود پروپوزال معماری مجموعه فرهنگی باغ ملی-اختصاصی

فرمت این فایل Word  دارای ۱۰۹ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

-پلان این مجموعه نیز موجود می باشد 

هزینه محصول : ۲۹٫۰۰۰ تومان          ? تنها با پرداخت ۱۴٫۰۰۰ هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :۲۹٫۰۰ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروپوزال معماری مجموعه فرهنگی باغ ملی-اختصاصی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروپوزال معماری مجموعه فرهنگی باغ ملی-اختصاصی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است