به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود مطالعات موزه نجوم(پلانتاریوم) با رویکرد هویت بخشی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود مطالعات موزه نجوم(پلانتاریوم) با رویکرد هویت بخشی

تخفیف!

دانلود مطالعات موزه نجوم(پلانتاریوم) با رویکرد هویت بخشی

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود مطالعات موزه نجوم(پلانتاریوم) با رویکرد هویت بخشی

 

دردنیای امروزی مسائل کیهانی غالبا به صورت طبیعی حس اسطوره سازی و توجیه عقلی رادرمیان اختر شناسان بیدار می کند .کیهان شناسی از هنگام رستاخیز خود درنیمه اول عقل ما به توجیه نظم یعنی به جهان قدیم خود که تا بی نهایت تداوم دارد ،گرایش داشته است . جهان بینی نوگرا دست کم ازدو وجه می تواند مورد بررسی قرار بگیرد یکی ازوجه انبساط ودیگری از وجه منشا جهان .نظریه انبساط اگر بدین معنا باشد که کیهان قبلا به اندازه امروز پراکنده نبوده است درمجموع امروز دیگر کسی مخالف آن نیست بدین معنی که کیهان به مفهومی متحجر و مطلق انبساطی است که از نقطه صفرشروع شده و تا پراکندگی بی نهایت هم ادامه دارد . درنتیجه راز ناشناخته غیرکیهانی یاکیهان اولیه به جای اینکه آینده بی نظمی وشیوه زاینده را از هم جدا کند آنها را درهم ادغام می کندچون گسست واز هم پاشیدگی شکل قدیم همان فراگرد سازنده شکل جدید است .به عبارت دیگر که سازمان ونظم جدید درعدم تعادل وبی ثباتی شکل می گیرد .حال آنکه ایده فاجعه بر خلاف انفجاربزرگ که لحظه تراکمی درزمان در برمی شود .که باپذیرش ایده رخداد انفجاری یا مجموعه فراگرد دگردیسی تبدیل های از هم پاشنده وآفریننده یکی می شود .همین طور ما فاجعه را در قالب آغاز محض محدود نمی کنیم .منشا جهان ما چه انفجاری چه غیر انفجاری جزیی ازفاجعه است و از تمامی جهان ما جدایی ناپذیر است . پیام واقعی که بی نظمی درسفراز ترمو دینامیک تا فیزیک خرد تا کیهان برای ما دارد این است که ما ملزم می کند تا به جستجوی پیچیدگی بپردازیم .تکامل یک ایده ساده یعنی پیشرفت بالا رونده نیست بلکه باید درآن واجد خرابی وسازندگی ،پراکندگی و تراکم هم باشد در نتیجه نظم وبی نظمی به عنوان توان بالقوه سازمان دهنده باید به صورت یک مجموعه دارای خصلت های متعارض شناخته شده وخصایص تکمیلی نا شناخته مورد تصدیق قرارگیرد . (ادگارمورن،۱۳۷۴ 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ———————————————————————— ۱

۱-۲- بیان مسئله ——————————————————————– ۲

۱-۳- اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن ————————————————- ۳

۱-۴- سوابق مربوط —————————————————————— ۴

۱-۵- فرضيه‌ها  ———————————————————————  ۵

۱-۶- اهداف تحقيق —————————————————————–  ۶

۱-۶-۱- اهداف علمي —————————————————————– ۶

۱-۶-۲- اهداف عملي —————————————————————– ۶

۱-۶-۳- ضرورت‌هاي تحقيق ———————————————————– ۶

۱-۷- نوع روش تحقيق ————————————————————— ۷

۱-۸- ساختار رساله  —————————————————————— ۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : ادبیات تحقیق 

۲-۱-۱- مبانی نظری —————————————————————– ۹

۲-۱-۲- ازهم پاشیدگی سازمان دهنده ————————————————– ۱۰

۲-۱-۳- گشتارهای بی نظمی و بی نظمی گشتارها —————————————– ۱۱

۲-۱-۴- تولد نظم —————————————————————— ۱۱

۲-۱-۵- بازی میان کنشها ———————————————————— ۱۲

۲-۱-۶- خورشیدها و اتمها ———————————————————– ۱۲

۲-۱-۷- دو جهان متفاوت ———————————————————— ۱۳

۲-۱-۸- نجوم چیست؟ ————————————————————– ۱۴

۲-۱-۹- تعریف علم نجوم ———————————————————— ۱۴

۲-۱-۱۰- شاخه های اصلی نجوم —————————————————— ۱۴

۲-۱-۱۱- تقسیمات علم نجوم ——————————————————— ۱۴

۲-۱-۱۲- تاریخچه ای از نجوم  ——————————————————– ۱۵

۲-۱-۱۳- تاریخچه علم نجوم  ——————————————————— ۱۶

۲-۱-۱۴- تقسیمات تاریخچه اخترشناسی ———————————————– ۱۷

۲-۱-۱۴-۱- دوران زمین مرکزی —————————————————— ۱۷

۲-۱-۱۴-۲- دوران خورشید مرکزی—————————————————- ۱۷

۲-۱-۱۴-۳- دوران کیهان شناسی —————————————————– ۱۷

۲-۱-۱۵- نجوم دردوران پیش ازاسلام ————————————————– ۱۷

۲-۱-۱۶- نجوم دردروان بعدازاسلام —————————————————- ۱۸

۲-۱-۱۷- علم نجوم در ایران ———————————————————  ۱۸

۲-۱-۱۸- ستاره شناسان معروف ایرانی ————————————————– ۱۹

۲-۱-۱۹- ستاره شناسی دردوران معاصر ————————————————- ۲۰

بخش دوم : تعریف موزه و انواع آن —————————————————— ۲۱

۲-۲-۱- تاريخچه پيدايش موزه ——————————————————– ۲۱

۲-۲-۱-۱-تعريف موزه  ————————————————————– ۲۱

۲-۲-۲-  موزه در بینش اسلامی ——————————————————-  ۲۳

۲-۲-۳- شورای بین‌المللی موزه‌ها—————————————————— ۲۴

۲-۲-۴- معرفی ایكوم ICOM ——————————————————–  ۲۵

  ۲-۲-۵- تاريخچه موزه در جهان  —————————————————–  ۲۵

۲-۲-۶- نهادينه شدن موزه ها ——————————————————— ۲۷

۲-۲-۹- تاريخچه موزه در ايران ——————————————————-  ۲۸

۲-۲-۱۰-  انواع موزه  —————————————————————  ۳۲

۲-۲-۱۰-۱- موزه‌های تاریخی ——————————————————– ۳۲

۲-۲-۱۰-۲- موزه‌های علمی———————————————————- ۳۳

۲-۲-۱۰-۳- موزه‌های تخصصی ——————————————————- ۳۳

۲-۲-۱۰-۴- موزه‌های منطقه‌ای ——————————————————-۳۳

۲-۲-۱۰-۵- موزه‌های فضای  آزاد —————————————————– ۳۴

۲-۲-۱۰-۶- بناهای تبدیل شده به موزه ————————————————- ۳۵

۲-۲-۱۰-۷- موزه‌های جدید ———————————————————- ۳۷

۲-۲-۱۱- خاستگاه موزه‌ها و چگونگی  ورود به ایران ————————————— ۳۸

۲-۲-۱۲- طبقه‌بندی موزه‌های ایران —————————————————  ۳۹

۲-۲-۱۲-۱- موزه‌های علوم و فنون —————————————————– ۳۹

‌‌۲-۲-۱۲-۲- موزه‌های تاریخی و باستانی ————————————————- ۳۹

۲-۲-۱۲-۳- اكوموزه‌ها ————————————————————–۴۰

۲-۲-۱۲-۴- موزه‌های هنری و نمایشی ————————————————- ۴۰

۲-۲-۱۱-۵- موزه‌های مردم‌شناسی   ————————————————— ۴۰

۲-۲-۱۲-۶- موزه‌های اندیشمندان (خانه هنرمندان) —————————————-۴۱

بخش سوم : رصدخانه ، پلانتاریوم

۲-۳-۱- جای مناسب برای رصدخانه —————————————————- ۴۱

۲-۳-۲- شرایط یک رصدخانه ——————————————————— ۴۲

۲-۳-۳-رصدخانه های معروف ——————————————————— ۴۲

۲-۳-۳-۱- رصدخانه ماونت پالومار —————————————————– ۴۲

۲-۳-۳-۲- رصدخانه سارس ویلز ——————————————————  ۴۲

۲-۳-۳-۳- رصدخانه‌های نیمکره جنوبی ————————————————- ۴۳

۲-۳-۳-۴- رصدخانه‌های رادیویی  —————————————————– ۴۳

۲-۳-۳-۵- رصدخانه مائوناکیا ——————————————————— ۴۳

۲-۳-۴- تاریخچه تاسیس رصدخانه ها در ایران ——————————————- ۴۵

۲-۳-۵- تلسکوپ درایران ———————————————————— ۴۵

بخش چهارم : نمونه های موردی از پلانتاریوم

۲-۴-۱- پلانتاریوم تهران؛ گنبد مینا —————————————————- ۴۹

۲-۴-۲- موزه نجوم شهر تامانا-ژاپن —————————————————- ۵۲

۲-۴-۳- رصدخانه VLT ————————————————————- 54

۲-۴-۴- سکوی رصد وموزه نامودیکاوا-ژاپن ———————————————- ۵۶

فصل سوم  : شناخت بستر طرح 

۳-۱- استان مرکزی —————————————————————– ۵۷

۳-۲- موقعیت جغرافیایی اراک ——————————————————– ۵۷

 ۳-۳- تاریخچه شهر اراک ———————————————————— ۵۸

۳-۴- درباره اراک ——————————————————————- ۶۲

۳-۵- نام‌گذاری اراک —————————————————————- ۶۳

۳-۶- علت شکل گیری شهر ———————————————————-  ۶۳

۳-۷- درجه حرارت —————————————————————– ۶۴

۳-۸- ضريب خشكي —————————————————————- ۶۴

۳-۹- زبان ———————————————————————— ۶۵

۳-۱۰- دین و مذهب —————————————————————- ۶۵

۳-۱۱- فرهنگ ——————————————————————– ۶۶

۳-۱۲- بررسي ايستگاههاي موجود در منطقه ——————————————–  ۶۶

فصل چهارم  : مطالعات کالبدی و برنامه ریزی طرح

۴-۱- لزوم پژوهش برای مکان یابی رصدخانه ——————————————— ۶۹

۴-۲- جدول استانداردهای مکان یابی رصدخانه ها  —————————————- ۷۴

۴-۳- اصول و معیارهای طراحی ——————————————————-  ۷۶

۴-۴- شرح فضاها و استانداردها  ——————————————————- ۸۰

۴-۴-۱- بخش داده های مستقیم —————————————————— ۸۱

۴-۴-۲- بخش ردیابی ————————————————————–  ۸۱

۴-۴-۳- بخش ارزیابی رصد ———————————————————– ۸۱

۴-۴-۴- بخش توسعه و کنترل علمی و فنی ———————————————- ۸۲

۴-۴-۵- بخش اسناد و مدارک ——————————————————— ۸۳

۴-۴-۶- بخش کامپیوتر و اینترنت —————————————————— ۸۴

۴-۴-۷- بخش آموزش تخصصی  ——————————————————- ۸۴

۴-۴-۸- بخش نمایشگاهی مجموعه —————————————————- ۸۵

۴-۴-۹- مرکز همایش های علمی و فنی ————————————————- ۸۵

۴-۴-۱۰- بخش مدیریت و برنامه ریزی و اداری  —————————————— ۸۵

۴-۴-۱۱- بخش های خدماتی و عمومی  ————————————————- ۸۶

۴-۵- افلاک نما(پلانتاريوم) ———————————————————– ۸۶

۴-۶- برنامه فیزیکی  —————————————————————- ۸۸

۴-۷- خلاصه برنامه فیزیکی ———————————————————-  ۹۵

——————————————

دانلود پلان پژوهشکده نجوم

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای۱۰۱  می باشد.

از ویژگی های این رساله:

مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : ۲۹٫۰۰۰ تومان          ? تنها با پرداخت ۹٫۰۰۰ هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :۱٫۸۸مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مطالعات موزه نجوم(پلانتاریوم) با رویکرد هویت بخشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مطالعات موزه نجوم(پلانتاریوم) با رویکرد هویت بخشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است