آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خانه » محصول » دانلود مطالعات مجموعه گردشگری

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود مطالعات مجموعه گردشگری

دانلود مطالعات مجموعه گردشگری

14,000 تومان

خشی از متن:

پیش‌بینی این که پروژه در حال طراحی تا چه حد نزدیک به واقعیت است، یکی از ابعاد مهم تصمیم‌گیری‌ها در این مرحله‌ می‌باشد. در اینجا بایستی به نکات مهمی توجه داشت که فاکتورهای زیادی را برای تشخیص این امر در نظر گرفت. از مهم‌ترین این فاکتورها بحث اجرایی بودن و ایجاد کششی مناسب در مخاطبین آینده خود است. میزان و نوع تعدد کاربری‌ها در پروژه‌های موردنظر از دیگر فاکتورهاست. باید توجه داشت که تعدد کاربری‌ها در این مجموعه تا چه حد می‌تواند پاسخگو باشد.

شناخت دقیق نوع مخاطب پاسخ اصلی این سؤال است. قطعاً متناسب با نوع جنس و سن مخاطب بایستی به خلق فضاهای خاص پرداخت. چرا که عدم توجه به این مسأله خود رکودی را ایجاد خواهد کرد که غیر قابل جبران است. پس کاربری‌های موردنیاز یک توریست از درجه مهمی در این تقسیم‌بندی برخوردار است.

بحث مربوط به زیبایی‌شناسی پروژه و ایجاد توجه به تمامی موارد ذکر شده می‌تواند پروژه را هر چه بیشتر به سمت اجرایی شدن و بالا بردن ضریب اطمینان بالا از کسب موفقیت سوق دهد.

baner--me

توضیحات

دانلود مطالعات مجموعه گردشگری

بخشی از متن:

پیش‌بینی این که پروژه در حال طراحی تا چه حد نزدیک به واقعیت است، یکی از ابعاد مهم تصمیم‌گیری‌ها در این مرحله‌ می‌باشد. در اینجا بایستی به نکات مهمی توجه داشت که فاکتورهای زیادی را برای تشخیص این امر در نظر گرفت. از مهم‌ترین این فاکتورها بحث اجرایی بودن و ایجاد کششی مناسب در مخاطبین آینده خود است. میزان و نوع تعدد کاربری‌ها در پروژه‌های موردنظر از دیگر فاکتورهاست. باید توجه داشت که تعدد کاربری‌ها در این مجموعه تا چه حد می‌تواند پاسخگو باشد.

شناخت دقیق نوع مخاطب پاسخ اصلی این سؤال است. قطعاً متناسب با نوع جنس و سن مخاطب بایستی به خلق فضاهای خاص پرداخت. چرا که عدم توجه به این مسأله خود رکودی را ایجاد خواهد کرد که غیر قابل جبران است. پس کاربری‌های موردنیاز یک توریست از درجه مهمی در این تقسیم‌بندی برخوردار است.

بحث مربوط به زیبایی‌شناسی پروژه و ایجاد توجه به تمامی موارد ذکر شده می‌تواند پروژه را هر چه بیشتر به سمت اجرایی شدن و بالا بردن ضریب اطمینان بالا از کسب موفقیت سوق دهد.

1-4- تعریف پروژه

منظور بررسی اهداف مشترکی است که در طراحی یک مجموعه گردشگری می‌توان در نظر گرفت. این اهداف عبارتند از:

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح  مسئله
1-1 ضرورت طرح پروژه
1-2 روش مطالعه و تحقیق
1-3 تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه
1-4 تعریف پروژه
فصل دوم: شناخت
1-2 مقدمه
1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر
2-1-2 نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر
2-2 اقامت
1-2-2 بررسي تاريخ اقامت
2-2-2 تعریف اماکن اقامتی (موقت)
3-2-2 بررسی در سطح ایران
3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی
1-3-2 ساباط
2-3-2کاربات
3-3-2 کاروانسرا
2-3-4 دسکره یا مهمانخانه
5-3-2 نتیجه گیری
4-2 فضاي باز
1-4-2 تعریف فضای باز
2-4-2 تقسیم بندی فضاهای باز شهری
5-2 فضای سبز
1-5-2 تعاریف فضای سبز شهری
2-5-2 تقسیم بندی فضای سبز شهری
3-5-2 نتیجه گیری
6-2 انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری
7-2 طبقه بندی منابع تفرجگاهی
1-7-2 طبقه بندی کلاوسون
1-1-7-2 مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند
2-1-7-2 مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند
3-1-7-2 خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون
8-2 تعریف پارک
1-8-2 انواع پارکها
2-8-2 طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها
3-8-2 طبقه بندی پارکهای شهری
1-3-8-2 پارکهای شهر در مقیاس همسایگی
2-3-8-2 پارک شهری در مقیاس محله
3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه
4-3-8-2 پارک شهری در مقیاس منطقه
4-8-2 طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور
1-4-8-2 پارک محله ای
2-4-8-2 پارک های منطقه ای شهری
3-4-8-2 پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر)
4-4-8-2 باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل
5-4-8-2 کمربندهای سبز
9-2  سیر تحول معماری منظر
1-9-2 باغ‌های دوران باستان
2-9-2 باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15)
3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17)
4-9-2 باغ و پارک در قرن 18
5-9-2 پارک در قرن 19
6-9-2 پارک در قرن 20
7-9-2 نتیجه‌گیری
10-2 باغسازي
1-10-2 تعريف باغ
2-10-2 انواع باغ و ويژگيهاي آن
3-10-2 باغ ايراني تاثير آن بر ديگر هنرها
4-10-2 معرفی باغهایی با ارزش معماری
11-2 خاور دور
12-2 معرفی باغسازي در ايران
1-12-2 باغسازي دوره صفويه
2-12-2 نمونه های باغهای ایران
13-2 خصوصيات باغ ايراني
1-13-2 هندسه باغ ايراني
2-13-2 ابعاد تمثيلي گردش آب و تقسيم هندسي باغ ايراني
3-13-2 ساير خصوصيات باغ ايراني
4-13-2 آب در باغ
5-13-2 گياهان در باغ ايراني
6-13-2 پوشش گياهي باغهاي ايراني
14-2 مباحث نظري
1-14-2 اوقات فراغت
2-14-2  تعاریف  ارائه شده از اوقات فراغت
3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر
4-14-2 نقش و كاركرد اوقات فراغت
5-14-2 آثار و نتايج اوقات فراغت
15-2 تفريح و تفرج
1-15-2 تعریف واژه تفریح
2-15-2 تعریف تفرج
3-15-2 منابع تفرجگاهی
4-15-2 پیش بینی تقاضای تفرجگاهی
5-15-2 رابطه جمعیت و تفرج
6-15-2 الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی
16-2 توریسم و جهانگرد
1-16-2 تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری)
2-16-2 توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت
1-2-16-2 تئوریهای جهانگردی
4-16-2 اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان
5-16-2 ارزشهای فرهنگی و جهانگردی
6-16-2 ارزشهای اقتصادی و جهانگردی
7-16-2 بررسي تاثير جهانگردی بر عوامل مختلف
8-16-2 اهداف توسعه جهانگردی
9-16-2 موانع توسعه جهانگردی
10-16-2 جهانگردی پایداری و توسعه آن
11-16-2 نتایج
فصل سوم: مطالعات پايه
1-3 بررسی استان خراسان
1-1-3پيشينه تاريخي
2-3 جغرافياي طبيعي خراسان
1-2-3 موقعیت
2-2-3 پستي وبلنديها
3-3 آب و هوای استان خراسان
1-3-3 بادها
2-3-3 تنوع آب و هوايي استان خراسان
4-3 تقسيمات كشوري
5-3 جمعيت استان
1-5-3 جمعيت و اهميت آن
2-5-3 رشد جمعيت
3-5-3 تراكم جمعيت
4-5-3 سواد
5-5-3 زمينه هاي اشتغال
6-5-3 مسكن
7-5-3 صنایع دستی
6-3 جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی
7-3 بناهای یادبود تاریخی
8-3 بناهای یادبود مذهبی
9-3 فرهنگ و هنر
10-3 معرفی چند بنای تاریخی مشهد
11-3 بررسی کلان شهر مشهد
1-11-3 تاريخچه شکل گيري شهر
12-3 موقعيت جغرافيايي
1-12-3 جهت و نوع توسعه شهر
2-12-3 عوامل موثر در تعيين جهات گسترش
13-3 مطالعات زمين‌شناسي و زلزله‌شناسي
14-3 اقليم
1-14-3 دماي هوا
2-14-3 تابش آفتاب
3-14-3 ميزان بارندگي
4-14-3 رطوبت نسبي
5-14-3 وزش باد
6-14-3 توصيه هاي اقليمي
15-3 نقش شهر مشهد در استان خراسان
16-3 وضعيت فرهنگي
17-3 پوشش گياهي
18-3 بررسی‌های جمعیت شهر مشهد
1-18-3 تعداد جمعیت و میزات رشدآن
2-18-3 ترکیب جنسی و سنی جمعیت
19-3 توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن
1-19-3 تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن
2-19-3 عوامل افزایش زائر و مسافر
20-3 بررسی روند توریسم در مشهد
1-20-3 توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن
2-20-3 بررسی خصوصیات توریسم در مشهد
3-20-3 نوسان تعداد مسافران و زائران
4-20-3 پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395
5-20-3 پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری
21-3 بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد
22-3 کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد
23-3 معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد
24-3 جاذبه های توریستی شهر مشهد
25-3 نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد
26-3 نگاهی به تاریخ شاندیز
1-26-3 ساختار شهری شهر شاندیز
2-26-3 منظر و ارتباط فضایی
3-26-3 ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار
4-26-3 سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار
5-26-3 تنگناها و محدودیت‌ها
6-26-3 فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی
7-26-3 فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری
8-26-3 فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج
9-26-3 امکانات و قابلیت‌ها
10-26-3 تهیه طرح‌های ویژه گردشگری
11-26-3 مشکلات و محدودیت‌ها
12-26-3 توان‌ها و قابلیت‌‌ها
27-3 الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران منابع و جاذبه‌های گردشگری
28-3 ترکیب گردشگران
29-3 الگوها و رفتارهای گردشگری
30-3 طرح‌های توسعه
فصل چهارم: مطالعات تکمیلی
1-4 گردشگري به عنوان يک سيستم
2-4 عناصر اصلی سيستم گردشگري
3-4 اصول بین المللی گردشگری
4-4 بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران
5-4 طرح توسعه ملي گردشگري ايران
6-4 انواع گردشگری
7-4 گردشگری روستايی
8-4 گردشگري شهري
9-4 گردشگري درطبيعت (طبيعت گردي)
10-4 گردشگری پايدار
11-4 اصول گردشگری پايدار
1-11-4 گردشگري فرهنگي
12-4 اکوتوريسم
13-4 گردشگري و تكنولوژي
14-4 انواع جاذبه ها گردشگري
15-4 شاخصهای کیفی طراحی منظر
1-15-4 طراحی محیط و منظر
2-15-4 برنامه‌ریزی تفرجی
3-15-4 بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها
4-15-4 پوشش گیاهی
5-15-4 پوشش گیاهی منطقه
6-15-4 انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی (الف)
7-15-4 انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)
8-15-4 بافت
9-15-4 معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت
10-15-4 ترکیب عملکردی درختان
16-4 گذرها در طراحی سایت
17-4 آب در طراحی سایت
18-4 «آب» در طراحی فضای سبز
19-4 اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی
20-4 نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب
21-4 ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی
22-4 تکنیک‌‌های استفاده از آب
23-4 مبلمان و المان‌های سایت
24-4 نتیجه‌گیری
فصل پنجم: ضوابط طراحی منظر
1-5 ضوابط طراحی پارک و فضای سبز
1-1-5 ضوابط شهرسازی
2-1-5 ضوابط اجرایی
3-1-5 ضوابط مربوط به شهرسازی
2-5 تعیین ابعاد و اندازه فضاها
3-5 ضوابط گذرها
4-5 ضوابط کف سازی
5-5 ضوابط تجهیزات
6-5 بخش خدماتي
1-6-5 رستوران مجموعه
2-6-5 اغذيه
3-6-5 تريا
4-6-5 چايخانه
5-6-5 فضاهاي لازم  چايخانه‌ سنتي
6-6-5 رستوران سنتي
7-6-5 كيوسكهاي فروش تنقلات
8-6-5 نگهباني و اطلاعات
9-6-5 سرويسها
10-6-5 پاركينگ
11-6-5 اداري
7-5 بخش فرهنگي
1-7-5 حداقل مساحت مورد نياز فضاهاي رفاهي خدماتي
2-7-5 حداقل مساحت مورد نياز فضاهاي تجاري
3-7-5 حداقل مساحت مورد نياز فضاهاي اداري
8-5 درك ارزشهاي بصري مناظر
1-8-5پوشش گياهي مجموعه
2-8-5 ارزيابي پوشش گياهي
3-8-5 طراحي مبلمان در فضاي سبز
4-8-5 سكوهاي نشيمن در فضاي سبز
5-8-5 تدوین برنامه فیزیکی
فصل ششم: مطالعات تطببقی
6 نمونه‌ پارک‌های داخلی
1-6 باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران)
2-6 طراحی فضاهای عمومی و بناها
3-6 حرکت آب
4-6 مصالح
5-6 پارک گلدن گیت
6-6 باغ‌ها
7-6 یادبودها
8-6- مجسمه ها و المانها
فصل هفتم: مطالعات کالبدی
7-1- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن
7-1-1مشخصات سایت
7-1-2- محل قرار گیری سایت
7-1-3- آنالیز سایت انتخابی
7-1-4- آنالیز سایت سوران (بررسی ساختاری)
فصل هشتم: فرآیند طراحی پروژه
1-8چگونگی شکل گیری ساختار (مبانی برنامه ریزی  طرح)
2-8 اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح
1-1-2-8 تعریف فضا و درک فضایی
2-2-8 زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی)
3-8 شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران
4-8 شکل گیری ساختار و ایده
1-4-8 نقش ایده در طراحی
2-4-8 نقش ایده در طراحی تفرجگاه
3-4-8 در جستجوی ایده
5-8 شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران
6-8 نتیجه گیری
1-6-8 اصول و مباني نظري پروژه
2-6-8 آناليز ايده اصلي
منابع و ماخذ
فصل نهم: معرفی طرح

—————————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل ۱۸۸ صفحه می باشد.

1_25_Copy of butgrns هزینه محصول : 20.000 تومان 14.000

حجم فایل : ۲۰ مگابایت

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

baner--me

—————————————————————————————-

X استانداردهای طراحی مجموعه گردشگریX برنامه فیزیکی مجتمع گردشگریX دانلود پایان نامه مجموعه گردشگریX دانلود رساله مجموعه گردشکریX دانلود مطالعات مجموعه گردشگریX رساله مجتمع گردشگریX رساله مرکز گردشگریX رساله معماری مجموعه گردشگریX طراحی مرکز و مجموعه گردشگری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مطالعات مجموعه گردشگری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مطالعات مجموعه گردشگری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است