هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » محصول » دانلود فایل اتوکد خانه علومیها یزد-نقشه رایگان خانه علومیها

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود فایل اتوکد خانه علومیها یزد-نقشه رایگان خانه علومیها

دانلود فایل اتوکد خانه علومیها یزد-نقشه رایگان خانه علومیها

65,000 تومان

توضیحات

دانلود فایل اتوکد خانه علومیها یزد-نقشه رایگان خانه علومیها

دانلود پلان کدی خانه کهکشان اصفهان

محله قصابها، میدان میرچخماق ، کوی قصابها

دانلود فایل اتوکد خانه علومیها یزد-نقشه رایگان خانه علومیها این مجموعه را آخوند ملاباقر اردکانی و فرزندش، آخوند ملاحسین، که لقب «علومی گرفت و جد علومیهای یزد است، بنا کرده اند. قدمت خانه اول به صد و پنجاه سال و دومی به صد و بیست سال می رسد.

در نظری کلی به این مجموعه می توان گفت که فضاهای مختلف آن در سه بخش انتظام یافته است: ۱) بخش شمال غربی، که حیاطی مستطیل شکل است و فضاهایی در سه جبهه شمال شرق و شمال غرب و جنوب غرب آن قرار دارد؛ ۲) بخش میانی، حیاطی بزرگ و مفصل، که سه جبهه جنوب شرق و جنوب غرب و شمال غرب آن را فضاهای گوناگون فراگرفته است و در مرکز آن نیز، گودال باغچه ای هست که فضاهای مختلفی در پیرامون آن قرار دارد؛ 3) بخش جنوب شرقی، قطعه زمینی که ظاهرا در گذشته باغ بوده است و به همین دلیل، در اینجا، با عنوان «باغ» از آن نام می بریم. بستر کل مجموعه تقریبا به شکل مستطیل و کشیدگی آن در جهت جنوب شرقی-شمال غربی است.

در تعریف کلی مجموعه، آن را به سه بخش تقسیم کردیم؛ اما در نظری دقیق تر به انتظام افقی آن می توان دید که قطعه زمین جنوب شرقی یا باغ خانه بخشی مستقل و مجزا نیست، بلکه در کنار جبهه جنوب شرقی حیاط بزرگ واقع است و فضاهای این جبهه به همان میزان که به سوی حیاط روزنه دارند و به آن می نگرند به باغ نظر می کنند. در نتیجه، این باغ چشم اندازی زیبا برای فضاهای خانه بوده و از این طریق، به بخش میانی خانه پیوند می خورده است. پس کل مجموعه را می توان به دو پاره بزرگ تر تقسیم کرد: حیاط شمال غربی یا حیاط کوچک خانه؛ مجموعه حیاط میانی و باغ.

اصولا در معماری قدیم ما، ترکیب خانه و باغ نادر است. خانه های قدیمی این شهر و حتی بسیاری از شهرهای دیگر ما -اسم

متشکل از فضایی باز است که با فضاهای بسته و نیم باز محصور و مرکز توجه شده است؛ لیکن در باغ قدیمی کل مجموعه در سیطره فضای باز است، به طوری که فضای بسته یا در آغوش فضای باز جای می گیرد یا آنکه یکی از اجزای آن می شود. در خانه مورد بحث، فضاهای بسته در ضلع شمال غربی باغ واقع شده اند و از منظره آن بهره می برند. هر یک از دو حیاط خانه دستگاه ورودی کامل و مستقلی دارد. اکنون ارتباط دو حیاط با یکدیگر بسیار محدود است، به طوری که دو بخش مرکزی و شمال غربی، بیش از آنکه با یکدیگر پیوند داشته باشند، مستقل و مجزا می نمایند. در واقع این دو خانه هایی مجز ایند که به ظرافت با یکدیگر ارتباط یافته اند.

بخش میانی خانه حیاطی وسیع تر و مفصل تر از بخش شمال غربی دارد و فضاهای اطراف آن نیز اغلب بزرگ ترند. وجود گودال باغچه در مرکز حياط، این عرصه را صاحب فضاهایی متنوع تر کرده است. جبهه جنوب غربی حیاط بلندتر از دیگر جبهه های آن است. جبهه جنوب شرقی از بر حیاط عقب تر نشسته و در نتیجه، یک مهتابی بزرگ به وجود آمده است. در مقابل، حیاط شمال غربی، به دور از این بازیها، چهار نمای هم اندازه دارد که دو به دو قرینه اند و در کنار هم، حیاطی آرام و ساده پدید آورده اند. این تفاوت کیفیت فضایی دو حیاط حتی در شکل و اندازه اجزای به کار رفته در نماهای آنها قابل مشاهده است: شكل قوسها و نیز اندازه و تناسب ابعاد عناصر نماها، یعنی ایوانها و قابها و درها و پنجره ها، در دو حیاط کاملا متفاوت است و اصولا نظام اندازه های نماهای حیاط جنوب شرقی بزرگ تر از حیاط شمال غربی است. این همه حال و هوایی متفاوت در دو بخش این مجموعه فراهم آورده است؛ و به این ترتیب، ساکنان در این بنای مفصل كيفيات فضایی مختلفی را درک می کرده اند. با تأملی در 

آنچه آمد می توان گفت که طرح دو بخش یا دو عرصه خانه در کلیت خود از نظم و اصول دقیق و یکسانی تبعیت می کنند، اما فضاهایی با کیفیاتی متنوع و متفاوت عرضه می دارند. از نکات بارز طرح وجود گودال باغچه در مرکز حیاط بزرگ است. این گودال باغچه مرکزی برای حیاط، که خود عنصر مرکزی خانه است، پدید می آورد؛ و به این ترتیب، هم بر انتظام مرکزی طرح خانه تأکید دوباره می کند و هم فضای حیاط را عمیق و پر حجم جلوه می دهد. گودال باغچه سطح جدیدی نیز به فضاهای داخل حیاط افزوده است – سطحی که در عین آنکه جزو فضاهای حیاط محسوب می شود، از بخش بالایی تفکیک شده و عرصه ای مستقل پدید آورده است. از دیگر آثار گودال باغچه چشم اندازها و منظرهای گوناگون در حیاط است؛ به این معنا که در چنین حیاطی، با تغییر ارتفاع و رفتن از یک سطح به سطح دیگر، چشم انداز های جدید پدید می آید.

همچنین، به سبب شکستن کف حیاط و پدید آمدن حیاط گودنشسته، حجم حیاط از پایین به بالا پله پله بازتر شده و بدین گونه روح نواز تر و دلگشاتر گشته است. وجود گودال باغچه منحصر به این خانه نیست و در بسیاری از خانه های سنتی دیده می شود؛ اما آنچه در گودال باغچه این خانه باید مطمح نظر قرار گیرد عمق زیاد آن نسبت به ارتفاع نماهای حیاط است: عمق آن از ارتفاع سه جبهه جنوب شرقی و جنوب غربی و شمال غربی حیاط نیز بیشتر شده و به اندازه ارتفاع دو طبقه شده است. به این ترتیب، کسی که در سطح فوقانی حیاط حرکت می کند یا بر روی مهتابی قرار می گیرد کف گودال باغچه را نمی بیند. این ویژگی سبب جدایی و انفکاک دو سطح حیاط شده است و گودال باغچه را نه کف گودنشسته حیاط، که حیاطی مستقل در دل حیاط اصلی جلوه می دهد.

پاره ای از فضاهای خانه در زیر زمین آن قرار دارد. در بخش شمال غربی خانه، فضاهای زیرزمین در دو جبهه جنوب غربی و شمال غربی واقع و به یکدیگر مرتبط اند. در بخش میانی، اغلب فضاهای زیرزمین در کنار گودال باغچه نشسته و از منظر و نور آن بهره برده اند. در این بخش، فضاهای جبهه جنوب شرقی بسته و فضاهای جبهه های شمال غربی و جنوب شرقی نیم باز است. در جبهه جنوب غربی، فضاهای زیرزمین در دو طبقه بر روی هم قرار گرفته اند و از طریق ایوانی به گودال باغچه مینگرند – ایوانی بلند که نقش واسط در میان فضای باز و بسته را بر عهده دارد.

شیوه انتظام و استقرار کلی فضاهای این خانه به گرد حیاطها همچون اغلب خانه های قدیمی شهر است، اما از خصوصیات قابل توجه این بنا قرار گرفتن جبهه جنوب شرقی حیاط بزرگ در میان حیاط و باغ و نظر کردن یکسان به هر دوست: اتاقهای این جبهه از یک طرف به فضای باز محصور با فضاهای بسته می نگرند و از طرف دیگر، با چشم انداز وسیع و سرسبز باغ روبه رویند.

از دیگر نکات جالب توجه در این بنا تزیینات بیشتر و جزئیات ظریف تر در ایران و تالار و اتاقهای خانه شمال غربی نسبت به فضاهای خانه جنوب شرقی است؛ اگر چه فضاهای بخش جنوب شرقی وسیع تر و متنوع تر است. این ویژگی حتی در طراحی نماها و تزیینات حیاط شمال غربی در قیاس با حیاط جنوب شرقی دیده می شود.

در طرح نماهای حیاط کوچک تر خانه، ترکیب قوسهای کلیل و جناغی شایسته تأمل است. چنان که در تصاویر جبهه های جنوب شرقی و جنوب غربی این حیاط دیده می شود، قوسهای جناغی در قابهایی باریک (نمای راهرو) یک در میان در بین قوسهای کلیل، متعلق به فضاهای اصلی تر، جای گرفته اند. تفاوت شکل این قوسها با یکدیگر تنوعی دل نواز در این نماها پدید آورده است. بعلاوه، با این ترکیب، عناصر تشکیل دهنده نماهای مورد بحث به دو شکل ساده خلاصه شده است.

۱) تصویر این باغ در گنجنامه نیامده است

_________________

دانلود فایل اتوکد خانه علومیها یزد-نقشه رایگان خانه علومیها

توضیحات فایل دانلود نقشه معماری:

فرمت این فایل DWG –و 6 شیت نقشه شامل پلان برش  جامع و کامل کاملا اختصاصی می باشد.

-بصورت اختصاصی توسط وب سایت  معمارآنلاین  عرضه شده

 -گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول نمیشود

 – منابع این فایل بصورت کامل می باشد

در صورت مشکل پرداخت از کد USSD اختصاصی سایت ما استفاده کنید

 *788*97*112211#

هزینه محصول : تنها با پرداخت ففط 65.000 تومان

?حجم فایل : 20.45مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش در خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل اتوکد خانه علومیها یزد-نقشه رایگان خانه علومیها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل اتوکد خانه علومیها یزد-نقشه رایگان خانه علومیها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است