حوادث چون روزها سپری می شوند.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود رساله کامل مركزنگهداری كودكان خياباني

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله کامل مركزنگهداری كودكان خياباني

دانلود رساله کامل مركزنگهداری كودكان خياباني

13,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خریداستفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود رساله کامل مركزنگهداری كودكان خياباني

رساله کامل مركزنگهداری كودكان خياباني

رساله کامل مركزنگهداری كودكان خياباني

در مجتمع حاضر، منظور از فضاهاي مسكوني، خانه‌ها يا واحدهاي اقامتي كودكان مي‌باشند كه كاربري اصلي مجتمع را تشكيل مي‌دهند. در اين پروژه، طراحي مسكن مورد نياز از دو جهت مورد توجه واقع شده است:

نخست، از آن جهت كه اين واحدهاي مسكوني مي‌بايد به تبعيت از برنامه‌ريزي زندگي مجتمع، حتي‌الامكان تداعي كننده يك خانه و منزل معمولي باشد، به نحوي كه هر كودك احساس حضور در خانه و خانواده خود را داشته باشد. بنابراين، واحدهاي مسكوني مي‌بايد ويژگيهاي كالبدي خاص خود را دارا باشد.

دوم، از آن نظر كه، مجموعه مسكوني مي‌بايد براي كودكان استفاده كننده احساس بافت مسكوني معمولي را ايجاد كند، نه احساس تكرار و يكنواختي بلوك‌هاي مسكوني تيپ خوابگاه مانند را (از نوع تعاوني‌هاي مسكن و خانه‌هاي سازماني). خصوصيات كليدي فوق، باعث مي‌شود تا به يك اصل بسيار مهم كه امروزه در شهرسازي نوين (به ويژه پس از گذر از دوران مدرن گرايي)، مورد عنايت واقع شده، دقت شود و آن، اصل هويت و نشان‌مندي است. رعايت اين اصل سبب مي‌گردد، تا به پيروي از تجربيات شهرهاي گذشته، گوشه و كنار هر يك از فضاهاي شهري و به ويژه حوزه‌هاي مسكوني، از يكديگر متفاوت گردد و در سايه همين تفاوت‌ها و نشانه‌ها هر فرد (در اينجا هر كودك كانون؛) نسبت به محيط زندگي خود احساس بهتري از تعلق و در نهايت هويت داشته باشد.

در اينجا لازم است تعريف دقيق‌تري از مسكن ارائه شود. مسكني كه تا به حال مطرح بوده هميشه محل جاي دادن و پذيرفتن كانون گرم و پر مهر خانواده بوده است؛ خانواده‌اي كه معمولاً از سرپرست خانواده يعني پدر، مادر و فرزندان تشكيل مي‌شود؛ حتي در برخي از خانواده‌ها پدربزرگ و مادربزرگ خانواده نيز جزء افراد خانواده محسوب مي‌گردند، ولي چيزي كه در اينجا تحت عنوان يك خانواده ارائه مي‌شود، نياز به تعريف جديدي دارد. خانواده از يك مربي به عنوان سرپرست دايم خانواده و نيز تعدادي كودك كه در سنين بين ۱۲ تا ۱۸ مي‌باشند، تشكيل شده است.

فهرست مطالب

عناوين                                                                        صفحه

مقدمه ………………………………………………………………..

فصل اول :

مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه: …………………………………

۱-۱- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:……….

۱-۱-۱- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران

۲-۱-۱- ساختار جمعيتي شهر تهران …………………………………

۲-۱- موقعيت جغرافيائي …………………………………………….

۳-۱- موقعيت طبيعي ………………………………………………..

۴-۱- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران …………………………..

۵-۱- ويژگيهاي اقليمي:………………………………………………

۱-۵-۱- دما …………………………………………………………

۲-۵-۱- ميزان بارش ………………………………………………..

۳-۵-۱- رطوبت نسبي ………………………………………………

۴-۵-۱- روزهاي يخبندان ……………………………………………

۵-۵-۱- روزهاي باراني …………………………………………….

۶-۵-۱- باد ………………………………………………………….

۷-۵-۱- تأثير جهات وزش باد در ساختمان …………………………..

۸-۵-۱- تأثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان …………….

۹-۵-۱- ارتفاع بناها …………………………………………………

۱۰-۶-۱- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيائي و اقليمي منطقه

۷-۱- احكام و ضوابط طراحي معماري ………………………………

منابع و ماخذ فصل اول ………………………………………………

فصل دوم:

تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع: …

۱-۲- تعريف و تبيين موضوع ……………………………………….

۲-۲- تعريف كودك ………………………………………………….

۱-۲-۲- تعريف كودكان خياباني ……………………………………..

۳-۲- تاريخچه كودكان خياباني ………………………………………

۴-۲- وضعيت كودكان خياباني در جهان …………………………….

۱-۴-۲- وضعيت كودكان خياباني در ايران ………………………….

۵-۲- «كودك در خيابان» و «كودك خيابان» ………………………..

۶-۲- عوامل موثر بر خياباني شدن كودكان ………………………….

۷-۲- بزهكاري و بزهديدگي كودكان خياباني …………………………

۸-۲- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني ……………………………..

۹-۲- وضعيت رواني- اجتماعي كودكان خياباني …………………….

۱-۹-۲- مدرسه (اجتماع) ……………………………………………

۲-۹-۲- وضعيت رواني …………………………………………….

۳-۹-۲- مشكلات رفتاري ……………………………………………

۱۰-۲- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان …………………

۱-۱۰-۲- سازمان بهزيستي ………………………………………….

۲-۱۰-۲- شهرداري …………………………………………………

۳-۱۰-۲- سازمان بين‌المللي …………………………………………

۱۱-۲- آمار كودكان خياباني …………………………………………

۱۲-۲- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعيت زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران …………………………………………

۱۳-۲- مقالات برخي از جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني       

۱۴-۲- نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع فوق ……………………….

۱۵-۲- پيوست مقالات جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني

منابع و ماخذ فصل دوم ………………………………………………

فصل سوم:

مباحث عمومي مرتبط با پروژه:………………………………………

۱-۳- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما (عضو هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور)     

۲-۳- مصاحبه با خانم كاووسي (كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران) …………………………………………………………………………

۳-۳- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان     

۴-۳- مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك ……………………………..

۵-۳- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان
خياباني …………………………………………………………………

۶-۳- روانشناسي دوران نوجواني ……………………………………

۱-۶-۳- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان ……………………….

۲-۶-۳- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان ……………

۷-۳- كودك، معماري و فضا ………………………………………..

۱-۷-۳- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري ……………………..

۸-۳- معماري براي كودكان …………………………………………

۹-۳- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و
نوجوانان ……………………………………………………………….

منابع و ماخذ فصل سوم ……………………………………………..

فصل چهارم:

بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه 

۱-۴- مراكز خارجي: ……………………………………………….

۱-۱-۴- مراكز كودكان خياباني تركيه ……………………………….

۲-۱-۴- مراكز كودكان خياباني كنيا …………………………………

۳-۱-۴- مراكز كودكان خياباني برزيل (شهر مارينگا) ……………….

۴-۱-۴- پروژه ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال ۱۹۸۶ تا كنون) ..

۵-۱-۴- مراكز كودكان خياباني هندوستان ……………………………

۶-۱-۴- مراكز كودكان خياباني آفريقاي جنوبي ………………………

۷-۱-۴- مراكز كودكان خياباني كانادا ………………………………..

۲-۴- مراكز داخلي: …………………………………………………

۱-۲-۴- مجتمع خدمات رفاهي- بهزيستي سبزوار ……………………

۱-۱-۲-۴- موقعيت ………………………………………………….

۲-۱-۲-۴- اجزاء طرح ……………………………………………..

۳-۱-۲-۴- معرفي كم و كيف معماري طرح …………………………

۲-۲-۴- بازديد و تحليل مركز كودكان خياباني قرنطينه ياسر …………

۳-۲-۴- بازديد از مراكز بعثت و شبانه‌روزي عاصف ……………….

۴-۲-۴- بازديد از مراكز كودكان خياباني اسماعيل محمدي …………..

منابع و ماخذ فصل چهارم ……………………………………………

فصل پنجم:

معرفي سايت پروژه:………………………………………………….

۱-۵- موقعيت شهري منطقه ۱۵ تهران ………………………………

۱-۱-۵- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي……………………….

۲-۱-۵- بررسي وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي ساكن منطقه ۱۵ تهران   

۲-۵- كاربري پيشنهادي در طرح تفضيلي ……………………………

۳-۵- زمين پروژه و قابليتهاي آن ……………………………………

۱-۳-۵- جنسيت خاك سايت ………………………………………….

۲-۳-۵- آب در منطقه طرح …………………………………………

۳-۳-۵- كوههاي متصرف در منطقه طرح …………………………..

۴-۳-۵- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح …………………..

۵-۳-۵- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا ……….

۶-۳-۵- دسترسيهاي سايت …………………………………………..

۱۰-۵- چكيده ………………………………………………………..

منابع و ماخذ فصل پنجم ……………………………………………..

فصل ششم:

بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه‌ريزي فيزيكي: ……

۱-۶- تعيين برنامه‌ريزي كالبدي سايت ……………………………….

۱-۱-۶- ساختمان اداري ……………………………………………..

۲-۱-۶- ساختمان خوابگاه ……………………………………………

۱-۲-۱-۶- قسمت خوابگاه‌ها …………………………………………

۲-۲-۱-۶- آشپزخانه …………………………………………………

۳-۲-۱-۶- محل ذخيره مواد و سردخانه ……………………………..

۴-۲-۱-۶- محل تهيه غذا ……………………………………………

۵-۲-۱-۶- محل طبخ ………………………………………………..

۶-۲-۱-۶- محل غذاخوري ………………………………………….

۱-۶-۲-۱-۶- سرو غذا ………………………………………………

۲-۶-۲-۱-۶- سرويسها ………………………………………………

۷-۲-۱-۶- رختكن و سرويسها ………………………………………

۸-۲-۱-۶- محل پارك ماشين و بار انداز …………………………….

۹-۲-۱-۶- رختشويخانه ……………………………………………..

۱-۹-۲-۱-۶- منطقه يا آماده‌سازي ……………………………………

۲-۹-۲-۱-۶- قسمت شستشو …………………………………………

۳-۹-۲-۱-۶- قسمت خشك كن ……………………………………….

۴-۹-۲-۱-۶- محل اتوكشي ………………………………………….

۳-۱-۶- ساختمان اجتماعات …………………………………………

۱-۳-۱-۶- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي تئاتر سر پوشيده) …….

۲-۳-۱-۶- نمازخانه …………………………………………………

۳-۳-۱-۶- كتابخانه ………………………………………………….

۱-۳-۳-۱-۶- جا براي گذاشتن وسائل ………………………………..

۲-۳-۳-۱-۶- مخزن كتاب …………………………………………..

۳-۳-۳-۱-۶- سالن مطالعه …………………………………………..

۴-۱-۶- ساختمان آموزشي …………………………………………..

۱-۴-۱-۶- گالري ……………………………………………………

۲-۴-۱-۶- كلاسهاي آموزشي ……………………………………….

۳-۴-۱-۶- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري) …………………………………

۴-۴-۱-۶- سمعي و بصري ………………………………………….

۵-۱-۶- كارگاههاي تخصصي ……………………………………….

۱-۵-۱-۶- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها …………

۱-۱-۵-۱-۶- محوطه انبار و نگهداري ………………………………

۲-۱-۵-۱-۶- محوطه تدريس ………………………………………..

۳-۱-۵-۱-۶- ماشين‌آلات …………………………………………….

۶-۱-۶- غرفه‌هاي فروش و تريا …………………………………….

۷-۱-۶- فضاهاي سبز و ورزشي ……………………………………

۸-۱-۶- نگهباني …………………………………………………….

۲-۶- سازه ………………………………………………………….

۳-۶- تاسيسات ………………………………………………………

۱-۳-۶- گرمايش …………………………………………………….

۲-۳-۶- حرارت مركزي …………………………………………….

۳-۳-۶- تهويه  ………………………………………………………

۴-۳-۶- خنك‌سازي مكانيكي …………………………………………

۵-۳-۶- تهويه مطبوع ……………………………………………….

۴-۶- نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح ………………….

منابع و ماخذ فصل ششم ……………………………………………..

فصل هفتم:

توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت …………………..

فصل هشتم:

نقشه‌هاي طراحي شده در مورد سايت سازمان بهزيستي كشور براي استفاده كودكان خياباني (براي دوستي) 

 

 

 

 

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۲۱۵ صفحهمی باشد.

مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود >> بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

هزینه محصول : ۱۳٫۰۰۰ تومان

حجم فایل :۲۶٫۰۶ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

دانلود مطالعات مركزنگهداری كودكان خياباني-خرید رساله مركزنگهداری كودكان خياباني-خرید مطالعات مركزنگهداری كودكان خياباني-پایان نامه مركزنگهداری كودكان خياباني-خرید رساله مجتمع نگهداری كودكان خياباني-پایان نامه مركزنگهداری كودكان خياباني-پروپوزال معماری مجتمع نگهداری كودكان خياباني-دانلود رساله کامل مركزنگهداری كودكان خياباني-رساله آماده مركزنگهداری كودكان خياباني-رساله معماری مجتمع نگهداری كودكان خياباني-رساله مركزنگهداری كودكان خياباني

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله کامل مركزنگهداری كودكان خياباني”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله کامل مركزنگهداری كودكان خياباني”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است