کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » محصول » دانلود رساله کامل بیمارستان

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله کامل بیمارستان

دانلود رساله کامل بیمارستان

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود رساله کامل بیمارستان

مقدمه:

رساله بيمارستان مؤسسه پزشكي است كه با استفاده از امكانات تشخيصي ، درماني ، بهداشتي ، آموزشي و تحقيقي به منظور بهبودي بيماران سرپائي و بستري به وجود مي آيد و آسايش و ايمني بيماران و كاركنان خود را تأمين مي نمايد .

بيمارستان عمومي داراي بخش هاي مختلف در رشته هاي پزشكي بوده و بايد حداقل داراي چهار بخش اصلي (داخلي ـ جراحي عمومي ـ زنان و زايمان ـ اطفال) باشد .

بيمارستان تخصصي در يك يا چند رشته تخصصي يا فوق تخصصي پزشكي فعاليت خواهد نمود .به منظور رعايت اختصار در اين آئين نامه « وزارت متبوع » جايگزين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه/دانشكده جانشين دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مي گردد .

بهانه انتخاب موضوع:

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می‌‌شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

اکثر بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند در طول روز برای مدت کمی مورد توجه پزشک و گاه برای زمان بیشتری موردتوجه پرستاران و درمانگران قرار می گیرند ، هر چند که بیشتر اوقات روی تخت هستند و یا در صورتی که وضعیت بهتری پیدا کنند ، ساعت ها بدون این که کاری انجام دهند می نشینند . این وضعیت آنها را نسبت به محیط بسیار حساس می سازد . بنابراین منطقی است که محیط را عامل کمک کننده ای در احساس بهتر شدن و بهبودی کامل آنها بدانیم . بیش از یک قرن پیش ، فلور آنس نایتینگل تاثیر محیط اطراف را بر روی بیمارانش متذکر شد .

دانلود رساله کامل بیمارستان

مقدمه …………………………………………………………………………………الف

بهانه انتخاب موضوع ………………………………………………………………..الف

طرح موضوع ………………………………………………………………………….ب

معرفی موضوع …………………………………………………………………………ب

ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………………………….ت

آخرین اطلاعات از احداث بیمارستان در ایران………………………………………….ت

جهت گیری موضوع ……………………………………………………………………ج

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………..ح

مطالعات قبلی …………………………………………………………………………..خ

چرا بیمارستان …………………………………………………………………………..د

روش تحقیق …………………………………………………………………………….د

فصل اول: اقلیم شناسی……………………………………………………………1

1-1 جغرافیای مازندران…………………………………………………………………………..2

 2-1 تاریخچه مازندران …………………………………………………………………………..3

3-1 شهرستان بابل………………………………………………………………………………..7

1-3-1 گنجینه های بابل………………………………………………………………………..7

 4-1 ثقسیمات شهرستان بابل……………………………………………………………………….7

  5-1 پیشینه تاریخی شهر بابل………………………………………………………………………8

6-1 روند گسترش شهر بابل………………………………………………………………………9

1-6-1 در قرن هشتم…………………………………………………………………………..9

2-6-1 در قرن 1345-1300………………………………………………………………….9

3-6-1 در قرن 1355-1345…………………………………………………………………9

7-1 بافت بابل……………………………………………………………………………………10

1-7-1 بازارها و قله های قدیمی بابل………………………………………………………..11

2-7-1 اماکن مذهبی و مشخصات بافت تاریخی بابل…………………………………………11

3-7-1 مراکز آموزش های عالی بابل……………………………………………………….18

فصل دوم :روند همکاری معماری داخلی در طراحی بیمارستان………………….19

    1-2 برنامه فیزیکی ……………………………………………………………………………..20

2-2  پلان شماتیک ……………………………………………………………………………..20

3-2 پلان مقدماتی ……………………………………………………………………………….21

4-2 تاثیر فضای داخلی بر شکل معماری بیمارستان …………………………………………….22

5-2 نقش معمار داخلی در تیم طراحی بیمارستان ……………………………………………….23

6-2 اثرات نور و رنک در بهبودی بیماران ……………………………………………………………23

7-2 طراحی داخلی ……………………………………………………………………………..24

فصل سوم : آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بیمارستان …………………………….25

1-3 تعاریف …………………………………………………………………………………….26

1-1-3 تعریف بیمارستان ……………………………………………………………………26

2-1-3 رعایت آیین نامه ……………………………………………………………………..26

   2-3 شرایط تاسیس و بهره برداری ………………………………………………………………26

1-2-3 تاسیس بیمارستان ……………………………………………………………………26

2-2-3 اجازه تاسیس ………………………………………………………………………….26

3-2-3 شروع به کار و ففعالیت بیمارستان ……………………………………………………27

3-3 وظایف موسس یا موسسین بیمارستان ……………………………………………………….27

1-3-3 رعایت قوانین ………………………………………………………………………..27

2-3-3 ساعات بیمارستان …………………………………………………………………….27

 4-3 شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان …………………………………………………………28

1-4-3 سرپرستی …………………………………………………………………………….28

2-4-3 نظارت ……………………………………………………………………………….28

3-4-3 هماهنگی ……………………………………………………………………………..28

5-3 شرایط ساختمانی-تجهیزاتی-پرسنلی …………………………………………………………29

1-5-3 نقشه ساختمان …………………………………………………………………………30

2-5-3 تجهیزات ……………………………………………………………………………..30

3-5-3 نیروی انسانی …………………………………………………………………………30

6-3 مقررات عمومی …………………………………………………………………………….30

 7-3 شرایط بهداشتی اتاق عمل …………………………………………………………………..34

1-7-3 کف …………………………………………………………………………………..34

2-7-3 دیوار …………………………………………………………………………………34

3-7-3 سقف ………………………………………………………………………………….34

8-3 بخش عمومی ………………………………………………………………………………..36

1-8-3 تهویه و رختکن ……………………………………………………………………….36

2-8-3 نظافت …………………………………………………………………………………36

9-3 سایر شرایط بهداشتی ………………………………………………………………………..36

10-3 شرایط ارزشیابی …………………………………………………………………………….37

فصل چهارم :تاریخچه استاندارد در ایران ……………………………………………….39

1-4 تعریف استاندارد …………………………………………………………………………40

فصل پنجم :بیمارستان ………………………………………………………………………42

1-5 قسمت بندی و تعیین محدوده ……………………………………………………………..43

2-5 انواع بیمارستان ………………………………………………………………………….44

 3-5 مفهوم طرح ریزی……………………………………………………………………..44

4-5 مسیر یابی ………………………………………………………………………………..46

5-5 اتاق های جراحی اصلی ………………………………………………………………….46

1-5-5 اتاق بیهوشی ……………………………………………………………………….47

 6-5 داروخانه …………………………………………………………………………………49

7-5 رعایت نکات ایمن در جراحی ……………………………………………………………50

8-5 استریل سازی مرکزی ……………………………………………………………………51

 9-5 بخش های مراقبت های ویژه ……………………………………………………………..51

10-5 دپارتمان های مراقبت ……………………………………………………………………52

فصل ششم :تاثیر معماری بیمارستان بر بهبود بیماران ………………………………54

1-6 تئوری های مرتبط با موضوع ……………………………………………………………56

1-1-6 بیمارستان ………………………………………………………………………….56

2-1-6 تاریخجه بیمارستان …………………………………………………………………57

3-1-6 تحول نظام بیمارستان در غرب …………………………………………………….57

4-1-6 انواع بیمارستان ……………………………………………………………………60

5-1-6 گونه های مختلف بیمارستان ……………………………………………………….63

6-1-6 سازمان مدیریت بیمارستان …………………………………………………………69

7-1-6 مدیریت سازمان امداد و وانح در حوادث غیرمترقبه ……………………………….72

2-6  روابط سازمان بیمارستان ………………………………………………………………74

1-2-6 بخش های مراقبتی …………………………………………………………………77

2-2-6 بخش های تشخیص ………………………………………………………………..91

3-2-6 بخش های درمانی ………………………………………………………………….94

1-3-2-6 جراحی ……………………………………………………………………94

2-3-2-6 اورژانس ………………………………………………………………….97

4-2-6 خدمات اداری ………………………………………………………………………99

5-2-6خدمات مخصوص کارکنان ………………………………………………………..102

6-2-6 خدمات پشتیبانی…………………………………………………………………..103

7-2-6 ساختار اداری و عملیاتی مرکز امداد و سوانح…………………………………….112

3-6   مطالعات نمونه ……………………………………………………………………..124

1-3-6 بیمارستان شهر مونیخ ……………………………………………………………124

2-3-6 بیمارستان طالقانی مشهد ………………………………………………………….129

3-3-6 بیمارستان دکتر بهشتی سبزوار …………………………………………………..131

4-3-6 مرکز تحقیقات پزشکی لتیل راک …………………………………………………135

4-6 تحلیل نمونه ها …………………………………………………………………………137

1-4-6 ایده های مشترک با موضوع ……………………………………………………..137

2-4-6 بررسی نمونه های خارجی ……………………………………………………….138

3-4-6 بررسی نمونه های ایرانی ………………………………………………………..139

5-6 احکام نظریه های معماری طراحی ……………………………………………………140

1-5-6 عوامل موثر بر رضایت بیمار از فضا…………………………………………….140

2-5-6 شرایط بیماری…………………………………………………………………….140

3-5-6 مدت زمان حضور در بیمارستان…………………………………………………141

4-5-6 عوامل فیزیکی محیط…………………………………………………………….141

5-5-6 طراحی بیمارستان………………………………………………………………..144

6-5-6 توصیه های طراحی……………………………………………………………..148

7-5-6 کاراکتر طرح…………………………………………………………………….154

8-5-2 مقیاس……………………………………………………………………………155

6-2 تحلیل یافته های مطالعات……………………………………………………………….155

 7-2 بیمارستانهای استان مازندران…………………………………………………………..170

فصل هفتم : بیمارستان فوق تخصص رضوی در یک نگاه………………..177

فصل هشتم : طراحی تالار اطاق های عمل…………………………………196

 1-8 جانمایی اطاق های عمل در یک بیمارستان…………………………………………….199

 2-8 تعر یف اجزای داخل در مجموعه اطاق های عمل…………………………………….201

1-2-8 منطقه ورودی بیماران و کارکنان و وسایل………………………………………201

2-2-8 منطقه داخلی تالار اطاق عمل………………………………………………….. 202

3-2-8 منطقه اصلی درتالار اطاق های عمل……………………………………………203

4-2-8 منطقه خروج کار کثیف از تالار اطاق های عمل………………………………..203

3-8 شرایط و مشخصات انواع اطاق های عمل…………………………………………….204

فصل نهم: آئین نامه تأسیس موسسس رادیولوژی  و مرکرتصویربرداری پزشکی………206

1-9 تعریف رادیولوژی……………………………………………………………………207

 2-9 شرایط تاسیس و بهره برداری………………………………………………………..208

 3-9 ظوابط ساختمانی تجهیزات……………………………………………………………210

       4-9 ظوابط بهداشتی……………………………………………………………………….211

      5-9 ظوابط پرسنلی………………………………………………………………………..211

  6-9 وظایف موسس……………………………………………………………………….212

 7-9 وظایف مسئول-مسئولین فنی………………………………………………………….212

8-9 سایر مقررات…………………………………………………………………………213

 9-9 تخلفات………………………………………………………………………………..215

  فصل دهم : آشنایئ با کمیته های بیمارستانی…………………………….216

 1-10 کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی ولنژ…………………………………217

 2-10 کمیته دارو-درمان-تجهیزات………………………………………………………….217

    3-10 کمیته رسیدگی به موارد مرگ ومیر وعوارض بیمارستانی…………………………..218

4-10 کمیته تغذیه و رژیم های درمانی……………………………………………………..218

5-10 کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی………………………………………………….219

  6-10 کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها……………………………………..219

 7-10 کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان…………………………………………220

 8-10 کمیته اخلاق پزشکی…………………………………………………………………220

 9-10 تجربه های پیشکسوتان طراحی بیمارستان……………………………………………221

  منابع و مآخذ :…………………………………………………………………………………..225

——————————————

دانلود رساله کامل بیمارستان

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 225 می باشد.

از ویژگی های این رساله: 

1-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

2-پلان کامل+عکس ماکت هدیه  »بعد از خرید ارسال میشود

3-پاورپوینت هدیه  »بعد از خرید ارسال میشود

4-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

5-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

هزینه محصول : 9.000 تومان

حجم فایل :6.28 مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله کامل بیمارستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله کامل بیمارستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است