تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خانه » محصول » دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال

دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال

14,000 تومان

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

  • پروژه اختصاصی از وب سایت معمار آنلاین

baner--me

توضیحات

دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال

چکیده

طرح پیش رو یک پروژه توریستی و تفریحی است که در آن ابتدا به نیاز سنجی و لزوم ایجاد آن پرداخته شده است در مقدمه پژوهش ابتدا به نقش پر اهمت صنعت توریسم در کسب در آمد برای مناطق مختلف مورد برسی قرار گرفته است. سپس شرایط فعلی و موجود شهرستان از نظر توریسم و پتانسیل های منطقه در زمینه گردشگری مورد بحث است که به معرفی تعدادی از مکان های هدف منجر شده است . در فصل دوم آنچه مورد بحث است نیاز های ذاتی انسان به تفریح و گشت و گذار است که از چند دیدگاه از جمله دیدگاه اسلامی و روانشناسی به برسی نقش تفریح در زندگی انسان گرداخته است . سپس آنچه مورد گفتوگو قرار میگیرد توریسم ، تاریخچه و منشاء آن ، نیاز مبرم جوامع امروزی به آن و انواع توریسم است .در فصل سوم چند نمونه خارجی و داخلی که میتوانند الگو های خوبی برای طراحی باشند مورد نقد قرار گرفته اند که میتوان به مجتمع های توریستی و تفریحی نمک آب رود ، کاسپین ، باتومی و چند مورد دیگر اشاره کرد . در فصل چهارم استاندارد ها و ظوابتی که باید در طراحی بخش های مختلف مجموعه رعایت شوند مورد برسی قرار گرفته و بر این اساس برنامه فیزیکی طرح به دست آمده است . در فصل پنجم ، این پژوهش به برسی بستر طراحی و تاثیرات مختلف آن بر روند طراحی پرداخته است و وضعیت کشور ، استان ، و شهر را از لحاظ فرهنگی ، اجتماعی ، اقلیمی و … تحلیل نموده است. اما فرجامین فصل پژوهش به توضیح روند طراحی و چگونگی به وجود آمدن بخش های مختلف مجموعه پر داخته است .

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل اول : اهداف و کلیات

1-1- بیان مسالهء …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-2- ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-2-1- چرایی انتخاب چشمه میر عادل “بیلدیر بولاغی” به عنوان مکان پروژه …………………………………………………..20

فصل دوم : مبانی نظری پروژه

2-1- لزوم تفریح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-1-2- پيشينه‌ي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-1-3- معني لغوي شادي و تفريح …………………………………………………………………………………………………………………..24

2-1-4- تعريف شادي و ضرورت آن از ديدگاه روان‌شناسي و جامعه‌شناسي …………………………………………………………..25

2-1-5- اهميت شادي و تفريح در آموزه‌‌هاي ديني …………………………………………………………………………………………….26

2-1-6- شادي در قرآن …………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-1-6- شادي و تفريح در كلام معصوم(ع) ……………………………………………………………………………………………………….28

2-1-7- عوامل شادي آفرين …………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2- لزوم توریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-2-1- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-2-1-1- گردشگری در جهان ………………………………………………………………………………………………………………………33

2-2-1-2- گردشگری در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-1-3- جهانگردی در اروپا قبل از قرن بیستم ……………………………………………………………………………………………..34

2-2-2- اهمیت گردشگری ………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-2-1- افزایش در آمد ………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-2-2- ایجاد شغل ……………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-3- گونه شناسی گردشگری ………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-3-1- گردشگری مجازی ………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-3-2- گردشگری درمانی …………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-3-3- گردشگری تفریحی ……………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-3-4- گردشگری زمستانی ………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-3-5- گردشگری انبوه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-2-3-6- گردشگری گروهی بین‌المللی ………………………………………………………………………………………………………37

2-2-3-7- 1- تعاریف اکوتوریسم …………………………………………………………………………………………………………………..40

2-2-3-7- 2- تاریخچه اکوتوریسم ………………………………………………………………………………………………………………..40

2-2-3-7- 3- گونه‌های مختلف اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………40

2-2-3-7- 4- رشد صنعت اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………41

2-2-3-7- 5- صنعت اکوتوریسم ایران …………………………………………………………………………………………………………..41

2-2-3-7- 6- هواشناسی و طبیعت گردی ……………………………………………………………………………………………………..42

2-2-3-8- سایر گونه‌های گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………..42

2-3- تاریخچه مختصری از شهرستان خلخال …………………………………………………………………………………………………….45

2-4- وضعیت تفریح خلخال ……………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-5- وضعیت توریسم شهرستان خلخال …………………………………………………………………………………………………………….48

2-5-1- مناطق توریستی خلخال ………………………………………………………………………………………………………………………48

2-5-2- غار یخگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-5-3- روستای کزج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-5-4- آبشار دیز ………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

2-5-4- میرعدیل بولاغی ………………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-6 – شرایط طرحی مجتمع در خلخال ……………………………………………………………………………………………………………..55

فصل سوم : نمونه های داخلی و خارجی

3-1- مجتمع توریستی تفریحی نمک آبرود ………………………………………………………………………………………………………..57

3-1-1- تاریخچه و کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-1-1-1- احداث اين شهرك دو هدف عمده را مد نظر دارد ……………………………………………………………………………58

3-1-1-2- بخش شهرسازي …………………………………………………………………………………………………………………………59

3-1-1-3- بخش گردشگري و امكانات تفريحي …………………………………………………………………………………………….59

3-1-1-4- ديگر امكانات تفريحي ورفاهي جهت گردشگران ……………………………………………………………………………..59

3-1-1-5- پروژه هاي مورد اقدام در آينده نزديك عبارتند از …………………………………………………………………………….59

3-1-1-6- اهداف و برنامه های آینده ……………………………………………………………………………………………………………..60

3-1-2- طبیعت و محیط زیست نمک آبرود ………………………………………………………………………………………………………60

3-1-2-1- پوشش گياهي و جانوري ………………………………………………………………………………………………………………..60

3-1-2-1-1- انواع درختان جنگلي …………………………………………………………………………………………………………………61

3-1-2-2-  شرايط اقليمي منطقه …………………………………………………………………………………………………………………….61

3-1-2-2-1-  آب و هواي معتدل جلگه اي …………………………………………………………………………………………………….61

3-1-2-2-2- آب و هواي كوهستاني …………………………………………………………………………………………………………….61

3-1-2-2-3- آب و هواي نيمه بياباني …………………………………………………………………………………………………………….62

3-1-2-3-  امکانات تفریحی نمک آبرود ………………………………………………………………………………………………………….62

3-1-2-3-1- تله کابین …………………………………………………………………………………………………………………………………62

3-1-2-3-1-1- ساعات كار………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-1-2-3-1-2- ویژگیها ………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-1-2-3-2- تير اندازي به اهداف پروازي ……………………………………………………………………………………………………..64

3-1-2-3-3- امكانات باشگاه تيراندازي نمك آبرود …………………………………………………………………………………………64

3-1-2-3-4- پینت بال ………………………………………………………………………………………………………………………………….64

3-2- مجتمع توریستی و تفریحی کاسپین ………………………………………………………………………………………………………….66

3-2-1- موقعیت سایت ……………………………………………………………………………………………………………………………………66

3-2-2- حوزه بندی عملکردی سایت ……………………………………………………………………………………………………………….71

3-2-3- حوزه بندی توپوگرافیک سایت …………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-4- سایت پلان مجموعه …………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-2-4- جدول برنامه ریزی فیزیکی ………………………………………………………………………………………………………………….77

3-3- مرکز توریستی Rizhao ………………………………………………………………………………………………………………………..81

3-4- مجتمع تفريحي و توريستي باتومي پلازا ……………………………………………………………………………………………………86

3-4-1- تله کابین باتومی راه اندازی شد ……………………………………………………………………………………………………………87

3-4-2- هزار سوئیت ساحلی در چاکوی ساخته می شود ……………………………………………………………………………………..88

3-4-3- هتل اپارتمان مونت کارلو در باتومی …………………………………………………………………………………………………….88

3-4-4- هتل شريتون در باتومي افتتاح شد ………………………………………………………………………………………………………..89

3-4- نمونه های خارجی از محل های اقامتی کوچک در مجتمع های توریستی …………………………………………………….89

فصل چهارم :استاندارد ها ، ضوابط و برنامه فیزیکی

4-1- استاندارد ها و ظوابط ………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-1- رستوران …………………………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-1-1-1- انواع رستوران ………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-1-1- 1- رستوران های معمولی : که خود به سه دسته تقسیم بندی می شوند …………………………………………….93

4-1-1-1- 2- گریل روم ……………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-1-1-1- 3- فودکورت ………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-1-1- 4- تریا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-1-1- 5- رستوران های بوفه …………………………………………………………………………………………………………………..94

4-1-1-2- فضای های داخلی رستوران ……………………………………………………………………………………………………………94

4-1-1-2-1- سالن اصلی رستوران خود به بخشهای زیر می تواند تقسیم شود ……………………………………………………94

4-1-1-2-2- آشپزخانه …………………………………………………………………………………………………………………………………95

4-1-1-3- فضای اداری …………………………………………………………………………………………………………………………………96

4-1-1-4- بهداشت در رستوران ………………………………………………………………………………………………………………………96

4-1-1-5- تاسیسات ……………………………………………………………………………………………………………………………………..96

4-1-1-6- لوازم رستوران ……………………………………………………………………………………………………………………………….97

4-1-1-6-1- میزهای رستوران……………………………………………………………………………………………………………………… 97

4-1-1-6-2- میزکمکی …………………………………………………………………………………………………………………………………97

4-1-1-6-3- صندلی مخصوص کودکان ………………………………………………………………………………………………………..97

4-1-1-6-4- صندلی رستوران ……………………………………………………………………………………………………………………….97

4-1-2- اماکن اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………99

4-1-2- 1- گروه مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………………………….99

4-1-2- 2- گروه مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………99

4-1-2- 3- گروه فروش ………………………………………………………………………………………………………………………………100

4-1-2- 4- خدمات عمومی ………………………………………………………………………………………………………………………….100

4-1-2-5- مطالعه نمودار سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………100

4-1-2-6- راهنمای طراحی فضاهای اداری …………………………………………………………………………………………………..103

4-1-2-7- فضاهای ساختمانهای اداری …………………………………………………………………………………………………………103

4-1-2-8- مساحت زیر بنا ……………………………………………………………………………………………………………………………105

4-1-2-9- جمعیت اداری …………………………………………………………………………………………………………………………….105

4-1-2-10- مساحت سرانه ………………………………………………………………………………………………………………………….106

4-1-2-11- ایده اولیه در طراحی فضاهای اداری ………………………………………………………………………………………….106

4-1-3- آمفی تئاتر ، تالار موسیقی ، سینما …………………………………………………………………………………………………….108

4-1-3-1- فضاهای عموی برای مراکز فرهنگی …………………………………………………………………………………………….109

4-1-3-2- فضای اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………110

4-1-3-3- صحنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….111

4-1-3-4- پشت صحنه ……………………………………………………………………………………………………………………………….114

4-1-3-4-1- ورودی هنرمندان ……………………………………………………………………………………………………………………114

4-1-3-4-2- رختکن ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..114

4-1-3-4-3- اتاق سبز ……………………………………………………………………………………………………………………………….114

4-1-3-4-4- ورود به صحنه ……………………………………………………………………………………………………………………….115

4-1-3-4-5- انبارها …………………………………………………………………………………………………………………………………..115

4-1-3-4-6- استودیوی ضبط ……………………………………………………………………………………………………………………..115

4-1-3-4-7- کنترل نور و صدا ……………………………………………………………………………………………………………………116

4-1-3-5- جایگاه شنوندگان ………………………………………………………………………………………………………………………..116

4-1-3-5-1- هندسه عمومی سالن ها ………………………………………………………………………………………………………….116

4-1-3-6- حرکت در سالن ها ………………………………………………………………………………………………………………………118

4-1-3-7- استاندارهای طراحی سالن ها ……………………………………………………………………………………………………….118

4-1-4- زمین بازی والیبال …………………………………………………………………………………………………………………………..120

4-1-4-1- تور ……………………………………………………………………………………………………………………………………………121

4-2- برنامه فیزیکی پروژه …………………………………………………………………………………………………………………………….121

4-2-1- فضا های اقامتی …………………………………………………………………………………………………………………………….121

4-2-2- فضا های خدماتی …………………………………………………………………………………………………………………………..122

4-2-3- فضاهای اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………….122

4-2-4- فضاهای رفاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………123

4-2-5- رستوران ………………………………………………………………………………………………………………………………………..123

فصل پنجم : شناخت بستر و منطقه طراحی

5-1- کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125

5-2- استان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125

5-2-1- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….125

5-2-1- جغرافیای سیاسی استان …………………………………………………………………………………………………………………..127

5-3- شهرستان خلخال …………………………………………………………………………………………………………………………………129

5-3-1- مشخصات جغرافیایی ……………………………………………………………………………………………………………………….129

5-3-1-1- تقسیمات استانی ………………………………………………………………………………………………………………………..129

5-3-1-2- زلزله خیزی خلخال …………………………………………………………………………………………………………………….131

5-3-1-3- رودخانه های خلخال ………………………………………………………………………………………………………………….132

5-3-1-4- راه های ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………………………….133

5-3-2- مشخصات فرهنگی شهرستان خلخال ……………………………………………………………………………………………..134

5-3-2-1- بالاترین میزان باسوادی در بین شهر های استان …………………………………………………………………………134

5-3-2-2- سرانه مطالعه کتاب در خلخال بیش ازسه برابرسرانه استان اردبیل ………………………………………………….135

5-3-2-3- پیشینه فرهنگی شهرستان خلخال ………………………………………………………………………………………………136

5-3-3-وضعیت اجتماعی شهرستان خلخال ………………………………………………………………………………………………..138

5-3-3-1- جمعیت …………………………………………………………………………………………………………………………………..138

5-3-3-2- وضعيت اجتماعي …………………………………………………………………………………………………………………….138

5-3-3-3- تحولات جمعيت و نيروي انساني شهرستان خلخال …………………………………………………………………….139

5-3-4- اقلیم شهرستان خلخال ………………………………………………………………………………………………………………….139

5-3-4-1- آب و هوای خلخال …………………………………………………………………………………………………………………..139

5-3-4-2- میزان بارندگی ………………………………………………………………………………………………………………………….139

5-3-4-3- میزان رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………………….140

5-3-4-4- میزان دما ………………………………………………………………………………………………………………………………..141

5-3-4-5- موقعیت خورشید ………………………………………………………………………………………………………………………142

5-3-4-6- شرایط اقلیمی و آسایش در فضاهای داخلی …………………………………………………………………………………144

5-3-4-7- گروه اقلیمی شهر خلخال……………………………………………………………………………………………………………. 145

5-3-4-10- راهنمای طراحی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………….149

5-3-4-11- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….149

فصل ششم : فرایند طراحی

6-1 – کانسپ کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………152

6-2- شناخت و تحلیل سایت …………………………………………………………………………………………………………………………152

6-2-1- یافتن فضاهای مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………..152

6-2-2- یافتن مسیر های دسترسی در سایت ………………………………………………………………………………………………….153

6-2-3- طراحی قسمت های مختلف مجموعه ………………………………………………………………………………………………..154

6-2-3-1- استخر ، سر در ورودی و پارکینگ ……………………………………………………………………………………………….155

6-2-3-2- مرکز پلیس و اورژانس …………………………………………………………………………………………………………………155

6-2-3-3- زمین  پینت بال ………………………………………………………………………………………………………………………….155

6-2-3-4- آمفی تئاتر ………………………………………………………………………………………………………………………………….155

6-2-3-5- بخش اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………….155

6-2-3-6- رستوران …………………………………………………………………………………………………………………………………….156

6-2-3-7- واحد های اقامتی و نماز خانه ……………………………………………………………………………………………………….156

6-2-3-8- واحد های تجاری ……………………………………………………………………………………………………………………….156

6-2-3-9- چای خانه و کافی شاپ ……………………………………………………………………………………………………………….157

6-2-3-10- آلاچیق و سکو …………………………………………………………………………………………………………………………157

6-2-3-11- استبل و مانژ سوار کاری ……………………………………………………………………………………………………………157

6-2-3-12- پیست اسکی ……………………………………………………………………………………………………………………………157

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..158

SOURCE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 161

 

 – کانسپ کار

در طراحی مجتمع توریستی و تفریحی چشمه میر عدیل خلخال طراحی با رویکرد معماری ارگانیک انجام خواهدگرفت و سناریو و کانسپت کار بر این اساس خواهد بود که طراحی های انجام شده و ساختمان های ساخته شده باید با طبیعت همخوان و موزون باشند و نه در جنگ با محیط طبیعی . ساختمانها باید به گونه ای باشند به طبیعت ضربه نزند و همچنین طراحی مجموعه باید به نحوی باشد که استفاده کننده گان برای استفاده از مجموعه به طبیعت لتمه نزنند . در ضمن در طراحی مجموعه فرهنگ بالای مردم شهرستان و شناساندن آن و نیز مورد توجه قرار می گیرید .

 

—————————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل ورد وشامل 146 صفحه می باشد.

هزینه محصول :19.000تومان  14.000 فقط

حجم فایل :17.2 مگابایت

  • برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود
  • پروژه اختصاصی از وب سایت معمار آنلاین

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد !!

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است