اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال

دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال

14,000 تومان

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

  • پروژه اختصاصی از وب سایت معمار آنلاین

baner--me

توضیحات

دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال

چکیده

طرح پیش رو یک پروژه توریستی و تفریحی است که در آن ابتدا به نیاز سنجی و لزوم ایجاد آن پرداخته شده است در مقدمه پژوهش ابتدا به نقش پر اهمت صنعت توریسم در کسب در آمد برای مناطق مختلف مورد برسی قرار گرفته است. سپس شرایط فعلی و موجود شهرستان از نظر توریسم و پتانسیل های منطقه در زمینه گردشگری مورد بحث است که به معرفی تعدادی از مکان های هدف منجر شده است . در فصل دوم آنچه مورد بحث است نیاز های ذاتی انسان به تفریح و گشت و گذار است که از چند دیدگاه از جمله دیدگاه اسلامی و روانشناسی به برسی نقش تفریح در زندگی انسان گرداخته است . سپس آنچه مورد گفتوگو قرار میگیرد توریسم ، تاریخچه و منشاء آن ، نیاز مبرم جوامع امروزی به آن و انواع توریسم است .در فصل سوم چند نمونه خارجی و داخلی که میتوانند الگو های خوبی برای طراحی باشند مورد نقد قرار گرفته اند که میتوان به مجتمع های توریستی و تفریحی نمک آب رود ، کاسپین ، باتومی و چند مورد دیگر اشاره کرد . در فصل چهارم استاندارد ها و ظوابتی که باید در طراحی بخش های مختلف مجموعه رعایت شوند مورد برسی قرار گرفته و بر این اساس برنامه فیزیکی طرح به دست آمده است . در فصل پنجم ، این پژوهش به برسی بستر طراحی و تاثیرات مختلف آن بر روند طراحی پرداخته است و وضعیت کشور ، استان ، و شهر را از لحاظ فرهنگی ، اجتماعی ، اقلیمی و … تحلیل نموده است. اما فرجامین فصل پژوهش به توضیح روند طراحی و چگونگی به وجود آمدن بخش های مختلف مجموعه پر داخته است .

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

فصل اول : اهداف و کلیات

۱-۱- بیان مسالهء …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱-۲-۱- چرایی انتخاب چشمه میر عادل “بیلدیر بولاغی” به عنوان مکان پروژه …………………………………………………..۲۰

فصل دوم : مبانی نظری پروژه

۲-۱- لزوم تفریح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۲- پيشينه‌ي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱-۳- معني لغوي شادي و تفريح …………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱-۴- تعريف شادي و ضرورت آن از ديدگاه روان‌شناسي و جامعه‌شناسي …………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۵- اهميت شادي و تفريح در آموزه‌‌هاي ديني …………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۱-۶- شادي در قرآن …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱-۶- شادي و تفريح در كلام معصوم(ع) ……………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱-۷- عوامل شادي آفرين …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲- لزوم توریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۲-۱- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۱-۱- گردشگری در جهان ………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۱-۲- گردشگری در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۲-۱-۳- جهانگردی در اروپا قبل از قرن بیستم ……………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۲- اهمیت گردشگری ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۲-۲-۱- افزایش در آمد ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۲-۲-۲- ایجاد شغل ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۲-۳- گونه شناسی گردشگری ………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۳-۱- گردشگری مجازی ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۲-۳-۲- گردشگری درمانی …………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۳-۳- گردشگری تفریحی ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۳-۴- گردشگری زمستانی ………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۳-۵- گردشگری انبوه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۲-۳-۶- گردشگری گروهی بین‌المللی ………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۲-۳-۷- ۱- تعاریف اکوتوریسم …………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲-۳-۷- ۲- تاریخچه اکوتوریسم ………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲-۳-۷- ۳- گونه‌های مختلف اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۲-۳-۷- ۴- رشد صنعت اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۲-۳-۷- ۵- صنعت اکوتوریسم ایران …………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲-۳-۷- ۶- هواشناسی و طبیعت گردی ……………………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۲-۳-۸- سایر گونه‌های گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۳- تاریخچه مختصری از شهرستان خلخال …………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۴- وضعیت تفریح خلخال ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۵- وضعیت توریسم شهرستان خلخال …………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۵-۱- مناطق توریستی خلخال ………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۵-۲- غار یخگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۵-۳- روستای کزج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۵-۴- آبشار دیز ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۵-۴- میرعدیل بولاغی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۶ – شرایط طرحی مجتمع در خلخال ……………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فصل سوم : نمونه های داخلی و خارجی

۳-۱- مجتمع توریستی تفریحی نمک آبرود ………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۱-۱- تاریخچه و کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۱-۱-۱- احداث اين شهرك دو هدف عمده را مد نظر دارد ……………………………………………………………………………۵۸

۳-۱-۱-۲- بخش شهرسازي …………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۱-۱-۳- بخش گردشگري و امكانات تفريحي …………………………………………………………………………………………….۵۹

۳-۱-۱-۴- ديگر امكانات تفريحي ورفاهي جهت گردشگران ……………………………………………………………………………..۵۹

۳-۱-۱-۵- پروژه هاي مورد اقدام در آينده نزديك عبارتند از …………………………………………………………………………….۵۹

۳-۱-۱-۶- اهداف و برنامه های آینده ……………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۱-۲- طبیعت و محیط زیست نمک آبرود ………………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۱-۲-۱- پوشش گياهي و جانوري ………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۱-۲-۱-۱- انواع درختان جنگلي …………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۳-۱-۲-۲-  شرايط اقليمي منطقه …………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۱-۲-۲-۱-  آب و هواي معتدل جلگه اي …………………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۱-۲-۲-۲- آب و هواي كوهستاني …………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۱-۲-۲-۳- آب و هواي نيمه بياباني …………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۱-۲-۳-  امکانات تفریحی نمک آبرود ………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۱-۲-۳-۱- تله کابین …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۱-۲-۳-۱-۱- ساعات كار………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۱-۲-۳-۱-۲- ویژگیها ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۳-۱-۲-۳-۲- تير اندازي به اهداف پروازي ……………………………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۱-۲-۳-۳- امكانات باشگاه تيراندازي نمك آبرود …………………………………………………………………………………………۶۴

۳-۱-۲-۳-۴- پینت بال ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۲- مجتمع توریستی و تفریحی کاسپین ………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۳-۲-۱- موقعیت سایت ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۲-۲- حوزه بندی عملکردی سایت ……………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۳-۲-۳- حوزه بندی توپوگرافیک سایت …………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۲-۴- سایت پلان مجموعه …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۳-۲-۴- جدول برنامه ریزی فیزیکی ………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۳-۳- مرکز توریستی Rizhao ………………………………………………………………………………………………………………………..81

۳-۴- مجتمع تفريحي و توريستي باتومي پلازا ……………………………………………………………………………………………………۸۶

۳-۴-۱- تله کابین باتومی راه اندازی شد ……………………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۴-۲- هزار سوئیت ساحلی در چاکوی ساخته می شود ……………………………………………………………………………………..۸۸

۳-۴-۳- هتل اپارتمان مونت کارلو در باتومی …………………………………………………………………………………………………….۸۸

۳-۴-۴- هتل شريتون در باتومي افتتاح شد ………………………………………………………………………………………………………..۸۹

۳-۴- نمونه های خارجی از محل های اقامتی کوچک در مجتمع های توریستی …………………………………………………….۸۹

فصل چهارم :استاندارد ها ، ضوابط و برنامه فیزیکی

۴-۱- استاندارد ها و ظوابط ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۱-۱- رستوران …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۱-۱-۱- انواع رستوران ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۱-۱-۱- ۱- رستوران های معمولی : که خود به سه دسته تقسیم بندی می شوند …………………………………………….۹۳

۴-۱-۱-۱- ۲- گریل روم ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۱-۱-۱- ۳- فودکورت ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۱-۱-۱- ۴- تریا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۱-۱-۱- ۵- رستوران های بوفه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۱-۱-۲- فضای های داخلی رستوران ……………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۱-۱-۲-۱- سالن اصلی رستوران خود به بخشهای زیر می تواند تقسیم شود ……………………………………………………۹۴

۴-۱-۱-۲-۲- آشپزخانه …………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۴-۱-۱-۳- فضای اداری …………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۱-۱-۴- بهداشت در رستوران ………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۱-۱-۵- تاسیسات ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۴-۱-۱-۶- لوازم رستوران ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴-۱-۱-۶-۱- میزهای رستوران……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۴-۱-۱-۶-۲- میزکمکی …………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۱-۱-۶-۳- صندلی مخصوص کودکان ………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۱-۱-۶-۴- صندلی رستوران ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴-۱-۲- اماکن اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۱-۲- ۱- گروه مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

۴-۱-۲- ۲- گروه مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۱-۲- ۳- گروه فروش ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۴-۱-۲- ۴- خدمات عمومی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۱-۲-۵- مطالعه نمودار سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۴-۱-۲-۶- راهنمای طراحی فضاهای اداری …………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۱-۲-۷- فضاهای ساختمانهای اداری …………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۱-۲-۸- مساحت زیر بنا ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۱-۲-۹- جمعیت اداری …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۴-۱-۲-۱۰- مساحت سرانه ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۴-۱-۲-۱۱- ایده اولیه در طراحی فضاهای اداری ………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۴-۱-۳- آمفی تئاتر ، تالار موسیقی ، سینما …………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۱-۳-۱- فضاهای عموی برای مراکز فرهنگی …………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۴-۱-۳-۲- فضای اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

۴-۱-۳-۳- صحنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۴-۱-۳-۴- پشت صحنه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۴-۱-۳-۴-۱- ورودی هنرمندان ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۱-۳-۴-۲- رختکن ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۱-۳-۴-۳- اتاق سبز ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۴-۱-۳-۴-۴- ورود به صحنه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۱-۳-۴-۵- انبارها …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۱-۳-۴-۶- استودیوی ضبط ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۱-۳-۴-۷- کنترل نور و صدا ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۱-۳-۵- جایگاه شنوندگان ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۱-۳-۵-۱- هندسه عمومی سالن ها ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۴-۱-۳-۶- حرکت در سالن ها ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۴-۱-۳-۷- استاندارهای طراحی سالن ها ……………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۴-۱-۴- زمین بازی والیبال …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۴-۱-۴-۱- تور ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۴-۲- برنامه فیزیکی پروژه …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۲-۱- فضا های اقامتی …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۲-۲- فضا های خدماتی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۲-۳- فضاهای اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۲-۴- فضاهای رفاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۴-۲-۵- رستوران ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

فصل پنجم : شناخت بستر و منطقه طراحی

۵-۱- کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۵-۲- استان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۵-۲-۱- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۵-۲-۱- جغرافیای سیاسی استان …………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

۵-۳- شهرستان خلخال …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۵-۳-۱- مشخصات جغرافیایی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۵-۳-۱-۱- تقسیمات استانی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۵-۳-۱-۲- زلزله خیزی خلخال …………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۵-۳-۱-۳- رودخانه های خلخال ………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲

۵-۳-۱-۴- راه های ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

۵-۳-۲- مشخصات فرهنگی شهرستان خلخال ……………………………………………………………………………………………..۱۳۴

۵-۳-۲-۱- بالاترین میزان باسوادی در بین شهر های استان …………………………………………………………………………۱۳۴

۵-۳-۲-۲- سرانه مطالعه کتاب در خلخال بیش ازسه برابرسرانه استان اردبیل ………………………………………………….۱۳۵

۵-۳-۲-۳- پیشینه فرهنگی شهرستان خلخال ………………………………………………………………………………………………۱۳۶

۵-۳-۳-وضعیت اجتماعی شهرستان خلخال ………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

۵-۳-۳-۱- جمعیت …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

۵-۳-۳-۲- وضعيت اجتماعي …………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۵-۳-۳-۳- تحولات جمعيت و نيروي انساني شهرستان خلخال …………………………………………………………………….۱۳۹

۵-۳-۴- اقلیم شهرستان خلخال ………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹

۵-۳-۴-۱- آب و هوای خلخال …………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

۵-۳-۴-۲- میزان بارندگی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹

۵-۳-۴-۳- میزان رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

۵-۳-۴-۴- میزان دما ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

۵-۳-۴-۵- موقعیت خورشید ………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۵-۳-۴-۶- شرایط اقلیمی و آسایش در فضاهای داخلی …………………………………………………………………………………۱۴۴

۵-۳-۴-۷- گروه اقلیمی شهر خلخال……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۵-۳-۴-۱۰- راهنمای طراحی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹

۵-۳-۴-۱۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹

فصل ششم : فرایند طراحی

۶-۱ – کانسپ کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۶-۲- شناخت و تحلیل سایت …………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۶-۲-۱- یافتن فضاهای مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۲

۶-۲-۲- یافتن مسیر های دسترسی در سایت ………………………………………………………………………………………………….۱۵۳

۶-۲-۳- طراحی قسمت های مختلف مجموعه ………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

۶-۲-۳-۱- استخر ، سر در ورودی و پارکینگ ……………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۶-۲-۳-۲- مرکز پلیس و اورژانس …………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۶-۲-۳-۳- زمین  پینت بال ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۶-۲-۳-۴- آمفی تئاتر ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۶-۲-۳-۵- بخش اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۶-۲-۳-۶- رستوران …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

۶-۲-۳-۷- واحد های اقامتی و نماز خانه ……………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

۶-۲-۳-۸- واحد های تجاری ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

۶-۲-۳-۹- چای خانه و کافی شاپ ……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

۶-۲-۳-۱۰- آلاچیق و سکو …………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۶-۲-۳-۱۱- استبل و مانژ سوار کاری ……………………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۶-۲-۳-۱۲- پیست اسکی ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

SOURCE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 161

 

 – کانسپ کار

در طراحی مجتمع توریستی و تفریحی چشمه میر عدیل خلخال طراحی با رویکرد معماری ارگانیک انجام خواهدگرفت و سناریو و کانسپت کار بر این اساس خواهد بود که طراحی های انجام شده و ساختمان های ساخته شده باید با طبیعت همخوان و موزون باشند و نه در جنگ با محیط طبیعی . ساختمانها باید به گونه ای باشند به طبیعت ضربه نزند و همچنین طراحی مجموعه باید به نحوی باشد که استفاده کننده گان برای استفاده از مجموعه به طبیعت لتمه نزنند . در ضمن در طراحی مجموعه فرهنگ بالای مردم شهرستان و شناساندن آن و نیز مورد توجه قرار می گیرید .

 

—————————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل ورد وشامل ۱۴۶ صفحه می باشد.

هزینه محصول :۱۹٫۰۰۰تومان  ۱۴٫۰۰۰ فقط

حجم فایل :۱۷٫۲ مگابایت

  • برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود
  • پروژه اختصاصی از وب سایت معمار آنلاین

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد !!

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله پروژه مجموعه توریستی در خلخال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است