اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود رساله پایان نامه مجموعه کوهستانی ورزشی تفریحی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله پایان نامه مجموعه کوهستانی ورزشی تفریحی

دانلود رساله پایان نامه مجموعه کوهستانی ورزشی تفریحی

14,000 تومان

توضیحات

دانلود رساله پایان نامه مجموعه کوهستانی ورزشی تفریحی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۲

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱٫ طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۲-۱٫ ضرورت مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۳-۱٫ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۴-۱٫ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

 

فصل دوم : مطالعات نظری ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۶

۱-۲٫ تربیت بدنی و ورزش ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۲-۲٫ پیشینه تربیت بدنی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

الف)ایران قبل از اسلام ( ایران باستان ) ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷

ب)ایران بعد از اسلا م …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۳-۲٫ ورزش های بومی محلی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۴-۲٫ ورزش های سنتی استان خراسان …………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۵-۲٫ لزوم بررسی ورزش از دیدگاه فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………. ۹

۶-۲٫ ورزش از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۷-۲٫ نقش ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… ۱۱

۸-۲٫ تأثیر پذیری ورزش از علم و تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۹-۲٫ گروه بندی ورزش ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۹-۲٫ بر حسب محیط انجام ورزش…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۹-۲٫ بر حسب تعداد نفرات شرکت کننده…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱۰-۲٫ انواع مکان های ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۰-۲٫ زورخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱۰-۲٫ زمین ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۳-۱۰-۲٫ سالن ورزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۴-۱۰-۲٫ باشگاه ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۵-۱۰-۲٫ استادیوم ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۶-۱۰-۲٫ مجموعه ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۷-۱۰-۲٫ پارک ورزشی-تفریحی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۸-۱۰-۲٫ ورزشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱۱-۲٫ ورزش در گروه های مختلف سنی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱۲-۲٫ نقش ورزش در ارضای نیازهای جوانان ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱۳-۲٫ تأثیرات مثبت ورزش از دیدگاه روانشناسی…………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۱۴-۲٫ بررسی نقش ورزش در جامعه امروزی ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱۵-۲٫ مطالعه و بررسی رهنمودهای برنامه اول جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………………………….. ۱۶

الف) اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

ب) استراتژیها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱۶-۲٫ بررسی وضعیت کنونی ورزش و تربیت بدنی در کشور……………………………………………………………………………………… ۱۷

۱۷-۲٫ چگونگی تخصیص زمین به ورزش در شهرهای ایران……………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱۷-۲٫ ورزش در محل کار…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱۷-۲٫ ورزش در مدارس……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۳-۱۷-۲٫ نفش مسجد در ورزش………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۴-۱۷-۲٫ ورزش در محلات……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۵-۱۷-۲٫ ورزش در اماکن عمومی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱۸-۲٫ تفریح و فراغت………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۱۸-۲٫ تفریح…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۸-۲٫ تفاوت تفریح با فراغت………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۳-۱۸-۲٫ فعالیت های تفریحی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۴-۱۸-۲٫ سلامت تفریح………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۵-۱۸-۲٫ تعریف فراغت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۶-۱۸-۲٫ کارکردهای اوقات فراغت در دوران باستان ……………………………………………………………………………………………… ۲۴

۷-۱۸-۲٫ کارکردهای اوقات فراغت در دوران معاصر………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۸-۱۸-۲٫ دیدگاه اسلام در مورد اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۹-۱۸-۲٫ عوامل مؤثر بر کیفیت گذران اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۱۰-۱۸-۲٫ فراغت در گذر زمان……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱۱-۱۸-۲٫ چگونگی گذران اوقات فراغت در عصر حاضر…………………………………………………………………………………………. ۲۷

۱۲-۱۸-۲٫ اهداف همسان ورزش و گذران اوقات فراغت………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۱۳-۱۸-۲٫ ورزش تفریحی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۱۴-۱۸-۲٫ اهمیت ورزش تفریحی در زندگی امروز…………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱۵-۱۸-۲٫ وجه تفریحی ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱۶-۱۸-۲٫ عوامل مؤثر بر افزایش بعد تفریحی ورزش ……………………………………………………………………………………………… ۳۰

۱۷-۱۸-۲٫ انسان زدگی فزاینده طبیعت در چهار چوب فعالیت های ورزشی-تفریحی…………………………………………………………… ۳۱

۱۸-۱۸-۲٫ تفرج…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۱۹-۲٫ پارک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۱-۱۹-۲٫ فضای سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۹-۲٫ پارک…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۳-۱۹-۲٫ بررسی سرانه فضای سبز در کشورهای مختلف دنیا………………………………………………………………………………………. ۳۳

 

فصل سوم : مطالعات پایه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۱-۳٫ سابقه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۱-۱-۳٫ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱-۳٫ سابقه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۳٫ مطالعات جمعیتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۱-۲-۳٫ تحولات جمعیت و کالبدی شهر خواف…………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۳٫ سرانه کاربری ورزشی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۳٫ مطالعات اقلیمی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۱-۳-۳٫ آب وهوای منطقه خواف……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۳٫ بادهای خواف………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۳-۳٫ نامگذاری بادها ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۱-۳-۳-۳٫ باد فراه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۳-۳٫ باد نیشابور…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۳-۳-۳٫ باد راست زمستانی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۳-۳-۳٫ باد راست تابستانی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۵-۳-۳-۳٫ باد شیسشو…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۴-۳-۳٫ کوه های خواف……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۵-۳-۳٫ رودهای خواف………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۶-۳-۳٫ ساعات آفتابی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۷-۳-۳٫ رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۸-۳-۳٫ بارندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۹-۳-۳٫ علائم بارندگی و حرکت ابرها……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۳٫ بررسی اهمیت اقلبم در ورزش…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۱-۴-۳٫ فعالیت های ورزشی در هوای آزاد (رو باز )………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۴-۳٫ فعالیت های ورزشی در ساختمان های ورزشی (سالن)…………………………………………………………………………………….. ۵۷

 

فصل چهارم : معرفی و تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۱-۴٫ معرفی اجمالی و بیان موقعیت سایت در شهر خواف…………………………………………………………………………………………… ۵۹

۱-۱-۴٫ موقعیت طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۱-۴٫ موقعیت فعلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۴٫ دلایل انتخاب سایت………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۴٫ دسترسی های سایت………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۴٫ دید از درون به بیرون سایت……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۵-۴٫ تعیین محدوده طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۶-۴٫ وضعیت طبیعی زمین (توپوگرافی)………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

 

فصل پنجم : بررسی نمونه های موجود در ایران و جهان……………………………………………………………………………….. ۶۵

۱-۵٫ بررسی نمونه های موجود در جهان……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۱-۱-۵٫ مجموعه ورزشی –تفریحی فلین……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۱-۵٫ نحوه طراحی و ساخت مجموعه……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۱-۵٫ امکانات مجموعه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۵٫ بررسی نمونه های موجود در ایران………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۱-۲-۵٫ مجموعه ورزشی – تفریحی کوهسنگی……………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۲-۵٫ نحوه طراحی و ساخت مجموعه……………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۲-۵٫ اهداف طراحی مجموعه………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

 

فصل ششم : برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۱-۶٫ تدوین برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۶٫ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۶٫ ورزش های متداول در جهان و ایران……………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۶٫ معیارهای گزینش فعالیت های ورزشی-تفریحی………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۱-۴-۶٫ میزان جذابیت و فرح بخشی………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۲-۴-۶٫ نوگرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۳-۴-۶٫ امکانات و پتانسیل های ویژه سایت………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۴-۶٫ معیارهای اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۵-۶-۶٫ معیارهای اقتصادی و قابلیت اجرایی…………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۶-۶-۶٫ سابقه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۶٫ ترکیب فضایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

 

فصل هفتم : معرفی استانداردهای ورزشی منتخب،مقررات و موازین فنی…………………………………………………………. ۸۹

۱-۷٫ معرفی فعالیت های ورزشی-تفریحی منتخب…………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۱-۱-۷٫ کوهنوردی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۲-۱-۷٫ دوچرخه سواری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۱-۷٫ اسکیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۱-۷٫ فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۵-۱-۷٫ فوتبال گل کوچک……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۶-۱-۷٫ هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۷-۱-۷٫ مینی هندبال…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۸-۱-۷٫ بسکتبال…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۹-۱-۷٫ والیبال…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۱۰-۱-۷٫ بدمینتون………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۱۱-۱-۷٫ تنیس………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۱۲-۱-۷٫ تنیس روی میز……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۱۳-۱-۷٫ ورزش های آبی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۲-۷٫ مطالعه وضع موجود موازین و مقررات فنی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۱-۲-۷٫ موازین و مقررات شهری……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۲-۲-۷٫ مقررات طراحی و ساخت……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۳-۲-۷٫ مقررات ومشخصات فنی انواع ورزش ها…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۷٫ چند منظوره بودن سالن ها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۴-۷٫ مقررات و معیارهای طراحی سالن ها…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۱-۴-۷٫ مشخصات فضایی و معماری سالن های ورزشی……………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۲-۴-۷٫ ابعاد و اندازه های سالن های ورزشی چند منظوره…………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۵-۷٫ ملاحظات طراحی برای سازه سالن های ورزشی………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۱-۵-۷٫ معرفی سیستم های سازه ای مناسب سالن های ورزشی……………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۱-۱-۵-۷٫ سازه های بادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۲-۱-۵-۷٫ سازه های قاب دار و سبک……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۳-۱-۵-۷٫ کارهای فلزی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۲-۵-۷٫ مقایسه اجمالی انواع مختلف سازه جهت سالن های ورزشی………………………………………………………………………………. ۱۲۶

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

پیوست (طراحی)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

مقدمه :

تا آنجا که می دانیم ،برای بشر سه نیاز اولیه شامل خوراک ، پوشاک و مسکن مطرح می باشد. این یک امر بدیهی بوده و تردیدی در آن نمی باشد اما آنچه علاوه بر موارد فوق ،نه تنها برای انسان بلکه تقریبا برای تمام موجودات زنده یک ضرورت محسوب می شود ، “حرکت “می باشد.

حرکت و جنبش از ویژگی های حیات انسان ، ریشه دار در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامتی و نشاط اوست. انسان نیازمند به حرکت و ناگزیر از حرکت است. منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی ، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگی می شد. نیاز انسان به حرکت و فعالیت در طول حیات تاریخی او همواره با کسب تجارب و کشف روش های جدید بوده است. تربیت بدنی در طول زندگی انسان به صور گوناگون متجلی شده است. ورزش های امروزی نیز شکل های جدیدی از فعالیتهای جسمانی است که همراه با ارزش های اجتماعی و فردی ، موجبات پرورش جسمی و روحی افراد را فراهم می سازد.

اما روند برق آسا علم و صنعت ، علی رغم آسایشی که برای انسان امروزی همراه داشته ، در نتیجه زندگی ماشینی ، معضل بزرگی به نام “فقر حرکتی” را به ارمغان آورده است، که متأسفانه به دلیل گرفتاری های فراوان روزمره چندان هم محسوس نیست.

این امر خود شامل تبعات منفی دیگری از جمله : تحلیل قوای جسمانی ، تنبلی مفرط و خستگی های روحی و جسمی می باشد.

______________________

توضیحات فایل :

دانلود رساله پایان نامه مجموعه کوهستانی ورزشی تفریحی

فرمت این فایل Word  دارای ۲۱۴ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

-پلان این مجموعه نیز موجود می باشد 

هزینه محصول : ۲۹٫۰۰۰ تومان          ? تنها با پرداخت ۱۴٫۰۰۰ هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :۳٫۰۰ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله پایان نامه مجموعه کوهستانی ورزشی تفریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله پایان نامه مجموعه کوهستانی ورزشی تفریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است