افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خانه » محصول » دانلود رساله معماری شیرخوارگاه

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله معماری شیرخوارگاه

دانلود رساله معماری شیرخوارگاه

19,000 تومان

 

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید>>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود رساله معماری شیرخوارگاه

دانلود-رساله-شیرخوارگاه

دانلود-رساله-شیرخوارگاه

1-1 :دلایل و اهمیت انتخاب موضوع: 3

2-1 :بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی: 5

3-1 :اهداف پروژه: 8

1- مشکلات اجتماعی: 8

2- مشکلات هویتی- شخصیتی: 8

1-3-1 :  موسسه زدایی: 9

2-3-1 : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی: 9

3-3-1 :  توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی: 10

4-3-1 : خلق محیطی کودکانه: 10

4-1 :روشهای رسیدن به هدف: 10

5-1 :شناخت و بررسی سایت: 11

1-5-1 : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح: 11

2-5-1 : عوامل موثر در انتخاب سایت: 12

: بافت اجتماعی: 12

: بافت کالبدی: 13

6-1 : معرفی رو شهای موجود جهانی: 13

1-6-1 : دهکده های SOS: 13

3-6-1 : شبه خانواده های بزرگ: 15

فصل دوم 16

1-2 : تعریف واژه ها: 18

2-2 : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست: 20

1-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان: 20

2-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران : 22

3-2 : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی  23

1-3-2 : دوره صفویه: 23

2-3-2 : قاجاریه: 24

3-3-2 : عصر مشروطیت  25

4-2 : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام: 25

5-2 : چگونگی سرپرستی ایتام : 26

6-2 : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن : 28

1-6-2 : عوامل طبيعی : 28

2-6-2 : عوامل غير طبيعی : 28

7-2 :  مشکلات کودکان بی سرپرست  30

1-7-2 : مشکلات هویتی- شخصیتی: 30

2-7-2 : مشکلات اجتماعی: 31

2 :  مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی: 31

1-8-2 : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی: 32

9-2 :  روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران: 33

– فرزند خواندگی: 33

: امین موقت  34

: شبه خانواده: 34

: مراکز نگهداری گروهی: 34

10-2 : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه 35

1-10-2 : عملکرد خانه و پرورشگاه: 35

2-10-2 : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه: 36

11-2  : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست: 37

1-11-2 : شیرخوارگاه: 37

2-11-2 : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی: 38

3-11-2 : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی: 38

12-2 : خانواده و نقش های مختلف آن: 38

13-2 : انواع خانواده: 39

1-13-2 : خانواده هسته ای: 39

تفاوت در ابعاد: 39

تفاوت در کارکرد: 40

2-13-2 : خانواده گسترده 40

: خانواده روستایی و عشایری  40

14-2 : کارکردهای خانواده: 41

سایر کارکردها: 41

کارکرد فرهنگی: 42

15-2 : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست: 43

          فصل سوم 45

نمونه های موردی  45

1-3 : انواع روشهای مراقبتی: 47

1-1-3 : روشهای مراقبتی رایج در دنیا: 47

1-1-1-3 : خانواده های فاستر: 47

2-3 : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: 48

1-2-3 : پرورشگاه های وابسته به شهرداری  48

: جمعیت خیریه فرح پهلوی  48

: انجمن های حمایت از کودکان  49

3-3 : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب  49

4-3 : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از: 50

1-5-3 : دهکده SOS آکابا در اردن  51

2-5-3 : پرورشگاه باتملی  53

1-4-5-3 :  اقامتگاه ها: 54

2-4-5-3 : خانه گروهی  55

5-5-3 : شیرخوارگاه ANGELE: 55

6-3 : نمونه های فعالی در ایران  56

1-6-3 : شیرخوارگاه آمنه: 56

2-1-6-3 :  اداری  57

3-1-6-3 :   قرنطینه  57

7-3 : شبانه روزی شهید قدوسی: 60

8-3 : شبانه روزی بوشهر  61

         فصل چهارم 63

شنـــاخت كــودك  63

شناخت كودك  64

1-4 :مفهوم دوران كودكي  64

1-1-4 : عوامل پيدايش مفهوم دوران كودكي  65

2-4 : مراحل رشد در دوران كودكي  66

1-2-4: رشد جسماني كودك: 67

2-2-4 : رشد رواني كودك: 68

3-2-4 : ساخت فكر كودك: 68

4-2-4 : مراحل تحول رواني كودك: 69

5-2-4 : همگون سازي يا جذب و تحليل: 70

تطابق : 71

3-4 : مرحله تفكر پيش علمي (مرحله ادراك مستقيم 2-7 سالگي) 72

الف : خرده مرحله پيش ادراكي از 2 تا 4 سالگي  74

ب: خرده مرحله تفكرات شهودي از 4 تا 7سالگي  75

4-4 : شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 1 تا 6 سال ( پيش‏دبستاني ) 76

1-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 1 تا 2 ساله . 76

2-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 2 تا 3 ساله  77

3-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 3 تا 4 ساله . 78

4-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 4 تا 5 ساله . 79

5-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 5 تا 6 ساله  79

         فصل پنجم 87

آموزش کودکان  88

آموزش کودکان  89

1-5 :تعلیم و تربیت  89

1-1-5 : مفهوم تعليم و تربيت  89

2-1-5  : نگاهي به سير تحولي تعليم و تربيت  91

3-1-5 : تعليم و تربيت در اسلام 92

6-1-5 : نقش هنر در خودشناسي و بهداشت رواني كودكان  96

7-1-5 : هنر و نيازهاي رواني كودك  98

2-5 : فعاليت هاي هنري كودكان و ويژگي هاي آن ها 100

1-2-5 : ادبيات كودكان  100

1-1-2-5 : تعريف ادبيات كودكان  100

        فصل ششم 107

6- کودک و معماری  109

1-6 :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟ 109

1-1-6 : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان: 112

2-1-6 : فضاهای جذاب کودکان: 112

– محیطی با فضای کافی: 113

2-6 : کیفیت فضاها 116

3-6 : قواعد و معیارها 118

1-3-6 : ابعاد جسمانی کودکان: 118

2-3-6 : اصول مکان یابی و شرایط محیطی: 120

4-6 : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی: 122

1-4-6 :  ورودی  122

6-6 : فضاهای بهداشتی: 128

1-13-6 : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان: 131

15-6 : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان: 135

16-6 : استاندارد ابزارهای بازی: 144

– آزمایش بار دینامیک و تجهیزات تاب: 148

– گیاهان متناسب با محیط های بازی کودکان : 151

17-6 : نتیجه گیری: 153

   فصل هفتم 155

شناخت بستر طرح  156

1-7 : شناخت بستر طرح  157

1-1-7 : ساختار فرهنگی: 158

2-1-7 : ویژگی های فرهنگی و هنری: 158

3-1-7 : زبان: 159

4-1-7 : فولکلور یا ادبیات شفاهی: 160

2-7 : اقلیم و هواشناسی  163

1-2-7 : شناخت موقعیت طرح  164

موقعیت جغرافیایی،سیاسی وارتباطی شهرستان اردبیل  164

8-7 :  جدول بيوكليماتيك(زيست اقليمي) ساختماني اردبيل  197

9-7 : اصول طراحی اقلیمی  202

1-9-7 : جهت گیری استقرار ساختمان  202

فصل ششم 212

فصل هشتم 212

برنامه فیزیکی  213

1-8 : فضاها: 214

1-1-8 :  فضاهای خصوصی: 215

2-1-8 :   فضاهای عمومی: 215

-فضاهای سرپوشیده 215

3-1-8 :  فضاهای روباز  215

4-1-8 :  فضاهای جنبی و خدماتی  216

 

—————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 216صفحه می باشد.

هزینه محصول : 19.000 تومان

از ویژگی های پروژه های وب سایت ما نسبت به دیگر ســایت ها :

این محصول دارای هدیه های برای کاربرانی که از ما خریداری کنند

-پلان اتوکدی بصورت رایگان – dwg 

-سه بعدی ها این پروژه به تعداد 15- Jpg

-دیاگرام حرکتی و ارتباطی – Jpg

-مطالعات اقلیمی شهر مورد نظر

به نظر شما وقت خرید و ارزش خرید نیست !!!

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

_______________

برچسب ها

خرید رساله شیرخوارگاه.پایان نامه شیرخوارگاه.خرید رساله شیرخوارگاه.مطالعات شیرخوارگاه.خرید مطالعات شیرخوارگاه.پایان نامه شیرخوارگاه.پروپوزال معماری شیرخوارگاه.رساله آماده شیرخوارگاه

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله معماری شیرخوارگاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله معماری شیرخوارگاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است