دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » محصول » دانلود رساله معماری شیرخوارگاه

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

»  0939-530-5451

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله معماری شیرخوارگاه

دانلود رساله معماری شیرخوارگاه

19,000 تومان

 

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید>>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود رساله معماری شیرخوارگاه

دانلود-رساله-شیرخوارگاه

دانلود-رساله-شیرخوارگاه

۱-۱ :دلایل و اهمیت انتخاب موضوع: ۳

۲-۱ :بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی: ۵

۳-۱ :اهداف پروژه: ۸

۱- مشکلات اجتماعی: ۸

۲- مشکلات هویتی- شخصیتی: ۸

۱-۳-۱ :  موسسه زدایی: ۹

۲-۳-۱ : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی: ۹

۳-۳-۱ :  توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی: ۱۰

۴-۳-۱ : خلق محیطی کودکانه: ۱۰

۴-۱ :روشهای رسیدن به هدف: ۱۰

۵-۱ :شناخت و بررسی سایت: ۱۱

۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح: ۱۱

۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت: ۱۲

: بافت اجتماعی: ۱۲

: بافت کالبدی: ۱۳

۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی: ۱۳

۱-۶-۱ : دهکده های SOS: 13

۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ: ۱۵

فصل دوم ۱۶

۱-۲ : تعریف واژه ها: ۱۸

۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست: ۲۰

۱-۲-۲ : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان: ۲۰

۲-۲-۲ : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران : ۲۲

۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی  ۲۳

۱-۳-۲ : دوره صفویه: ۲۳

۲-۳-۲ : قاجاریه: ۲۴

۳-۳-۲ : عصر مشروطیت  ۲۵

۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام: ۲۵

۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام : ۲۶

۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن : ۲۸

۱-۶-۲ : عوامل طبيعی : ۲۸

۲-۶-۲ : عوامل غير طبيعی : ۲۸

۷-۲ :  مشکلات کودکان بی سرپرست  ۳۰

۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی: ۳۰

۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی: ۳۱

۲ :  مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی: ۳۱

۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی: ۳۲

۹-۲ :  روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران: ۳۳

– فرزند خواندگی: ۳۳

: امین موقت  ۳۴

: شبه خانواده: ۳۴

: مراکز نگهداری گروهی: ۳۴

۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه ۳۵

۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه: ۳۵

۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه: ۳۶

۱۱-۲  : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست: ۳۷

۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه: ۳۷

۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی: ۳۸

۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی: ۳۸

۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن: ۳۸

۱۳-۲ : انواع خانواده: ۳۹

۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای: ۳۹

تفاوت در ابعاد: ۳۹

تفاوت در کارکرد: ۴۰

۲-۱۳-۲ : خانواده گسترده ۴۰

: خانواده روستایی و عشایری  ۴۰

۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: ۴۱

سایر کارکردها: ۴۱

کارکرد فرهنگی: ۴۲

۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست: ۴۳

          فصل سوم ۴۵

نمونه های موردی  ۴۵

۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی: ۴۷

۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا: ۴۷

۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر: ۴۷

۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ۴۸

۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری  ۴۸

: جمعیت خیریه فرح پهلوی  ۴۸

: انجمن های حمایت از کودکان  ۴۹

۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب  ۴۹

۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از: ۵۰

۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن  ۵۱

۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی  ۵۳

۱-۴-۵-۳ :  اقامتگاه ها: ۵۴

۲-۴-۵-۳ : خانه گروهی  ۵۵

۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE: 55

۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران  ۵۶

۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه: ۵۶

۲-۱-۶-۳ :  اداری  ۵۷

۳-۱-۶-۳ :   قرنطینه  ۵۷

۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی: ۶۰

۸-۳ : شبانه روزی بوشهر  ۶۱

         فصل چهارم ۶۳

شنـــاخت كــودك  ۶۳

شناخت كودك  ۶۴

۱-۴ :مفهوم دوران كودكي  ۶۴

۱-۱-۴ : عوامل پيدايش مفهوم دوران كودكي  ۶۵

۲-۴ : مراحل رشد در دوران كودكي  ۶۶

۱-۲-۴: رشد جسماني كودك: ۶۷

۲-۲-۴ : رشد رواني كودك: ۶۸

۳-۲-۴ : ساخت فكر كودك: ۶۸

۴-۲-۴ : مراحل تحول رواني كودك: ۶۹

۵-۲-۴ : همگون سازي يا جذب و تحليل: ۷۰

تطابق : ۷۱

۳-۴ : مرحله تفكر پيش علمي (مرحله ادراك مستقيم ۲-۷ سالگي) ۷۲

الف : خرده مرحله پيش ادراكي از ۲ تا ۴ سالگي  ۷۴

ب: خرده مرحله تفكرات شهودي از ۴ تا ۷سالگي  ۷۵

۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ۱ تا ۶ سال ( پيش‏دبستاني ) ۷۶

۱-۴-۴ : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ۱ تا ۲ ساله . ۷۶

۲-۴-۴ : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ۲ تا ۳ ساله  ۷۷

۳-۴-۴ : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ۳ تا ۴ ساله . ۷۸

۴-۴-۴ : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ۴ تا ۵ ساله . ۷۹

۵-۴-۴ : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ۵ تا ۶ ساله  ۷۹

         فصل پنجم ۸۷

آموزش کودکان  ۸۸

آموزش کودکان  ۸۹

۱-۵ :تعلیم و تربیت  ۸۹

۱-۱-۵ : مفهوم تعليم و تربيت  ۸۹

۲-۱-۵  : نگاهي به سير تحولي تعليم و تربيت  ۹۱

۳-۱-۵ : تعليم و تربيت در اسلام ۹۲

۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسي و بهداشت رواني كودكان  ۹۶

۷-۱-۵ : هنر و نيازهاي رواني كودك  ۹۸

۲-۵ : فعاليت هاي هنري كودكان و ويژگي هاي آن ها ۱۰۰

۱-۲-۵ : ادبيات كودكان  ۱۰۰

۱-۱-۲-۵ : تعريف ادبيات كودكان  ۱۰۰

        فصل ششم ۱۰۷

۶- کودک و معماری  ۱۰۹

۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟ ۱۰۹

۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان: ۱۱۲

۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان: ۱۱۲

– محیطی با فضای کافی: ۱۱۳

۲-۶ : کیفیت فضاها ۱۱۶

۳-۶ : قواعد و معیارها ۱۱۸

۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان: ۱۱۸

۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی: ۱۲۰

۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی: ۱۲۲

۱-۴-۶ :  ورودی  ۱۲۲

۶-۶ : فضاهای بهداشتی: ۱۲۸

۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان: ۱۳۱

۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان: ۱۳۵

۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی: ۱۴۴

– آزمایش بار دینامیک و تجهیزات تاب: ۱۴۸

– گیاهان متناسب با محیط های بازی کودکان : ۱۵۱

۱۷-۶ : نتیجه گیری: ۱۵۳

   فصل هفتم ۱۵۵

شناخت بستر طرح  ۱۵۶

۱-۷ : شناخت بستر طرح  ۱۵۷

۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی: ۱۵۸

۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری: ۱۵۸

۳-۱-۷ : زبان: ۱۵۹

۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی: ۱۶۰

۲-۷ : اقلیم و هواشناسی  ۱۶۳

۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح  ۱۶۴

موقعیت جغرافیایی،سیاسی وارتباطی شهرستان اردبیل  ۱۶۴

۸-۷ :  جدول بيوكليماتيك(زيست اقليمي) ساختماني اردبيل  ۱۹۷

۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی  ۲۰۲

۱-۹-۷ : جهت گیری استقرار ساختمان  ۲۰۲

فصل ششم ۲۱۲

فصل هشتم ۲۱۲

برنامه فیزیکی  ۲۱۳

۱-۸ : فضاها: ۲۱۴

۱-۱-۸ :  فضاهای خصوصی: ۲۱۵

۲-۱-۸ :   فضاهای عمومی: ۲۱۵

-فضاهای سرپوشیده ۲۱۵

۳-۱-۸ :  فضاهای روباز  ۲۱۵

۴-۱-۸ :  فضاهای جنبی و خدماتی  ۲۱۶

 

—————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۲۱۶صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۹.۰۰۰ تومان

از ویژگی های پروژه های وب سایت ما نسبت به دیگر ســایت ها :

این محصول دارای هدیه های برای کاربرانی که از ما خریداری کنند

-پلان اتوکدی بصورت رایگان – dwg 

-سه بعدی ها این پروژه به تعداد ۱۵- Jpg

-دیاگرام حرکتی و ارتباطی – Jpg

-مطالعات اقلیمی شهر مورد نظر

به نظر شما وقت خرید و ارزش خرید نیست !!!

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

_______________

برچسب ها

خرید رساله شیرخوارگاه.پایان نامه شیرخوارگاه.خرید رساله شیرخوارگاه.مطالعات شیرخوارگاه.خرید مطالعات شیرخوارگاه.پایان نامه شیرخوارگاه.پروپوزال معماری شیرخوارگاه.رساله آماده شیرخوارگاه

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله معماری شیرخوارگاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله معماری شیرخوارگاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است