دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خانه » محصول » دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-371 صفحه

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-371 صفحه

دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-371 صفحه

14,000 تومان

baner--me

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید>>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

توضیحات

دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-371 صفحه

 

 

مقدمه

گام اول: پروپزال

بيان مساله .

اهداف 

منابع و پيشينه .

مباني نظري عام 

چكيده تحقيق 

نحوه اجرا.

گام دوم : شناخت

فصل اول : مطالعات پايه

بخش يك: صنعت و معماري

1ـ1ـ تاريخچه  صنعت

    1ـ1ـ1ـ تولد صنعت 

    1ـ1ـ2ـ مهمترين عامل انقلاب صنعتي 

    1ـ1ـ3ـ صنعت در قرن 19 

1ـ2ـ معماري صنعتي

    1ـ2ـ1ـ تاريخ معماري صنعتي .

    1ـ2ـ2ـ گونه شناسي معماري صنعتي 

    1ـ2ـ3ـ معماري صنعتي امروز ……………………………………………………………………………………

    1ـ2ـ4ـ معماري صنعتي ايران ……………………………………………………………………………………

    1ـ2ـ5ـ صنعت بومي و سنتي ايران ………………………………………………………………………….

    1ـ2ـ6ـ گونه شناسي معماري صنعتي ايران …………………………………………………………..

    1ـ2ـ7ـ بررسي صنعت در استان خراسان ……………………………………………………………….

1ـ3ـ كارخانه ………………………………………………………………………………………………………….

    1ـ3ـ1ـ انواع ساختمان براي كارخانه ……………………………………………………………………….

    1ـ3ـ2ـ طراحي كارخانه ……………………………………………………………………………………………….

    1ـ3ـ3ـ اهميت طراحي كارخانه ………………………………………………………………………………..

    1ـ3ـ4ـ اهداف طراحي كارخانه ………………………………………………………………………………….

    1ـ3ـ5ـ روند طراحي كارخانه ……………………………………………………………………………………..

بخش دو: صنعت بازيافت

2ـ1ـ بازيافت

    2ـ1ـ1ـ تعريف بازيافت …………………………………………………………………………………………………

    2ـ1ـ2ـ تاريخچه بازيافت ……………………………………………………………………………………………..

    2ـ1ـ3ـ بازيافت و استفاده مجدد ……………………………………………………………………………….

    2ـ1ـ4ـ پردازش و بازيافت مواد زائد جامد ……………………………………………………………..

    2ـ1ـ5ـ پتانسيل بازيافت ……………………………………………………………………………………………..

    2ـ1ـ6ـ توان بازيافت ……………………………………………………………………………………………………..

2ـ2ـ بازيافت مواد از زباله در ايران

    2ـ2ـ1ـ تعيين توان بازيافت در شهرهاي بزرگ كشور ………………………………………..

    2ـ2ـ2ـ روشها و صنايع بازيافتي در كشور ……………………………………………………………..

    2ـ2ـ3ـ تاريخچه سازمان بازيافت ………………………………………………………………………………

    2ـ2ـ4ـ بازيافت مواد از زباله در شهر مشهد …………………………………………………………..

    2ـ2ـ5ـ طرح تفكيك از مبدا………………………………………………………………………………………..

2ـ3ـ مطالعه و بررسي مواد قابل بازيافت

     2ـ3ـ1ـ منابع مواد زائد جامد ……………………………………………………………………………………

    2ـ3ـ2ـ انواع مواد زائد جامد ……………………………………………………………………………………….

    2ـ3ـ3ـ تركيبات مواد زائد جامد ……………………………………………………………………………….

2ـ4ـ ساختار فيزيكي و شيميايي كاغذ، پلاستيك ، شيشه و فلز

    2ـ4ـ1ـ ساختار شيميايي و فيزيكي كاغذ………………………………………………………………..

    2ـ4ـ2ـ ساختار شيميايي و فيزيكي پلاستيك………………………………………………………..

    2ـ4ـ3ـ  ساختار شيميايي و فيزيكي شيشه …………………………………………………………..

    2ـ4ـ4ـ  ساختار شيميايي و فيزيكي فلز …………………………………………………………………

2ـ5ـ روشها و صنايع بازيافتي

    2ـ5ـ1ـ بازيافت و دفع در كشورهاي رو به توسعه ………………………………………………..

    2ـ5ـ2ـ مديريت مواد زائد جامد ………………………………………………………………………………..

    2ـ5ـ3ـ دسته بندي و تركيب مواد زايد جامد ……………………………………………………….

    2ـ5ـ4ـ رابطه بين زايدات و فن آوري مناسب ……………………………………………………….

    2ـ5ـ5ـ رابطه بين استقرار شهري و فن آوري مناسب ………………………………………..

    2ـ5ـ6ـ توجيهات زيست محيطي………………………………………………………………………………..

2ـ6ـ شناخت وضع موجود كارگاه ها و صنايع تبديلي

مطالعات پراكندگي

     2ـ6ـ1ـ غير مجاز بودن فعاليت ها …………………………………………………………………………..

     2ـ6ـ2ـ آلودگي زيست محيطي ……………………………………………………………………………….

    2ـ6ـ3ـ فضاي مورد نياز جهت استقرار …………………………………………………………………….

    2ـ6ـ4ـ دسترسي ها و شبكه ارتباطي ……………………………………………………………………..

2ـ7ـ مزاياي تجميع كارگاه ها و ايجاد شهرك صنعتي

    2ـ7ـ1ـ توجيهات فني مجتمع صنعتي ……………………………………………………………………

    2ـ7ـ2ـ توجيهات اقتصادي مجتمع صنعتي …………………………………………………………..

    2ـ7ـ3ـ توجيهات اجتماعي مجتمع صنعتي …………………………………………………………..

فصل دوم: مطالعات تكميلي

بخش اول: مطالعات زيست محيطي

1ـ1ـ مطالعه و برآورد آلايندگي هاي حاصل از فعاليتهاي كارگاههاي بازيافت

    1ـ1ـ1ـ كارگاه بازيافت كاغذ ………………………………………………………………………………………

    1ـ1ـ2ـ صنايع تبديلي كاغذ ……………………………………………………………………………………….

    1ـ1ـ3ـ كارگاه بازيافت پلاستيك ………………………………………………………………………………

    1ـ1ـ4ـ صنايع تبديلي پلاستيك ……………………………………………………………………………….

    1ـ1ـ5ـ كارگاه بازيافت شيشه …………………………………………………………………………………….

    1ـ1ـ6ـ صنايع تبديلي شيشه ……………………………………………………………………………………..

    1ـ1ـ7ـ كارگاه بازيافت فلز……………………………………………………………………………………………

    1ـ1ـ8ـ صنايع تبديلي فلز…………………………………………………………………………………………….

بخش دوم: اصول، ضوابط و معيارهاي طراحي مجتمع صنعتي

2ـ1ـ معيارهاي شهري و برنامه ريزي مجتمع صنعتي

    2ـ1ـ1ـ همسايگي ………………………………………………………………………………………………………….

    2ـ1ـ2ـ تاسيسات زير بنايي ………………………………………………………………………………………..

    2ـ1ـ2ـ1ـ شبكه دسترسي مستقل …………………………………………………………………………..

         2ـ1ـ2ـ2ـ شبكه اگو ……………………………………………………………………………………………..

         2ـ1ـ2ـ3ـ چاه آب و شبكه آبرساني ………………………………………………………………….

         2-1ـ2ـ4ـ شبكه مخابرات ……………………………………………………………………………………

        2ـ1ـ2ـ5ـ سيستم مصرف گاز……………………………………………………………………………….

2ـ2ـ مجتمع صنعتي از ديدگاه معماري و شهرسازي

    2ـ2ـ1ـ جاده هاي ارتباط ……………………………………………………………………………………………

     2ـ2ـ2ـ ضوابط تعيين كاربري زمين ……………………………………………………………………….

    2ـ2ـ3ـ ضوابط تفكيك زمين ……………………………………………………………………………………..

    2ـ2ـ4ـ ضوابط استقرار و همجواري صنايع …………………………………………………………….

2ـ3ـ شناسايي اجزاء خصوصيات و ويژگي هاي كلي يك فضاي صنعتي

    2ـ3ـ1ـ بخش تحويل ……………………………………………………………………………………………………

    2ـ3ـ2ـ انبار مواد و محصول ……………………………………………………………………………………….

    2ـ3ـ3ـ بارگيري و ارسال …………………………………………………………………………………………….

    2ـ3ـ4ـ بخشهاي غير توليد …………………………………………………………………………………………

2ـ4ـ مشخصات معماري

2ـ4ـ1ـ نحوه آرايش توده و فضا

    2ـ4ـ1ـ1ـ مقياس……………………………………………………………………………………………………………

    2ـ4ـ1ـ2ـ اقليم ………………………………………………………………………………………………………………

    2ـ4ـ1ـ3ـ زيبايي شناختي……………………………………………………………………………………………

    2ـ4ـ1ـ4ـ نوع سازه ………………………………………………………………………………………………………

    2ـ4ـ1ـ5ـ سوله ………………………………………………………………………………………………………………

    2ـ4ـ1ـ6ـ نماي توده …………………………………………………………………………………………………….

    2ـ4ـ1ـ7ـ آرايش فضاي باز …………………………………………………………………………………………

2ـ5ـ ابعاد، اندازه ، استانداردها و ضوابط فضاهاي اصلي مجموعه

    2ـ5ـ1ـ عوامل محيطي ………………………………………………………………………………………………..

    2ـ5ـ2ـ نسبت قطعه زمين ساختماني به پوشش سايت ……………………………………..

    2ـ5ـ3ـ استراتژي انتخاب …………………………………………………………………………………………….

    2ـ5ـ4ـ فواصل بين ستونها …………………………………………………………………………………………

    2ـ5ـ5ـ راهروها ………………………………………………………………………………………………………………

    2ـ5ـ6ـ پلكان ………………………………………………………………………………………………………………….

    2ـ5ـ7ـ فضاي اداري ……………………………………………………………………………………………………..

    2ـ5ـ8ـ آزمايشگاه ………………………………………………………………………………………………………….

    2ـ5ـ9ـ نمايشگاه ……………………………………………………………………………………………………………

    2ـ5ـ10ـ سالن سخنراني ……………………………………………………………………………………………..

    2ـ5ـ11ـ فضاي رفاهي …………………………………………………………………………………………………

    2ـ5ـ12ـ سرويسهاي بهداشتي …………………………………………………………………………………..

    2ـ5ـ13ـ انبارها ……………………………………………………………………………………………………………..

    2ـ5ـ14- پاركينگ ………………………………………………………………………………………………………..

    2ـ5ـ15ـ فضاي سبز ……………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم: مطالعات تطبيقي

3ـ1ـ نمونه هاي داخلي ………………………………………………………………………………………………………

    3ـ1ـ1ـ كارخانه كمپوست مشهد ………………………………………………………………………………

    3ـ1ـ2ـ كارخانه پلاستيك مشهد ………………………………………………………………………………

    3ـ1ـ3ـ كارخانه سامان باطري …………………………………………………………………………………..

3ـ2ـ نمونه هاي خارجي …………………………………………………………………………………………………….

    3ـ2ـ1ـ‌ كارخانه بازيافت افن باخ ـ‌ لانداو………………………………………………………………….

    3ـ2ـ2ـ كارخانه ويترا ……………………………………………………………………………………………………

    3-2ـ3ـ چاپخانه اي . سي . ان …………………………………………………………………………………..

    3ـ2ـ4ـ فاضلاب مونيخ …………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم : مطالعات زمينه

بخش يك: شناخت شهر مشهد

1ـ1ـ سابقه تاريخي شهر مشهد ……………………………………………………………………………………….

1ـ2ـ محورهاي شاخص شهر …………………………………………………………………………………………….

1ـ3ـ توسعه شهر در آينده ………………………………………………………………………………………………..

1ـ4ـ بررسي هاي جمعيتي شهر مشهد …………………………………………………………………………

1ـ5ـ بررسي شرايط اقليمي شهر مشهد ………………………………………………………………………..

    1ـ5ـ1ـ موقعيت جغرافيايي…………………………………………………………………………………………..

    1ـ5ـ2ـ زلزله ……………………………………………………………………………………………………………

    1ـ5ـ3ـ توپوگرافي و شيب …………………………………………………………………………………………..

    1ـ5ـ4ـ وزش باد ……………………………………………………………………………………………………………

    1ـ5ـ5ـ تابش آفتاب ……………………………………………………………………………………………………..

    1ـ5ـ6ـ بارندگي ……………………………………………………………………………………………………………..

بخش دو: بررسي وضع موجود زباله خشك مشهد

2ـ1ـ آناليز زباله خشك مشهد ………………………………………………………………………………………….

    2ـ1ـ1ـ آناليز فيزيكي زباله ………………………………………………………………………………………….

    2ـ1ـ2ـ چگالي زباله ………………………………………………………………………………………………………

    2ـ1ـ3ـ ميزان كل زباله خشك در ماههاي مختلف سال……………………………………..

2ـ2ـ برآورد ميزان توليد

بخش سه: مراحل انتخاب سايت طراحي

3ـ1ـ بررسي معيارهاي علمي لازم براي استقرار مجتمع صنعتي بازيافت در حاشيه شهر

     3ـ1ـ1ـ معيارهاي اقتصادي ……………………………………………………………………………………….

     3ـ1ـ2ـ معيارهاي اجتماعي ……………………………………………………………………………………….

    3ـ1ـ3ـ معيارهاي كالبدي …………………………………………………………………………………………..

    3ـ1ـ4ـ معيارهاي صنعتي ……………………………………………………………………………………………

    3ـ1ـ5ـ معيارهاي زيست محيطي……………………………………………………………………………….

    3ـ1ـ6ـ معيارهاي اقليمي …………………………………………………………………………………………….

    3ـ1ـ7ـ معيارهاي ترافيكي ………………………………………………………………………………………….

    3ـ1ـ8ـ معيارهاي قانوني……………………………………………………………………………………………….

3ـ2ـ بررسي ميزان انطباق ويژگي ها با معيارهاي مكان يابي

    3ـ2ـ1ـ ايجاد انبارهاي دپو در سطح شهر

3ـ3ـ معرفي گزينه نهايي

گام سوم: تحليل

1ـ1ـ گردآوري نهايي اطلاعات و طبقه بندي مجدد …………………………………………………..

1ـ2ـ تدقيق نهايي اهداف …………………………………………………………………………………………………..

1ـ3ـ ارائه راهكارها ………………………………………………………………………………………………………………

بخش دو: مباني طراحي معماري پروژه

بخش سه: برنامه فيزيكي

3ـ1ـ جمعيت مخاطب ………………………………………………………………………………………………………..

3ـ2ـ ضوابط بالا دست ………………………………………………………………………………………………………..

3ـ3ـ ريز فضاها …………………………………………………………………………………………………………………….

قابليت سنجي اراضي ……………………………………………………………………………………………………………

ايده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

گام چهارم: طراحي

مدارك طراحي ………………………………………………………………………………………………………………………

تاسيسات و سازه ……………………………………………………………………………………………………………………

 

كتابنامه        

 

—————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 371 صفحه می باشد.

هزینه محصول : 14.000 تومان

حجم فایل :3.24 مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

______________

مطالعات مرکز بازیافت زباله-خرید مطالعات مرکز بازیافت زباله-پایان نامه مرکز بازیافت زباله-پروپوزال معماری مرکز بازیافت زباله-دانلود رساله کامل مرکز بازیافت زباله-دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-رساله معماری مرکز بازیافت زباله-رساله مرکز بازیافت زباله

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-371 صفحه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-371 صفحه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است