مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-۳۷۱ صفحه

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-۳۷۱ صفحه

دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-۳۷۱ صفحه

14,000 تومان

baner--me

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید>>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

توضیحات

دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-۳۷۱ صفحه

 

 

مقدمه

گام اول: پروپزال

بيان مساله .

اهداف 

منابع و پيشينه .

مباني نظري عام 

چكيده تحقيق 

نحوه اجرا.

گام دوم : شناخت

فصل اول : مطالعات پايه

بخش يك: صنعت و معماري

۱ـ۱ـ تاريخچه  صنعت

    ۱ـ۱ـ۱ـ تولد صنعت 

    ۱ـ۱ـ۲ـ مهمترين عامل انقلاب صنعتي 

    ۱ـ۱ـ۳ـ صنعت در قرن ۱۹ 

۱ـ۲ـ معماري صنعتي

    ۱ـ۲ـ۱ـ تاريخ معماري صنعتي .

    ۱ـ۲ـ۲ـ گونه شناسي معماري صنعتي 

    ۱ـ۲ـ۳ـ معماري صنعتي امروز ……………………………………………………………………………………

    ۱ـ۲ـ۴ـ معماري صنعتي ايران ……………………………………………………………………………………

    ۱ـ۲ـ۵ـ صنعت بومي و سنتي ايران ………………………………………………………………………….

    ۱ـ۲ـ۶ـ گونه شناسي معماري صنعتي ايران …………………………………………………………..

    ۱ـ۲ـ۷ـ بررسي صنعت در استان خراسان ……………………………………………………………….

۱ـ۳ـ كارخانه ………………………………………………………………………………………………………….

    ۱ـ۳ـ۱ـ انواع ساختمان براي كارخانه ……………………………………………………………………….

    ۱ـ۳ـ۲ـ طراحي كارخانه ……………………………………………………………………………………………….

    ۱ـ۳ـ۳ـ اهميت طراحي كارخانه ………………………………………………………………………………..

    ۱ـ۳ـ۴ـ اهداف طراحي كارخانه ………………………………………………………………………………….

    ۱ـ۳ـ۵ـ روند طراحي كارخانه ……………………………………………………………………………………..

بخش دو: صنعت بازيافت

۲ـ۱ـ بازيافت

    ۲ـ۱ـ۱ـ تعريف بازيافت …………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۱ـ۲ـ تاريخچه بازيافت ……………………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۱ـ۳ـ بازيافت و استفاده مجدد ……………………………………………………………………………….

    ۲ـ۱ـ۴ـ پردازش و بازيافت مواد زائد جامد ……………………………………………………………..

    ۲ـ۱ـ۵ـ پتانسيل بازيافت ……………………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۱ـ۶ـ توان بازيافت ……………………………………………………………………………………………………..

۲ـ۲ـ بازيافت مواد از زباله در ايران

    ۲ـ۲ـ۱ـ تعيين توان بازيافت در شهرهاي بزرگ كشور ………………………………………..

    ۲ـ۲ـ۲ـ روشها و صنايع بازيافتي در كشور ……………………………………………………………..

    ۲ـ۲ـ۳ـ تاريخچه سازمان بازيافت ………………………………………………………………………………

    ۲ـ۲ـ۴ـ بازيافت مواد از زباله در شهر مشهد …………………………………………………………..

    ۲ـ۲ـ۵ـ طرح تفكيك از مبدا………………………………………………………………………………………..

۲ـ۳ـ مطالعه و بررسي مواد قابل بازيافت

     ۲ـ۳ـ۱ـ منابع مواد زائد جامد ……………………………………………………………………………………

    ۲ـ۳ـ۲ـ انواع مواد زائد جامد ……………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۳ـ۳ـ تركيبات مواد زائد جامد ……………………………………………………………………………….

۲ـ۴ـ ساختار فيزيكي و شيميايي كاغذ، پلاستيك ، شيشه و فلز

    ۲ـ۴ـ۱ـ ساختار شيميايي و فيزيكي كاغذ………………………………………………………………..

    ۲ـ۴ـ۲ـ ساختار شيميايي و فيزيكي پلاستيك………………………………………………………..

    ۲ـ۴ـ۳ـ  ساختار شيميايي و فيزيكي شيشه …………………………………………………………..

    ۲ـ۴ـ۴ـ  ساختار شيميايي و فيزيكي فلز …………………………………………………………………

۲ـ۵ـ روشها و صنايع بازيافتي

    ۲ـ۵ـ۱ـ بازيافت و دفع در كشورهاي رو به توسعه ………………………………………………..

    ۲ـ۵ـ۲ـ مديريت مواد زائد جامد ………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۵ـ۳ـ دسته بندي و تركيب مواد زايد جامد ……………………………………………………….

    ۲ـ۵ـ۴ـ رابطه بين زايدات و فن آوري مناسب ……………………………………………………….

    ۲ـ۵ـ۵ـ رابطه بين استقرار شهري و فن آوري مناسب ………………………………………..

    ۲ـ۵ـ۶ـ توجيهات زيست محيطي………………………………………………………………………………..

۲ـ۶ـ شناخت وضع موجود كارگاه ها و صنايع تبديلي

مطالعات پراكندگي

     ۲ـ۶ـ۱ـ غير مجاز بودن فعاليت ها …………………………………………………………………………..

     ۲ـ۶ـ۲ـ آلودگي زيست محيطي ……………………………………………………………………………….

    ۲ـ۶ـ۳ـ فضاي مورد نياز جهت استقرار …………………………………………………………………….

    ۲ـ۶ـ۴ـ دسترسي ها و شبكه ارتباطي ……………………………………………………………………..

۲ـ۷ـ مزاياي تجميع كارگاه ها و ايجاد شهرك صنعتي

    ۲ـ۷ـ۱ـ توجيهات فني مجتمع صنعتي ……………………………………………………………………

    ۲ـ۷ـ۲ـ توجيهات اقتصادي مجتمع صنعتي …………………………………………………………..

    ۲ـ۷ـ۳ـ توجيهات اجتماعي مجتمع صنعتي …………………………………………………………..

فصل دوم: مطالعات تكميلي

بخش اول: مطالعات زيست محيطي

۱ـ۱ـ مطالعه و برآورد آلايندگي هاي حاصل از فعاليتهاي كارگاههاي بازيافت

    ۱ـ۱ـ۱ـ كارگاه بازيافت كاغذ ………………………………………………………………………………………

    ۱ـ۱ـ۲ـ صنايع تبديلي كاغذ ……………………………………………………………………………………….

    ۱ـ۱ـ۳ـ كارگاه بازيافت پلاستيك ………………………………………………………………………………

    ۱ـ۱ـ۴ـ صنايع تبديلي پلاستيك ……………………………………………………………………………….

    ۱ـ۱ـ۵ـ كارگاه بازيافت شيشه …………………………………………………………………………………….

    ۱ـ۱ـ۶ـ صنايع تبديلي شيشه ……………………………………………………………………………………..

    ۱ـ۱ـ۷ـ كارگاه بازيافت فلز……………………………………………………………………………………………

    ۱ـ۱ـ۸ـ صنايع تبديلي فلز…………………………………………………………………………………………….

بخش دوم: اصول، ضوابط و معيارهاي طراحي مجتمع صنعتي

۲ـ۱ـ معيارهاي شهري و برنامه ريزي مجتمع صنعتي

    ۲ـ۱ـ۱ـ همسايگي ………………………………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۱ـ۲ـ تاسيسات زير بنايي ………………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ شبكه دسترسي مستقل …………………………………………………………………………..

         ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ شبكه اگو ……………………………………………………………………………………………..

         ۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ چاه آب و شبكه آبرساني ………………………………………………………………….

         ۲-۱ـ۲ـ۴ـ شبكه مخابرات ……………………………………………………………………………………

        ۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ سيستم مصرف گاز……………………………………………………………………………….

۲ـ۲ـ مجتمع صنعتي از ديدگاه معماري و شهرسازي

    ۲ـ۲ـ۱ـ جاده هاي ارتباط ……………………………………………………………………………………………

     ۲ـ۲ـ۲ـ ضوابط تعيين كاربري زمين ……………………………………………………………………….

    ۲ـ۲ـ۳ـ ضوابط تفكيك زمين ……………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۲ـ۴ـ ضوابط استقرار و همجواري صنايع …………………………………………………………….

۲ـ۳ـ شناسايي اجزاء خصوصيات و ويژگي هاي كلي يك فضاي صنعتي

    ۲ـ۳ـ۱ـ بخش تحويل ……………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۳ـ۲ـ انبار مواد و محصول ……………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۳ـ۳ـ بارگيري و ارسال …………………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۳ـ۴ـ بخشهاي غير توليد …………………………………………………………………………………………

۲ـ۴ـ مشخصات معماري

۲ـ۴ـ۱ـ نحوه آرايش توده و فضا

    ۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ مقياس……………………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ اقليم ………………………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۴ـ۱ـ۳ـ زيبايي شناختي……………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۴ـ۱ـ۴ـ نوع سازه ………………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۴ـ۱ـ۵ـ سوله ………………………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۴ـ۱ـ۶ـ نماي توده …………………………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۴ـ۱ـ۷ـ آرايش فضاي باز …………………………………………………………………………………………

۲ـ۵ـ ابعاد، اندازه ، استانداردها و ضوابط فضاهاي اصلي مجموعه

    ۲ـ۵ـ۱ـ عوامل محيطي ………………………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۵ـ۲ـ نسبت قطعه زمين ساختماني به پوشش سايت ……………………………………..

    ۲ـ۵ـ۳ـ استراتژي انتخاب …………………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۵ـ۴ـ فواصل بين ستونها …………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۵ـ۵ـ راهروها ………………………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۵ـ۶ـ پلكان ………………………………………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۵ـ۷ـ فضاي اداري ……………………………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۵ـ۸ـ آزمايشگاه ………………………………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۵ـ۹ـ نمايشگاه ……………………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۵ـ۱۰ـ سالن سخنراني ……………………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۵ـ۱۱ـ فضاي رفاهي …………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۵ـ۱۲ـ سرويسهاي بهداشتي …………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۵ـ۱۳ـ انبارها ……………………………………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۵ـ۱۴- پاركينگ ………………………………………………………………………………………………………..

    ۲ـ۵ـ۱۵ـ فضاي سبز ……………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم: مطالعات تطبيقي

۳ـ۱ـ نمونه هاي داخلي ………………………………………………………………………………………………………

    ۳ـ۱ـ۱ـ كارخانه كمپوست مشهد ………………………………………………………………………………

    ۳ـ۱ـ۲ـ كارخانه پلاستيك مشهد ………………………………………………………………………………

    ۳ـ۱ـ۳ـ كارخانه سامان باطري …………………………………………………………………………………..

۳ـ۲ـ نمونه هاي خارجي …………………………………………………………………………………………………….

    ۳ـ۲ـ۱ـ‌ كارخانه بازيافت افن باخ ـ‌ لانداو………………………………………………………………….

    ۳ـ۲ـ۲ـ كارخانه ويترا ……………………………………………………………………………………………………

    ۳-۲ـ۳ـ چاپخانه اي . سي . ان …………………………………………………………………………………..

    ۳ـ۲ـ۴ـ فاضلاب مونيخ …………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم : مطالعات زمينه

بخش يك: شناخت شهر مشهد

۱ـ۱ـ سابقه تاريخي شهر مشهد ……………………………………………………………………………………….

۱ـ۲ـ محورهاي شاخص شهر …………………………………………………………………………………………….

۱ـ۳ـ توسعه شهر در آينده ………………………………………………………………………………………………..

۱ـ۴ـ بررسي هاي جمعيتي شهر مشهد …………………………………………………………………………

۱ـ۵ـ بررسي شرايط اقليمي شهر مشهد ………………………………………………………………………..

    ۱ـ۵ـ۱ـ موقعيت جغرافيايي…………………………………………………………………………………………..

    ۱ـ۵ـ۲ـ زلزله ……………………………………………………………………………………………………………

    ۱ـ۵ـ۳ـ توپوگرافي و شيب …………………………………………………………………………………………..

    ۱ـ۵ـ۴ـ وزش باد ……………………………………………………………………………………………………………

    ۱ـ۵ـ۵ـ تابش آفتاب ……………………………………………………………………………………………………..

    ۱ـ۵ـ۶ـ بارندگي ……………………………………………………………………………………………………………..

بخش دو: بررسي وضع موجود زباله خشك مشهد

۲ـ۱ـ آناليز زباله خشك مشهد ………………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۱ـ۱ـ آناليز فيزيكي زباله ………………………………………………………………………………………….

    ۲ـ۱ـ۲ـ چگالي زباله ………………………………………………………………………………………………………

    ۲ـ۱ـ۳ـ ميزان كل زباله خشك در ماههاي مختلف سال……………………………………..

۲ـ۲ـ برآورد ميزان توليد

بخش سه: مراحل انتخاب سايت طراحي

۳ـ۱ـ بررسي معيارهاي علمي لازم براي استقرار مجتمع صنعتي بازيافت در حاشيه شهر

     ۳ـ۱ـ۱ـ معيارهاي اقتصادي ……………………………………………………………………………………….

     ۳ـ۱ـ۲ـ معيارهاي اجتماعي ……………………………………………………………………………………….

    ۳ـ۱ـ۳ـ معيارهاي كالبدي …………………………………………………………………………………………..

    ۳ـ۱ـ۴ـ معيارهاي صنعتي ……………………………………………………………………………………………

    ۳ـ۱ـ۵ـ معيارهاي زيست محيطي……………………………………………………………………………….

    ۳ـ۱ـ۶ـ معيارهاي اقليمي …………………………………………………………………………………………….

    ۳ـ۱ـ۷ـ معيارهاي ترافيكي ………………………………………………………………………………………….

    ۳ـ۱ـ۸ـ معيارهاي قانوني……………………………………………………………………………………………….

۳ـ۲ـ بررسي ميزان انطباق ويژگي ها با معيارهاي مكان يابي

    ۳ـ۲ـ۱ـ ايجاد انبارهاي دپو در سطح شهر

۳ـ۳ـ معرفي گزينه نهايي

گام سوم: تحليل

۱ـ۱ـ گردآوري نهايي اطلاعات و طبقه بندي مجدد …………………………………………………..

۱ـ۲ـ تدقيق نهايي اهداف …………………………………………………………………………………………………..

۱ـ۳ـ ارائه راهكارها ………………………………………………………………………………………………………………

بخش دو: مباني طراحي معماري پروژه

بخش سه: برنامه فيزيكي

۳ـ۱ـ جمعيت مخاطب ………………………………………………………………………………………………………..

۳ـ۲ـ ضوابط بالا دست ………………………………………………………………………………………………………..

۳ـ۳ـ ريز فضاها …………………………………………………………………………………………………………………….

قابليت سنجي اراضي ……………………………………………………………………………………………………………

ايده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

گام چهارم: طراحي

مدارك طراحي ………………………………………………………………………………………………………………………

تاسيسات و سازه ……………………………………………………………………………………………………………………

 

كتابنامه        

 

—————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۳۷۱ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۴.۰۰۰ تومان

حجم فایل :۳٫۲۴ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

______________

مطالعات مرکز بازیافت زباله-خرید مطالعات مرکز بازیافت زباله-پایان نامه مرکز بازیافت زباله-پروپوزال معماری مرکز بازیافت زباله-دانلود رساله کامل مرکز بازیافت زباله-دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-رساله معماری مرکز بازیافت زباله-رساله مرکز بازیافت زباله

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-۳۷۱ صفحه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز بازیافت زباله-۳۷۱ صفحه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است