برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » محصول » دانلود رساله دانشگاه هنر

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله دانشگاه هنر

دانلود رساله دانشگاه هنر

18,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 فهرست اشکال،جداول موجود
6 طرح جامع فیزیکی موجود
7 برنامه فیزیکی موجود
8 تعداد صفحه هات(Word) 143
9 قیمت کلی (تومان) 18.000

 

توضیحات

دانلود رساله دانشگاه هنر

فهرست مطالب

فصل اول: هنر……………………………………………………………………………………………

1-1- تعریف هنر………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2-شناخت هنر……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-1-حس زیبایی…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-2-2-تعریف زیبایی………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-2-3-تمایز هنر و زیبایی………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-مفهوم هنر، هنرمند و اثر هنری………………………………………………………………………………………. 7

1-3-2-اثر هنری………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4-دسته بندی هنر……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5-ریشه هنر………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-اصول و ارکان هنر…………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-7-هنر اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………. 18

1-7-1-هنر و ارتباط………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-7-2-وضعیت کنونی هنر ایران…………………………………………………………………………………………….. 20

1-8-نظریه هنرمندان……………………………………………………………………………………………………………….. 22

1-9-هنر از دید حکما و فلاسفه………………………………………………………………………………………………. 23

فصل دوم: آموزش………………………………………………………………………………………

2-1-تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-2-تعریف تدریس………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-انواع هدفهای تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………………. 26

2-4-تابع و متغیر در تدریس…………………………………………………………………………………………………… 26

2-5-تدریس و روش…………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-6-ارتباط یادگیری و روش تدریس………………………………………………………………………………………. 30

2-7-اصول تدریس خوب…………………………………………………………………………………………………………. 32

2-8-آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-9-هدف از آموزش………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-10-تأثیر آموزش بر فرهنگ…………………………………………………………………………………………………. 38

2-11-تأثیر فرهنگ بر جامعه………………………………………………………………………………………………….. 39

2-12-آموزش هنر…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-13-هنر اجتماعی و آموزش…………………………………………………………………………………………………. 47

2-14-آموزش عالی…………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-15-اهداف منطقه ای کردن آموزش عالی…………………………………………………………………………… 50

2-16-جمعیت دانشجویان کشور…………………………………………………………………………………………….. 51

2-17-جمعیت دانشجویان استان……………………………………………………………………………………………. 51

2-18-پراکندگی دانشجویان آموزشی……………………………………………………………………………………… 54

فصل سوم: نهاد هنری………………………………………………………………………………….

3-1- تعریف دانشگاه………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-2-تاریخ آموزش عالی در ایران…………………………………………………………………………………………….. 55

3-3-پیش از اسلام…………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-4-دوران اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-5-دوره معاصر………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-6-اولین دانشگاه جامع ایران………………………………………………………………………………………………… 58

3-7-تاریخچه دارالفنون ………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-8-دوران پهلوی دوم و توسعه………………………………………………………………………………………………. 60

3-9-تاريخچه آموزش معماری در کرمان………………………………………………………………………………… 61

3-10-تاریخچه دانشکده هنرهای زیبا…………………………………………………………………………………….. 61

3-11-تاريخچه آموزش معماری در کرمان……………………………………………………………………………… 63

فصل چهارم: بررسی نمونه ها…………………………………………………………………………

4-1-مدرسه معماری باهاوس…………………………………………………………………………………………………… 64

4-1-1-بررسی پلانهای مدرسه……………………………………………………………………………………………….. 71

4-1-2-معرفی بخشهای مختلف ساختمان……………………………………………………………………………… 73

4-2-مدرسه معماری ندرلند در شهر رتردام ………………………………………………………………………….. 74

4-3-مدرسه هنر سنگاپور………………………………………………………………………………………………………… 77

4-4-دانشگاه معماری هاروارد………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل پنجم: مطالعات زمینه…………………………………………………………………………….

5-1-موقعیت جغرافیایی استان ………………………………………………………………………………………………. 81

5-2- شرایط آب و هوایی منطقه …………………………………………………………………………………………… 81

5-3- ویژگیهای طبیعی استان ……………………………………………………………………………………………….. 82

5-3-1-کوه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 83

5-3-2-  خـاک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 84

5-4-منابع آب استان ………………………………………………………………………………………………………………. 85

5-4-1-قنـات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

5-5-نوع اقلیم استان………………………………………………………………………………………………………………… 87

5-6-بارندگی در استان کرمان…………………………………………………………………………………………………. 88

5-7-بادهای غالب ……………………………………………………………………………………………………………………. 89

5-8-رطوبت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

5-9-جغرافیای سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………. 90

5-10-صنایع و معادن………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-11-نحوه گسترش شهر کرمان …………………………………………………………………………………………… 92

5-12-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم…………………………………………………………………………………….. 92

5-13-اقليم گرم و خشك (ساختمان در اين اقليم) ……………………………………………………………… 93

فصل ششم: شناخت سایت……………………………………………………………………………..

6-1-نقشه موقعیت سایت………………………………………………………………………………………………………… 97

6-2-عوامل موثر در انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………… 97

6-3-وضعیت طبیعی زمین………………………………………………………………………………………………………. 98

6-4-هندسه سایت……………………………………………………………………………………………………………………. 99

6-5-بررسی جهت گسترش سایت به بیرون……………………………………………………………………………. 99

6-6-دسترسیهای سایت ………………………………………………………………………………………………………….. 100

6-7-کاربریهای همجوار سایت…………………………………………………………………………………………………. 101

6-8-کاربریهای محدوده سایت………………………………………………………………………………………………… 102

فصل هفتم: مطالعات برنامه ریزی……………………………………………………………………

7-1-تعاریف فضاها……………………………………………………………………………………………………………………. 103

7-2-بخش آموزش ………………………………………………………………………………………………………………….. 103

7-2-1-فضای آموزش مطلوب…………………………………………………………………………………………………. 103

7-2-2-استاد …………………………………………………………………………………………………………………………… 104

7-2-3-شاگرد …………………………………………………………………………………………………………………………. 105

7-2-4-روش ها………………………………………………………………………………………………………………………… 105

7-2-5-ملاک های ارزیابی ……………………………………………………………………………………………………… 105

7-2-6-محتوای آموزش ………………………………………………………………………………………………………….. 106

7-2-7-مکان آموزش ………………………………………………………………………………………………………………. 106

7-3-امکانات فضائی لازم ………………………………………………………………………………………………………… 107

7-4-آموزش عملی ( آتلیه ها  و کارگاهها )……………………………………………………………………………. 107

7-5-آتلیه نقشه کشی …………………………………………………………………………………………………………….. 109

7-6-کارگاههای چند منظوره …………………………………………………………………………………………………. 109

7-7-کارگاه طراحی  و ساخت ماکت ……………………………………………………………………………………… 109

7-8-مشخصات و ابعاد کارگاه ماکت ………………………………………………………………………………………. 109

7-8-فضای خدماتی کارگاه و آتلیه ………………………………………………………………………………………… 110

7-8-1-اتاق مربی……………………………………………………………………………………………………………………… 110

7-9-فضای آموزشی نظری………………………………………………………………………………………………………. 111

7-10-کارگاه طراحی پایه سطح یک ……………………………………………………………………………………… 114

7-11-کارگاه نقاشی سطح یک ………………………………………………………………………………………………. 114

7-12-کارگاه نقاشی سطح یک ………………………………………………………………………………………………. 114

7-13-کارگاه نقاشی سطح دو………………………………………………………………………………………………….. 114

7-14-کارگاه نقاشی سطح دو 2……………………………………………………………………………………………… 115

7-15-کارگاه عکاسی پایه 1…………………………………………………………………………………………………….. 115

7-16-کارگاه عکاسی پایه  2…………………………………………………………………………………………………… 115

7-17-کارگاه تخصصی 1…………………………………………………………………………………………………………. 115

7-18-کارگاه عکاسی تخصصی ……………………………………………………………………………………………….. 115

7-19-فضاهای کمک آموزشی ……………………………………………………………………………………………….. 116

7-19-1-کتابخانه تخصصی ……………………………………………………………………………………………………. 116

7-20-قسمت تحقیقات …………………………………………………………………………………………………………… 117

7-21-موقعیت فضاهای مورد نیاز …………………………………………………………………………………………… 117

7-22-آمفی تئاتر وسالن اجتماعات ……………………………………………………………………………………….. 118

7-23-بخش طراحی کامپیوتری …………………………………………………………………………………………….. 119

7-24-آتلیه عکاسی …………………………………………………………………………………………………………………. 120

7-25-سایرفضاهای…………………………………………………………………………………………………………………… 120

7-26-قسمت اداری ………………………………………………………………………………………………………………… 120

7-26-1-بخش اداری دانشکده………………………………………………………………………………………………… 121

7-27-کارگاههای کمک آموزشی …………………………………………………………………………………………… 122

7-28-مشخصات عمومی کارگاهها …………………………………………………………………………………………. 122

7-29-کارگاه ساختمان …………………………………………………………………………………………………………… 123

7-30-کارگاه سفال و سرامیک ……………………………………………………………………………………………….. 123

7-31-کارگاه چوب ………………………………………………………………………………………………………………….. 124

7-32-کارگاه فلز ……………………………………………………………………………………………………………………… 124

7-33-فضاهای خدماتی تسهیلاتی رفاهی ……………………………………………………………………………… 124

فصل هشتم: طراحی(پلان و سه بعدی)……………………………………………………………. ….

8-1-اهداف طراحی دانشکده………………………………………………………………………………………………… 136

منابع :

 

– بحرینی، سید حسین ، 1383 ، تحلیل فضاهاي شهري: در رابطه با الگوهاي رفتاري استفاده کنندگان و ضوابطی براي طراحی، تهران : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ سوم

– سلطانزاده ، حسین ، 1364 ، تاریخ مدارس ایران ، تهران : انتشارات آگاه ، چاپ اول

-سمع آذر , علیرضا ، عوامل تئوریک در نارسایی هاي مدرسه کلاسیک ، مجله مدرسه نو ، 1375  ، سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور

– غفاري ، علی ، 1377 ، اصول ومبانی طراحی فضاهاي آموزشی ، سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیزات مدارس کشور ، جلد سوم

–  غروي الخوانساري ، مریم ، مدرسه محله  کانون فرهنگی – اجتماعی سازماندهنده محله  ، نشریه هنرهاي زیبا ، بهار  1384  ، شماره 21 ، ص 67

– کامل نیا ، حامد ، 1388 ، دستور زبان طراحی محیط هاي یادگیري ، تهران : انتشارات سبحان نور ، چاپ دوم

-. لینچ ، کوین. 1371 ، تئوري شکل خوب شهر.سید حسین بحرینی.انتشارات دانشگاه تهران ، تهران

– اصلانی،ف،”بررسی شیوه هاي موثر طراحی معماري پایدار در صرفه جویی انرژي”،مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی بهینه سازي مصرف سوخت،تهران، 1382

-عینی فرع.، “الگویی برا تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران”، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره. 13 ، ص. 6۴ 77

-کامل نیا حامد، دستور زبان طراحی محیط های یادگیری

-آرناسون ه.ه.  مترجم : مصطفی اسلامیه، تاریخ هنر مدرن ۱۳۸۴

-مجله معمار شماره ۴۹

-عمادی اللهیاری لیلا. استاد راهنما، شادانلو  پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری (دانشگاه آزاد اسلامی)، مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۸۶

-احمدی شاپور آبادی محمد علی ، قم در رهگذر توسعه ، ندای الهی ، قم ،زمستان،۱۳۸۵

-شاه نظری محمد رضا ،معتمد محمد علی ،مصالح ساختمانی ،اسکار، تهران ،چاپ دوم ،

پائیز  ۱۳۷۵

-کسمائی ،مرتضی ، اقلیم و معماری ، خاک ، اصفهان، چاپ سوم،۱۳۸۲

-گروت لیندا –وانگ دیوید ،روش های تحقیق در معماری ،دکتر علیرضا عینی فر ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،چاپ سوم،۱۳۸۸

-میسمی حسین ، سعیدی سعیده ، حری بهزاد، عناصر و جزئیات ساختمان ، واحد نشر و امور فنی،تهران، چاپ اول،۱۳۸۸

-نوبان مهرالزمان ،سیمای میراث فرهنگی قم(سازمان میراث فرهنگی کشور) ،اداره کل آموزش سازمان میراث فرهنگی ،بی جا ،زمستان،۱۳۸۱

-نویفرت ارنست و پیتر،اطلاعات معماری « دانلود نویفرت» ، حسین مظفری ،آزاده، تهران ،چاپ ششم ،(۱۳۷۹

-سالنامه آماری استان قم ۱۳۸۷ ، معاونت برنامه ریزی استان قم، قم ،پاییز،(۱۳۸۸)

-شرکت آبخیزان ، طرح منشأ یابی گرد و غبار شهر قم (هواشناسی اداره کل منابع طبیعی استان قم) ، بی جا، جلد اول،(۱۳۸۱

-مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

-پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ، مطالعات و تحقیقات بر روی شهر قم

-معماریان،غلامحسین، سیری در مبانی نظری معماری ، سروش دانش ، تهران ، سوم ۱۳۸۷

-عزتي ، ابوالفضل، آموزش و پرورش اسلامي، تهران، ۱۳۵۷،

-سلطان‏زاده، حسين، تاريخ مدارس ايران، تهران، ۱۳۶۴

-واسون_لبز،دانلدکنت، طراحی اقلیمی(اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان)،دکتر وحید قبادیان،محمد فیض مهدوی،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران،چاپ دهم،۱۳۸۷

-مبحث ۱۴مقررات ملی ساختمان ایران

-موسسه پادشاهی معماران انگلستان هندبوک معماری ۲۰۰۷

———————–

توضیحات فایل :

فرمت: این فایل Word  وشامل 143 صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان  18.000

حجم فایل : ۸٫۱۷ مگابایت

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله دانشگاه هنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله دانشگاه هنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است