دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » اصول طراحی سالن موسیقی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

اصول طراحی سالن موسیقی

اصول طراحی سالن موسیقی

30,000 تومان

توضیحات

اصول طراحی سالن موسیقی

فهرست مطالب

فصل اول : فرهنگ ، هنر و پژوهش

۱- فرهنگ… ۱

پیشگفتار. ۹

فرهنگ، شناخت و بینش : ۹

واژه فرهنگ : ۱۰

مفهوم فرهنگ : ۱۲

اصطلاح فرهنگ در ادبیات فارسی : ۱۲

برابر واژه فرهنگ در زبان های اروپایی : ۱۳

برابر واژه فرهنگ در زبان عربی : ۱۳

تعریف و تبیین فرهنگ : ۱۳

ویژگیهای فرهنگ : ۱۵

فرهنگ مادی و غیر مادی : ۱۷

عناصر فرهنگی : ۱۸

تغییرات فرهنگی : ۱۸

فرهنگ و تمدن : ۱۸

فرهنگ و شخصیت : ۱۹

فرهنگ و هنرهای زیبا : ۱۹

رابطه معماری و موسیقی

۲- هنر. ۲۰

تعریف هنر : ۲۰

دسته بندی هنرها : ۲۱

ریشه های هنر : ۲۱

هنرهای زیبا : ۲۲

هنر معماری : ۲۳

نتیجه گیری : ۲۳

تعریف موسیقی. ۲۴

واژه موسیقی : ۲۴

اجرای موسیقی : ۲۴

موسیقی نظری (تئوریک) : ۲۵

علائم ثبت زبان موسیقی : ۲۵

اسامی نتها : ۲۶

نتها در زبانهای گوناگون : ۲۶

صدا و موسیقی : ۲۶

سازها و صداها : ۲۷

انعکاس در موسیقی : ۲۷

شناخت مفاهیم و انواع موسیقی : ۲۷

مفاهیم عمومی موسیقی : ۲۷

اصول و مبانی آهنگسازی و موسیقی : ۳۳

فرم در موسیقی : ۳۳

تم در موسیقی : ۳۳

ایستایی و پویایی در موسیقی : ۳۴

انواع موسیقی : ۳۴

موسیقی محلی : ۳۴

موسیقی ضربی ـ ضربدار : ۳۵

موسیقی کلیسایی یا روحانی : ۳۵

موسیقی مذهبی ایرانی : ۳۶

موسیقی یکنواخت : ۳۶

موسیقی توصیفی : ۳۶

موسیقی دراماتیک : ۳۷

موسیقی سنتی : ۳۷

موسیقی کلاسیک : ۳۷

موسیقی معماری : ۳۷

موسیقی افقی : ۳۸

موسیقی الکترواکوستیک : ۳۸

موسیقی الکترونیک : ۳۸

موسیقی تصادفی : ۳۸

سازهای موسیقی کلاسیک : ۳۹

سازشناسی غربی : ۳۹

معرفی مهمترین سازهای ایران و جهان : ۳۹

موسیقی و رنگ : ۴۶

نقش موسیقی در زندگی : ۴۷

قدرت شفابخشی صدا (صدای شفابخش، نوای شفابخش) : ۴۷

صدا یک سلول زنده است : ۴۸

موسیقی و انسان : ۴۹

فصل دوم : مبانی نظری طرح

۱-۲- موسیقی و فرهنگ : ۵۲

موسیقی و معماری : ۵۲

پیوند و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی : ۵۲

چرا بین این دو حوزه خلاقه، یعنی موسیقی و معماری چنین پیوندی وجود دارد؟ ۵۳

جدول پیوندهای موسیقی و معماری : ۵۴

(معماری سبز) ۵۶

-معماری پایدار. ۵۶

کلیات و اهداف در معماری سبز: ۵۸

اصول معماری سبز: ۶۱

اصل اول: حفاظت از انرژی. ۶۱

اصل دوم: کار با اقلیم ۶۱

اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید ۶۲

اصل چهارم: احترام به کاربران. ۶۳

اصل پنجم: احترام به سایت.. ۶۴

اصل ششم:کل گرایی. ۶۵

طراحی پایدار : ۶۵

ساختمان سبز: ۶۶

موضوعات مطرح در معماری سبز : ۶۷

دستورالعمل اجرائی معماری سبز: ۶۸

مصالح سبز : ۶۸

تاسیسات سبز: ۶۹

معماران شاخص: ۶۹

توسعه پایدار: ۶۹

معانی لغوی واژه پایداری: ۷۱

مفهوم توسعه پایدار : ۷۱

مزایای توسعه پایدار : ۷۱

اهداف توسعه پایدار : ۷۲

فصل سوم : صوت

۳- صوت.. ۷۳

انتشار صدا : ۷۳

تاثیر شرایط محیطی بر صدا : ۷۳

تاثیر باد : ۷۴

تاثیر دما : ۷۴

دیوارههای بازدارنده صدا : ۷۵

انعکاس صدا : ۷۷

بازتاب از سطوح مسطح : ۷۸

بازتاب از سطوح منحنی : ۷۸

جذب صدا : ۸۰

انواع جذب کنندههای صوتی : ۸۱

جذبکنندههای متخلخل : ۸۱

جذبکنندههای پوستهای : ۸۳

جذب کنندههای روزنهدار : ۸۵

دیوارهای چند جداره با لایه هوا : ۸۷

تاثیر بازشوها در میزان انتقال صدا : ۸۸

تغییرات کاهش صدا در جداکنندههای تک لایهای : ۸۹

تغییرات کاهش صدا در جداکنندهای چند لایهای : ۸۹

کنترل نوفه هوا برد از طریق درها : ۹۱

کنترل نوفه کوبهای ناشی از سقف : ۹۲

فصل چهارم : آکوستیک

۴- آکوستیک در تالار. ۹۴

۱-۴- مقدمه ۹۴

آکوستیک در تالار : ۹۶

بازتابندههای صوتی : ۹۷

پخشایندههای صوتی : ۱۰۰

اشکالات مهم آکوستیکی : ۱۰۱

پژواک ناخواسته : ۱۰۱

پژواک ردیفی : ۱۰۲

امواج ساکن : ۱۰۲

تمرکز صدا : ۱۰۳

فضاهای الحاقی : ۱۰۴

ملاحضات طراحی آکوستیکی : ۱۰۴

شکل سالن : ۱۰۵

حجم سالن : ۱۰۶

فصل پنجم : سیستم های تقویت صدا

۵- سیستمهای الکترونیکی تقویت صدا ۱۰۷

۱-۵- مقدمه ۱۰۷

میکروفون : ۱۰۸

آمپلی فایر : ۱۰۹

بلندگو : ۱۰۹

تعیین مکان بلندگوها : ۱۱۰

استریوفونیک : ۱۱۱

فصل ششم : بررسی نمونه فرهنگسرا

طرح فرهنگسراها در ایران. ۱۱۴

نمونه های داخلی: ۱۱۶

خانه موسیقی تهران : ۱۱۶

تالار وحدت (تالار رودکی سابق) تهران. ۱۱۶

تئاتر شهر ، تهران : ۱۱۸

پروژه مرکز موسیقی تهران : ۱۱۹

نمونه خارجی: ۱۲۰

خانه اپرای سیدنی. ۱۲۰

خانه اپرای باستیل : ۱۲۱

مرکز موسیقی لس آنجلس : ۱۲۲

فصل هفتم : بررسی اقلیم منطقه

۱-۷- مطالعات عمومی شهر تهران. ۱۲۵

ویژگیهای شهر تهران. ۱۲۵

موقعیت طبیعی شهر تهران. ۱۲۵

ویژگیهای اقلیمی شهر تهران. ۱۲۵

شرایط حرارتی در فضاهای آزاد : ۱۳۰

شرایط حرارتی در فضاهای داخلی. ۱۳۱

توپوگرافی : ۱۳۲

آبهای زیرزمینی : ۱۳۳

زمین شناسی : ۱۳۳

خطر زمین لرزه گسترده تهران : ۱۳۴

جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم : ۱۳۴

تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید ۱۳۵

فرم ساختمان دررابطه با اقلیم : ۱۳۹

سایه بان متناسب: ۱۳۹

سایه بان های طبیعی. ۱۴۲

ضوابط طراحی، مصالح ساختمانی : ۱۴۳

تهران از دیدگاه آمار جمعیتی : ۱۴۵

منطقه یک تهران. ۱۴۶

اهمیت انتخاب منطقه یک : ۱۴۶

کاربری فرهنگی : ۱۴۷

هویت(شخصیت)  : ۱۴۸

ویژگیهای منطقه یک… ۱۴۸

جمعیت منطقه یک… ۱۴۹

وضع موجود فضای سبز در منطقه ۱۴۹

سلسله مراتب شبکه ارتباطی : ۱۴۹

میدانها و تقاطع های مشکل زا ۱۵۱

مسیرها و ایستگاههای موجود مترو در منطقه : ۱۵۱

سوانح طبیعی منطقه یک : ۱۵۵

فصل یازدهم :معرفی و تحلیل سایت

۱-۸- توصیف سایت.. ۱۶۰

موقعیت مکانی سایت.. ۱۶۰

تعریف هندسه سایت.. ۱۶۲

ابعاد زمین : ۱۶۲

پوشش گیاهی سایت : ۱۶۳

دسترسیها و اطراف سایت.. ۱۶۴

فصل هشتم : بررسی ضوابط و طراحی

پیشگفتار: ۱۶۵

کتابخانه : ۱۶۵

سن (جایگاه): ۱۷۰

ضوابط آکوستیکی در سالن ها: ۱۷۰

نمایشگاه ها و گالری ها: ۱۷۲

اتاقهای اداری: ۱۷۵

نمازخانه: ۱۷۶

پارکینگ: ۱۷۶

نتیجه گیری. ۱۷۹

فصل نهم : برنامه فیزیکی طرح

پیشگفتار: ۱۸۰

دیاگرام فضایی : ۱۸۳

فصل دهم : مباحث فنی پروژه

۱-۱۰- مباحث فنی پروژه ۱۸۸

بررسی سازه طرح: ۱۸۸

سازه فضاکار(سازه فضایی ) : ۱۸۹

بررسی سیستم های تاسیسات.. ۱۹۱

فن کوئل : ۱۹۱

هوارسان: ۱۹۱

تاسیسات آبرسانی. ۱۹۲

تاسیسات فاضلاب.. ۱۹۳

سیستم اعلام حریق. ۱۹۳

سیستم اطفای حریق. ۱۹۴

سیستم صوتی. ۱۹۴

تاسیسات برقی. ۱۹۵

فصل یازدهم : معرفی و تحلیل سایت

۱-۱۱- معرفی و تحلیل سایت.. ۱۹۷

فصل دوازدهم : معرفی طرح معماری

۱-۱۲- معرفی طرح معماری. ۲۰۰

روند طراحی. ۲۰۰

منابع و مأخذ ۲۰۳

 • زیبایی شناسی در معماری-یورگ کورت گروتر-۱۳۸۳
 • اقلیم و معماری- مرتضی کسمایی
 • پهنه بندی اقلیمی ایران مرتضی کسمایی
 • طراحی اقلیمی وحید قبادیان
 • کافی هنر پناهنده کازرانی-۱۳۷۴
 • شهریار عدل، برنارد اورکاد- تهران،پایتخت ۲۰۰ ساله، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، تهران،۱۳۵۷
 • مهندسین مشاور پیمایش محیط شهر، ۱۳۸۰
 • تهران قدیم ، بروشور تبلیغاتی ، سازمان جهانگردی
 • درک رفتار سازه ها- دکتر محمود گلابچی -۱۳۸۴
 • سازه در معماری- دکتر محمود گلابچی ۱۳۸۲
 • مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور پژوهش مرکز تحقیقات علمی کشور-۱۳۷۶
 • سالنامه آماری کشور- سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران
 • پایان نامه « بنیاد پژوهش های معماری و شهرسازی ایران»- شیوا وهابی دانشگاه آزاد هنر و معماری مشهد
 • آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 • ,

این تنها بخشی از منابع بوده

————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل ۲۰۳صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۳۰٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۱۶٫۰۹ MB

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید 

______________________

 

X اصول طراحی سالن موسیقیX اصول طراحی سالن نمایش و کنسرتX اصول طراحي سالن موسیقیX دانلود مطالعات سالن موسیقیX خرید مطالعات سالن موسیقی و کنسرتX خرید رساله سالن موسیقیX برنامه فیزیکی سالن موسیقیX ضوابط طراحی سالنهای موسیقیX ضوابط طراحي تالارهاي موسيقي

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول طراحی سالن موسیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول طراحی سالن موسیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است