باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.(آنتوني رابينز)
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
خانه » تحلیل بناهای معماری » دانلود تحلیل خانه رسولیان یزد

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود تحلیل خانه رسولیان یزد

دانلود تحلیل خانه رسولیان یزد

دانلود تحلیل خانه رسولیان یزد

تحلیل خانه رسولیان یز

تحلیل خانه رسولیان یز

این خانه که متعلق به جد خاندان رسولیان است،درسال ۱۲۲۹ ه .ش. توسط استاد محمد حسن محمدرحیم احداث شده است.)حاج ی قاسمی،این خانه دستگاه ورودی کاملی داردکه از دوسوی این دستگاه به کوچه و حیاط اصلی راه دارد. از آنجا که این پژوهش روی انعطاف پذیری کالبد این خانه با شرایط اقلیمی انجام شده است، مختصری در مورد عناصر مرتبط با این بنا توضیحاتی آورده خواهد شد . حیاط اصلی خانه را فضاهایی یک طبقه احاطه کرده اند ولی جبهه جنوب غربی آن مرتفع تر )معادل دوطبقه( ازسه جبهه هم ارتفاع دیگر)معادل یک طبقه( است )حاجی قاسمی، ۱۹۲۹ بزرگی در مرکز جنوب غرب باعث اعتبار بیشتر نمای این جبهه شده است. درمرکز جبهه شمال شرق ایوان کم عمقی است که در پس آن اتاق ارسی باسایبانی برای آن قرار دارد)تصاویر ۹ و ۰(.جبهه جنوب شرق حیاط به فضاهای نیم باز وکم عمق جزیک سه دری در گوشه جنوبی اختصاص دارد. ضلع – -روبه روی آن یک پنج دری درمیانه و دو اتاق در طرفین آن واقع است و در بین پنج دری و هریک از اتاق های کناری راهرو ورودی قرار دارد. اتاق ها نیزئازطریق راهروهایی با یکدیگر ارتباط دارند. این حیاط در قسمت شمال شرق مجموعه خانه قرار دارد )تصاویر ۵ و ۶( و در آن بادگیر برفراز اتاقی درجنوب شرق ایوان واقع بوده که به حوضخانه معروف است . هرکدام از فضاهای مستقل پیرامون حیاط اندرونی )حیاط اصلی( برحسب نحوه و میزان برخورداری ازنورخورشید درفصول خاصی از سال بیشترین کارکرد را داشتند.

 

دانلود پلان اتوکدی خانه رسولیان یزد- فایل dwg خانه رسولیان

 

تعریف تابستان نشین
تابستان نشین :
تابستان نشین نیز موقعیتی مانند زمستان نشین دارد با این تفاوت که در وجه جنوبی حیاط قرار گرفته است تا در تابستان از تابش مستقیم آفتاب در امان بماند و
روی محور اصلی آن معمو ا لا فضای نیمه باز با تالار قرار می گیرد . این تالارها و ایوان ها جز در مواقع بسیار سرد سال مهمترین فضایی زندگی در خانه بوده اند،
و اگرچه همیشه تزیینات داشته اند، اما با توجه به باز بودن و نفوذ گرد و خاك، از تزیینات بسیار پیچیده در آنها پرهیز و به نقوش ساده ی گچی در ترکیب با
آجر یا سیم گل قناعت می شده است . )۲(
بررسی کلاه فرنگی به عنوان فضای تابستان نشین :
اتاق کلاه فرنگی در قسمت جنوب غربی این خانه واقع شده است که به عنوان فضای تابستان نشین محسوب می شود.یکی از عناصر اقلیمی ای که در این فضا
به چشم می خورد، بادگیر موجود در این فضاست.
ارائه راهکاری جهت تقویت بادگیر در فصول گرم
بادگیراین فضا که با فضای بسته مرتبط می شود)اتاق کلاه فرنگی یا همان گوشواره تالار(،سال ها بدون استفاده باقی مانده بود و با تغییرکاربری خانه بهدانشکده معماری، با توجه به گر می بیش از حد هوای یزد و آلودگی آن، از قابلیت مکش بادگیر به جای قابلیت دهش آن استفاده شد و سرمایش تبخیری نیز مد نظر قرار گرفت. دمای قسمت های مختلف خانه در ساعات مختلف گرم ترین روزهای سال ) ۰۱ ژوئن تا ۴جولای( به این صورت اندازه گیری شد

بنابراین، مناسب ترین روش برای استفاده دوباره از بادگیر، برقراری ارتباط بین اتاق کلاه فرنگی و سرداب که در قسمت زیرین آن قرار داشت، بود ) .( با توجه به کاربری اتاق کلاه فرنگی حفر کانال در هر نقطه از آن ممکن نبود و مکان یابی مناسب برای حفر کانال از اهمیت خاصی برخورداراست. چرا که ممکن بود هرگونه تغییری در مکان کانال، در تغییر میزان بازدهی آن تاثیر داشته با شد . در ابتدا، گنجه ی موجود در اتاق ، به عنوان نقطهمناسب برای حفر کانال مکان یابی شد، زیرا علاوه بر اینکه امکان کنترل هوای مکیده شده به وسیله باز و بسته کردن درب گنجه وجود داشت، بهعملکردها نیز خللی وارد نمی کرد ؛ ولی میزان بازدهی بادگیر تا حد زیادی کاهش می یافت . لذا، مناسب ترین نقطه برای حفر کانال از لحاظ بازدهی مناسب، نقطه زیر کلاه فرنگی بود که با طراحی مناسب مبلمان ، این نقطه از فضا به عنوان مکان حفر کانال در نظرگرفته شد . )تصویر ۸ و )۹ بدین ترتیب ،باحفر کانال بین این کلاه فرنگی و سرداب ، سردی و رطوبت موجود در سرداب توسط بادگیر به اتاق کلاه فرنگی مکیده می شود و عم ا لا نیاز به استفاده وسایل سرمایش مکانیکی در این اتاق از بین می رود

راهکار های اقلیمی پیشنهادی برای فصل زمستان
.۱ کاستن حجم فضای مورد استفاده:
به علت ارتفاع زیاد سقف تا کف در اتاق کلاه فرنگی، امکان حفظ انرژی گرمایی در فضا کاهش می یابد.پیشنهادی که در این راستا ارائه می شود،برپایی یک سازه ی سبک موقت به عنوان سقف کاذب با استفاده از پوشش پارچه از جنس کرباس می باشد.
۲٫تعبیه یک نمای شیشه ای به عنوان یک نمای کاذب در جلوی پنجره ارسی اتاق کلاه فرنگی با ارائه این راهکار علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن انرژی گرمایی از طریق شیشه های ارسی، نمای موجود حفظ خواهد شد.

۰٫ استفاده از خاصیت گلخانه ای :
تعبیه ی یک فضای گلخانه ای بر روی بام اتاق کلاه فرنگی و انتقال انرژی گرمایی به روش هدایت.
۵٫ تعبیه یک پرده به عنوان عایق حرارتی درب ورودی.
۹٫ قراردادن یک صفحه ی جذب کننده انرژی خورشیدی در جداره خارجی بادگیر

نتیجه گیری:
در گذشته کالبد خانه های سنتی یزد به طوری طراحی شده بودند که مطابق با نیازی که در فصول مختلف سال ساکنین خانه ها با کوچ های فصلی و
روزانه که داشتند، قادر بودند به نیاز های اقلیمی خود پاسخ دهند. با توجه به تغییر کاربری خانه رسولیان و نیاز به استفاده از تمامی فضاها در فصول
مختلف، سعی شده است راهکارهایی بر پایه انعطاف پذیری با شرایط اقلیمی مانند آن چه در متن آمده است، ارائه شود.همان طور که بیان شد در فصل
تابستان با تقویت بادگیر و در فصل زمستان با ارائه راهکارهای از جمله: درزبندی، تعبیه پرده، ایجاد فضای گلخانه ای و …تلاشی در جهت ایجاد انعطاف
پذیری بنا با شرایط اقلیمی شده است.

 

دانلود پلان اتوکدی خانه رسولیان یزد- فایل dwg خانه رسولیان

 

مراجع:
۱٫کاظمی.محمد، ” مطالعه اقلیمی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی یزد و ارائه پیشنهاد برای بهبود وضعیت فعلی آن ) نمونه موردی : خانه رسولیان ( ،”
. همایش ملی معماری پایدار، ۰۹۳۱
۲٫پوراحمدی.محبوبه، راهکارهای بازکارآیی انواع بادگیرهای یزد بر اساس رابطه فضایی با بخش تابستان نشین، نشریه شهر و معماری ، بومی، شماره ۱
.۱۹۳۱
.۹ آشنایی با معماری اسلامی ایران، تألیف استاد محمد کریم پیرنیا، تدوین غلامحسین معماریان، انتشارات سروش دانش، ۱۳۷۱
۴ . اقلیم و معماری، تألیف مرتضی کسمایی، ، ویراسته محمد احمدی نژاد، نشر خاك . اصفهان، ۲۳۳۱

 

امتیاز 4.67 ( 12 رای )

راهنما

 • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
 • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
 • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تاکنون 6 نظر ثبت شده است.

 1. عالی

 2. سلام جناب مهندس .باسپاس از حسن عمل و کارتان.
  جناب مهندس میشه نقشه تاسیسات خانه رسولیان که بیشتر مشخص کننده مسیر و سیرکولاسیون هوای بادگیرها باشه رو روی سایت بذارین
  سپاس بیکران

  • سلام وقت بخیر
   حدود ۷۰ پلان های خانه های قدیمی ایران بارگذاری کردم و اماده ارسال هستند
   ولی متاسفانه نقشه تاسیسات موجود نیست
   با احترام

 3. باسلام.نقشه معماری یا فایل اتوکدی خانه رسولیان رو میشه گیر آورد.ممنون میشم راهنمایی کنین

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است