اتحادتان را در تمام زندگی حفظ کنید تا همیشه پایدار و سرافراز باشید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

ترفند های اتوکد

ترفند های اتوکد

ترفند های اتوکد

ترفند های اتوکد

ترفند های اتوکد

سلام درود به دوستان معمار، تو این تایپیک ترفندهای اتوکد رو براتون میزارم امیدوارم بکارتون بیاد.

۱-دستور UNDEFINE

با دستور می‌توان دستورات توکاراتوکد را به فهرست دستورات تعریف نشده فرستاد و از اجرای آنها جلوگیری کرد. مثلاً اگه بخواهید فرمانی مانند فرمان Lineرا به فهرست دستورات تعریف نشده بفرستید کافیه تایپ کنید Undefineو اینتر بزنید و بعد در پاسخ به درخواست فرمان نام فرمانی که میخواهید بنویسید:
Command: UNDEFINE
Enter command name: line
از اون به بعد دیگه فرمان Lineبه هیچ وجه اجرا نمی شه نه از طریق خط فرمان، نه از طریق منو و نه از طریق نوار ابزار یا الیاس.
البته چنانچه قبل از هر دستوری یک نقطه قرار دهید حتی اگر آن دستور در لیست دستورات تعریف نشده باشد نیز اجرا می‌شود. یعنی می توان در خط فرمان تایپ کرد
Command: .l
از دستور REDEFINEنیز برای خارج کردن دستورات از لیست مذکور و اجرای عادی آنها استفاده می‌شود.
۲-ذخیره کردن تنظیمات شخصی
هر کسی برای خود یک سری تنظیمات شخصی در نرم افزار اتوکد دارد. مثل تنظیمات رنگ صفحه، تنظیم Layout ها، تنظیم Save و تنظیمات دیگر. ما می تونیم این تنظیمات را ذخیره کرده و در مواقع لازم آنها را اعمال کنیم. (مثلا وقتی که دوباره اتوکد نصب میکنیم، یا وقتی که کاربر دیگری تنظیمات ظاهری نرم افزار را تغییر داده است). با این روش ساده هر کسی میتواند تنظیمات خاص خود را داشته باشد و از آنها استفاده کند. این کار باعث افزایش سرعت کاربر می شود.

برای این کار بعد از تنظیمات دلخواه، پنجره Option را باز کرده در قسمت Profiles دکمه Export را زده و فایل تنظیمات را در محل دلخواه ذخیره می کنیم. برای باز خوانی این تنظیمات، پنجره Option را باز کرده و در قسمت Profiles دکمه Import را زده و تنظیمات را بازخوانی می کنیم.
۳-اندازه گذاری صحیح در ایزومتریک مجازی

کسانی که ترسیمات سه بعدی را در ایزومتریک مجازی انجام داده اند ، می دانند که با استفاده از دستورات رایج اندازه گذاری ، نمی توان اندازه گذاری ای انجام داد که خطوط امتداد آن ، هم امتداد خطوط ۳۰ در جه ی ترسیمات ایزومتریک باشد. برای استفاده از اندازه گذاری مناسب در این ترسیمات از دستور obliqueدر نوار ابزار dimensionاستفاده می گردد بدین صورت که ابتدا اندازه گذاری معمولی خط مورد نظر را با دستور alignedانجام داده سپس دستور obliqueرا اجرا کرده و ابتدا خط اندازه را انتخاب و اینتر و در پایان دو نقطه بر روی امتداد خطی که می خواهیم ،خط امتداد به موازات آن ترسیم گردد را انتخاب می کنیم. بدین ترتیب ، خطوط امتداد خط اندازه در جهت مناسب تغییر جهت می دهند.

دستوارت اتوکد با استفاده از کیبورد

۳A ==> 3DARRAY
۳DO ==> 3DORBIT
۳F ==> 3DFACE
۳P ==> 3DPOLY
A ==> ARC
ADC ==> ADCENTER
AA ==> AREA
AL ==> ALIGN
AP ==> APPLOAD
AR ==> ARRAY
-AR ==> -ARRAY
ATT ==> ATTDEF
-ATT ==> -ATTDEF
ATE ==> ATTEDIT
-ATE ==> -ATTEDIT
ATTE ==> -ATTEDIT
B ==> BLOCK
-B ==> -BLOCK
BH ==> BHATCH
BO ==> BOUNDARY
-BO ==> -BOUNDARY
BR ==> BREAK
C ==> CIRCLE
CH ==> PROPERTIES
-CH ==> CHANGE

CHA ==> CHAMFER
CHK ==> CHECKSTANDARDS
COL ==> COLOR
COLOUR ==> COLOR
CO ==> COPY
CP ==> COPY
D ==> DIMSTYLE
DAL ==> DIMALIGNED
DAN ==> DIMANGULAR
DBA ==> DIMBASELINE
DBC ==> DBCONNECT
DC ==> ADCENTER
DCE ==> DIMCENTER
DCENTER ==> ADCENTER
DCO ==> DIMCONTINUE
DDA ==> DIMDISASSOCIATE
DDI ==> DIMDIAMETER
DED ==> DIMEDIT
DI ==> DIST
DIV ==> DIVIDE
DLI ==> DIMLINEAR
DO ==> DONUT
DOR ==> DIMORDINATE
DOV ==> DIMOVERRIDE
DR ==> DRAWORDER
DRA ==> DIMRADIUS
DRE ==> DIMREASSOCIATE
DS ==> DSETTINGS
DST ==> DIMSTYLE
DT ==> TEXT
DV ==> DVIEW
E ==> ERASE
ED ==> DDEDIT
EL ==> ELLIPSE
EX ==> EXTEND
EXIT ==> QUIT
EXP ==> EXPORT
EXT ==> EXTRUDE
F ==> FILLET
FI ==> FILTER
G ==> GROUP
-G ==> -GROUP
GR ==> DDGRIPS
H ==> BHATCH

-H ==> HATCH
HE ==> HATCHEDIT
HI ==> HIDE
I ==> INSERT
-I ==> -INSERT
IAD ==> IMAGEADJUST
IAT ==> IMAGEATTACH
ICL ==> IMAGECLIP
IM ==> IMAGE
-IM ==> -IMAGE
IMP ==> IMPORT
IN ==> INTERSECT
INF ==> INTERFERE
IO ==> INSERTOBJ
L ==> LINE
LA ==> LAYER
-LA ==> -LAYER
LE ==> QLEADER
LEN ==> LENGTHEN
LI ==> LIST
LINEWEIGHT ==> LWEIGHT
LO ==> -LAYOUT
LS ==> LIST

LT ==> LINETYPE
-LT ==> -LINETYPE
LTYPE ==> LINETYPE
-LTYPE ==> -LINETYPE
LTS ==> LTSCALE
LW ==> LWEIGHT
M ==> MOVE
MA ==> MATCHPROP
ME ==> MEASURE
MI ==> MIRROR
ML ==> MLINE
MO ==> PROPERTIES
MS ==> MSPACE
MT ==> MTEXT
MV ==> MVIEW
O ==> OFFSET
OP ==> OPTIONS
ORBIT ==> 3DORBIT
OS ==> OSNAP
-OS ==> -OSNAP
P ==> PAN

-P ==> -PAN
PA ==> PASTESPEC
PARTIALOPEN ==> -PARTIALOPEN
PE ==> PEDIT
PL ==> PLINE
PO ==> POINT
POL ==> POLYGON
PR ==> PROPERTIES
PRCLOSE ==> PROPERTIESCLOSE
PROPS ==> PROPERTIES
PRE ==> PREVIEW
PRINT ==> PLOT
PS ==> PSPACE
PTW ==> PUBLISHTOWEB
PU ==> PURGE
-PU ==> -PURGE
R ==> REDRAW

RA ==> REDRAWALL
RE ==> REGEN
REA ==> REGENALL
REC ==> RECTANG
REG ==> REGION
REN ==> RENAME
-REN ==> -RENAME
REV ==> REVOLVE
RO ==> ROTATE
RPR ==> RPREF
RR ==> RENDER
S ==> STRETCH
SC ==> SCALE
SCR ==> SCRIPT
SE ==> DSETTINGS
SEC ==> SECTION
SET ==> SETVAR
SHA ==> SHADEMODE
SL ==> SLICE
SN ==> SNAP
SO ==> SOLID
SP ==> SPELL
SPL ==> SPLINE
SPE ==> SPLINEDIT
ST ==> STYLE
STA ==> STANDARDS
SU ==> SUBTRACT
T ==> MTEXT
-T ==> -MTEXT
TA ==> TABLET
TH ==> THICKNESS
TI ==> TILEMODE
TO ==> TOOLBAR
TOL ==> TOLERANCE
TOR ==> TORUS
TP ==> TOOLPALETTES
TR ==> TRIM
UC ==> UCSMAN
UN ==> UNITS

-UN ==> -UNITS
UNI ==> UNION
V ==> VIEW
-V ==> -VIEW
VP ==> DDVPOINT
-VP ==> VPOINT
W ==> WBLOCK
-W ==> -WBLOCK
WE ==> WEDGE
X ==> EXPLODE
XA ==> XATTACH
XB ==> XBIND
-XB ==> -XBIND
XC ==> XCLIP
XL ==> XLINE
XR ==> XREF
-XR ==> -XREF

Z ==> ZOOM

مهمترينهای اتوکد
Dli+Inte

اندازه گذاری خط صاف (linear dim)

Dal+Inter

اندازه گذاری تحت زاویه (aligned dim)

Ddi+Inter

اندازه گذاری قطر دایره(diameter dim)

Dra+Inter

اندازه گذاری شعاع دایره (radius dim)

Dan+Inter

اندازه گیری زاویه (angular dim)

Dco+Inter

اندازه گذاری متداول (continue dim)

Dba+Inter

اندازه گذاری روی هم (baseline dim)

Dor+Inter

اندازه گذاری مختصاتی (ordinate dim)

Dce+Inter

تعیین نقطه مرکز کمان (center mark)

D+Inter

سبک اندازه گذاری (dim. style)

Ln+Inter

مشاهد اندازه طول خط (Lengthen)

LE+Inter

ترسیم فلش اندازه (quick leader)
RE+Inter

دستور اصلاح نقشه (Regen)

AA+Inter

دستور محاسبه مساحت ((Area

A+Inter

دستورترسیم کمان (Arc)

DI+Inter

دستوراندازه گیری طول (Distans)

SP+Inter

دستوراملا درست نوشته (Spelling)

SPL+Inter

دستورترسیم خط مایل (Spline)

Cha+Inter

دستور پخ زدن (Chamfer)

EL+Inter

دستور ترسیم بیضی (Ellipse)

ED+Inter

دستور تصحیح کردن (Edit)

PU+Inter

دستور پاک سازی لایه (Purge)

SC+Inter

دستور مقیاس دادن (Scale)

RO+Inter

دستور چرخاندن (Rotate)

POL+Inter

دستورترسیم چند ضلعی (Polygon)

MA+Inter

دستور هم رنگ کردن (MatchPro)

Exp+Inter

مشاهده تاریخ ترسیم (Export)
C+Inter

دستورترسیم دایره (Circl)

M+Inter

دستورحرکت دادن ((Move

L+Inter

دستورترسیم خط (Line)

S+Inter

دستورتغییرطول (Strech)

H+Inter

دستورهاشورزدن (Hatch)

U+Inter

دستوربرگشت (Undo)

TR+Inter

دستورکوتاه کردن (Trim)

EX+Inter

دستورامتداد دادن (Extend)

E+Inter

دستور پاک کردن (Erase)

F+Inter

دستور منحنی زدن (Fillet)

T+Inter

دستور تایپ کردن (Mtext)

Z+Inter

دستور بزرگنمائی (Zoom)

ZA+Inter

دستور بزرگنمائی کلی (Zoom All)

MI+Inter

دستور آینه کردن (Mirror)

B+Inter

دستور یکی کردن (Block
Ctrl+ Shift+S

دستور As Save کردن

Ctrl+S

دستور Save کردن

Ctrl+C

دستور Copy کردن

Ctrl+X

دستور Cut کردن

Ctrl+V

دستور Paste کردن

Ctrl+A

دستور انتخاب کلی ترسافیمات

Ctrl+N

دستور باز کردن صفحه جدید

Ctrl+O

دستور باز کردن پنجره Open

Ctrl+P

دستور Plot گرفتن

Ctrl+Q

دستور خارج شدن از اتوکد

U

دستور Undo کردن

Ctrl+Y

دستور Redo کرد

منبع: معمار آنلاینـ

تاریخ آخرین به روز رسانی  جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۶

 آموزش مقدماتي نرم افزار اتوكد دوبعدي

 آموزش مقدماتي نرم افزار اتوكد دوبعدي

 ترفند های اتوکد

 دستورات اتوکد

 آموزش میانبرهای اتوکد

 بهم ریختگی فونت در اتوکد

 

 

X اندازه گذاری صحیح در ایزومتریک در اتوکدX ترفند اتوکدX ترفند های اتوکدX جدیدترین ترفند های اتوکدX دستور UNDEFINE در اتوکدX ذخیره کردن تنظیمات شخصی در اتوکد

0

User Rating: 4.7 ( 13 votes )
امتیاز 4.88 ( 40 رای )

راهنما

 • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
 • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
 • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تاکنون 18 نظر ثبت شده است.

 1. ضمن تشکر از مطالب مفیدتون سئواالی در مورد کار با دستور array یا دستوری شبیهش :
  چجوری میتونیم تکرار شکلها را در حالتهای مختلف دستور array مثلا تکرار روی مسیر یا تکرار روی دایره یا غیره بگونه ای انجام بدیم که اندازه شکلهای تکرار شونده هم به ترتیبی که تکرار میشوند بطور اتوماتیک قابل تنظیم باشه مثلا شکل دوم و سوم و چهارم و الی آخر به ترتیب ۵ درصد کوچکتر یا بزرگتر از شکل قبلی خود تکرار شوند ؟ لطفا اگر روشی بود به ایمیل بنده هم ارسال بفرمایید ممنون خواهم شد

 2. واقعا بخاطر مطالب اموزشی خوبتون سپاس گذارم.سایت شما و سایت استاد فرشادیان عالی هستن برای دیدن اموزش رایگان اتوکد

 3. سلام ممنون از زحمت شما مهندس عزیز مهندس جان من اتوکد ۲۰۲۰ نصب کردم برای هر فایل اتوکد که میخوام باز کنم خارج از دستور open (مثلا داخل یکی از درایوها کلیک کنم روی یک فایل)اتوکد بصورت مجزا برای هر فایل باز میشه لطفا اگر راهکاری دارد به ایمیلم ارسال کنید .ممنون

 4. با سلام
  توضیحتون خیلی عالی بود خیلی به من کمک کرد

 5. از سایت وزین و اطلاعات شما بهره کامل را بردم ، موفق باشید ، با احترام.

 6. سلام موقع چاپ میخوام زمان و ساعت زیر برگه ها چاپ بشه جکار کنم

  • سلام وقت بخیر
   من برای اتوکد ندیدیم همچین تنطیماتی برای اتوکد
   راه دیگه ای که میتونید انجام بدید اون اینکه تنظیمات خود پرینتر انجام بدید
   از منو فایل گزینه page setup رو بزن و در تب margin & header و در پایین فرم قسمت header & footer گزینه ها ها رو تست کنید

 7. ببخشید ی سوال داشتم میشه ی شکل دوبعدی ک تو محیط سه بعدی کشیدیم ببریم تو محیط دوبعدی؟
  واینکه کمی در مورد زاویه های کد توضیح بدید
  از جمله حالت ها و تفاوت اونهاو….

  • تفاوت محیط سه بعدی و دو بعدی در اتوکد ،صرفا دید محیط از زاویه X , Y یا X , Y , Zهست ،
   در واقع شما زمانی که در حالت Plan ( Drafting and Annotation )یه سطح مربع شکل رو ترسیم کنید ،و یک ارتفاع یا حجم رو روی اون لحاظ کنید،باز شما یک سطح مربعی خواهید دید،مگر اینکه زاویه دید رو تغییر بدید،و همچنین تفاوت محیط Drafting ..با محیط۳D Basic و۳D Modelingدر دسترسی کاربر به ریبون های متناسب اون محیط هاست ،

   ولی اگر منظور شما تبدیل یک حجم سه بعدی به یک حجم دو بعدی هست ،باید از دستورFlat Shot استفادخ کنید

 8. سلام ببخشید تو کد دستوری هست که مثلا دوتا خط هست یکی شاخص و دیگری با طول و زاویه متفاوت،خط دوم را با خط اول منطبق کرد؟

 9. سلام من هر کاری کردم نشد

 10. سلام .خسته نباشید
  خیلی ممنون از زحماتتون.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است