ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه » تحلیل بناهای معماری » تحلیل بررسی و ويژگي هاي اشكال هندسي پايه

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

تحلیل بررسی و ويژگي هاي اشكال هندسي پايه

تحلیل بررسی و ويژگي هاي اشكال هندسي پايه

تحلیل بررسی و ويژگي هاي اشكال هندسي پايه

تجربه معماري در نزد كسي كه مي تواند تمامي حواسش را بكار گيرد در وهله نخست بصري  و حركت حسي  است.تجربه زيباشناختي محيط به تمام حواس ما مربوط مي شود  و حتي موقعيت هايي هم وجود دارند كه در أنها گوش دادن , بوييدن, لمس كردن اهميت بيشتري  نسبت به نگريستن دارند و ما در مقام طراح هيچگاه نبايد اين موضوع را از ياد ببريم .بياييد در فضاهايي كه طراهي مي كنيم پژواك صدا را, بوهايي كه از مواد مصرفي يا فعاليت ها ناشي مي شوند يا حس لمس كردن را   كه اين مواد يا فعاليت ها بوجود أوردند در تصور أوريم.

? شنيدن : فقط با مكان هاي نمايش كه لزوم آن كاملا مشخص است سرو كار ندارد بلكه حتي در فرش كردن سطح خيابان ها و در مواد تشكيل دهندهپله ها سقف و كف كارگاه ها و جز اينها نيز  نقش دارد. كليسايي كه آگوستيك بي روح داشته باشد ويژگي مذهبي اش را از دست مي دهد.جاده هاي سنگريزه اي كه به خانه اي منتهي مي شد گويي از گامهاي ميهمان خبر مي دهند در حالي كه اگر همان جاده – مثلا براي آنكه سرو ساماني بيابد- آ سفالت شوند از آن هنگام ديگر پيام خود را به گوش نمي رساند. ما اگر گاهي اوقات چشم هاي خود را براي زدودن غلبه دنياي بصري و بمنظور گوش دادن عمدي و هدفمند ببنديم اين كار حكمن اثباتي لذت  محض از تجربه شنيداري را خواهد داشت .به صداي گام ها بينديشيم.

? بو: عطر باغها , بوي چوبهاي مختلف, شن و ماسه, خاك, بوي نمناك سرداب ها,و كاهگل آب خورده عمري نشان دهنده مكان ها و لحظه هاست البته چه بسا نادر بودن همين تجربه ها ست كه آنها را قوت مي بخشد . بوي خانه مادر بزرگ مي تواند چنان ژرف در خاطرمان ريشه بگيرد كه با بازديدي  ساده ولو در زمينه اي كاملا متفاوت و بعد از گذشت بيست سال دوباره تخيلات و تصاوير آن خانه قديمي با ارزش هاي گرانبهايش در خاطرمان زنده ميشود.

? بساوايي يا لمس: بدو دليل داراي ارزشي اختناب ناپذير و خاص در معماري  است . از يك سو بدليل وجود نيروي جاذبه و از سوي ديگر مقدم بر توانايي ما براي ديدن فرم ها و بافت هاست . فرد ايستاده يا فرديكه در حال راه رفتن است تماس بساوايي دايمي با زمين دارد. دستانمان چه؟ كاملا مشخص است كه فقط نگاه كردن به چيز هاي زيبا كه در معرض نمايش اند كافي نيست ما همواره مي خواهيم آنها را لمس كنيم و  وزن و ويژگي بافتاري سطح و فرم آنها را بياز ماييم عناصر عمودي صاف , مجسمه , كاشي , ستون ها و نظاير آنها ما را به نوازششان فرا مي خوانند .

?حركت بدن: اگر چه خود مشخصا يكي از حواس پنجگانه ما نيست اما به هر حال درك مقياسي از اشيا و فضا را در اختيا ما قرار مي دهد. عبور كردن, بازديد  كردن, رقصيدن, ايما و اتشاره و نظاير اينها همه اين امكان رافراهم مي سازد كه جذابيت و كشف آنچه را كه از ديده پنهان است ارز يابي كنيم : نزديك شدن , در نورديدن , به اطراف و بالا و پايين سرزدن, … همه كنش هايي است كه ما را فرا مي خوانند تا در نزد خود آنچه را كه مي خواهيم در محيطي معين ببينيم ,بشنويم, حس كنيم , لمس كنيمو سامان دهيم. معماري فقط در ترسيمات و نقشه هاست كه تصويري است . همين كه معماري به صورت ساخته شده در آمد به صحنه و عرصه و گاه نيز به سناريوي – آمدن ها و رفتن ها ,اشارات و حتي توالي حس پذيري ها بدل مي گردد.

ويژگي هندسي مربع: ??

مربع در بر دارنده ميدان هاي درخشش پنهان است اين ميدان ها  از گوشه ها , پيرامون, قطر ها , نيمساز ها و مركز بروز مي كنند . چنين تشخيصي اين اجازه را بما مي دهد بدانيم در كجا مداخلهكنيم تا ويژگي هاي ذاتي  آن تقويت گردد يا دگرگون شود.

مربع معرف خلوص و منطق است . شكلي ايستا و خنثي است و داراي جهت غالبي نمي باشد اما همانطور كه گفته شد داراي نقاط درخشش پنهان است .

در تصاوير بالا در شكلي كه گوشه ها صريح و آشكارند نوعي انفجار دروني بنا بچشم مي خورد.

در نمونه اي كه گوشه ها تلويحي است و  مشخص نيست نوعي كشيدگي يا گسترش بسمت بيرون مشاهده مي شود اين نمونه هاي مكمل به واسطه  ويژگي مركز گرا يا مركز گريزشان در بر دارنده دو مضمون از مركزيت هستبد.

پلان های معماری ساختمان داراي پلان مربع معمولا بوتسطه فشردگي عالي اش معمار را مجذوب خود مي كند.

ويژگي هندسي دايره: ??

دايره ديگر داراي چهار گوشه مشخص نيست كه توازني را در مركز بوجود آورد آنچه باقي ميماند فقط مركز است و پيرامون.

 

گسترش سه بعدي دايره در استوانه و كره هم يافت مي شوديا اغلب درگنبد و نيمكره كه چنانچه از بيرون نگريسته شوند مركزيت فضاي داخلي و ويژگي شناسه اي را مورد تاكيد قرار مي دهند.

مشخصه كلي اين گونه احجام هم نيازي به تاكيد ندارد ولي اين پرسش پبش مي ايد كه آيا چنين آرايه بندي فضايي نبايد براي ساختمان هاي استثنايي كه اهميت همگاني شان ايجاب مي كند  حفظ شود؟ پروژه آرامگاه نمادين نيوتون اثر ” بوله” كه بناي يادماني مختص ارج نهادن به جاودانگي و فراگيري جهاني دانش است اين همخواني ميان كيفيات ذاتي فرم و مفهومي كه به آن مي بخشد را كاملا نشان مي دهد.

تمركز و مركزيت براي مربع و دايره عادي اند و تركيب آنها  را مطرح مي سازند . شيوه موثر براي گذار بين اين دو هشت ضلعي است . و در بسياري از ساختمان هاي مقدس به عنوان نوعي پهنه ميان استفاده شده اند.

ويژگي هندسي مثلث: ??

 فقط داراي يك مركز پنهان است زيرا داراي قطر نيست و نيمساز ها ارجاع دقيق و مشخصي به وسط وجوه مقابل ندارند. از اين نظر مثلث نسبت به مربع و يا هشت ضلعي  تمركز كمتري دارداما در عين حال بخاطرز واياي تيزش فضايي به شدت محصور و حتي “در تنگناه” را تعريف مي كند.

حال اگر مانند شكل صفحه بعد تنها زاويه ها باقي بمانند و وسط ديواره ها نيز گشوده شوند مجددا مركز از طريق تقاطع خطوط متقابل بين زاويه و گشودي برقرار مي شود.

چنانچه زاويه ها از بين بروند و  وسط هاي اضلاع باقي ماند مفهوم مثلث از بين ميرود

پيامد فضايي مثلث متساوي الاظلاع منشور و هرم است البته  بكار گيري اينها در معماري چندان مرسوم نيست چون از عهده فضاهاي داخلي داراي زاويه هايتند و تيز بر آمدن كار مشكلي است.

رساله های معماری

مثل همیشه همواره منتظره دیدگاه های شما خوبان هستیم 

»منبع: وب سایت تخصصی معماری – معمار آنلاینـ

همانطور که ما عاشقانه شما را دوست داریم ،و برای جمع اوری اطلاعات از وقت خود میگذرانیم از کاربران عزیز توقع داریم که برای ما کامنت های از جنس های انتقاد پیشنهاد راهنمایی و… با ما در میان بگدارن

نظر شما در باره سایت ما چیست ؟
پیشنهاد شما برای آموزش بعدی چیست ؟
جای چه نکته ای در این مطلب خالی یافتید؟
از بین این نکات، کدامیک برایتان جالب تر بود؟

 

امتیاز 4.93 ( 15 رای )

راهنما

  • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
  • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
  • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است