کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

آموزش مقدماتی اسکیچ آپ

آموزش مقدماتی اسکیچ آپ

آموزش مقدماتی اسکیچ آپ

آموزش مقدماتی اسکیچ آپ

آموزش مقدماتی اسکیچ آپ

با سلام خدمت کاربران معمار آنلاین امروز آموزش مقدماتی گوگل اسکیچاپ ر وبرانون آماده کردم این آموزش ها بصورت روزانه ارسال میشود همواره منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم

منو tool bars در اسکیچاپ : این نوار افزار حاوی کلیدهایی است که می توان برای فعال کردن ابزارها و دستورها روی آنکلیک کرد. آ نها سریع تر از به کار بردن menu bar اند. Sketchup چند toolbar مختلف دارد، اماوقتی آن را راه اندازی می کنید، فقط یکی از آ نها قابل رؤیت است که Getting started toolbar است.

منو Dialog boxes در اسکیچاپ :  بعضی از برنامه ها، این ها را palettes و بعضی دیگر آ نها را inspectorsمی نامند، ولي Sketchup آ نها را چیز خاصی نمی نامد. در اسناد علم، بعضی از آ نها را managerو بعضی را dialog box می نامند. اما من م یخواهم مسائل را ساده کنم و آن ها را یک چیز بنامم:
.dialog box
منو Status bar در اسکیچاپ :  می توانید این را sketchup dashboard خود فرض کنید كه حاوی اطلاعاتمفهوم یاي است که شما در هنگام مدل سازی به کار می برید.
منو context Menu در اسکیچاپ : با راست کلیک کردن روی چیزها در پنجره ي مدل سازی شما، معمولاً یک منوی زمینه از دستورها و گزین هها باز م يشود. محتویات هر context menu متفاوت است.

اگرچه آیتم های زیر، بخشی از Sketchup User interface نیستند، اما بخش مهمی از مدل سازی درSketchup به شمار می آیند:

  • یک ماوس با یک scroll wheel : معمولاً یک کلید چپ )که همیشه مورد استفاده قرار می گیرد(، یککلید راست )که منوی زمینه را باز م یکند( و یک scroll wheel مرکزی که جلو و عقب می رود و آن رامي توان مانند یک کلید فشرد، روی ماوس است. اگر چنین ماوسی ندارید، باید یکی تهیه کنید.
  • یک کیبورد: این به نظر احمقانه می رسد، اما بیش تر افراد سعی م یکنند بدون کیبورد از sketchupاستفاده کنند. در صورتی که این عمل، امکان پذیر نیست و برای بس یاری از کارهایی که انجام یدهید، کیبورد لازم دارید. بنابراین، اگر م یخواهید از sketchup استفاده کنید، بهتر است یککیبورد داشته باشید.

 

آشنایی با menu bar در اسکیچاپ
منوهای sketchup بسیار ساد هاند در آ نها چیزهای عجیبي مثل Launch Rocket پیدا نم یکنید و همهچیز شبیه هم است. در اینجا محتویات آ نها را ذکر م یکنم:
File : شامل گزینه هایی برای ایجاد کردن، باز کردن و ذخیره نمودن فایل های sketchup است.اگرمی خواهید فایلي را وارد یا صادر کنید یا از ویوی مدل خود یک پرینت آوت بگیرید، به این جا بروید.
Edit : همه ي دستورهايي که بر مدل شما اثر دارد و انتخاب شده است را دارد.
View : شاید فکر کنید در این منو، هم هي گزین ههایی که برای حرکت در فضای سه بعدی نیاز دارید،وجود دارد، اما چنین نیست. آ نها در منوی camera هستند. منوی view شامل همه ي کنترل هاییاست که برای سازماندهی ظاهر خود مدل استفاده م یکنید )چه چیزی دیده م يشود، وجوه به چهشکل باشند و غیره(. view شامل تنظیمات مربوط به روشن یا خاموش کردن بعضی از عناصر خاصSketchup User interface م يشود.
Camera : کنترل های ی برای دیدن مدل از زوایای مختلف دارد. در Sketchup ، دوربین شما زاوی هي دید شماست.
Draw : ابزارهایی برای رسم کردن لب هها و وجوه در پنجره ي مد لسازی دارد.
Tools : بیش تر ابزاره ای Sketchup در اینجا قرار دارند؛ به جز آ نهایی که برای رسم به کارمی برید.
Windows : اگر دنبال جایی هستيد که در آن دیالوگ باکس خاص را پیدا کنید، به ای نجا سربزنید.

Plug in : م یتوانید ابزارهای دیگری برای Sketchup بگیرید؛ مثل برنام ههایی که plug inشده اند و بر کارایی آن می افزایند.
Help : كه به صورت online در اختيار كاربر قرار م يگيرد. حاوی منابع خوبی برای شناختsketchup است. به video tutorials توجه ویژه داشته باشید.

چک کردن status barدر اسکیچاپ:
حتی اگرچه بخش بزرگ در وسط، بارزترین بخش باشد، بازهم اطلاعات زیادی در مورد پنجره ي مد لسازیوجود دارد که باید بدانید.
دستورهاي خاص context : غالباً ای نجا را بررسی می کنید تا ببینید کدام گزینه برای کارمورد نظرشما، وجود دارد. کلیدهای modifier دستورهاي مرحله به مرحله و اطلاعات کلی در مورد کار، دراین مکان دیده م يشود.
The Value Contrlo Box (VCB : جایی است که اعداد نمایش داده می شوند. در فصل دو،جزئیات بیشتری مطرح مي شود، اما هدف اصلی VCB آن است که در هنگام مدل سازی، دقیقعمل کنید.

نگاهی به Dialog Box
بیشتر برنامه های گرافیکی، تعداد زیادی دیالوگ باکس دارند که در اطراف صفح هي نمایش شما شناورند.Sketchup هم چنین است. بعد از باز شدن دیالوگ باکس، می توان آن ها را نزدیک یکدیگر قرار داد، امابیشتر افراد از جمله من، آ نها را درهمه حال رها م یکنند. در دیالوگ باکس، کنترل هایی برای همه چیزوجود دارد. در اینجا مواردی که فکر م یکنم مهم هستند را ذکر م یکنم:

preferences : در حالی که Model Info Dialog Box حاوی تنظیمات برای فایل مورد نظرشماست، preference dialog box کنتر لهایی برای رفتار sketchup بدون توجه به نوع فایلیکه باز م یکنید، دارد. به صفح هي میا نبرها توجه کنید. در آن جا م یتوانید میا نبرهای کیبورد را برایهر ابزار یا دستور در این برنامه تنظیم کنید.در mac ، این دیالوگ باکس روی منوی sketchup است که در ورژن ویندوز وجود ندارد.بعضی از تغییرات تنظیمات preference ، تاثیر ندارند مگر آن که فایل دیگری باز کنید. بنابراین اگر
همان موقع، تغییری را مشاهده نکردید، نگران نشوید.
Model Info : این دیالوگ باکس، مادر هم هي دیالوگ باک سهاست و کنترلهایی برای همه چیزدارد، شما باید آن را باز کنید و زمانی را در آن صرف نمایید. دفعه ي بعد که نم یتوانید تنظیمات موردنظر را پیدا کنید، به این دیالوگ باکس سری بزنید. آ نها حتما اینجا خواهند بود.

Entity Info : این قسمت اگر چه کوچک است، اما اطلاعاتی در مورد entity ها لب هها، وجوه،گروه و component و هر چیز دیگر در مدلتان را نمایش م يدهد. باز نگه داشتن این دیالوگباکس، فکر خوبی است، چون به شما کمک می کند آنچه انتخاب کرده اید را ببینید.
Instructor : این دیالوگ باکس فقط یک کار م یکند؛ يعني نحو هي استفاده از ابزار مورد نظر و فعالشده را نشان م یدهد. وقتی در حال کاوش کردن sketchup هستید، باید این دیالوگ باکس را بازکنید؛ چون روش خوبی برای شناختن همه چیز در مورد ابزار مورد نظر شماست.

 امیدوارم از این قسمت از آموزش استفاده کافی رو برده باشید روز خوشی برا شما ارزو مند هستیم منتظر آموزش های بعدی ما باشید

 

دانلود جدیدترین نسخه اسکچ آپ

امتیاز 4.69 ( 13 رای )

راهنما

  • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
  • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
  • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است