دانلود رساله طراحی بانک

13,000 تومان

توضیحات

دانلود رساله طراحی بانک

 

در گذشته ساختمان بانک‌ها فضاهايي بسته، سنگين، مخزن گونه و امن براي حفظ اموال مردم بودند، که اين ويژگي معماري بانک‌ها را به سمت بسته بودن، بهره‌گيري از مقياس بزرگ و استفاده از مصالح سنگين و سخت سوق مي‌داد. اما با ظهور شيوه‌هاي نوين بانکداري و بهره‌مندي از تجهيزات و تکنولوژي جديد که ايمني بانکها را تامين مي‌کرد و از طرفي افزايش رقابت بين بانک‌هاي مختلف، معماري شعب بانک‌ها به صورت فضاهايي باز، سبک، شفاف، جذاب و دعوت کننده با سيمايي دوستانه گرايش دارد، که بهره‌گيري از اشکال نرم و مصالح سبک چون شيشه، چوب و سطوح رنگي از صفحات کامپوزيت، همراه با نورپردازي و استفاده از برخي علائم و نشانه‌ها را به همراه دارد. ايجاد شفافيت در نما علاوه بر ايجاد امنيت بخصوص در شب، با ديده شدن معماري داخلي، آن را جايگزين نماي خارجي نيز نموده است.

ورود بانک‌هاي خصوصي در عرصه بانکداري کشور، ساخت و ساز بانک هاي دولتي را به سمت و سويي سوق داد تا علاوه بر رشد کمي، از لحاظ کيفي نيز گام‌هايي برداشته شود، به گونه‌اي که ظرف چند سال اخير تغييرات چشم‌گيري در نما و دکوراسيون داخلي شعب دولتي متناسب با ارائه خدمات جديد در آن‌ها ملاحظه مي‌گردد.

 

 

فهرست مطالب  
چکیده ۹
فصل اول: مبانی نظری طراحی بانک ۱۰
۱-۱ تعريف واژه بانک ۱۱
۲-۱ تاريخچه بانکداري در ايران ۱۲
۱-۲-۱ بانک جديد شرق ۱۳
۲-۲-۱ بانک شاهنشاهي ايران ۱۳
۳-۲-۱ بانک استقراضي ايران ۱۴
۴-۲-۱ بانک عثماني ۱۴
۳-۱ آغاز کار بانک‌هاي ايراني ۱۴
۱-۳-۱ بانک سپه ۱۵
۲-۳-۱ بانک ملي ۱۵
۳-۳-۱ بانک کشاورزي ۱۶
۴-۳-۱ بانک مسکن ۱۷
۵-۳-۱ بانک صنعت و معدن ۱۷
۴-۱ طراحي و بانک ۱۸
۱-۴-۱ اهميت مسئله طراحی در ساختمان بانک‌ها ۱۸
۲-۴-۱ انواع ساختمان بانک‌ها ۱۹
۳-۴-۱ ساختمان‌هاي ستادي ۲۰
۴-۴-۱ ساختمانهاي شعب ۲۰
۵-۱ الگوي ساختمان بانک در ايران ۲۰
۶-۱ وضعيت ساختمان بانک‌ها در ايران ۲۲
۷-۱ آسيب‌شناسي ساختمان بانک‌ها ۲۳
۱-۷-۱ مشکلات مربوط به طراحي ۲۴
مصالح ۲۵
مسئله فرم و همجواری ۲۵
مسائل مربوط به عملکرد ۲۶
سرعت و کیفیت ۲۶
جایگزاری مناسب عناصر ۲۷
۲-۷-۱ مشکلات مربوط به جانمايي (مکان‌يابي) ساختمان بانک‌ها ۲۸
مشکل تبدیل کاربری ۲۸
۳-۷-۱ مشکلات ناشي از تصميمات درون سازماني و محدوديت‌هاي آئين‌نامه‌اي ۳۰
۴-۷-۱ مشکلات مربوط به انتخاب مجري و انجام فرآيند مناقصه ۳۴
۸-۱ عوامل تاثيرگذار بر روند طراحي ۳۵
۱-۸-۱ گرايش به علوم و مباحث روز در آفرينش طرح ۳۵
۲-۸-۱ بانكداري الكترونيك ۳۶
۳-۸-۱ نور در طراحي بانک ۳۷
۴-۸-۱ سياليت و انعطاف‌پذيري طراحی بانک ها ۳۸
۵-۸-۱ هويت سازماني ۳۸
۶-۸-۱ زيبايي طرح ۳۹
۷-۸-۱ پايداري ۳۹
۸-۸-۱ تامين فعاليت‌هاي حركتي و آسايش فيزيولوژيك ۴۱
۹-۸-۱ سيستم‌هاي هوشمند ساختماني ۴۲
۱۰-۸-۱ رابطه طراح، سفارش دهنده طرح يا كارفرما و بهره‌بردار يا استفاده كننده ۴۴
۹-۱ عوامل كيفي موثر در انتخاب سايت ۴۵
۱-۹-۱ ويژگي زمين ۴۵
۲-۹-۱ دسترسي منطقه‌اي و محلي ۴۵
۳-۹-۱ دسترسي به خدمات همگاني ۴۵
۴-۹-۱ هزينه‌هاي آماده‌سازي ۴۵
۵-۹-۱ قابليت ديده شدن از مسيرها و خيابان‌هاي عمومي ۴۶
۶-۹-۱ سازگاري با كاربري‌هاي اطراف ۴۶
۷-۹-۱ ويژگي اقتصادي محل احداث پروژه ۴۶
   
۱۰-۱ نمونه‌هاي موردي ۴۷
۱-۱۰-۱ نمونه‌هاي داخلي ۴۸
۱-۱-۱۰-۱ سبك نئوكلاسيك (دوران پهلوي اول تا پايان دهه ۳۰) ۴۸
ساختمان صندوق پس‌انداز ملي ۴۸
بانک ملی شعبه بازار ۵۰
شعبه مرکزی بانک مسکن ۵۳
بانک سپه شعبه اصفهان ۵۴
۲-۱-۱۰-۱ سبك بين‌الملل (اواسط دهه ۳۰ تا اواخر دهه ۵۰) ۵۵
۳-۱-۱۰-۱ ساختمان‌هاي مدرن (ساخته شده طي دو دهه اخير) ۵۷
ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران واقع در اراضي عباس‌آباد تهران ۵۹
۲-۱۰-۱ نمونه‌هاي خارجي ۶۳
۱-۲-۱۰-۱ بانك‌هاي كشور تركيه ۶۳
۲-۲-۱۰-۱ بانك‌هاي كشور ژاپن ۶۵
۳-۲-۱۰-۱ بانك‌هاي اروپايي ۶۶
   
فصل دوم: مطالعات بستر طرح و اقلیم محدوده طرح ۷۱
۱-۲ مقدمه ۷۲
۲-۲ ويژگيهاي جغرافيائي شهر تهران ۷۳
۱-۲-۲ موقعيت طبيعي شهر تهران ۷۳
۲-۲-۲ ويژگي‌هاي اقليمي‌‌شهر تهران ۷۴
۱-۲-۲-۲ دما و رطوبت ۷۴
۲-۲-۲-۲ بارندگي ۷۵
۳-۲-۲-۲ وزش باد ۷۶
۴-۲-۲-۲ شرايط حرارتي در فضاهاي آزاد ۸۰
۵-۲-۲-۲ شرايط حرارتي در فضاهاي داخلي ۸۱
۳-۲ توپوگرافي ۸۴
۴-۲ آبهاي سطحي ۸۴
۵-۲ آبهاي زيرزميني ۸۵
۶-۲ مطالعات زمين شناسي ۸۷
۷-۲ خطر زمين لرزة گسترده تهران ۸۹
۸-۲ جهت گيري ساختمان در رابطه بااقليم ۹۱
۱-۸-۲ فرم ساختمان در رابطه با اقليم ۹۱
۲-۸-۲ جهت در سايبان ۹۲
۹-۲ تحلیل سایت ۹۳
   
فصل سوم: فضاهای مورد نیاز و ضوابط و استانداردهای طراحی ۹۸
۱-۳ اجزاء و فضاهاي اصلي موثر در طراحي بانک ۹۹
۱-۱-۳ ورودي ۱۰۰
۲-۱-۳ پيشخان يا کانتر ۱۰۰
۳-۱-۳ سالن معاملات ۱۰۱
۴-۱-۳ فضاي کارمندان ۱۰۲
۵-۱-۳ فضاي مشتريان ۱۰۲
۶-۱-۳ اطاق رئيس ۱۰۳
۷-۱-۳ سالن اعتبارات ۱۰۴
۸-۱-۳ پله‌هاي ارتباطي ۱۰۵
۹-۱-۳ خزانه ۱۰۵
۱۰-۱-۳ بايگاني ۱۰۶
۱۱-۱-۳ اطاق رک و منبع تغذيه اضطراري (UPS) ۱۰۷
۱۲-۱-۳ فضاهاي خدماتي ۱۰۸
۲-۳ ضوابط كلي طراحی ۱۰۸
دیاگرام های ارتباطی فضاها ۱۱۰
۳-۳ طرح كلي پلان باز ۱۱۲
۴-۳ اصول پلان باز ۱۱۲
۵-۳ ماشين‌هاي تحويل پول نقد ۱۱۳
۶-۳ صندوق‌هاي خصوصي و اتاق‌هاي مخصوص صندوق‌ها ۱۱۴
۷-۳ درهاي اتاق‌هاي گاوصندوقي ۱۱۹
۸-۳ موقعيت تحويلدار ۱۱۹
۹-۳ اتوبانك‌ها ۱۲۰
   
فصل چهارم: روند طراحی و ارائه نقشه ها ۱۲۲
منابع ۱۴۶


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله طراحی بانک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *