اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

بایگانی برچسب ها: شیوه کار با دستور Stairs

چطور در رویت پله ترسیم کنیم-آموزش دستور Stairs در رویت

چطور در رویت پله ترسیم کنیم-آموزش دستور Stairs در رویت

چطور در رویت پله ترسیم کنیم-آموزش دستور Stairs در رویت ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻳﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﺗﺮﺳﻴﻢ run ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ،ﻳﻮ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻝ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ boundary lines ﻭ riser lines ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ...

ادامه مطلب