اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

بایگانی برچسب ها: بررسی نحوه انتقال نيرو در تمام اجزا سازه ساختمان بانگرش در معماری طبیعت

بررسی نحوه انتقال نيرو در تمام اجزا سازه ساختمان بانگرش در معماری طبیعت

بررسی نحوه انتقال نيرو در تمام اجزا سازه ساختمان بانگرش در معماری طبیعت

بررسی نحوه انتقال نيرو در تمام اجزا سازه ساختمان بانگرش در معماری طبیعت ایده سازه ساختمان بانگرش در معماری طبیعتطبق اين اصل اجزاء مكمل و تعريف كننده همديگرند و در كنار هم، يكديگر را كنترل ميكنند.براي اين منظور نبايد اجزاء تنها در كنار يكديگر قرار گيرند بلكه اجزاء در هم فرورفته و هر جزء برخي از اجزاء ديگر را هم درون خود كشيده و درون هم قفل و بست پيدا ميكنند. به اين ترتيب با حذف هر جزء از مجموعه اگرچه كليت مجموعه و حتي ويژگي آن عضو خالي...

ادامه مطلب