اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام

0939-530-5451

0916-691-2986

  M_abdali@ 

نتایج جستجو برای: مجتمع مسکونی

رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکردبهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکردبهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکردبهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی   این رساله در ۵ فصل تدوین شده است : فصل اول شامل کلیات تحقیق است که این فصل شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و سؤالات پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعریف متغیرها، پیش فرض های پژوهش و تعریف اصطلاحات است. فصل دوم به بررسی اهداف و مفاهیم پروژه ، روابط و استانداردهای طراحی و ارایه نمونه های موردی از گذشته  و حال تا از این طریق آنچه در حوزه عمل و نظر در این...

ادامه مطلب

دانلود رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

دانلود رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

دانلود رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن   در بین مسائل مختلف شهرها، امنیت جایگاه ویژه اى در آرامش و افزایش کیفیت زندگى در شهر دارد آبراهام مازلو در دسته بندی نیازهای انسانی، بعد از نیازهای زیستی، نیازهای ایمنی را مطرح می سازد و احساس امنیت کردن و دور از خطر بودن را بعد از رفع نیازهای زیستی در اولویت قرار می دهد جدای از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزی و طرّاحی محیط های امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندی و ب...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی

دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی

دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی   چکیده انسان با توجه به نیازها و ارزشها و هدف های خود محیط پیرامون را دگرگون کرده و متقابلاً از آن تاثیر می پذیرد. محدوده پاسخگوئی نیازهای اجتماعی و وابستگی های عاطفی افراد در کل ، فضای خانه است. خانه محل سکنی برای پدر و مادر و فرزندان است. خانه مکانی فیزیکی است ، که افراد ساکن در مورد چگونگی ان نظر می دهند. و نیازهای مادی و معنوی خود را دنبال می کنند. از میان همه نقش های مسکن ،امنیت...

ادامه مطلب

رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر کاربرد طراحی سامانه های پیمونی در معماری

رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر کاربرد طراحی سامانه های پیمونی در معماری

رساله مجتمع مسکونی با تاکید بر کاربرد طراحی سامانه های پیمونی در معماری ضرورت های جدید زندگی شهری مانند تحولات اقتصادی ، رشد جمعیت و افزایش مهاجرت و تحولات ساختاری در بینش سیاسی و اقتصادی نحوه سکونت و معضل مسکن را دو چندان کرده است . هر چند در تقابل با این بحران دولت اقدام به کوچک سازی واحدهای مسکونی نموده و در شهرهای بزرگ اشکال جدید سکونت در قالب آپارتمان ها ،برجها، و آلونکها پدیدار شده اما آپارتمانهای فعلی با شکل و معماری خاص خود د...

ادامه مطلب

تحلیل مجتمع مسکونی کانچانجونگا

تحلیل مجتمع مسکونی کانچانجونگا

تحلیل بنا مجتمع مسکونی کانچانجونگا مجتمع-مسکونی-کانچانجونگا معمار مجتمع مسکونی کانچانجونگا؟ • چارلز کورا معمار، طراح و تئوریسین و همچنین موسس و سرپرست موسسه چارلز کورا درهند میباشد.کورا در اسکندرآباد هند در سال ۱۹۳۰ متولد شد. معماری را در دانشگاه میشیگان و MITآموخت.وی در کارهایش معماری را با معضلات مسکن و زندگی شهری قشر کم درآمد آمیخته است.در چهار دهه اخیر، کورا فعالیت های چشمگیری را در زمینه معضلات شهری و سرپناه هاکم هزینه در جهان س...

ادامه مطلب

تحلیل کامل مجتمع مسکونی

تحلیل کامل مجتمع مسکونی

تحلیل کامل مجتمع مسکونی  پاورپوینت تحلیل کامل مجتمع مسکونی مجتمع مسکونی پارس : مجتمع پارس به عنوان نمونه ای از ساختمان های مرتفع مشهد در خیابان صیاد شیرازی ۲ قرار دارد .به لحاظ مو قعیت این سایت واقع در محدوده ای با تراکم بالا و بافتی متمایز از اطراف خود است . بافتی که این مجتمع در آن واقع شده بافتی جدید است وکاربری های مختلفی در اطراف آن قرار دارد که هنوز در دست احداث می باشد. این مجتمع از لحاط ارتفاع با بافت خود متمایز بوده و به عنو...

ادامه مطلب