اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

بایگانی برچسب ها: آموزش فرمان rampدر رویت

آموزش کامل ترسیم رمپ در رویت- Draw a ramp

آموزش کامل ترسیم رمپ در رویت- Draw a ramp

آموزش کامل ترسیم رمپ در رویت- Draw a ramp Ramps ﺭﻣﭗ : ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺭﻣﭗ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻣﭗ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﻼﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. آموزش طراحی رمپ در رویت Adding a Rampﺍ ﻓﺰﻭﺩﻥ ﻳﻚ ﺭﻣﭗ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺭﻣﭗ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ (Run) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﺑﺰﺍﺭ (Run) ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻣﭗ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. مرحله اول- ﻤﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻱ ...

ادامه مطلب