قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خانه » محصول » دانلود پروپزال کامل خدماتی رفاهی بین راهی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود پروپزال کامل خدماتی رفاهی بین راهی

تخفیف!

دانلود پروپزال کامل خدماتی رفاهی بین راهی

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود پروپزال کامل خدماتی رفاهی بین راهی

دانلود پروپزال کامل خدماتی رفاهی بین راهی

دانلود پروپزال کامل خدماتی رفاهی بین راهی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول:…………………………………………………………………………………………………….. 2

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 3
  • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………. 3
  • ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………… 6
  • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. 8
  • قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………..8
  • سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 8
  • فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 9
  • تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق……………………………………………………………. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع………………………………………………………………………… 11

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- فرهنگ………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- فرهنگ………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-1-1- ریشه واژه فرهنگ در زبان فارسی…………………………………………………………. 13

2-2-1-2 پیشینه واژه فرهنگ در زبان فارسی ادبیات و معماری………………………………………………………….. 13

2-2-1-3 ریشه واژه فرهنگ………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-4 ریشه بار معنایی کلمه…………………………………………………………………………… 14

2-2-2 تمدن و فرهنگ……………………………………………………………………………………… 15

2-2-3 فرهنگ مادی و معنوی…………………………………………………………………………….. 15

2-2-4 انتقال فرهنگ………………………………………………………………………………………… 16

2-2-5 قوم مداری……………………………………………………………………………………………. 16

2-2-6 زندگی و مرگ فرهنگ ها…………………………………………………………………………. 16

2-2-7 رابطه فرهنگ و معماری…………………………………………………………………………… 17

2-2-8 برخی از عوامل موثر در شکل گیری صورت فضاهای معماری……………………………. 19

2-2-9 تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری…………………………………………………………….. 20

2-2-9-1 اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری……………………………………………. 20

2-2-9-1-1 روند طراحی و پیدایش فرم……………………………………………………………….. 21

2-2-9-2 عوامل فرهنگی موثر در صورت فضای معماری…………………………………………… 23

2-2-9-3 بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری…………………………………………………. 24

2-2-10 مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری…………………………………………………….. 24

2-2-11 عوامل بنیادی معماری در ایران…………………………………………………………………. 27

2-2-12 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 29

2-3 ماهیت محیط……………………………………………………………………………………………. 31

2-3-1 روانشناسی محیط…………………………………………………………………………………… 32

2-3-2 تعامل اجتماعی و فضای باز………………………………………………………………………. 33

2-3-3 حس تعلق به مکان…………………………………………………………………………………. 34

2-3-3-1 ابعاد مختلف حس تعلق به مکان…………………………………………………………….. 35

2-3-3-2 دسته بندی کالبدی-اجتماعی تعلق به مکان………………………………………………… 36

2-3-3-3 بعد اجتماعی حس تعلق به مکان…………………………………………………………….. 38

2-3-3-4 بعد احساسی (ادراک شناخت) تعلق به مکان………………………………………………. 39

2-3-3-5 تعلق کالبدی به مکان…………………………………………………………………………… 40

2-3-3-6 عامل درون فردی ادراک و شناخت………………………………………………………….. 41

2-3-3-7 عوامل بیرونی……………………………………………………………………………………. 41

2-3-4 عوامل ذهنی تعریف کننده معنا در محیط های خدمات رفاهی…………………………….. 42

2-3-4-1 عوامل فیزیکی تعریف کننده معنا در محیط های خدماتی رفاهی………………………. 42

2-3-5 تعریف تعاملات اجتماعی…………………………………………………………………………. 43

2-3-5-1 همسایگی…………………………………………………………………………………………. 43

2-3-5-2 تماس های غیر رسمی در جامعه…………………………………………………………….. 43

2-3-5-3 مشارکت در اجتماع…………………………………………………………………………….. 43

2-3-5-4 حمایت های اجتماعی………………………………………………………………………….. 43

2-3-6 هدف از ساخت فضاهای جمعی و اجتماع پذیر……………………………………………… 44

2-3-6-1 فضای جمعی نمود هنجارها و حیات ورزی………………………………………………. 45

2-3-7 اجتماع پذیری و روحیات جمعی……………………………………………………………….. 45

2-3-7-1 فضاهای جمعی………………………………………………………………………………….. 46

2-3-7-2 نیاز انسان به فضاهای جمعی…………………………………………………………………. 48

2-3-7-3 آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی…………………………………………………………………. 48

2-3-7-4 استراحت………………………………………………………………………………………….. 48

2-3-7-5 اشتغال فعال………………………………………………………………………………………. 48

2-3-8 خلق فضا و منظرهای متنوع………………………………………………………………………. 49

2-3-8-1 زیبایی بصری و ابعاد زیبایی شناسانه………………………………………………………… 49

2-3-8-2 مطلوبیت اجتماعی ناشی از تعامل افراد…………………………………………………….. 49

2-3-9 امنیت………………………………………………………………………………………………….. 49

2-3-10 جایگاه فضاهای اجتماعی در جهان……………………………………………………………. 50

2-3-10-1 ویژگی های فضاهای جمعی………………………………………………………………… 50

2-3-10-2 نظریه های عرصه جمعی…………………………………………………………………….. 52

2-3-11 درک افراد از فضای جمعی……………………………………………………………………… 53

2-3-11-1 طراحی فضاهای جمعی در جهت زندگی اجتماعی…………………………………….. 53

2-3-11-2 نقش فضاهای جمعی در برقراری تعاملات اجتماعی ………………………………….. 54

2-3-11-3 تاریخچه و جایگاه فضاهای جمعی در ایران……………………………………………… 55

2-3-12 طراحی محیطی در جهت تقویت مشارکت اجتماعی………………………………………. 56

2-3-13 اجتماع پذیری……………………………………………………………………………………… 57

2-2-14 فعالیت ها و کالبد…………………………………………………………………………………. 57

2-3-15 دسترسی و ارتباط…………………………………………………………………………………. 57

2-3-16 تصویر ذهنی و آسایش…………………………………………………………………………… 58

2-3-17 عوامل موفقیت فضاهای جمعی………………………………………………………………… 58

2-3-18 کارکردهای متنوع برای فضاهای جمعی………………………………………………………. 58

2-3-19 کنترل قلمرو و مشارکت اجتماعی……………………………………………………………… 59

2-3-20 ویژگی های فعالیتی فضاهای اجتماع پذیر……………………………………………………. 61

2-3-21 جمع بندی………………………………………………………………………………………….. 61

2-4 مطالعات تاریخی……………………………………………………………………………………….. 61

2-4-1 ساختمان های وابسته به راه……………………………………………………………………….. 73

2-4-1-1 پست های نظامی و توقفگاه های مسافران…………………………………………………. 73

2-4-1-2 رباط ها……………………………………………………………………………………………. 74

2-4-1-3 چایخانه و قهوه خانه……………………………………………………………………………. 74

2-4-1-4 چاپارخانه…………………………………………………………………………………………. 74

2-4-1-5 اصطبل ها…………………………………………………………………………………………. 75

2-4-1-6 میل ها……………………………………………………………………………………………… 75

2-4-1-7 ساباط……………………………………………………………………………………………… 75

2-4-1-8 کاربات…………………………………………………………………………………………….. 76

2-4-1-9 کاروانسراها………………………………………………………………………………………. 76

2-4-1-10 خان………………………………………………………………………………………………. 76

2-4-1-11 آب انبار…………………………………………………………………………………………. 76

2-4-1-12 برکه………………………………………………………………………………………………. 77

2-4-1-13 مسجدها…………………………………………………………………………………………. 77

2-4-1-13-1 مسجد خلوتگاه راز و نیاز………………………………………………………………… 77

2-4-1-13-2 بیان اهداف علمی طراحی مسجد……………………………………………………….. 78

2-4-1-13-3 انواع مساجد بر اساس تاریخ شکل گیری……………………………………………… 79

2-4-1-13-4 انواع مساجد بر اساس تاریخ شکل گیری……………………………………………… 82

2-4-1-13-5 اسلام و معماری مساجد………………………………………………………………….. 83

2-4-1-13-6 دیدگاه های موجود در ساخت مساجد معاصر ایران………………………………… 84

2-4-1-13-7 هویت مکانی مسجد………………………………………………………………………. 87

2-4-1-13-8 رابطه هویت مکان و مبانی فرهنگی…………………………………………………….. 89

2-4-1-13-9 مسجد به عنوان پایگاه همبستگی اجتماعی……………………………………………. 89

2-4-1-13-10 طراحی معماری مسجد…………………………………………………………………. 90

2-4-1-13-11 نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 91

2-5نمونه های مشابه داخلی و خارجی…………………………………………………………………. 92

2-5-1 بررسی نمونه های داخلی…………………………………………………………………………. 93

2-5-1-1 مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب جاده قم –اصفهان   ………………………………… 93

2-5-1-2 مجتمع بین راهی مهتاب……………………………………………………………………….. 95

2-5-2 بررسی نمونه های مشابه خارجی……………………………………………………………….. 97

2-5-2-1 مجتمع خدماتی رفاهی…………………………………………………………………………. 98

2-5-2-2 بررسی مجتمع های خدماتی رفاهی در کشور ترکیه……………………………………… 104

2-5-2-3 ساختمان های مذهبی و فضاهای مقدس……………………………………………………. 110

2-5-2-3-1 نمازخانه پارک لاله………………………………………………………………………….. 111

2-5-2-3-2 مسجد امیرالمومنین………………………………………………………………………….. 113

  • نمونه های مسجد خارجی………………………………………………………………….. 114

2-5-3-3-1 مسجد بزرگ فرانسه………………………………………………………………………. 114

2-5-3-3-2 مسجد استقلال اندونزی……………………………………………………………………. 116

2-6 ضوابط و معیارهای فضاهای مورد نیاز پروژه…………………………………………………….. 118

2-6-1 تسهیلات مربوط به مسافرین…………………………………………………………………….. 118

2-6-2 تسهیلات مربوط به وسائط نقلیه…………………………………………………………………. 125

2-7 ضوابط طراحی………………………………………………………………………………………….. 128

 

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………… 142

3-1 تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 143

3-1-1 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. 143

3-1-2 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………… 143

3-2 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………. 144

3-3 تکنیک های آماری در تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………. 145

3-4 تنظیم پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 145

3-5 روائی اعتبار و پایائی(قابلیت اعتماد)……………………………………………………………….. 145

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………………………. 147

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 148

4-2 یافته های پژوهشی…………………………………………………………………………………….. 148

4-2-1 نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………….. 148

4-2-2 یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………. 152

4-3 احکام طراحی…………………………………………………………………………………………… 155

فصل پنجم: نتیجه گیری و طراحی…………………………………………………………………. 159

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 160

5-2 شناخت بستر طرح……………………………………………………………………………………… 160

5-2-1 بررسی ویژ های محیطی استان…………………………………………………………………… 161

5-2-1-1 توپوگرافی………………………………………………………………………………………… 161

5-2-1-2  زمین شناسی و تکنوتیک……………………………………………………………………… 162

5-2-1-3  زمین شناسی اقتصادی………………………………………………………………………… 162

5-2-1-4  آب و هوا………………………………………………………………………………………… 163

5-2-1-5  منابع آب…………………………………………………………………………………………. 164

5-2-1-6  آب های سطحی……………………………………………………………………………….. 165

5-2-1-7  آب های زیرزمینی……………………………………………………………………………… 165

5-2-1-8  بررسی منابع و قابلیت اراضی و پوشش گیاهی…………………………………………… 166

5-2-2 بررسی ویژگی های اجتماعی…………………………………………………………………….. 168

5-2-2-1 وضعیت اجتماعی استان……………………………………………………………………….. 168

5-2-2-2 شناخت حجم جابه جایی جمعیت…………………………………………………………… 169

5-2-2-3 رتبه بندی محورهای ارتباطی استان بر اساس حجم جابجایی جمعیت……………….. 174

5-2-3 بررسی های اقتصادی………………………………………………………………………………. 174

5-2-3-1 شناخت جایگاه و نقش اقتصادی استان……………………………………………………… 174

5-2-3-2 مسکن استان کرمان……………………………………………………………………………… 175

5-2-3-3 مسکن……………………………………………………………………………………………… 176

5-2-3-4 رتبه بندی محورهای ارتباطی واقع در محدوده استان بر اساس نقش و اهمیت آنها در جابجایی کالا       178

5-2-4  بررسی های کالبدی……………………………………………………………………………….. 178

5-2-4-1 بین راهی………………………………………………………………………………………….. 178

5-2-4-2 مجتمع خدماتی رفاهی…………………………………………………………………………. 179

5-2-4-3 پمپ سوخت…………………………………………………………………………………….. 179

5-2-4-4 مراکز مذهبی …………………………………………………………………………………….. 180

5-2-4-5 رستوران…………………………………………………………………………………………… 180

5-2-4-6 پاسگاه پلیس………………………………………………………………………………………………….181

5-2-4-7 راهدارخانه…………………………………………………………………………………………………….182

5-2-4-8 مرکز امدادی…………………………………………………………………………………………………..182

5-2-4-9 تأسیسات زیربنایی………………………………………………………………………………………….182

5-2-4-9-1 آب………………………………………………………………………………………………………….183

5-2-4-9-3 تلفن…………………………………………………………………………………………………………184

5-3 بردسیر…………………………………………………………………………………………………………………..185

5-3-1 پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………185

5-3-2 بردسیر پیش از اسلام…………………………………………………………………………………………..186

5-3-3 بردسیر پس از اسلام………………………………………………………………………………………….187

5-3-4 دین و مذهب و زبان و گویش……………………………………………………………………………..189

5-3-6 آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………..190

5-3-7 مشاهير……………………………………………………………………………………………………………..192

5-3-8 جاذبه‌هاي گردشگري…………………………………………………………………………………………..192

5-3-9 صنايع و معادن…………………………………………………………………………………………………….193

5-3-10 صنایع دستی……………………………………………………………………………………………………..193

5-4 آنالیز سایت…………………………………………………………………………………………………………….195

5-5 روند شکل گیری طراحی معماری……………………………………………………………………………..199

5-5-1 نقش ایده در طراحی……………………………………………………………………………………………199

5-5-2 نقش ایده در طراحی مجموعه بین راهی……………………………………………………………….200

5-5-3 در جستجوی ایده…………………………………………………………………………………………………..202

5-5-4 فرایند طراحی پروژه……………………………………………………………………………………………..202

5-5-4-1 کانسپت…………………………………………………………………………………………………………..202

5-5-4-2 پروسه طراحی…………………………………………………………………………………………………203

5-5-4-3 لکه گذاری با توجه به ایده اولیه………………………………………………………………………..205

5-5-4-4 دیاگرام های ارتباط فضایی………………………………………………………………………………..206

5-5-4-5 طراحی اولیه…………………………………………………………………………………………………….208

 

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

پرسشنامه

مدارک طرح

چکیده انگلیسی

—————————————

توضیحات فایل :

دانلود پروپزال کامل خدماتی رفاهی بین راهی

فرمت این فایل Word  دارای 200 صفحه می باشد.

مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود >> بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

هزینه محصول : 39.000 تومان

حجم فایل :29.514 مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 __________________

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروپزال کامل خدماتی رفاهی بین راهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروپزال کامل خدماتی رفاهی بین راهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است