دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خانه » محصول » دانلود نقشه های معماری خانه ملک یزد-پلان رایگان خانه ملک

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود نقشه های معماری خانه ملک یزد-پلان رایگان خانه ملک

دانلود نقشه های معماری خانه ملک یزد-پلان رایگان خانه ملک

توضیحات

دانلود نقشه های معماری خانه ملک یزد-پلان رایگان خانه ملک

دانلود پلان کدی خانه کهکشان اصفهان

بانی خانه ملک حاج محمدصادق عرب، فرزند حاج محمدباقر عرب، بوده است. چون او در زمان محمدشاه قاجار به ملک التجار يزد» شهرت یافته بود، خانه او نیز به خانه  حاج محمد صادق ملک» یا همان «خانه ملک» اشتهار دارد. پس از او، فرزندانش بخشهایی به خانه افزودند. با توجه به آنکه تا کنون چهار نسل از این خانواده در این خانه سکونت کرده اند، قدمت آن را می توان در حدود صد و بیست تا صد و پنجاه سال تخمین زد.

این خانه مجموعه مفصلی است که در امتداد شمال غربی- جنوب شرقی گسترش یافته است. گذری سرپوشیده از میان این مجموعه می گذرد و آن را به دو پاره تقسیم می کند. پاره کوچک تر در شمال غرب قرار گرفته و متشکل از حیاطی در میانه و دو جبهه فضای بسته در دو جانب آن است. این حیاط و فضاهای اطراف آن بخش خدماتی مجموعه است. پاره دیگر یا پاره بزرگ تر در جنوب شرقی گذر است و سه حیاط دارد. حیاط بزرگ و اصلی که در مرکز آن قرار گرفته، مستطیل شکل است و اصلی ترین فضاهای خانه بر گرد آن نشسته اند. در جنوب شرقی این بخش، حیاط زیبایی با قاعده هشت و نیم هشت دیده می شود. در میان این حیاط و حیاط بزرگ تر، تالاری قرار گرفته است که رویی به حیاط کوچک تر و رویی به حیاط بزرگ تر دارد. دیگر حیاط خانه – در گوشه شمالی مجموعه – کوچک و مربع شکل است و چند فضای خدماتی آن را احاطه کرده اند.

دانلود نقشه های معماری خانه ملک یزد-پلان رایگان خانه ملک

خانه دو ورودی دارد. اولی ورودی جبهه شمال شرقی است که پس از مدخل آن، فضایی قرار دارد با قاعدۀ شش و در حکم هشتی. از این فضا، راهروی منشعب می شود که از گوشه حیاط بزرگ خانه سر در می آورد. در میانه این راهرو، فضای گشاده ای به شکل هشتی هست که از آن، راهروی به سوی حیاط هشت و نیم هشت منشعب می شود. همچنین، در کنار ورودی، پلکانی قرار دارد که به زیرزمین راه می برد. زیرزمین با راهروی طویل از زیر کوچه به خانه آن سوی کوچه وصل می شود. این خانه ارتباط مستقل با بیرون ندارد و از طریق این ورودی می توان به آن راه یافت. به این ترتیب، دو پاره مجزای مجموعه، که در ظاهر با یکدیگر ارتباطی ندارند، از طریق زیرزمینهایشان به یکدیگر مربوط اند. البته این اتصال منحصر به راهرو ورودی نیست، بلکه بخشی از فضاهای زیرزمین حیاط هشت و نیم هشت نیز با خانه آن طرف گذر ارتباط دارد.

ورودی دیگر در شرقی ترین نقطه مجموعه است. از طریق این ورودی و راهرو طولانی آن می توان به حیاط اصلی رسید. در میانه این راهرو، مدخلی نیز به حیاط خدماتی مربع شکل شرقی باز می شود.

مهم ترین فضاهای خانه در اطراف حیاط اصلی و حیاط هشت و نیم هشت است؛ و این تأکیدی بر اهمیت این دو حیاط است. در حیاط بزرگ، اتاقی وسیع در مرکز جبهه شمال شرقی و ایوانی در روبه روی آن، در میانه جبهه جنوب غربی، جای دارد. همچنین ایرانی در میانه جبهه جنوب شرقی و تالاری در مرکز جبهه مقابل آن قرار گرفته است. لذا تقابل ایوان و فضای بسته در نماهای متقابل در این حیاط نیز تکرار شده است.

زیباترین بخش خانه حیاط هشت و نیم هشت و فضاهای اطراف آن است. یک ضلع این حیاط در جوار کوچه است و همه آن را طاق نمایی بلند فرا گرفته که به ایرانی کم عمق شبیه است. دیگر اضلاع این حیاط هر یک به یک تالار یا اتاق اختصاص دارد و راهروهای ارتباطی در چهار کنج حیاط نشسته اند. به این ترتیب، اضلاع بزرگ این هشت و نیم هشت به فضاهای اصلی و اضلاع کوچک به فضاهای خدماتی و ارتباطی اختصاص یافته است.

نماهای این حیاط بسیار زیبا و پرتراش است. افسوس که امروزه بخشی از سطوح آن بر اثر فرسودگی از میان رفته و برای تعمیر و بازسازی آن کاری نشده است و شاید تا چند سال دیگر چیزی از آن نماند! با این همه، از آنچه باقی است نیز می توان نکات بسیار آموخت. یکی از این نکات ترکیب جالب قوسهای جناغی و کلیل است. دهانه ایوان کم عمق پشت به کوچه و ایوان اصلی قوسهای کلیل دارند و قابهای اضلاع کوچک کنج حیاط قوسهای جناغی زیبا. به این ترتیب، در هر دو سوی دهانه های عریض و کم خیز و بدون رأس، که قوس کلیل دارند، قوسهای تیزه دار جناغی قرار دارد. با این تفاوت در میان اشکال مجاور، هر یک دیگری را به صدا در آورده و برجسته کرده و تشخص بخشیده است. باید توجه داشت که چنانچه در همه جا اشکال مشابه به کار می رفت، توجه مخاطب به اجرای نما بر انگیخته نمی شد؛ لیکن با این تمهید ساده، وقتی در نماهای این حیاط با قوسهای آشنای ایرانی روبه رو می شویم، گویی هر یک را نخستین بار است که می بینیم.

از دیگر نکات نماهای این حیاط وجود پنج دری در یک جبهه و تقسیم سه تایی در جبهه مقابل آن است؛ در حالی که نمای سه قسمتی با طاقچه های طرفین آن و تکرار قوسهای جناغی بر فراز طاقچه ها به نمای پنج دری شباهت یافته است. به این ترتیب، در دو ضلع حیاط، نمای پنج دریها را می بینیم و در دو ضلع دیگر، نمای ایوانها را. با نظری دیگر به این حیاط کوچک، اما زیبا، می بینیم که یگانه فضای نیم باز قابل اعتنای آن ایوان تالار مانند جبهه جنوب غربی است. چون سطح این فضای نیم باز بزرگ کمتر از حیاط نیست، می توان آن را رقیبی جدی برای حیاط خواند؛ اما این دو فضا، در عین رقابت، با هم رفاقت دارند، چرا که وسعت و بزرگی ایوان تالار مانند کوچکی حیاط را جبران می کند تا حیاط بسته و محصور و تنگ ننماید.

در شرح نماهای حیاطهای این خانه، خوب است که به نماهای حیاط مربع شکل کوچک شرقی نیز اشاره شود. در اطراف این حیاط، فضاهای خدماتی قرار دارد که هیچ یک روزنه یا دهانه ای بزرگ به سوی حیاط ندارد – اصولا این قبیل فضاها ذوق نظر کردن به حیاط ندارند. به این ترتیب، در این حیاط، عناصر زیادی برای نماسازی نبوده است؛ یعنی در اینجا معمار بنا با سطوحی بسته مواجه بوده و با توجه به اهمیت کم این عرصه از خانه می توانسته است از طراحی نماهای آن صرف نظر کند؛ حال آنکه او با قابها و قوسهایی که با چنتهایی ظریف در سطح دیوارها ایجاد کرده است نماهای این حیاط را نیز به بند نظم و وحدت مورد نظر خود کشیده است. او برای این کار او گوشواره هایی بر فراز گنجهای حیاط نهاده و مربع قاعده آن را در بالای نما به هشت و نیم هشتی متناسب بدل کرده است؛ ثانیا در هر جبهه، با گذاشتن سه قاب در پایین و سه قاب در بالا، تقسیماتی بر روی دیوار بسته پدید آورده است 

________________

دانلود نقشه های معماری خانه ملک یزد-پلان رایگان خانه ملک

توضیحات فایل دانلود نقشه معماری:

فرمت این فایل DWG –و 3 شیت نقشه شامل پلان برش و نما  جامع و کامل کاملا اختصاصی می باشد.

-بصورت اختصاصی توسط وب سایت  معمارآنلاین  عرضه شده? 

 -گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود??

 – منابع این فایل بصورت کامل می باشد?

در صورت مشکل پرداخت از کد USSD اختصاصی سایت ما استفاده کنید

 *788*97*112211#

هزینه محصول : تنها با پرداخت ففط 8.000 تومان????

?حجم فایل : 20.45مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش در خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

در نتیجه، قابهای مستطیل شکل پایین نقش مقدمه و پایه قوسهای جناغی بالا را یافته اند. با این تمهیدات، معمار مجموعه ای منسجم و به هم بافته در این حیاط کوچک پدید آورده است. او در مرکز حیاط نیز حوض آبی هشت ضلعی قرار داده تا کار تمام باشد و همه جای این حیاط کوچک موزون و قاعده مند به نظر آید.

در میان انواع تالارها و اتاقهای این خانه مفصل، فضایی که بیش از همه جلوه می کند و در انتظام فضایی مجموعه نیز نقش مهمی دارد تالاری است در بین دو حیاط اصلی. کیفیت این تالار متفاوت با فضاهای بسته ای است که معمولا در یک طرف حیاط می نشینند و از آن حیات می گیرند؛ چرا که این تالار در میان دو فضای باز و معتبر خانه نشسته است و از هر دو بهره می برد. به تعبیر دیگر، اگر در خانه سنتی هر حیاط را عالمی مستقل و تمام بدانیم، در این خانه، تالار در میان این دو عالم جای گرفته است و از هر یک حظى می برد. این تالار ورودیهایی نیز به هر حیاط دارد؛ و به این ترتیب، با هر عرصه خانه ارتباط و پیوندی مستقل یافته است. اما همه هستی این تالار از حیاطهای خانه نیست، بلکه خود نیز فضایی کامل و تمام است. قاعده چلیپاشكل تالار سبب شده است که در هر جانب آن شاه نشینهایی رو به مرکز تالار به وجود آید. وجود این شاه نشینها و نیز سقف گنبدی شکل فضای میانی تالار آن را فضایی کامل و مرکزگرا و مستقل کرده است.

زیر زمین این خانه تالار سردابهای وسیعی دارد که خود فضاهایی معتبر و مهم اند. بخشی از فضاهای زیرزمین (در سمت جنوب غربی) از حد ملکی خانه فراتر رفته است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود نقشه های معماری خانه ملک یزد-پلان رایگان خانه ملک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود نقشه های معماری خانه ملک یزد-پلان رایگان خانه ملک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است